Changeset 1420 for 2010


Ignore:
Timestamp:
2010-07-29 14:57:54 (13 years ago)
Author:
mikrkana
Message:

Melkein valmis HelicopterHavoc?(viholliset kesken)

Location:
2010/30/mikrkana/HelicopterHavoc
Files:
2 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/30/mikrkana/HelicopterHavoc/Content/Content.contentproj

  r1390 r1420  
  4141    </Compile> 
  4242  </ItemGroup> 
   43  <ItemGroup> 
   44    <Compile Include="tankki.png"> 
   45      <Name>tankki</Name> 
   46      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   47      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   48    </Compile> 
   49  </ItemGroup> 
  4350</Project> 
 • 2010/30/mikrkana/HelicopterHavoc/Peli.cs

  r1390 r1420  
  33using Jypeli.Widgets; 
  44using Jypeli.Assets; 
   5using Physics2DDotNet.Ignorers; 
  56 
  67public class HelicopterHavoc : PhysicsGame 
   
  1112    Image olionkuva = LoadImage("helikopteri"); 
  1213    Image olionkuvaPeilattu; 
  13  
   14    Image tankinkuva = LoadImage("tankki"); 
   15    //ClusterGrenade clusterkranaatti; 
   16    //Grenade kranaatti; 
   17 
   18    DoubleMeter voimaMittari; 
  1419 
  1520    AssaultRifle pyssy; 
  16  
   21    Image pyssyKuva; 
   22    Image pyssyKuvaPeilattu; 
  1723 
  1824    protected override void Begin() 
   
  2329        LisääHelikopteri(); 
  2430        LisääOhjaimet(); 
   31        LuoViholliset(); 
  2532    } 
  2633 
  2734    void LuoKenttä() 
  2835    { 
  29         Level.CreateBorders(1.0, true); 
   36        Level.Width = 8000.0; 
   37        Level.Height = 1000.0; 
   38        Level.CreateBorders(0.0, false); 
  3039        Gravity = new Vector(0.0, -500.0); 
   40        Level.CreateGround(0, 400, 20); 
   41        Camera.StayInLevel = true; 
   42 
   43        //ObjectIgnorer ignorer = new ObjectIgnorer(); 
   44        //helikopteri.CollisionIgnorer = ignorer; 
   45        //ClusterGrenade.CollisionIgnorer = ignorer; 
   46        //Grenade.CollisionIgnorer = ignorer; 
  3147 
  3248    } 
   
  3955        helikopteri.LinearDamping = 0.8; 
  4056        helikopteri.CanRotate = false; 
   57        //AddCollisionHandler(helikopteri, KasitteleHelikopterinTormays);  
   58        Camera.Follow(helikopteri); 
  4159        Add(helikopteri); 
  4260 
  43         pyssy = new AssaultRifle(100, 20); 
   61        pyssy = new AssaultRifle(100, 20);         
   62        pyssyKuva = pyssy.Image; 
   63        pyssyKuvaPeilattu = Image.Mirror(pyssy.Image); 
  4464        helikopteri.Add(pyssy); 
  45         pyssy.Position = new Vector(helikopteri.X + 120, helikopteri.Y-50); 
   65        pyssy.Position = new Vector(helikopteri.X  -10, helikopteri.Y-40); 
  4666        pyssy.IsVisible = false; 
  47          
  48  
   67        pyssy.Ammo.Value = 1000; 
   68 
   69        voimaMittari = new DoubleMeter(4000); 
   70        voimaMittari.MaxValue = 4000; 
   71        BarGauge voimaPalkki = new BarGauge(20, 150); 
   72        voimaPalkki.BindTo(voimaMittari); 
   73        Add(voimaPalkki); 
   74 
   75        voimaPalkki.X = (0.8 * Screen.RightSafe); 
   76        voimaPalkki.Y = (0.8 * Screen.TopSafe); 
   77        voimaPalkki.BarColor = Color.Green; 
   78        voimaPalkki.BorderColor = Color.White; 
   79        voimaPalkki.Angle = Angle.Degrees(180); 
   80 
   81        // Kun voima loppuu, kutsutaan VoimaLoppui-aliohjelmaa 
   82        voimaMittari.LowerLimit += VoimaLoppui; 
  4983 
  5084 
   
  6094        Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Down, KallistaHelikopteria, null, -2.0); 
  6195        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, Ammu, "Ammu"); 
   96        Keyboard.Listen(Key.V, ButtonState.Pressed, HeitaClusterKranaatti, "HeitaClusterKranaatti"); 
   97        Keyboard.Listen(Key.B, ButtonState.Pressed, HeitaKranaatti, "HeitaKranaatti"); 
   98        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, VahennaVoimia, "Vähennä pelaajan voimia"); 
   99        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, VahennaVoimia, "Vähennä pelaajan voimia"); 
   100        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, VahennaVoimia, "Vähennä pelaajan voimia"); 
  62101    } 
  63102 
   
  68107        { 
  69108            ammus.Size = new Vector(20, 4); 
   109            ammus.MaximumLifetime = new TimeSpan(0, 0, 2); 
  70110        } 
  71111    } 
   
  75115        helikopteri.Push(vektori); 
  76116    } 
  77  
  78  
  79  
  80  
   117    void LuoViholliset() 
   118    { 
   119        PhysicsObject tankki = new PhysicsObject(256, 256); 
   120        tankki.Image = tankinkuva; 
   121        tankki.X = 2100.0; //RandomGen.NextDouble(4000.0, 4000.0); 
   122        tankki.Y = 800.0; //RandomGen.NextDouble(800.0, 900.0); 
   123        Add(tankki); 
   124    } 
   125     
  81126 
  82127 
  83128    protected override void Update(Time time) 
  84129    { 
  85         if (helikopteri.Velocity.X < 0) 
   130        if (helikopteri.Velocity.X <= 0) 
  86131        { 
  87132            helikopteri.Image = olionkuvaPeilattu; 
   133            pyssy.Angle = Angle.Radians(Math.PI); 
  88134        } 
  89135        if (helikopteri.Velocity.X > 0) 
  90136        { 
  91137            helikopteri.Image = olionkuva; 
   138            pyssy.Angle = Angle.Radians(0); 
  92139        } 
  93140        base.Update(time); 
   
  100147    } 
  101148 
   149    void HeitaClusterKranaatti() 
   150    { 
   151        ClusterGrenade kranaatti = new ClusterGrenade(12.0, 3); 
   152        kranaatti.X = helikopteri.X + 10; 
   153        kranaatti.Y = helikopteri.Y + 10; 
   154        kranaatti.NumberOfClusters = 4; 
   155        //AddCollisionHandler(ClusterGrenade, KasitteleClusterkranaatinTormays ); 
   156        kranaatti.FuseTime = TimeSpan.FromSeconds(3.0); 
   157        Vector heittoVoima = Vector.FromLengthAndAngle(8000, Angle.Degrees(45)); 
   158        kranaatti.Hit(heittoVoima); 
   159        Add(kranaatti);  
   160    } 
   161 
   162    void HeitaKranaatti() 
   163    { 
   164        Grenade kranaatti = new Grenade(12.0); 
   165        kranaatti.X = helikopteri.X + 10; 
   166        kranaatti.Y = helikopteri.Y + 10; 
   167        //AddCollisionHandler(Grenade, KasitteleKranaatinTormays); 
   168        kranaatti.FuseTime = TimeSpan.FromSeconds(3 ); 
   169        Vector heittoVoima = Vector.FromLengthAndAngle(8000, Angle.Degrees(45)); 
   170        kranaatti.Hit(heittoVoima); 
   171          
   172        Add(kranaatti); 
   173    } 
   174 
   175    void VahennaVoimia() 
   176    { 
   177        voimaMittari.Value--; 
   178    } 
   179 
   180    void VoimaLoppui(double mittarinArvo) 
   181    { 
   182        Explosion rajahdys = new Explosion(800); 
   183        rajahdys.Position = helikopteri.Position; 
   184        rajahdys.Speed = 600.0; 
   185        rajahdys.Force = 20000; 
   186        Add(rajahdys); 
   187        helikopteri.Destroy(); 
   188 
   189   
   190    } 
   191 
   192 
   193 
   194 
   195    //void KasitteleHelikopterinTormays(PhysicsObject helikopteri, PhysicsObject kohde) 
   196    //{ 
   197        //Explosion rajahdys = new Explosion(800); 
   198        // rajahdys.Position = helikopteri.Position; 
   199        //rajahdys.Speed = 600.0; 
   200        //rajahdys.Force = 20000; 
   201        //Add(rajahdys); 
   202 
   203  //  } 
   204 
   205    //void KasitteleClusterkranaatinTormaus() 
   206    //{ 
   207 
   208    //} 
   209 
   210    //void KasitteleKranaatinTormaus() 
   211    //{ 
   212 
   213    //} 
   214 
   215 
   216 
   217 
   218 
   219 
   220 
  102221} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.