Changeset 1485 for 2010/23


Ignore:
Timestamp:
2010-07-31 11:46:02 (13 years ago)
Author:
hniemi
Message:

Profetiallinen ennustusnäyttö lisätty.

Location:
2010/23/hniemi/JyTris/JyTris
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/hniemi/JyTris/JyTris/Peli.cs

  r1484 r1485  
  1414    /// Seuraavana tulossa: 
  1515    /// - Kuvat palikoille 
   16    /// - Ruutu jossa näkyy seuraava palikka 
  1617    /// - Lisääntyvä vaikeusaste 
   18    /// - Efektit palikkojen tuhoutumiseen 
  1719    /// </summary> 
  1820    public class Peli : Game 
   
  2325 
  2426        GameObject[][] pelikentta; 
   27        GameObject[][] ennustuskentta; 
  2528        TetrisPalikka aktiivinenPalikka; 
   29        TetrisPalikka ennustusPalikka; 
  2630 
  2731        Timer tiputusajastin; 
   
  197201            pistenaytto.Position = new Vector(Screen.RightSafe - 100, Screen.TopSafe - 100); 
  198202            Add(pistenaytto); 
   203 
   204            /* 
   205             * Koska ennustuskenttä on kaksiulotteinen taulukko, joudumme luomaan 
   206             * ensiksi taulukon sarakkeet, jotta voimme luoda rivit. 
   207             */ 
   208            ennustuskentta = new GameObject[4][]; 
   209            for (int i = 0; i < ennustuskentta.Length; i++) 
   210            { 
   211                ennustuskentta[i] = new GameObject[4]; 
   212            } 
   213 
   214            //Tässä luodaan pelikentän "laatiko" ja sijoitetaan ne oikeille kohdilleen. 
   215            for (int i = 0; i < ennustuskentta.Length; i++) 
   216            { 
   217                for (int j = 0; j < ennustuskentta[i].Length; j++) 
   218                { 
   219                    ennustuskentta[i][j] = new GameObject(palikkojenSivu, palikkojenSivu, Shapes.Rectangle); 
   220                    ennustuskentta[i][j].Color = Color.TransparentWhite; 
   221                    ennustuskentta[i][j].X = Level.Right + 100 + (palikkojenSivu / 2) + j * (palikkojenSivu); 
   222                    ennustuskentta[i][j].Y = Screen.TopSafe -200 - (palikkojenSivu / 2) - i * (palikkojenSivu); 
   223                    Add(ennustuskentta[i][j]); 
   224                } 
   225            } 
  199226        } 
  200227 
   
  233260        } 
  234261 
   262         
   263 
  235264        /// <summary> 
  236265        /// Asettaa pelin aikana tarvittavat näppäimet. 
   
  404433        void LuoPalikka() 
  405434        { 
  406             aktiivinenPalikka = new TetrisPalikka(leveys / 2); 
   435            //Luo uuden palikan ja siirtää ennustuspalikan aktiiviseksi 
   436            //ennustusPalikka = new TetrisPalikka(leveys / 2); 
   437            if (aktiivinenPalikka != null) 
   438            { 
   439                aktiivinenPalikka = ennustusPalikka; 
   440            } 
   441            else  
   442            {  
   443                aktiivinenPalikka = new TetrisPalikka(leveys / 2);  
   444            } 
   445 
   446            ennustusPalikka = new TetrisPalikka(leveys / 2); 
   447 
   448            AsetaEnnustusnaytto(ennustusPalikka); 
   449 
  407450            tiputusajastin.Reset(); 
  408451 
   
  418461 
  419462            PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, aktiivinenPalikka.Vari()); 
   463        } 
   464 
   465        void AsetaEnnustusnaytto(TetrisPalikka palikka) 
   466        { 
   467            for (int i = 0; i < ennustuskentta.Length; i++) 
   468            { 
   469                for (int j = 0; j < ennustuskentta[i].Length; j++) 
   470                { 
   471                    ennustuskentta[i][j].Color = Color.TransparentWhite; 
   472                } 
   473            } 
   474 
   475            Vector[] sijainnit = palikka.Sijainti(); 
   476            int offset = -(leveys / 2) + 1; 
   477 
   478            foreach (Vector paikka in sijainnit) 
   479            { 
   480                ennustuskentta[(int)paikka.X + offset][(int)paikka.Y].Color = palikka.Vari(); 
   481            } 
  420482        } 
  421483 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.