Changeset 1482 for 2010/23/hniemi/JyTris


Ignore:
Timestamp:
2010-07-31 01:07:40 (13 years ago)
Author:
hniemi
Message:

Tiedostoja karsittu, toteutusta yksinkertaistettu.
Lisätty intro, ja mahdollisuus lopettaa peli kesken ja aloittaa alusta. (Escape ja F2)

Location:
2010/23/hniemi/JyTris/JyTris
Files:
1 added
7 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/hniemi/JyTris/JyTris/JyTris.csproj

  r1480 r1482  
  8383  </ItemGroup> 
  8484  <ItemGroup> 
  85     <Compile Include="J.cs" /> 
  86     <Compile Include="L.cs" /> 
  87     <Compile Include="Pitka.cs" /> 
  8885    <Compile Include="Properties\AssemblyInfo.cs" /> 
  8986    <Compile Include="Ohjelma.cs" /> 
  9087    <Compile Include="Peli.cs" /> 
  91     <Compile Include="ITetrispalikka.cs" /> 
   88    <Compile Include="TetrisPalikka.cs" /> 
  9289  </ItemGroup> 
  9390  <ItemGroup> 
 • 2010/23/hniemi/JyTris/JyTris/Peli.cs

  r1480 r1482  
  66namespace JyTris 
  77{ 
  8  
  98    /// <summary> 
  10     /// JyTris 
   9    /// JyTris 0.1 
  1110    ///  
  1211    /// Peli on tetrisklooni, joka on tarkoituksena toteuttaa JyPelillä 
   
  1514    /// Seuraavana tulossa: 
  1615    /// - Lisääntyvät pisteet 
  17     /// - Loput palikat 
   16    /// - Kuvat palikoille 
  1817    /// </summary> 
  1918    public class Peli : Game 
   
  2423 
  2524        GameObject[][] pelikentta; 
  26         ITetrispalikka aktiivinenPalikka; 
   25        TetrisPalikka aktiivinenPalikka; 
  2726 
  2827        Timer tiputusajastin; 
  29         double vaikeusaste = 0.2; 
   28        double vaikeusaste = 0.9 ; 
  3029 
  3130        IntMeter pisteet = new IntMeter(0); 
  3231        Label pistenaytto; 
  3332 
   33        /* 
   34         * Introon tarvittavat muuttujat 
   35         */ 
   36        Timer introajastin; 
   37        private int indeksi = 0; 
   38        private int suunta = 1; 
   39        private int vaihtoCounter = 0; 
   40 
   41        /// <summary> 
   42        /// Tekee pelin alkuvalmistelut 
   43        /// </summary> 
  3444        protected override void Begin() 
  3545        { 
  3646            LuoPelikentta(); 
   47            AlkuIntro(); 
   48            AsetaMenuNappaimet(); 
  3749            //LuoHud(); 
  38             AsetaNappaimet(); 
  39             KaynnistaPeli(); 
   50            //AsetaPeliNappaimet(); 
   51            //KaynnistaPeli(); 
   52        } 
   53 
   54        /// <summary> 
   55        /// Käynnistää alkuintron 
   56        /// </summary> 
   57        void AlkuIntro() 
   58        { 
   59            introajastin = new Timer(); 
   60            introajastin.Interval = 0.05; 
   61            introajastin.Trigger += IntroPyoritys; 
   62            introajastin.Start(); 
   63        } 
   64 
   65        /// <summary> 
   66        /// Pyörittää introa 
   67        /// </summary> 
   68        /// <param name="ajastin">Ei käytössä</param> 
   69        void IntroPyoritys(Timer ajastin) 
   70        { 
   71            TuhoaRivi(korkeus-1); 
   72 
   73            Color randomvari = RandomGen.NextColor(); 
   74 
   75            for (int i = 0; i < pelikentta[0].Length; i++) 
   76            { 
   77                pelikentta[0][i].Color = randomvari; 
   78            } 
   79            pelikentta[0][indeksi].Color = Color.Brown; 
   80            indeksi += suunta; 
   81            vaihtoCounter++; 
   82            if (indeksi > leveys-1 && suunta > 0) 
   83            { 
   84                indeksi = 0; 
   85            } 
   86            if (indeksi < 0 && suunta < 0) 
   87            { 
   88                indeksi = leveys - 1; 
   89            } 
   90            if (vaihtoCounter > 50) 
   91            { 
   92                vaihtoCounter = 0; 
   93                suunta = -suunta; 
   94            } 
  4095        } 
  4196 
   
  4499        ///  
  45100        /// Luo ensimmäisen palikan ja tekee ajastimen. 
   101        /// Tuhoaa myös kaikki valmiina olevat palikat. 
   102        ///  
   103        /// Poistaa asetetut kontrollit ja asettaa pelikontrollit. 
   104        ///  
   105        /// Resetoi vaikeusasteen! 
  46106        /// </summary> 
  47107        void KaynnistaPeli() 
  48108        { 
  49             LuoPalikka(); 
  50  
   109            introajastin.Stop(); 
   110            TuhoaKaikki(); 
   111            ClearControls(); 
   112            AsetaPeliNappaimet(); 
   113 
   114            vaikeusaste = 0.9; 
  51115            tiputusajastin = new Timer(); 
  52116            tiputusajastin.Interval = vaikeusaste; 
  53117            tiputusajastin.Trigger += Laske; 
  54118            tiputusajastin.Start(); 
   119            LuoPalikka(); 
  55120        } 
  56121 
   
  158223 
  159224        /// <summary> 
  160         /// Asettaa näppäimet. 
  161         /// </summary> 
  162         void AsetaNappaimet() 
   225        /// Asettaa pelin aikana tarvittavat näppäimet. 
   226        /// </summary> 
   227        void AsetaPeliNappaimet() 
  163228        { 
  164229            Vector vasemmalle = new Vector(-1, 0); 
   
  166231            Vector alas = new Vector(0, 1); 
  167232 
   233            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, PeliLoppui, "Keskeyttää pelin"); 
  168234            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Pressed, Liikuta, "Liikuttaa palikkaa vasemmalle", vasemmalle); 
  169235            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Pressed, Liikuta, "Liikuttaa palikkaa oikealle", oikealle); 
   
  174240 
  175241        /// <summary> 
   242        /// Asettaa menuissa käytettävät näppäimet 
   243        /// </summary> 
   244        void AsetaMenuNappaimet() 
   245        { 
   246            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistuu pelistä"); 
   247            Keyboard.Listen(Key.F2, ButtonState.Pressed, KaynnistaPeli, "Aloittaa uuden pelin"); 
   248        } 
   249 
   250        /// <summary> 
  176251        /// Liikuttaa palikkaa halutun verran. 
  177252        /// </summary> 
   
  221296            PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, Color.TransparentWhite); 
  222297 
   298            tiputusajastin.Reset(); 
  223299            if (!VoikoSiirtaa(new Vector(0,1), aktiivinenPalikka)) 
  224300            { 
   
  238314        void Tiputa() 
  239315        { 
  240             ITetrispalikka palikka = aktiivinenPalikka; 
   316            TetrisPalikka palikka = aktiivinenPalikka; 
  241317            while (aktiivinenPalikka == palikka) Laske(tiputusajastin); 
  242318        } 
  243319 
  244         bool VoikoSiirtaa(Vector[] siirrot, ITetrispalikka palikka) 
   320        /// <summary> 
   321        /// Tarkistaa, voiko palikalle suorittaa annetut siirrot 
   322        ///  
   323        /// Annetut siirrot siis lisätään niitä vastaaviin palikan 
   324        /// sijainteihin. 
   325        /// </summary> 
   326        /// <param name="siirrot">X- ja Y-arvot oltava kokonaislukuja</param> 
   327        /// <param name="palikka">Palikka, jonka suhteen tarkistetaan</param> 
   328        /// <returns>true, jos palikan siirtäminen on mahdollista</returns> 
   329        bool VoikoSiirtaa(Vector[] siirrot, TetrisPalikka palikka) 
  245330        { 
  246331            Vector[] sijainnit = palikka.Sijainti(); 
   
  253338        } 
  254339 
  255         bool VoikoSiirtaa(Vector siirto, ITetrispalikka palikka) 
   340        /// <summary> 
   341        /// Tarkistaa voiko kaikkia palikan osia siirtää annetun 
   342        /// vektorin verran 
   343        /// </summary> 
   344        /// <param name="siirto">X- ja Y-arvo oltava kokonaislukuja</param> 
   345        /// <param name="palikka">Palikka, jonka suhteen tarkistetaan</param> 
   346        /// <returns>true, jos siirto on mahdollinen</returns> 
   347        bool VoikoSiirtaa(Vector siirto, TetrisPalikka palikka) 
  256348        { 
  257349            Vector[] siirrot = new Vector[4]; 
   
  284376        /// <param name="palikka">Tämän sijainti väritetään</param> 
  285377        /// <param name="vari">Väri, jolla väritetään</param> 
  286         void PaivitaPalikka(ITetrispalikka palikka, Color vari) 
   378        void PaivitaPalikka(TetrisPalikka palikka, Color vari) 
  287379        { 
  288380            Vector[] sijainnit = palikka.Sijainti(); 
   
  301393        void LuoPalikka() 
  302394        { 
  303             //aktiivinenPalikka = new Pitka(leveys / 2); 
  304             //aktiivinenPalikka = new L(leveys / 2); 
  305             aktiivinenPalikka = new J(leveys / 2); 
   395            aktiivinenPalikka = new TetrisPalikka(leveys / 2); 
   396            tiputusajastin.Reset(); 
   397 
   398            Vector[] sijainnit = aktiivinenPalikka.Sijainti(); 
   399            for (int i = 0; i < sijainnit.Length; i++) 
   400            { 
   401                if (!OnkoTyhja(sijainnit[i])) 
   402                { 
   403                    PeliLoppui(); 
   404                    return; 
   405                } 
   406            } 
   407 
  306408            PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, aktiivinenPalikka.Vari()); 
   409        } 
   410 
   411        /// <summary> 
   412        /// Lopettaa pelin. 
   413        /// - Palikkoja ei tipu 
   414        /// - Poistaa vanhat kontrollit 
   415        /// - Asettaa menunapit toimintaan 
   416        /// </summary> 
   417        void PeliLoppui() 
   418        { 
   419            tiputusajastin.Stop(); 
   420            ClearControls(); 
   421            AsetaMenuNappaimet(); 
  307422        } 
  308423 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.