Ignore:
Timestamp:
2010-07-30 16:50:55 (11 years ago)
Author:
hniemi
Message:

Palikan kääntö lisätty, pistenäytön teko aloitettu.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/hniemi/JyTris/JyTris/ITetrispalikka.cs

  r1478 r1479  
  99namespace JyTris 
  1010{ 
   11    /// <summary> 
   12    /// Käyttöliittymä Tetrispalikoille 
   13    ///  
   14    /// Kaikkien tetrispalikoiden on osattava seuraavat asiat. 
   15    /// </summary> 
  1116    interface ITetrispalikka 
  1217    { 
   18        /// <summary> 
   19        /// Liikuttaa kaikkia palikkoja annetun vektorin verran 
   20        /// </summary> 
   21        /// <param name="liike">X ja Y oltava kokonaislukuja</param> 
  1322        void Liikuta(Vector liike); 
   23        /// <summary> 
   24        /// Antaa palikan käyttämän värin 
   25        /// </summary> 
   26        /// <returns>Palikan väri</returns> 
   27        Color Vari(); 
   28        /// <summary> 
   29        /// Lista palikoiden sijainneista 
   30        ///  
   31        /// Listan vektorien X ja Y arvot ovat kokonaislukuja 
   32        /// </summary> 
   33        /// <returns>Lista palikkojen sijainneista</returns> 
   34        Vector[] Sijainti(); 
  1435 
  15         Color Vari(); 
  16         Vector[] Sijainti(); 
   36        /// <summary> 
   37        /// Lista palikan sijainnista, jos sitä käännetään 
   38        ///  
   39        /// Listan vektorien X ja Y arvot ovat kokonaislukuja 
   40        /// </summary> 
   41        /// <returns>Lista palikoiden sijainneista käännettynä</returns> 
   42        Vector[] TulevaKaanto(); 
   43 
   44        /// <summary> 
   45        /// Kääntää palikkaa 
   46        /// </summary> 
   47        /// <returns>Palikan seuraavan asennon indeksi</returns> 
   48        int Kaanna(); 
  1749 
  1850    } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.