Changeset 1433 for 2010


Ignore:
Timestamp:
2010-07-30 11:34:30 (12 years ago)
Author:
lijiolva
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/30/lijiolva/Teh Bus Game/Peli.cs

  r1409 r1433  
  1414    int minuutti = 0; 
  1515    int tunti = 0; 
  16     int id = 0;  
  17  
   16    int id = 0; 
   17    int talojenlukumäärä = 0; 
   18    PhysicsObject[] talotaulukko = new PhysicsObject[100]; 
   19    Dictionary<PhysicsObject, int> ihmisiaPysakilla = new Dictionary<PhysicsObject,int>(); 
   20    int matkustajat = 0; 
  1821    bool onkoPisteAlla; 
  1922 
   
  2730        LuoBussi("Doublebus", 0, 0); 
  2831        AsetaOhjaimet(); 
  29         IsFullScreen = true; 
   32        //IsFullScreen = true; 
  3033        Timer ajastin = new Timer(); 
  3134        ajastin.Interval = 5; 
  3235        ajastin.Trigger += paivitaKello; 
  3336        ajastin.Start(); 
  34          
   37        LuoTalo(); 
   38        LuoTalo(); 
   39        LuoTalo(); 
   40        LuoTalo(); 
   41        LuoTalo(); 
   42        LuoTalo(); 
   43        LuoTalo(); 
   44        LuoTalo(); 
   45        LuoTalo(); 
   46        LuoTalo(); 
   47        LuoTalo(); 
   48        LuoTalo(); 
   49        LuoTalo(); 
   50        LuoTalo(); 
   51        LuoTalo(); 
   52        LuoTalo(); 
   53        LuoTalo(); 
  3554        Label kello = new Label(); 
  3655        kello.Text = tunti.ToString() + ":" + minuutti.ToString(); 
   
  4160 
  4261        ajastin.Tag = kello; 
  43  
  4462         
  45     } 
  46  
   63        ihmisiaPysakilla = new Dictionary<PhysicsObject, int>(); 
   64        LuoLaatikko(); 
   65         
   66    } 
   67    void LuoTalo() 
   68    { 
   69        PhysicsObject talo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
   70        talo.Position = RandomGen.NextVector(Level.Right, Level.Bottom, Level.Left, Level.Top); 
   71        talo.Tag = "talo"; 
   72        talo.Color = Color.Yellow; 
   73        talotaulukko[talojenlukumäärä] = talo; 
   74        talojenlukumäärä++; 
   75        Add(talo); 
   76    } 
  4777    void AsetaOhjaimet() 
  4878    { 
   
  129159        if (tyyppi == "Doublebus") kapasiteetti = 80; 
  130160        Add(bussi); 
   161        AddCollisionHandler(bussi, kasittele); 
  131162    } 
  132163    void paivitaKello(Timer ajastin) 
   
  146177        kello.Text = tunti.ToString() + ":" + minuutti.ToString(); 
  147178    } 
   179 
   180    void LuoLaatikko() 
   181    { 
   182        PhysicsObject laatikko = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
   183        laatikko.Position = RandomGen.NextVector(Level.Right, Level.Bottom, Level.Left, Level.Top); 
   184        laatikko.Tag = "laatikko"; 
   185        laatikko.IgnoresCollisionResponse = true; 
   186        laatikko.IgnoresPhysicsLogics = true; 
   187        Add(laatikko); 
   188 
   189        int ihmisia = 0; 
   190        for (int a = 0; a < talojenlukumäärä; a++) 
   191        { 
   192            double talonXetaisyys = laatikko.Position.X - talotaulukko[a].Position.X; 
   193            double talonYetaisyys = laatikko.Position.Y - talotaulukko[a].Position.Y; 
   194 
   195            if (talonXetaisyys < 0) 
   196            { 
   197                talonXetaisyys = talonXetaisyys * -1; 
   198            } 
   199            if (talonYetaisyys < 0) 
   200            { 
   201                talonYetaisyys = talonYetaisyys * -1; 
   202            } 
   203            double talonEtaisyys = talonXetaisyys + talonYetaisyys; 
   204            if (talonEtaisyys < 300) 
   205            { 
   206                ihmisia++; 
   207            } 
   208        } 
   209        ihmisiaPysakilla.Add(laatikko, ihmisia); 
   210        MessageDisplay.Add("Hemmoja jollakin pysäkillä: " + ihmisiaPysakilla.ToString()); 
   211    } 
   212 
   213    void kasittele(PhysicsObject auto, PhysicsObject kohde) 
   214    { 
   215 
   216        if (kohde.Tag == "laatikko") 
   217        { 
   218            MessageDisplay.Add("Ihmisia pysäkillä" + ihmisiaPysakilla[kohde].ToString()); 
   219            MessageDisplay.Add("Matkustajia linja-autossa" + matkustajat.ToString()); 
   220 
   221            if (ihmisiaPysakilla[kohde] > 0) 
   222            { 
   223                matkustajat = matkustajat + ihmisiaPysakilla[kohde]; 
   224                ihmisiaPysakilla[kohde] = 0; 
   225            } 
   226            else 
   227            { 
   228                MessageDisplay.Add("Tämä pysäkki on tyhjä"); 
   229            } 
   230            MessageDisplay.Add("Ihmisia pysäkillä" + ihmisiaPysakilla[kohde].ToString()); 
   231            MessageDisplay.Add("Matkustajia linja-autossa" + matkustajat.ToString()); 
   232 
   233        } 
   234    } 
  148235} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.