Changeset 1578 for 2010/31


Ignore:
Timestamp:
2010-08-03 15:00:47 (12 years ago)
Author:
hesasnel
Message:

Siellä on mailat joita voi liikuttaa, ja pistelaskuri joka ei vielä laske pisteitä

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/31/hesasnel/Pong/Peli.cs

  r1537 r1578  
  66public class Peli : PhysicsGame 
  77{ 
   8    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
   9        Vector nopeusAlas = new Vector ( 0,-200); 
   10    PhysicsObject pallo; 
   11    PhysicsObject maila1; 
   12        PhysicsObject maila2; 
   13    PhysicsObject vasenReuna 
   14PhysicsObject oikeaReuna 
   15    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   16        IntMeter pelaajan2Pisteet; 
  817    protected override void Begin() 
  918    { 
  10         PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(60.0, 60.0); 
  11         Add(pallo); 
  12         pallo.Shape = Shapes.Triangle; 
  13         pallo.Restitution = 0.1; 
  14         Level.BackgroundColor = Color.Purple; 
  15         Level.CreateBorders( 1.0, false); 
  16         Vector impulssi = new Vector(400.0, 600.0); 
  17         pallo.Hit(impulssi); 
  18         Camera.ZoomToLevel(); 
   19        LuoKentta(); 
   20        AsetaOhjaimet(); 
   21        LisaaLaskurit(); 
   22        AloitaPeli(); 
   23         
  1924    } 
  2025    void LuoKentta() 
  2126    { 
   27         pallo = new PhysicsObject(100.0, 80.0); 
   28        Add(pallo); 
   29        pallo.Shape = Shapes.Triangle; 
   30        pallo.Restitution = 1.0; 
   31 
   32        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
   33 
   34        maila1 = LuoMaila (Level.Left + 20.0, 0.0 ); 
   35        maila2 = LuoMaila (Level.Right - 20.0, 0.0 ); 
   36 
   37        Level.BackgroundColor = Color.Purple; 
   38       vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   39        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   40        vasenReuna.IsVisible = false; 
   41 
   42         oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   43        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   44        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   45 
   46     PhysicsObject    alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   47        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   48        alaReuna.IsVisible = false; 
   49 
   50       PhysicsObject  yläReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   51        yläReuna.Restitution = 1.0; 
   52       yläReuna.IsVisible = false; 
   53 
   54 
   55 
   56        Camera.ZoomToLevel(); 
  2257    } 
  23     
   58    void AloitaPeli() 
   59    { 
   60        Vector impulssi = new Vector(1500.0, 0.0); 
   61        pallo.Hit(impulssi); 
   62    } 
   63    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
   64    { 
   65        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
   66        maila.Shape = Shapes.Rectangle; 
   67        maila.X = x; 
   68        maila.Y = y; 
   69        maila.Restitution = 1.0; 
   70        Add(maila); 
   71        return maila; 
   72    } 
   73    void AsetaOhjaimet() 
   74    { 
   75        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   76        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   77        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   78        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   79        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   80            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus,null,maila2,Vector.Zero); 
   81            Keyboard.Listen(Key.Down,ButtonState.Down, AsetaNopeus,"Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas",maila2,nopeusAlas); 
   82                Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus,null,maila2,Vector.Zero); 
   83                Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   84        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu" ); 
   85    } 
   86    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   87    { 
   88        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   89        { 
   90            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   91            return; 
   92        } 
   93        if ((nopeus.Y>0)&&(maila.Top > Level.Top)) 
   94        { 
   95            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   96            return; 
   97        } 
   98        maila.Velocity = nopeus; 
   99    } 
   100    void LisaaLaskurit() 
   101    { 
   102        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri (Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   103            pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri (Screen.Right - 100.0,Screen.Top -100.0); 
   104    } 
   105    IntMeter LuoPisteLaskuri (double x, double y) 
   106    { 
   107        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   108        laskuri.MaxValue = 10; 
   109        Label naytto = new Label (); 
   110        naytto.BindTo (laskuri); 
   111        naytto.X=x; 
   112        naytto.Y=y; 
   113        naytto.TextColor = Color.Cyan ; 
   114        Add(naytto); 
   115        return laskuri; 
   116    } 
   117    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   118    { 
   119        if (kohde == oikeaReuna) 
   120        { 
   121            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   122        } 
   123        else if (kohde == vasenReuna) 
   124        { 
   125            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   126        } 
   127 
   128    } 
  24129} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.