Changeset 1515


Ignore:
Timestamp:
2010-08-02 14:43:51 (12 years ago)
Author:
hniemi
Message:

Lisätty viimeinen puuttuva palikka ja tekstejä

Location:
2010/23/hniemi/JyTris/JyTris
Files:
10 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/hniemi/JyTris/JyTris/Content/obj/x86/Debug/Content.contentproj.FileListAbsolute.txt

  r1489 r1515  
  22D:\Opiskelu\kurssit\NPO2010\Jytris\Content\obj\x86\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 
  33C:\MyTemp\npo_pelit\2010\23\hniemi\JyTris\JyTris\Content\obj\x86\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 
   4C:\MyTemp\hniemi\JyTris\JyTris\Content\obj\x86\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 
 • 2010/23/hniemi/JyTris/JyTris/Content/obj/x86/Debug/ContentPipeline.xml

  r1489 r1515  
  77      <BuildConfiguration>Debug</BuildConfiguration> 
  88      <CompressContent>false</CompressContent> 
  9       <RootDirectory>C:\MyTemp\npo_pelit\2010\23\hniemi\JyTris\JyTris\Content\</RootDirectory> 
  10       <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\npo_pelit\2010\23\hniemi\JyTris\JyTris\</LoggerRootDirectory> 
  11       <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\npo_pelit\2010\23\hniemi\JyTris\JyTris\Content\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
  12       <OutputDirectory>C:\MyTemp\npo_pelit\2010\23\hniemi\JyTris\JyTris\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
   9      <RootDirectory>C:\MyTemp\hniemi\JyTris\JyTris\Content\</RootDirectory> 
   10      <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\hniemi\JyTris\JyTris\</LoggerRootDirectory> 
   11      <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\hniemi\JyTris\JyTris\Content\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
   12      <OutputDirectory>C:\MyTemp\hniemi\JyTris\JyTris\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
  1313    </Settings> 
  1414    <Assemblies> 
  1515      <Assembly> 
  1616        <Key>C:\WINNT\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\3.1.0.0__6d5c3888ef60e27d\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  17         <Value>2009-06-23T14:25:04.7477463+03:00</Value> 
   17        <Value>2010-06-02T21:12:43.8331254+03:00</Value> 
  1818      </Assembly> 
  1919    </Assemblies> 
 • 2010/23/hniemi/JyTris/JyTris/Peli.cs

  r1489 r1515  
  77{ 
  88    /// <summary> 
  9     /// JyTris 0.2 
   9    /// JyTris 0.3 
  1010    ///  
  1111    /// Peli on tetrisklooni, joka on tarkoituksena toteuttaa JyPelillä 
   
  2020    public class Peli : Game 
  2121    { 
   22        #region Muuttujat 
   23        private string versio = "0.3"; 
   24 
  2225        const int leveys = 10; 
  2326        const int korkeus = 26; 
   
  3942        Label tasonaytto; 
  4043        Label pistenaytto; 
   44        Label status; 
  4145 
  4246        /* 
   
  4852        private int vaihtoCounter = 0; 
  4953 
   54        #endregion 
   55 
  5056        /// <summary> 
  5157        /// Tekee pelin alkuvalmistelut 
   
  6167        } 
  6268 
   69        #region Intro 
  6370        /// <summary> 
  6471        /// Käynnistää alkuintron 
   
  104111        } 
  105112 
   113 
   114        #endregion 
   115        #region Pelialueen ja Hudin luominen 
   116        /// <summary> 
   117        /// Luo näyttöön pistenäytöt ja muut elementit. 
   118        /// </summary> 
   119        void LuoHud() 
   120        { 
   121            pistenaytto = new Label(80, 20); 
   122            pistenaytto.BindTo(pisteet); 
   123            pistenaytto.Position = new Vector(Screen.RightSafe - 200, Screen.TopSafe - 100); 
   124            //pistenaytto.Text = "Pisteet: "; 
   125            Add(pistenaytto); 
   126 
   127            tasonaytto = new Label(20, 20); 
   128            tasonaytto.BindTo(taso); 
   129            tasonaytto.Position = new Vector(Screen.RightSafe - 200, Screen.TopSafe - 125); 
   130            //tasonaytto.Text = "Taso: "; 
   131            //tasonaytto. 
   132            Add(tasonaytto); 
   133 
   134            status = new Label("JyTris " + versio); 
   135            Add(status); 
   136 
   137            /* 
   138             * Koska ennustuskenttä on kaksiulotteinen taulukko, joudumme luomaan 
   139             * ensiksi taulukon sarakkeet, jotta voimme luoda rivit. 
   140             */ 
   141            ennustuskentta = new GameObject[4][]; 
   142            for (int i = 0; i < ennustuskentta.Length; i++) 
   143            { 
   144                ennustuskentta[i] = new GameObject[4]; 
   145            } 
   146 
   147            //Tässä luodaan pelikentän "laatiko" ja sijoitetaan ne oikeille kohdilleen. 
   148            for (int i = 0; i < ennustuskentta.Length; i++) 
   149            { 
   150                for (int j = 0; j < ennustuskentta[i].Length; j++) 
   151                { 
   152                    ennustuskentta[i][j] = new GameObject(palikkojenSivu, palikkojenSivu, Shapes.Rectangle); 
   153                    ennustuskentta[i][j].Color = Color.TransparentWhite; 
   154                    ennustuskentta[i][j].X = Level.Right + 100 + (palikkojenSivu / 2) + j * (palikkojenSivu); 
   155                    ennustuskentta[i][j].Y = Screen.TopSafe -200 - (palikkojenSivu / 2) - i * (palikkojenSivu); 
   156                    Add(ennustuskentta[i][j]); 
   157                } 
   158            } 
   159        } 
   160 
   161        /// <summary> 
   162        /// Asettaa ennustusnäytön näyttämään annettua palikkaa 
   163        /// </summary> 
   164        /// <param name="palikka">Näytettävä palikka</param> 
   165        void AsetaEnnustusnaytto(TetrisPalikka palikka) 
   166        { 
   167            for (int i = 0; i < ennustuskentta.Length; i++) 
   168            { 
   169                for (int j = 0; j < ennustuskentta[i].Length; j++) 
   170                { 
   171                    ennustuskentta[i][j].Color = Color.TransparentWhite; 
   172                } 
   173            } 
   174 
   175            Vector[] sijainnit = palikka.Sijainti(); 
   176            int offset = -(leveys / 2) + 1; 
   177 
   178            foreach (Vector paikka in sijainnit) 
   179            { 
   180                ennustuskentta[(int)paikka.Y][(int)paikka.X + offset].Color = palikka.Vari(); 
   181            } 
   182        } 
   183 
   184        /// <summary> 
   185        /// Luo pelikentän ylhäällä määrätyistä vakioista 
   186        /// </summary> 
   187        void LuoPelikentta() 
   188        { 
   189            //Tässä säädetään pelialueen koko, jotta seinät tulevat oikeille kohdille 
   190            Level.Width = leveys * palikkojenSivu;// + leveys; 
   191            Level.Height = korkeus * palikkojenSivu;// + korkeus; 
   192            Level.CreateBorders(true); 
   193 
   194            /* 
   195             * Koska pelikenttä on kaksiulotteinen taulukko, joudumme luomaan 
   196             * ensiksi taulukon sarakkeet, jotta voimme luoda rivit. 
   197             */ 
   198            pelikentta = new GameObject[korkeus][]; 
   199            for (int i = 0; i < pelikentta.Length; i++) 
   200            { 
   201                pelikentta[i] = new GameObject[leveys]; 
   202            } 
   203 
   204            //Tässä luodaan pelikentän "laatiko" ja sijoitetaan ne oikeille kohdilleen. 
   205            for (int i = 0; i < pelikentta.Length; i++) 
   206            { 
   207                for (int j = 0; j < pelikentta[i].Length; j++) 
   208                { 
   209                    pelikentta[i][j] = new GameObject(palikkojenSivu, palikkojenSivu, Shapes.Rectangle); 
   210                    pelikentta[i][j].Color = Color.TransparentWhite; 
   211                    pelikentta[i][j].X = Level.Left + (palikkojenSivu / 2) + j * (palikkojenSivu); 
   212                    pelikentta[i][j].Y = Level.Top - (palikkojenSivu / 2) - i * (palikkojenSivu); 
   213                    Add(pelikentta[i][j]); 
   214                } 
   215            } 
   216        } 
   217        #endregion 
   218        #region Kontrollit 
   219        /// <summary> 
   220        /// Asettaa pelin aikana tarvittavat näppäimet. 
   221        /// </summary> 
   222        void AsetaPeliNappaimet() 
   223        { 
   224            Vector vasemmalle = new Vector(-1, 0); 
   225            Vector oikealle = new Vector(1, 0); 
   226            Vector alas = new Vector(0, 1); 
   227 
   228            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, PeliLoppui, "Keskeyttää pelin"); 
   229            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Pressed, Liikuta, "Liikuttaa palikkaa vasemmalle", vasemmalle); 
   230            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Pressed, Liikuta, "Liikuttaa palikkaa oikealle", oikealle); 
   231            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Laske, "Liikuttaa palikkaa alas", tiputusajastin); 
   232            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Kaanna, "Kääntää palikkaa"); 
   233            Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Tiputa, "Tiputtaa palikan"); 
   234            Keyboard.Listen(Key.P, ButtonState.Pressed, Pysayta, "Pysayttaa pelin", true); 
   235        } 
   236 
   237        void AsetaTaukoNappaimet() 
   238        { 
   239            Keyboard.Listen(Key.P, ButtonState.Pressed, Pysayta, "Jatkaa peliä", false); 
   240        } 
   241 
   242        /// <summary> 
   243        /// Asettaa menuissa käytettävät näppäimet 
   244        /// </summary> 
   245        void AsetaMenuNappaimet() 
   246        { 
   247            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistuu pelistä"); 
   248            Keyboard.Listen(Key.F2, ButtonState.Pressed, KaynnistaPeli, "Aloittaa uuden pelin"); 
   249        } 
   250        #endregion 
   251        #region Palikan siirtämiseen liittyvät 
   252        /// <summary> 
   253        /// Liikuttaa palikkaa halutun verran. 
   254        /// </summary> 
   255        /// <param name="suunta">X ja Y oltava kokonaislukuja.</param> 
   256        void Liikuta(Vector suunta) 
   257        { 
   258            PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, Color.TransparentWhite); 
   259 
   260            if (VoikoSiirtaa(suunta, aktiivinenPalikka)) 
   261            { 
   262                aktiivinenPalikka.Liikuta(suunta); 
   263            } 
   264             
   265            PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, aktiivinenPalikka.Vari()); 
   266        } 
   267 
   268        /// <summary> 
   269        /// Kääntää palikkaa 
   270        /// </summary> 
   271        void Kaanna() 
   272        { 
   273            PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, Color.TransparentWhite); 
   274 
   275            //Tämä kohta tarkistaa, voiko palikkaa kääntää 
   276            //Jos ei voi, niin poistutaan. 
   277            Vector[] tulevaSijainti = aktiivinenPalikka.TulevaKaanto(); 
   278            for (int i = 0; i < tulevaSijainti.Length; i++) 
   279            { 
   280                if (!OnkoTyhja(tulevaSijainti[i]))  
   281                { 
   282                    PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, aktiivinenPalikka.Vari()); 
   283                    return; 
   284                }  
   285            } 
   286 
   287            aktiivinenPalikka.Kaanna(); 
   288            PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, aktiivinenPalikka.Vari()); 
   289        } 
   290 
   291        /// <summary> 
   292        /// Laskee palikkaa yhdellä. Jos palikkaa ei voi laskea, 
   293        /// lähettää uuden palikan. 
   294        /// </summary> 
   295        /// <param name="timer">Ei käytössä</param> 
   296        void Laske(Timer timer) 
   297        { 
   298            PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, Color.TransparentWhite); 
   299 
   300            tiputusajastin.Reset(); 
   301            if (!VoikoSiirtaa(new Vector(0,1), aktiivinenPalikka)) 
   302            { 
   303                PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, aktiivinenPalikka.Vari()); 
   304                TuhoaTaydet(); 
   305                LuoPalikka(); 
   306                return; 
   307            } 
   308            aktiivinenPalikka.Liikuta(new Vector(0, 1)); 
   309            PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, aktiivinenPalikka.Vari()); 
   310 
   311        } 
   312 
   313        /// <summary> 
   314        /// Tiputtaa palikkan kokonaan alas. 
   315        /// </summary> 
   316        void Tiputa() 
   317        { 
   318            TetrisPalikka palikka = aktiivinenPalikka; 
   319            while (aktiivinenPalikka == palikka) Laske(tiputusajastin); 
   320        } 
   321 
   322        /// <summary> 
   323        /// Tarkistaa, voiko palikalle suorittaa annetut siirrot 
   324        ///  
   325        /// Annetut siirrot siis lisätään niitä vastaaviin palikan 
   326        /// sijainteihin. 
   327        /// </summary> 
   328        /// <param name="siirrot">X- ja Y-arvot oltava kokonaislukuja</param> 
   329        /// <param name="palikka">Palikka, jonka suhteen tarkistetaan</param> 
   330        /// <returns>true, jos palikan siirtäminen on mahdollista</returns> 
   331        bool VoikoSiirtaa(Vector[] siirrot, TetrisPalikka palikka) 
   332        { 
   333            Vector[] sijainnit = palikka.Sijainti(); 
   334 
   335            for (int i = 0; i < siirrot.Length; i++) 
   336            { 
   337                if (!OnkoTyhja(sijainnit[i] + siirrot[i])) return false; 
   338            } 
   339            return true; 
   340        } 
   341 
   342        /// <summary> 
   343        /// Tarkistaa voiko kaikkia palikan osia siirtää annetun 
   344        /// vektorin verran 
   345        /// </summary> 
   346        /// <param name="siirto">X- ja Y-arvo oltava kokonaislukuja</param> 
   347        /// <param name="palikka">Palikka, jonka suhteen tarkistetaan</param> 
   348        /// <returns>true, jos siirto on mahdollinen</returns> 
   349        bool VoikoSiirtaa(Vector siirto, TetrisPalikka palikka) 
   350        { 
   351            Vector[] siirrot = new Vector[4]; 
   352            for (int i = 0; i < siirrot.Length; i++) 
   353            { 
   354                siirrot[i] = siirto; 
   355            } 
   356            return VoikoSiirtaa(siirrot, palikka); 
   357        } 
   358 
   359        /// <summary> 
   360        /// Tarkistaa, onko annetut paikka tyhjä 
   361        ///  
   362        /// Paikka on tyhjä, jos sen väri on Color.TransparentWhite 
   363        /// </summary> 
   364        /// <param name="paikka">X ja Y oltava kokonaislukuja</param> 
   365        /// <returns>true, jos paikka on tyhjä</returns> 
   366        bool OnkoTyhja(Vector paikka) 
   367        { 
   368            if (paikka.X > leveys-1 || paikka.X < 0) return false; 
   369            if (paikka.Y > korkeus-1 || paikka.Y < 0) return false; 
   370 
   371            if (pelikentta[(int)paikka.Y][(int)paikka.X].Color == Color.TransparentWhite) return true; 
   372            return false; 
   373        } 
   374 
   375        /// <summary> 
   376        /// Värittää paikkaa vastaavat laatikot annetulla värillä 
   377        /// </summary> 
   378        /// <param name="palikka">Tämän sijainti väritetään</param> 
   379        /// <param name="vari">Väri, jolla väritetään</param> 
   380        void PaivitaPalikka(TetrisPalikka palikka, Color vari) 
   381        { 
   382            Vector[] sijainnit = palikka.Sijainti(); 
   383 
   384            for (int i = 0; i < sijainnit.Length; i++) 
   385            { 
   386                pelikentta[(int)sijainnit[i].Y][(int)sijainnit[i].X].Color = vari; 
   387            } 
   388        } 
   389        #endregion 
   390        #region Pelilogiikka 
   391        /// <summary> 
   392        /// Luo palikan keskelle ylälaitaa 
   393        ///  
   394        /// Tulee antamaan satunnaisen palikan 
   395        /// </summary> 
   396        void LuoPalikka() 
   397        { 
   398            //Luo uuden palikan ja siirtää ennustuspalikan aktiiviseksi 
   399            //ennustusPalikka = new TetrisPalikka(leveys / 2); 
   400            if (aktiivinenPalikka != null) 
   401            { 
   402                aktiivinenPalikka = ennustusPalikka; 
   403            } 
   404            else  
   405            {  
   406                aktiivinenPalikka = new TetrisPalikka(leveys / 2);  
   407            } 
   408 
   409            ennustusPalikka = new TetrisPalikka(leveys / 2); 
   410 
   411            AsetaEnnustusnaytto(ennustusPalikka); 
   412 
   413            tiputusajastin.Reset(); 
   414 
   415            Vector[] sijainnit = aktiivinenPalikka.Sijainti(); 
   416            for (int i = 0; i < sijainnit.Length; i++) 
   417            { 
   418                if (!OnkoTyhja(sijainnit[i])) 
   419                { 
   420                    PeliLoppui(); 
   421                    return; 
   422                } 
   423            } 
   424 
   425            PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, aktiivinenPalikka.Vari()); 
   426        } 
   427 
  106428        /// <summary> 
  107429        /// Käynnistää pelin 
   
  116438        void KaynnistaPeli() 
  117439        { 
   440            status.IsVisible = false; 
  118441            pisteet.Value = 0; 
  119442            taso.Value = 1; 
   
  133456 
  134457        /// <summary> 
   458        /// Tauottaa pelin 
   459        ///  
   460        /// false-arvolla jatkaa peliä 
   461        /// </summary> 
   462        /// <param name="pysaytetaan">true, jos peli halutaan pysäyttää</param> 
   463        void Pysayta(bool pysaytetaan) 
   464        { 
   465            if (pysaytetaan) 
   466            { 
   467                tiputusajastin.Stop(); 
   468                ClearControls(); 
   469                AsetaTaukoNappaimet(); 
   470                status.Text = "Peli pysaytetty"; 
   471                status.IsVisible = true; 
   472                return; 
   473            } 
   474            status.IsVisible = false; 
   475            tiputusajastin.Start(); 
   476            ClearControls(); 
   477            AsetaPeliNappaimet(); 
   478        } 
   479 
   480 
   481        /// <summary> 
  135482        /// Tuhoaa täydet rivit kentältä 
  136483        /// </summary> 
   
  156503            } 
  157504 
  158             pisteet.Value += (potti/10) * taso * potti; 
   505            pisteet.Value += (potti / 10) * taso * potti; 
  159506 
  160507            if (tuhotutRivit > 10) 
   
  201548            { 
  202549                pelikentta[0][i].Color = Color.TransparentWhite; 
  203             } 
  204         } 
  205  
  206         /// <summary> 
  207         /// Luo näyttöön pistenäytöt ja muut elementit. 
  208         /// </summary> 
  209         void LuoHud() 
  210         { 
  211             pistenaytto = new Label(80, 20); 
  212             pistenaytto.BindTo(pisteet); 
  213             pistenaytto.Position = new Vector(Screen.RightSafe - 200, Screen.TopSafe - 100); 
  214             //pistenaytto.Text = "Pisteet: "; 
  215             Add(pistenaytto); 
  216  
  217             tasonaytto = new Label(20, 20); 
  218             tasonaytto.BindTo(taso); 
  219             tasonaytto.Position = new Vector(Screen.RightSafe - 200, Screen.TopSafe - 125); 
  220             //tasonaytto.Text = "Taso: "; 
  221             //tasonaytto. 
  222             Add(tasonaytto); 
  223              
  224  
  225             /* 
  226              * Koska ennustuskenttä on kaksiulotteinen taulukko, joudumme luomaan 
  227              * ensiksi taulukon sarakkeet, jotta voimme luoda rivit. 
  228              */ 
  229             ennustuskentta = new GameObject[4][]; 
  230             for (int i = 0; i < ennustuskentta.Length; i++) 
  231             { 
  232                 ennustuskentta[i] = new GameObject[4]; 
  233             } 
  234  
  235             //Tässä luodaan pelikentän "laatiko" ja sijoitetaan ne oikeille kohdilleen. 
  236             for (int i = 0; i < ennustuskentta.Length; i++) 
  237             { 
  238                 for (int j = 0; j < ennustuskentta[i].Length; j++) 
  239                 { 
  240                     ennustuskentta[i][j] = new GameObject(palikkojenSivu, palikkojenSivu, Shapes.Rectangle); 
  241                     ennustuskentta[i][j].Color = Color.TransparentWhite; 
  242                     ennustuskentta[i][j].X = Level.Right + 100 + (palikkojenSivu / 2) + j * (palikkojenSivu); 
  243                     ennustuskentta[i][j].Y = Screen.TopSafe -200 - (palikkojenSivu / 2) - i * (palikkojenSivu); 
  244                     Add(ennustuskentta[i][j]); 
  245                 } 
  246             } 
  247         } 
  248  
  249         /// <summary> 
  250         /// Luo pelikentän ylhäällä määrätyistä vakioista 
  251         /// </summary> 
  252         void LuoPelikentta() 
  253         { 
  254             //Tässä säädetään pelialueen koko, jotta seinät tulevat oikeille kohdille 
  255             Level.Width = leveys * palikkojenSivu;// + leveys; 
  256             Level.Height = korkeus * palikkojenSivu;// + korkeus; 
  257             Level.CreateBorders(true); 
  258  
  259             /* 
  260              * Koska pelikenttä on kaksiulotteinen taulukko, joudumme luomaan 
  261              * ensiksi taulukon sarakkeet, jotta voimme luoda rivit. 
  262              */ 
  263             pelikentta = new GameObject[korkeus][]; 
  264             for (int i = 0; i < pelikentta.Length; i++) 
  265             { 
  266                 pelikentta[i] = new GameObject[leveys]; 
  267             } 
  268  
  269             //Tässä luodaan pelikentän "laatiko" ja sijoitetaan ne oikeille kohdilleen. 
  270             for (int i = 0; i < pelikentta.Length; i++) 
  271             { 
  272                 for (int j = 0; j < pelikentta[i].Length; j++) 
  273                 { 
  274                     pelikentta[i][j] = new GameObject(palikkojenSivu, palikkojenSivu, Shapes.Rectangle); 
  275                     pelikentta[i][j].Color = Color.TransparentWhite; 
  276                     pelikentta[i][j].X = Level.Left + (palikkojenSivu / 2) + j * (palikkojenSivu); 
  277                     pelikentta[i][j].Y = Level.Top - (palikkojenSivu / 2) - i * (palikkojenSivu); 
  278                     Add(pelikentta[i][j]); 
  279                 } 
  280             } 
  281         } 
  282  
  283          
  284  
  285         /// <summary> 
  286         /// Asettaa pelin aikana tarvittavat näppäimet. 
  287         /// </summary> 
  288         void AsetaPeliNappaimet() 
  289         { 
  290             Vector vasemmalle = new Vector(-1, 0); 
  291             Vector oikealle = new Vector(1, 0); 
  292             Vector alas = new Vector(0, 1); 
  293  
  294             Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, PeliLoppui, "Keskeyttää pelin"); 
  295             Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Pressed, Liikuta, "Liikuttaa palikkaa vasemmalle", vasemmalle); 
  296             Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Pressed, Liikuta, "Liikuttaa palikkaa oikealle", oikealle); 
  297             Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Laske, "Liikuttaa palikkaa alas", tiputusajastin); 
  298             Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Kaanna, "Kääntää palikkaa"); 
  299             Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Tiputa, "Tiputtaa palikan"); 
  300         } 
  301  
  302         /// <summary> 
  303         /// Asettaa menuissa käytettävät näppäimet 
  304         /// </summary> 
  305         void AsetaMenuNappaimet() 
  306         { 
  307             Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistuu pelistä"); 
  308             Keyboard.Listen(Key.F2, ButtonState.Pressed, KaynnistaPeli, "Aloittaa uuden pelin"); 
  309         } 
  310  
  311         /// <summary> 
  312         /// Liikuttaa palikkaa halutun verran. 
  313         /// </summary> 
  314         /// <param name="suunta">X ja Y oltava kokonaislukuja.</param> 
  315         void Liikuta(Vector suunta) 
  316         { 
  317             PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, Color.TransparentWhite); 
  318  
  319             if (VoikoSiirtaa(suunta, aktiivinenPalikka)) 
  320             { 
  321                 aktiivinenPalikka.Liikuta(suunta); 
  322             } 
  323              
  324             PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, aktiivinenPalikka.Vari()); 
  325         } 
  326  
  327         /// <summary> 
  328         /// Kääntää palikkaa 
  329         /// </summary> 
  330         void Kaanna() 
  331         { 
  332             PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, Color.TransparentWhite); 
  333  
  334             //Tämä kohta tarkistaa, voiko palikkaa kääntää 
  335             //Jos ei voi, niin poistutaan. 
  336             Vector[] tulevaSijainti = aktiivinenPalikka.TulevaKaanto(); 
  337             for (int i = 0; i < tulevaSijainti.Length; i++) 
  338             { 
  339                 if (!OnkoTyhja(tulevaSijainti[i]))  
  340                 { 
  341                     PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, aktiivinenPalikka.Vari()); 
  342                     return; 
  343                 }  
  344             } 
  345  
  346             aktiivinenPalikka.Kaanna(); 
  347             PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, aktiivinenPalikka.Vari()); 
  348         } 
  349  
  350         /// <summary> 
  351         /// Laskee palikkaa yhdellä. Jos palikkaa ei voi laskea, 
  352         /// lähettää uuden palikan. 
  353         /// </summary> 
  354         /// <param name="timer">Ei käytössä</param> 
  355         void Laske(Timer timer) 
  356         { 
  357             PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, Color.TransparentWhite); 
  358  
  359             tiputusajastin.Reset(); 
  360             if (!VoikoSiirtaa(new Vector(0,1), aktiivinenPalikka)) 
  361             { 
  362                 PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, aktiivinenPalikka.Vari()); 
  363                 TuhoaTaydet(); 
  364                 LuoPalikka(); 
  365                 return; 
  366             } 
  367             aktiivinenPalikka.Liikuta(new Vector(0, 1)); 
  368             PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, aktiivinenPalikka.Vari()); 
  369  
  370         } 
  371  
  372         /// <summary> 
  373         /// Tiputtaa palikkan kokonaan alas. 
  374         /// </summary> 
  375         void Tiputa() 
  376         { 
  377             TetrisPalikka palikka = aktiivinenPalikka; 
  378             while (aktiivinenPalikka == palikka) Laske(tiputusajastin); 
  379         } 
  380  
  381         /// <summary> 
  382         /// Tarkistaa, voiko palikalle suorittaa annetut siirrot 
  383         ///  
  384         /// Annetut siirrot siis lisätään niitä vastaaviin palikan 
  385         /// sijainteihin. 
  386         /// </summary> 
  387         /// <param name="siirrot">X- ja Y-arvot oltava kokonaislukuja</param> 
  388         /// <param name="palikka">Palikka, jonka suhteen tarkistetaan</param> 
  389         /// <returns>true, jos palikan siirtäminen on mahdollista</returns> 
  390         bool VoikoSiirtaa(Vector[] siirrot, TetrisPalikka palikka) 
  391         { 
  392             Vector[] sijainnit = palikka.Sijainti(); 
  393  
  394             for (int i = 0; i < siirrot.Length; i++) 
  395             { 
  396                 if (!OnkoTyhja(sijainnit[i] + siirrot[i])) return false; 
  397             } 
  398             return true; 
  399         } 
  400  
  401         /// <summary> 
  402         /// Tarkistaa voiko kaikkia palikan osia siirtää annetun 
  403         /// vektorin verran 
  404         /// </summary> 
  405         /// <param name="siirto">X- ja Y-arvo oltava kokonaislukuja</param> 
  406         /// <param name="palikka">Palikka, jonka suhteen tarkistetaan</param> 
  407         /// <returns>true, jos siirto on mahdollinen</returns> 
  408         bool VoikoSiirtaa(Vector siirto, TetrisPalikka palikka) 
  409         { 
  410             Vector[] siirrot = new Vector[4]; 
  411             for (int i = 0; i < siirrot.Length; i++) 
  412             { 
  413                 siirrot[i] = siirto; 
  414             } 
  415             return VoikoSiirtaa(siirrot, palikka); 
  416         } 
  417  
  418         /// <summary> 
  419         /// Tarkistaa, onko annetut paikka tyhjä 
  420         ///  
  421         /// Paikka on tyhjä, jos sen väri on Color.TransparentWhite 
  422         /// </summary> 
  423         /// <param name="paikka">X ja Y oltava kokonaislukuja</param> 
  424         /// <returns>true, jos paikka on tyhjä</returns> 
  425         bool OnkoTyhja(Vector paikka) 
  426         { 
  427             if (paikka.X > leveys-1 || paikka.X < 0) return false; 
  428             if (paikka.Y > korkeus-1 || paikka.Y < 0) return false; 
  429  
  430             if (pelikentta[(int)paikka.Y][(int)paikka.X].Color == Color.TransparentWhite) return true; 
  431             return false; 
  432         } 
  433  
  434         /// <summary> 
  435         /// Värittää paikkaa vastaavat laatikot annetulla värillä 
  436         /// </summary> 
  437         /// <param name="palikka">Tämän sijainti väritetään</param> 
  438         /// <param name="vari">Väri, jolla väritetään</param> 
  439         void PaivitaPalikka(TetrisPalikka palikka, Color vari) 
  440         { 
  441             Vector[] sijainnit = palikka.Sijainti(); 
  442  
  443             for (int i = 0; i < sijainnit.Length; i++) 
  444             { 
  445                 pelikentta[(int)sijainnit[i].Y][(int)sijainnit[i].X].Color = vari; 
  446             } 
  447         } 
  448  
  449         /// <summary> 
  450         /// Luo palikan keskelle ylälaitaa 
  451         ///  
  452         /// Tulee antamaan satunnaisen palikan 
  453         /// </summary> 
  454         void LuoPalikka() 
  455         { 
  456             //Luo uuden palikan ja siirtää ennustuspalikan aktiiviseksi 
  457             //ennustusPalikka = new TetrisPalikka(leveys / 2); 
  458             if (aktiivinenPalikka != null) 
  459             { 
  460                 aktiivinenPalikka = ennustusPalikka; 
  461             } 
  462             else  
  463             {  
  464                 aktiivinenPalikka = new TetrisPalikka(leveys / 2);  
  465             } 
  466  
  467             ennustusPalikka = new TetrisPalikka(leveys / 2); 
  468  
  469             AsetaEnnustusnaytto(ennustusPalikka); 
  470  
  471             tiputusajastin.Reset(); 
  472  
  473             Vector[] sijainnit = aktiivinenPalikka.Sijainti(); 
  474             for (int i = 0; i < sijainnit.Length; i++) 
  475             { 
  476                 if (!OnkoTyhja(sijainnit[i])) 
  477                 { 
  478                     PeliLoppui(); 
  479                     return; 
  480                 } 
  481             } 
  482  
  483             PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, aktiivinenPalikka.Vari()); 
  484         } 
  485  
  486         void AsetaEnnustusnaytto(TetrisPalikka palikka) 
  487         { 
  488             for (int i = 0; i < ennustuskentta.Length; i++) 
  489             { 
  490                 for (int j = 0; j < ennustuskentta[i].Length; j++) 
  491                 { 
  492                     ennustuskentta[i][j].Color = Color.TransparentWhite; 
  493                 } 
  494             } 
  495  
  496             Vector[] sijainnit = palikka.Sijainti(); 
  497             int offset = -(leveys / 2) + 1; 
  498  
  499             foreach (Vector paikka in sijainnit) 
  500             { 
  501                 ennustuskentta[(int)paikka.Y ][(int)paikka.X + offset].Color = palikka.Vari(); 
  502550            } 
  503551        } 
   
  512560        { 
  513561            tiputusajastin.Stop(); 
   562            status.Text = "Hävisit pelin!"; 
   563            status.IsVisible = true; 
  514564            ClearControls(); 
  515565            AsetaMenuNappaimet(); 
  516566        } 
  517  
   567        #endregion 
  518568    } 
  519569} 
 • 2010/23/hniemi/JyTris/JyTris/TetrisPalikka.cs

  r1482 r1515  
  5757        public void LataaSatunnainen(int keskikohta) 
  5858        { 
  59             int satunnainen = RandomGen.NextInt(0, 5); 
   59            int satunnainen = RandomGen.NextInt(0, 6); 
  6060            switch (satunnainen) 
  6161            { 
   
  6666                case 4: LataaL(keskikohta); break; 
  6767                case 5: LataaJ(keskikohta); break; 
   68                case 6: LataaRisti(keskikohta); break; 
  6869                default: break; 
  6970            } 
   
  396397 
  397398        /// <summary> 
   399        /// Lataa J-palikan 
   400        ///  
   401        /// o = akseli 
   402        ///  
   403        ///  * 
   404        ///  o 
   405        /// ** 
   406        /// </summary> 
   407        /// <param name="keskikohta">Kentän yläreunan keskikohta</param> 
   408        public void LataaRisti(int keskikohta) 
   409        { 
   410            vari = Color.Magenta; 
   411            sijainnit[2].Y = 0; 
   412            sijainnit[1].Y = 0; 
   413            sijainnit[0].Y = 0; 
   414            sijainnit[3].Y = 1; 
   415 
   416            sijainnit[0].X = keskikohta; 
   417            sijainnit[1].X = keskikohta + 1; 
   418            sijainnit[2].X = keskikohta - 1; 
   419            sijainnit[3].X = keskikohta; 
   420 
   421            //Tämä luo siirrot, jotta palikkaa voidaan kääntää 
   422            siirrot = new Vector[4][]; 
   423            for (int i = 0; i < siirrot.Length; i++) 
   424            { 
   425                siirrot[i] = new Vector[4]; 
   426            } 
   427 
   428            /* 
   429             *        1 
   430             * 201 -> 03 
   431             *  3     2 
   432             *         
   433             */ 
   434            siirrot[0][0] = new Vector(0, 0); 
   435            siirrot[0][1] = new Vector(-1, -1); 
   436            siirrot[0][2] = new Vector(1, 1); 
   437            siirrot[0][3] = new Vector(1, -1); 
   438 
   439            /* 
   440             * 1   ->  3 
   441             * 03     102 
   442             * 2 
   443             */ 
   444            siirrot[1][0] = new Vector(0, 0); 
   445            siirrot[1][1] = new Vector(-1, 1); 
   446            siirrot[1][2] = new Vector(1,-1); 
   447            siirrot[1][3] = new Vector(-1, -1); 
   448 
   449            /* 
   450             *  3   -> 2 
   451             * 102    30 
   452             *         1 
   453             */ 
   454            siirrot[2][0] = new Vector(0, 0); 
   455            siirrot[2][1] = new Vector(1, 1); 
   456            siirrot[2][2] = new Vector(-1, -1); 
   457            siirrot[2][3] = new Vector(-1, 1); 
   458 
   459            /* 
   460             *  2 -> 201 
   461             * 30     3 
   462             *  1 
   463             */ 
   464            siirrot[3][0] = new Vector(0, 0); 
   465            siirrot[3][1] = new Vector(1, -1); 
   466            siirrot[3][2] = new Vector(-1, 1); 
   467            siirrot[3][3] = new Vector(1, 1); 
   468        } 
   469 
   470        /// <summary> 
  398471        /// Liikuttaa kaikkia palikoita annetun vektorin verran. 
  399472        /// </summary> 
   
  406479                sijainnit[i] += liike; 
  407480            } 
  408  
  409         } 
   481        } 
   482 
  410483 
  411484        /// <summary> 
 • 2010/23/hniemi/JyTris/JyTris/obj/x86/Debug/JyTris.csproj.FileListAbsolute.txt

  r1489 r1515  
  2121C:\MyTemp\npo_pelit\2010\23\hniemi\JyTris\JyTris\obj\x86\Debug\JyTris.exe 
  2222C:\MyTemp\npo_pelit\2010\23\hniemi\JyTris\JyTris\obj\x86\Debug\JyTris.pdb 
   23C:\MyTemp\hniemi\JyTris\JyTris\bin\x86\Debug\JyTris.exe 
   24C:\MyTemp\hniemi\JyTris\JyTris\bin\x86\Debug\JyTris.pdb 
   25C:\MyTemp\hniemi\JyTris\JyTris\bin\x86\Debug\Jypeli2.xml 
   26C:\MyTemp\hniemi\JyTris\JyTris\obj\x86\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 
   27C:\MyTemp\hniemi\JyTris\JyTris\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
   28C:\MyTemp\hniemi\JyTris\JyTris\obj\x86\Debug\JyTris.exe 
   29C:\MyTemp\hniemi\JyTris\JyTris\obj\x86\Debug\JyTris.pdb 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.