Changeset 1577 for 2010


Ignore:
Timestamp:
2010-08-03 14:59:13 (12 years ago)
Author:
paaaanro
Message:

Viimeistelin Pong-pelin täysin valmiiseen muotoon.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/31/vivevinu/Pong/Peli.cs

  r1527 r1577  
  66public class Peli : PhysicsGame 
  77{ 
   8    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
   9    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
  810    PhysicsObject pallo; 
   11    PhysicsObject maila1; 
   12    PhysicsObject maila2; 
   13    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   14    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   15    PhysicsObject oikeareuna; 
   16    PhysicsObject vasenreuna; 
  917    protected override void Begin() 
  1018    { 
  1119        LuoKentta(); 
   20        AsetaOhjaimet(); 
   21        LisaaLaskurit(); 
  1222        Aloitapeli(); 
  1323    } 
   
  2030        pallo.Restitution = 1.0; 
  2131        Add(pallo); 
  22         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   32        AddCollisionHandler(pallo, Kasittelepallontormays); 
   33        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20, 0); 
   34        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20, 0); 
   35        vasenreuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   36        vasenreuna.Restitution = 1; 
   37        vasenreuna.IsVisible = false; 
   38        oikeareuna = Level.CreateRightBorder(); 
   39        oikeareuna.Restitution = 1; 
   40        oikeareuna.IsVisible = false; 
   41        PhysicsObject ylareuna = Level.CreateTopBorder(); 
   42        ylareuna.Restitution = 1; 
   43        ylareuna.IsVisible = false; 
   44        PhysicsObject alareuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   45        alareuna.Restitution = 1; 
   46        alareuna.IsVisible = false; 
  2347        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  2448        Camera.ZoomToLevel(); 
   
  2953        pallo.Hit(impulssi); 
  3054    } 
  31     void ToinenMaila(double x, double y) 
   55    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
  3256    { 
  3357        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  3458        maila.Shape = Shapes.Rectangle; 
  35         maila.X = Level.Left + 20.0; 
  36         maila.Y = 0.0; 
   59        maila.X = x; 
   60        maila.Y = y; 
  3761        maila.Restitution = 1.0; 
  3862        Add(maila); 
   63        return maila; 
   64    } 
   65    void AsetaOhjaimet() 
   66    { 
   67        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   68        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   69        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusAlas); 
   70        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   71 
   72        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   73        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   74        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusAlas); 
   75        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   76 
   77        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   78        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   79    } 
   80    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   81    { 
   82        if ((maila.Top > Level.Top)&&(nopeus.Y>0)) 
   83        { 
   84            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   85            return; 
   86        } 
   87        if ((maila.Bottom < Level.Bottom) && (nopeus.Y < 0)) 
   88        { 
   89            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   90            return; 
   91        } 
   92        maila.Velocity = nopeus; 
   93    } 
   94    void LisaaLaskurit()  
   95    { 
   96        pelaajan1Pisteet = LuoPistelaskuri(Screen.Left +100, Screen.Top -100); 
   97        pelaajan2Pisteet = LuoPistelaskuri(Screen.Right -100, Screen.Top -100); 
   98    } 
   99    IntMeter LuoPistelaskuri(double x, double y) 
   100    { 
   101        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   102        laskuri.MaxValue = 10; 
   103        Label naytto = new Label(); 
   104        naytto.BindTo(laskuri); 
   105        naytto.X = x; 
   106        naytto.Y = y; 
   107        naytto.TextColor = Color.White; 
   108        Add(naytto); 
   109        return laskuri; 
   110    } 
   111    void Kasittelepallontormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   112    { 
   113        if (kohde == vasenreuna) 
   114        { 
   115            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   116        } 
   117        else if (kohde == oikeareuna) 
   118        { 
   119            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   120        } 
  39121    } 
  40122} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.