Ignore:
Timestamp:
2010-08-02 14:43:51 (11 years ago)
Author:
hniemi
Message:

Lisätty viimeinen puuttuva palikka ja tekstejä

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/hniemi/JyTris/JyTris/TetrisPalikka.cs

  r1482 r1515  
  5757        public void LataaSatunnainen(int keskikohta) 
  5858        { 
  59             int satunnainen = RandomGen.NextInt(0, 5); 
   59            int satunnainen = RandomGen.NextInt(0, 6); 
  6060            switch (satunnainen) 
  6161            { 
   
  6666                case 4: LataaL(keskikohta); break; 
  6767                case 5: LataaJ(keskikohta); break; 
   68                case 6: LataaRisti(keskikohta); break; 
  6869                default: break; 
  6970            } 
   
  396397 
  397398        /// <summary> 
   399        /// Lataa J-palikan 
   400        ///  
   401        /// o = akseli 
   402        ///  
   403        ///  * 
   404        ///  o 
   405        /// ** 
   406        /// </summary> 
   407        /// <param name="keskikohta">Kentän yläreunan keskikohta</param> 
   408        public void LataaRisti(int keskikohta) 
   409        { 
   410            vari = Color.Magenta; 
   411            sijainnit[2].Y = 0; 
   412            sijainnit[1].Y = 0; 
   413            sijainnit[0].Y = 0; 
   414            sijainnit[3].Y = 1; 
   415 
   416            sijainnit[0].X = keskikohta; 
   417            sijainnit[1].X = keskikohta + 1; 
   418            sijainnit[2].X = keskikohta - 1; 
   419            sijainnit[3].X = keskikohta; 
   420 
   421            //Tämä luo siirrot, jotta palikkaa voidaan kääntää 
   422            siirrot = new Vector[4][]; 
   423            for (int i = 0; i < siirrot.Length; i++) 
   424            { 
   425                siirrot[i] = new Vector[4]; 
   426            } 
   427 
   428            /* 
   429             *        1 
   430             * 201 -> 03 
   431             *  3     2 
   432             *         
   433             */ 
   434            siirrot[0][0] = new Vector(0, 0); 
   435            siirrot[0][1] = new Vector(-1, -1); 
   436            siirrot[0][2] = new Vector(1, 1); 
   437            siirrot[0][3] = new Vector(1, -1); 
   438 
   439            /* 
   440             * 1   ->  3 
   441             * 03     102 
   442             * 2 
   443             */ 
   444            siirrot[1][0] = new Vector(0, 0); 
   445            siirrot[1][1] = new Vector(-1, 1); 
   446            siirrot[1][2] = new Vector(1,-1); 
   447            siirrot[1][3] = new Vector(-1, -1); 
   448 
   449            /* 
   450             *  3   -> 2 
   451             * 102    30 
   452             *         1 
   453             */ 
   454            siirrot[2][0] = new Vector(0, 0); 
   455            siirrot[2][1] = new Vector(1, 1); 
   456            siirrot[2][2] = new Vector(-1, -1); 
   457            siirrot[2][3] = new Vector(-1, 1); 
   458 
   459            /* 
   460             *  2 -> 201 
   461             * 30     3 
   462             *  1 
   463             */ 
   464            siirrot[3][0] = new Vector(0, 0); 
   465            siirrot[3][1] = new Vector(1, -1); 
   466            siirrot[3][2] = new Vector(-1, 1); 
   467            siirrot[3][3] = new Vector(1, 1); 
   468        } 
   469 
   470        /// <summary> 
  398471        /// Liikuttaa kaikkia palikoita annetun vektorin verran. 
  399472        /// </summary> 
   
  406479                sijainnit[i] += liike; 
  407480            } 
  408  
  409         } 
   481        } 
   482 
  410483 
  411484        /// <summary> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.