Changeset 1406 for 2010/27


Ignore:
Timestamp:
2010-07-29 14:50:46 (13 years ago)
Author:
aajokahe
Message:

Nurinam peli sai jatkuvasti tulevat vihulaiset, grafiikka parani ja Nurinam osaa ampua ninjatähtiä.

Location:
2010/27/Aajokahe
Files:
14 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/27/Aajokahe/Nurinams adventure/Content/Content.contentproj

  r1377 r1406  
  5757    <Reference Include="Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.XImporter, Version=3.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=6d5c3888ef60e27d" /> 
  5858  </ItemGroup> 
   59  <ItemGroup> 
   60    <Compile Include="Background.png"> 
   61      <Name>Background</Name> 
   62      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   63      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   64    </Compile> 
   65  </ItemGroup> 
   66  <ItemGroup> 
   67    <Compile Include="Nurinam%27s house.png"> 
   68      <Name>Nurinam%27s house</Name> 
   69      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   70      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   71    </Compile> 
   72  </ItemGroup> 
   73  <ItemGroup> 
   74    <Compile Include="Nurinam2.png"> 
   75      <Name>Nurinam2</Name> 
   76      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   77      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   78    </Compile> 
   79  </ItemGroup> 
   80  <ItemGroup> 
   81    <Compile Include="Enemy.png"> 
   82      <Name>Enemy</Name> 
   83      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   84      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   85    </Compile> 
   86  </ItemGroup> 
   87  <ItemGroup> 
   88    <Compile Include="Ak 47.png"> 
   89      <Name>Ak 47</Name> 
   90      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   91      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   92    </Compile> 
   93  </ItemGroup> 
   94  <ItemGroup> 
   95    <Compile Include="Ak-47.png"> 
   96      <Name>Ak-47</Name> 
   97      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   98      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   99    </Compile> 
   100  </ItemGroup> 
   101  <ItemGroup> 
   102    <Compile Include="Ninja Star.png"> 
   103      <Name>Ninja Star</Name> 
   104      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   105      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   106    </Compile> 
   107  </ItemGroup> 
  59108  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  60109  <!-- To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2010/27/Aajokahe/Nurinams adventure/Peli.cs

  r1377 r1406  
  33using Jypeli.Widgets; 
  44using Jypeli.Assets; 
   5using Jypeli.Effects; 
   6 
   7 
  58 
  69 
   
  1518 
  1619    PlatformCharacter pelaaja1; 
  17     PlatformCharacter vihollinen; 
   20    //PlatformCharacter vihollinen; 
  1821 
  1922    //pyssy = new AssaultRifle(70, 20); 
  2023 
   24    Image taustaKuva = LoadImage("Background"); 
   25 
   26 
  2127    protected override void Begin() 
  22     { 
   28     { 
  2329        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  2430 
  2531        luoKentta(); 
  2632        lisaaNappaimet(); 
  27         vihollinen=LuoVihollinen(); 
  28         LuoLaskuri(); 
   33        LuoVihollinen(); 
   34        LuoLaskuri( ); 
  2935        LuoHPBar(); 
   36        LuoAjastin(); 
   37        AmmuAseella(); 
   38        Level.Background.Image = taustaKuva; 
  3039 
  3140        Camera.Follow(pelaaja1); 
   
  3342        Camera.StayInLevel = true; 
  3443        MessageDisplay.Add("sotalordin miehet ovat löytäneet sinun piilopaikkasi ja rynnivät sitä päin kiväärit tanassa. Sinun täytyy puolustaa piilopaikkaasi."); 
   44        MessageDisplay.TextColor = Color.Red; 
   45 
   46    } 
   47 
   48    void LuoAjastin() 
   49    { 
   50        Timer ajastin = new Timer(); 
   51        ajastin.Interval = 5.5; 
   52        ajastin.Trigger += lisaaVihollisia; 
   53        Add(ajastin); 
   54        ajastin.Start(); 
  3555 
  3656    } 
   
  5575        Add(taso); 
  5676        taso.Tag = "talo"; 
   77        taso.Image = LoadImage("Nurinam's house"); 
  5778 
  5879    } 
   
  6283        pelaaja1 = new PlatformCharacter (40, 40); 
  6384        pelaaja1.Mass = 4.0; 
  64         pelaaja1.Image = LoadImage("Nurinam ninja"); 
   85        pelaaja1.Image = LoadImage("Nurinam2"); 
  6586        pelaaja1.X = -400; 
  6687        pelaaja1.Y = -10; 
  6788        AddCollisionHandler(pelaaja1 , KasittelePelaaja1Tormays); 
   89        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle  (0.1, 0.1); 
   90 
  6891        Add(pelaaja1); 
  6992 
   
  81104        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
  82105        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima); 
   106        Keyboard.Listen(Key.C, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu"); 
   107 
  83108 
  84109        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
   
  103128       PlatformCharacter vihollinen = new PlatformCharacter(40, 40); 
  104129       vihollinen.Shape = Shapes.Circle; 
  105        vihollinen.Image = LoadImage("Warrior"); 
   130       vihollinen.Image = LoadImage("Enemy"); 
  106131       vihollinen.Mass = 10.0; 
  107132       Add(vihollinen); 
  108        vihollinen.Y = 0; 
  109        vihollinen. X= 300; 
   133       vihollinen.Y = -300; 
   134       vihollinen. X= +450; 
  110135       vihollinen.Tag = "vihollinen"; 
  111136       AddCollisionHandler(vihollinen, KasitteleVihollisenTormays); 
  112137 
  113        AssaultRifle    pyssy = new AssaultRifle    (40, 5); 
   138       AssaultRifle    pyssy = new AssaultRifle    (50, 10); 
   139       pyssy.Image = LoadImage ("Ak-47"); 
  114140       vihollinen.Weapon = pyssy ; 
  115141 
  116  
   142       Timer kavelyajastin = new Timer(); 
   143       kavelyajastin.Interval = 0.01; 
   144       kavelyajastin.Trigger += Viholliskavely; 
   145       kavelyajastin.Tag = vihollinen; 
   146       kavelyajastin.Start(); 
   147       Add(kavelyajastin); 
  117148 
  118149       return vihollinen; 
  119150     } 
  120151     
  121     void Ammu() 
   152    void Ammu(PlatformCharacter vihollinen) 
  122153    { 
  123154        PhysicsObject ammus = vihollinen.Weapon.Shoot(); 
   
  129160    } 
  130161 
   162    void Viholliskavely(Timer ajastin) 
   163    { 
   164        PlatformCharacter vihollinen = ((PlatformCharacter)ajastin.Tag); 
   165 
   166        vihollinen.Walk(-70); 
   167        if ((pelaaja1.Y < vihollinen.Y + 10) && (pelaaja1.Y > vihollinen.Y - 10)) 
   168        { 
   169            Ammu(vihollinen); 
   170        } 
   171    } 
   172 
  131173   protected override void Update(Time time) 
  132174   { 
  133        vihollinen.Walk(-70); 
  134        if ((pelaaja1.Y < vihollinen.Y + 10) && (pelaaja1.Y > vihollinen.Y - 10)) 
  135        { 
  136            Ammu(); 
  137        } 
  138175       base.Update(time); 
  139         
  140176   } 
  141177   void KasittelePelaaja1Tormays(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject kohde) 
   
  151187       { 
  152188           pelaaja1.Destroy(); 
   189           Exit(); 
  153190            
  154191       } 
   
  163200       pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
  164201       pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
  165        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   202       pisteNaytto.TextColor = Color.DarkRed ; 
  166203 
  167204       pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
   
  171208       pisteTeksti.X = Screen.Left + 50; 
  172209       pisteTeksti.Y = Screen.Top - 100; 
  173        pisteTeksti.TextColor = Color.Black; 
   210       pisteTeksti.TextColor = Color.DarkRed; 
  174211       Add(pisteTeksti); 
  175212 
   
  181218   { 
  182219       pisteLaskuri2 = new IntMeter(0); 
  183  
  184220       Label pisteNaytto2 = new Label(); 
  185        pisteNaytto2.X = Screen.Left  +250; 
  186        pisteNaytto2.Y = Screen.Top -100; 
  187        pisteNaytto2.TextColor = Color.Black; 
   221       pisteNaytto2.X = Screen.Left  -700; 
   222       pisteNaytto2.Y = Screen.Top -700; 
   223       pisteNaytto2.TextColor = Color.Red; 
  188224 
  189225       pisteNaytto2.BindTo(pisteLaskuri2); 
   
  191227 
  192228       Label pisteTeksti2 = new Label("Rakennus: "); 
  193        pisteTeksti2.X = Screen.Left + 190; 
  194        pisteTeksti2.Y = Screen.Top -100; 
  195        pisteTeksti2.TextColor = Color.Black; 
   229       pisteTeksti2.X = Screen.Left -700; 
   230       pisteTeksti2.Y = Screen.Top -700; 
   231       pisteTeksti2.TextColor = Color.Red; 
  196232       Add(pisteTeksti2); 
  197233 
  198234 
  199235 
  200        voimaMittari = new DoubleMeter(60); 
  201        voimaMittari.MaxValue = 60; 
   236       voimaMittari = new DoubleMeter(5); 
   237       voimaMittari.MaxValue = 5; 
  202238       BarGauge voimaPalkki = new BarGauge(10, 150); 
  203239       voimaPalkki.BindTo(voimaMittari); 
   
  205241       voimaPalkki.X = (0.85 * Screen.LeftSafe); 
  206242       voimaPalkki.Y = (0.05 * Screen.Height); 
  207        voimaPalkki.BarColor = Color.Aqua; 
   243       voimaPalkki.BarColor = Color.Red; 
  208244       voimaPalkki.BorderColor = Color.Black; 
  209245       voimaPalkki.Angle = Angle.Degrees(90); 
   
  227263   } 
  228264 
   265   void lisaaVihollisia(Timer sender) 
   266   { 
   267       LuoVihollinen(); 
   268   } 
   269   void AmmuAseella() 
   270   { 
   271       PhysicsObject Ninjatähti = pelaaja1.Weapon.Shoot(); 
   272 
   273       if (Ninjatähti != null) 
   274       { 
   275           Ninjatähti.Size = new Vector(10, 10); 
   276           Ninjatähti.Image = LoadImage("Ninja Star"); 
   277 
   278       } 
   279        
   280   } 
   281   void KasitteleNinjatahdenTormays(PhysicsObject Ninjatähti, PhysicsObject kohde) 
   282   { 
   283       if (kohde.Tag.ToString() == "vihollinen") 
   284       { 
   285           kohde.Destroy(); 
   286       } 
   287   } 
   288 
   289 
  229290} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.