Ignore:
Timestamp:
2010-07-30 16:50:55 (13 years ago)
Author:
hniemi
Message:

Palikan kääntö lisätty, pistenäytön teko aloitettu.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/hniemi/JyTris/JyTris/Pitka.cs

  r1478 r1479  
  1414        Vector[][] siirrot; 
  1515 
   16        private int seuraavaAsento = 0; 
   17 
   18        /// <summary> 
   19        /// Luo I-palikan  
   20        ///  
   21        /// Pelikentän oltava vähintään 4 korkea ja 4 leveä, 
   22        /// jotta palikkaa voidaan käyttää 
   23        /// </summary> 
   24        /// <param name="keskikohta">Palikan X-koordinaatti</param> 
  1625        public Pitka(int keskikohta) 
  1726        {  
   27            //Tämä silmukkaa tekee uudet palikat ja laittaa ne järjestykseen 
  1828            sijainnit = new Vector[4]; 
  1929            for (int i = 0; i < sijainnit.Length; i++) 
   
  2636            sijainnit[2].Y = 3; 
  2737             
   38            //Tämä luo siirrot, jotta palikkaa voidaan kääntää 
  2839            siirrot = new Vector[2][]; 
  2940            siirrot[0] = new Vector[4]; 
   
  6374        } 
  6475 
   76        public int Kaanna() 
   77        { 
   78            for (int i = 0; i < sijainnit.Length; i++) 
   79            { 
   80                sijainnit[i] += siirrot[seuraavaAsento][i]; 
   81            } 
   82 
   83            seuraavaAsento++; 
   84            if (seuraavaAsento > siirrot.Length-1) seuraavaAsento = 0; 
   85 
   86            return seuraavaAsento; 
   87        } 
   88 
   89        public Vector[] TulevaKaanto() 
   90        { 
   91            Vector[] tulevaSijainti = new Vector[4]; 
   92            for (int i = 0; i < tulevaSijainti.Length; i++) 
   93            { 
   94                tulevaSijainti[i] = sijainnit[i] + siirrot[seuraavaAsento][i]; 
   95            } 
   96            return tulevaSijainti; 
   97        } 
   98 
  6599        public Color Vari() 
  66100        { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.