Changeset 1479 for 2010


Ignore:
Timestamp:
2010-07-30 16:50:55 (12 years ago)
Author:
hniemi
Message:

Palikan kääntö lisätty, pistenäytön teko aloitettu.

Location:
2010/23/hniemi/JyTris/JyTris
Files:
8 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/hniemi/JyTris/JyTris/ITetrispalikka.cs

  r1478 r1479  
  99namespace JyTris 
  1010{ 
   11    /// <summary> 
   12    /// Käyttöliittymä Tetrispalikoille 
   13    ///  
   14    /// Kaikkien tetrispalikoiden on osattava seuraavat asiat. 
   15    /// </summary> 
  1116    interface ITetrispalikka 
  1217    { 
   18        /// <summary> 
   19        /// Liikuttaa kaikkia palikkoja annetun vektorin verran 
   20        /// </summary> 
   21        /// <param name="liike">X ja Y oltava kokonaislukuja</param> 
  1322        void Liikuta(Vector liike); 
   23        /// <summary> 
   24        /// Antaa palikan käyttämän värin 
   25        /// </summary> 
   26        /// <returns>Palikan väri</returns> 
   27        Color Vari(); 
   28        /// <summary> 
   29        /// Lista palikoiden sijainneista 
   30        ///  
   31        /// Listan vektorien X ja Y arvot ovat kokonaislukuja 
   32        /// </summary> 
   33        /// <returns>Lista palikkojen sijainneista</returns> 
   34        Vector[] Sijainti(); 
  1435 
  15         Color Vari(); 
  16         Vector[] Sijainti(); 
   36        /// <summary> 
   37        /// Lista palikan sijainnista, jos sitä käännetään 
   38        ///  
   39        /// Listan vektorien X ja Y arvot ovat kokonaislukuja 
   40        /// </summary> 
   41        /// <returns>Lista palikoiden sijainneista käännettynä</returns> 
   42        Vector[] TulevaKaanto(); 
   43 
   44        /// <summary> 
   45        /// Kääntää palikkaa 
   46        /// </summary> 
   47        /// <returns>Palikan seuraavan asennon indeksi</returns> 
   48        int Kaanna(); 
  1749 
  1850    } 
 • 2010/23/hniemi/JyTris/JyTris/Peli.cs

  r1478 r1479  
  11using System; 
  22using Jypeli; 
  3 using Jypeli.ScreenObjects; 
   3using Jypeli.Widgets; 
  44using Jypeli.Assets; 
  55 
  66namespace JyTris 
  77{ 
   8 
   9    /// <summary> 
   10    /// JyTris 
   11    ///  
   12    /// Peli on tetrisklooni, joka on tarkoituksena toteuttaa JyPelillä 
   13    /// mahdollisimman yksinkertaisesti. 
   14    ///  
   15    /// Seuraavana tulossa: 
   16    /// - Lisääntyvät pisteet 
   17    /// - Loput palikat 
   18    /// </summary> 
  819    public class Peli : Game 
  920    { 
   
  1829        double vaikeusaste = 0.2; 
  1930 
   31        IntMeter pisteet = new IntMeter(0); 
   32        Label pistenaytto; 
   33 
  2034        protected override void Begin() 
  2135        { 
  2236            LuoPelikentta(); 
   37            //LuoHud(); 
  2338            AsetaNappaimet(); 
  2439            KaynnistaPeli(); 
  25             //pelikentta[9][5].Color = Color.Turquoise; 
  26         } 
  27  
   40        } 
   41 
   42        /// <summary> 
   43        /// Käynnistää pelin 
   44        ///  
   45        /// Luo ensimmäisen palikan ja tekee ajastimen. 
   46        /// </summary> 
  2847        void KaynnistaPeli() 
  2948        { 
   
  3655        } 
  3756 
   57        /// <summary> 
   58        /// Tuhoaa täydet rivit kentältä 
   59        /// </summary> 
  3860        void TuhoaTaydet() 
  3961        { 
   
  5577        } 
  5678 
   79        /// <summary> 
   80        /// Tuhoaa kaikki palikat kentältä. 
   81        /// </summary> 
  5782        void TuhoaKaikki() 
  5883        { 
   
  6792        } 
  6893 
   94        /// <summary> 
   95        /// Tuhoaa indeksiä vastaavan rivin ja tiputtaa sen päällä olevia rivejä. 
   96        /// </summary> 
   97        /// <param name="rivinIndeksi">Tiputettavan rivin indeksi</param> 
  6998        void TuhoaRivi(int rivinIndeksi) 
  7099        { 
   
  85114        } 
  86115 
   116        void LuoHud() 
   117        { 
   118            pistenaytto = new Label(80, 20); 
   119            pistenaytto.BindTo(pisteet); 
   120            Add(pistenaytto); 
   121 
   122            //pistenaytto.Position.X = Screen.RightSafe - 40; 
   123        } 
   124 
   125        /// <summary> 
   126        /// Luo pelikentän ylhäällä määrätyistä vakioista 
   127        /// </summary> 
  87128        void LuoPelikentta() 
  88129        { 
  89130            //Tässä säädetään pelialueen koko, jotta seinät tulevat oikeille kohdille 
  90             Level.Width = leveys * palikkojenSivu + leveys; 
  91             Level.Height = korkeus * palikkojenSivu + korkeus; 
   131            Level.Width = leveys * palikkojenSivu;// + leveys; 
   132            Level.Height = korkeus * palikkojenSivu;// + korkeus; 
  92133            Level.CreateBorders(true); 
  93134 
   
  109150                    pelikentta[i][j] = new GameObject(palikkojenSivu, palikkojenSivu, Shapes.Rectangle); 
  110151                    pelikentta[i][j].Color = Color.TransparentWhite; 
  111                     pelikentta[i][j].X = Level.Left + (palikkojenSivu / 2) + j * (palikkojenSivu + 1); 
  112                     pelikentta[i][j].Y = Level.Top - (palikkojenSivu / 2) - i * (palikkojenSivu + 1); 
   152                    pelikentta[i][j].X = Level.Left + (palikkojenSivu / 2) + j * (palikkojenSivu); 
   153                    pelikentta[i][j].Y = Level.Top - (palikkojenSivu / 2) - i * (palikkojenSivu); 
  113154                    Add(pelikentta[i][j]); 
  114155                } 
   
  116157        } 
  117158 
   159        /// <summary> 
   160        /// Asettaa näppäimet. 
   161        /// </summary> 
  118162        void AsetaNappaimet() 
  119163        { 
   
  124168            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Pressed, Liikuta, "Liikuttaa palikkaa vasemmalle", vasemmalle); 
  125169            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Pressed, Liikuta, "Liikuttaa palikkaa oikealle", oikealle); 
  126             Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Pressed, Laske, "Liikuttaa palikkaa alas", tiputusajastin); 
   170            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Laske, "Liikuttaa palikkaa alas", tiputusajastin); 
   171            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Kaanna, "Kääntää palikkaa"); 
  127172            Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Tiputa, "Tiputtaa palikan"); 
  128173        } 
  129174 
   175        /// <summary> 
   176        /// Liikuttaa palikkaa halutun verran. 
   177        /// </summary> 
   178        /// <param name="suunta">X ja Y oltava kokonaislukuja.</param> 
  130179        void Liikuta(Vector suunta) 
  131180        { 
   
  140189        } 
  141190 
   191        /// <summary> 
   192        /// Kääntää palikkaa 
   193        /// </summary> 
   194        void Kaanna() 
   195        { 
   196            PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, Color.TransparentWhite); 
   197 
   198            //Tämä kohta tarkistaa, voiko palikkaa kääntää 
   199            //Jos ei voi, niin poistutaan. 
   200            Vector[] tulevaSijainti = aktiivinenPalikka.TulevaKaanto(); 
   201            for (int i = 0; i < tulevaSijainti.Length; i++) 
   202            { 
   203                if (!OnkoTyhja(tulevaSijainti[i]))  
   204                { 
   205                    PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, aktiivinenPalikka.Vari()); 
   206                    return; 
   207                }  
   208            } 
   209 
   210            aktiivinenPalikka.Kaanna(); 
   211            PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, aktiivinenPalikka.Vari()); 
   212        } 
   213 
   214        /// <summary> 
   215        /// Laskee palikkaa yhdellä. Jos palikkaa ei voi laskea, 
   216        /// lähettää uuden palikan. 
   217        /// </summary> 
   218        /// <param name="timer">Ei käytössä</param> 
  142219        void Laske(Timer timer) 
  143220        { 
   
  147224            { 
  148225                PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, aktiivinenPalikka.Vari()); 
   226                TuhoaTaydet(); 
  149227                LuoPalikka(); 
  150228                return; 
   
  152230            aktiivinenPalikka.Liikuta(new Vector(0, 1)); 
  153231            PaivitaPalikka(aktiivinenPalikka, aktiivinenPalikka.Vari()); 
  154         } 
  155  
   232 
   233        } 
   234 
   235        /// <summary> 
   236        /// Tiputtaa palikkan kokonaan alas. 
   237        /// </summary> 
  156238        void Tiputa() 
  157239        { 
  158  
   240            ITetrispalikka palikka = aktiivinenPalikka; 
   241            while (aktiivinenPalikka == palikka) Laske(tiputusajastin); 
  159242        } 
  160243 
   
  180263        } 
  181264 
   265        /// <summary> 
   266        /// Tarkistaa, onko annetut paikka tyhjä 
   267        ///  
   268        /// Paikka on tyhjä, jos sen väri on Color.TransparentWhite 
   269        /// </summary> 
   270        /// <param name="paikka">X ja Y oltava kokonaislukuja</param> 
   271        /// <returns>true, jos paikka on tyhjä</returns> 
  182272        bool OnkoTyhja(Vector paikka) 
  183273        { 
   
  189279        } 
  190280 
   281        /// <summary> 
   282        /// Värittää paikkaa vastaavat laatikot annetulla värillä 
   283        /// </summary> 
   284        /// <param name="palikka">Tämän sijainti väritetään</param> 
   285        /// <param name="vari">Väri, jolla väritetään</param> 
  191286        void PaivitaPalikka(ITetrispalikka palikka, Color vari) 
  192287        { 
   
  199294        } 
  200295 
   296        /// <summary> 
   297        /// Luo palikan keskelle ylälaitaa 
   298        ///  
   299        /// Tulee antamaan satunnaisen palikan 
   300        /// </summary> 
  201301        void LuoPalikka() 
  202302        { 
 • 2010/23/hniemi/JyTris/JyTris/Pitka.cs

  r1478 r1479  
  1414        Vector[][] siirrot; 
  1515 
   16        private int seuraavaAsento = 0; 
   17 
   18        /// <summary> 
   19        /// Luo I-palikan  
   20        ///  
   21        /// Pelikentän oltava vähintään 4 korkea ja 4 leveä, 
   22        /// jotta palikkaa voidaan käyttää 
   23        /// </summary> 
   24        /// <param name="keskikohta">Palikan X-koordinaatti</param> 
  1625        public Pitka(int keskikohta) 
  1726        {  
   27            //Tämä silmukkaa tekee uudet palikat ja laittaa ne järjestykseen 
  1828            sijainnit = new Vector[4]; 
  1929            for (int i = 0; i < sijainnit.Length; i++) 
   
  2636            sijainnit[2].Y = 3; 
  2737             
   38            //Tämä luo siirrot, jotta palikkaa voidaan kääntää 
  2839            siirrot = new Vector[2][]; 
  2940            siirrot[0] = new Vector[4]; 
   
  6374        } 
  6475 
   76        public int Kaanna() 
   77        { 
   78            for (int i = 0; i < sijainnit.Length; i++) 
   79            { 
   80                sijainnit[i] += siirrot[seuraavaAsento][i]; 
   81            } 
   82 
   83            seuraavaAsento++; 
   84            if (seuraavaAsento > siirrot.Length-1) seuraavaAsento = 0; 
   85 
   86            return seuraavaAsento; 
   87        } 
   88 
   89        public Vector[] TulevaKaanto() 
   90        { 
   91            Vector[] tulevaSijainti = new Vector[4]; 
   92            for (int i = 0; i < tulevaSijainti.Length; i++) 
   93            { 
   94                tulevaSijainti[i] = sijainnit[i] + siirrot[seuraavaAsento][i]; 
   95            } 
   96            return tulevaSijainti; 
   97        } 
   98 
  6599        public Color Vari() 
  66100        { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.