Changeset 1377 for 2010/27


Ignore:
Timestamp:
2010-07-28 14:55:04 (13 years ago)
Author:
aajokahe
Message:

Nurinam ninja pelistä puuttuu vaan loputtamasti tulvivat vihulaiset.

Location:
2010/27/Aajokahe
Files:
4 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/27/Aajokahe/Nurinams adventure/Content/Content.contentproj

  r1332 r1377  
  1 <Project DefaultTargets="Build" xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003" ToolsVersion="3.5"> 
   1<Project DefaultTargets="Build" xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003" ToolsVersion="3.5"> 
  22  <PropertyGroup> 
  33    <ProjectGuid>910df4a7-3247-4e90-9ff5-9033645b4ebf</ProjectGuid> 
   
  3838      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
  3939    </Compile> 
   40    <Compile Include="Nurinam ninja.png"> 
   41      <Name>Nurinam ninja</Name> 
   42      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   43      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   44    </Compile> 
   45    <Compile Include="Warrior.png"> 
   46      <Name>Warrior</Name> 
   47      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   48      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   49    </Compile> 
  4050  </ItemGroup> 
  4151  <ItemGroup> 
 • 2010/27/Aajokahe/Nurinams adventure/Peli.cs

  r1359 r1377  
  99    const double nopeus = 200; 
  1010    const double hyppyVoima = 4000; 
   11    DoubleMeter voimaMittari; 
   12 
   13    IntMeter pisteLaskuri; 
   14    IntMeter pisteLaskuri2; 
  1115 
  1216    PlatformCharacter pelaaja1; 
   
  2226        lisaaNappaimet(); 
  2327        vihollinen=LuoVihollinen(); 
   28        LuoLaskuri(); 
   29        LuoHPBar(); 
  2430 
  2531        Camera.Follow(pelaaja1); 
  2632        Camera.ZoomFactor = 2.0; 
  2733        Camera.StayInLevel = true; 
   34        MessageDisplay.Add("sotalordin miehet ovat löytäneet sinun piilopaikkasi ja rynnivät sitä päin kiväärit tanassa. Sinun täytyy puolustaa piilopaikkaasi."); 
   35 
  2836    } 
  2937 
   
  4654        taso.Y = y; 
  4755        Add(taso); 
   56        taso.Tag = "talo"; 
   57 
  4858    } 
  4959 
   
  5262        pelaaja1 = new PlatformCharacter (40, 40); 
  5363        pelaaja1.Mass = 4.0; 
  54         pelaaja1.Image = LoadImage("Norsu"); 
   64        pelaaja1.Image = LoadImage("Nurinam ninja"); 
  5565        pelaaja1.X = -400; 
  5666        pelaaja1.Y = -10; 
   
  93103       PlatformCharacter vihollinen = new PlatformCharacter(40, 40); 
  94104       vihollinen.Shape = Shapes.Circle; 
   105       vihollinen.Image = LoadImage("Warrior"); 
  95106       vihollinen.Mass = 10.0; 
  96107       Add(vihollinen); 
   
  98109       vihollinen. X= 300; 
  99110       vihollinen.Tag = "vihollinen"; 
  100        vihollinen.Weapon = new AssaultRifle(70, 20); 
   111       AddCollisionHandler(vihollinen, KasitteleVihollisenTormays); 
   112 
   113       AssaultRifle    pyssy = new AssaultRifle    (40, 5); 
   114       vihollinen.Weapon = pyssy ; 
   115 
   116 
  101117 
  102118       return vihollinen; 
   
  105121    void Ammu() 
  106122    { 
  107         vihollinen.Weapon.Shoot(); 
   123        PhysicsObject ammus = vihollinen.Weapon.Shoot(); 
   124        if (ammus != null) 
   125        { 
   126            ammus.Tag = "vihollisammus"; 
   127        } 
   128 
  108129    } 
  109130 
   
  123144       { 
  124145           kohde.Destroy(); 
  125        } 
  126    } 
  127  
  128  
  129  
  130  
   146           pisteLaskuri.Value++; 
   147           pisteLaskuri.Value += 1; 
   148           pisteLaskuri.Value = pisteLaskuri.Value + 1; 
   149       } 
   150       if (kohde.Tag.ToString() == "vihollisammus") 
   151       { 
   152           pelaaja1.Destroy(); 
   153            
   154       } 
   155   } 
   156    
   157 
   158   void LuoLaskuri() 
   159   { 
   160       pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   161 
   162       Label pisteNaytto = new Label(); 
   163       pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   164       pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   165       pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   166 
   167       pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
   168       Add(pisteNaytto); 
   169 
   170       Label pisteTeksti = new Label("Pisteet: "); 
   171       pisteTeksti.X = Screen.Left + 50; 
   172       pisteTeksti.Y = Screen.Top - 100; 
   173       pisteTeksti.TextColor = Color.Black; 
   174       Add(pisteTeksti); 
   175 
   176 
   177 
   178   } 
   179 
   180   void LuoHPBar() 
   181   { 
   182       pisteLaskuri2 = new IntMeter(0); 
   183 
   184       Label pisteNaytto2 = new Label(); 
   185       pisteNaytto2.X = Screen.Left  +250; 
   186       pisteNaytto2.Y = Screen.Top -100; 
   187       pisteNaytto2.TextColor = Color.Black; 
   188 
   189       pisteNaytto2.BindTo(pisteLaskuri2); 
   190       Add(pisteNaytto2); 
   191 
   192       Label pisteTeksti2 = new Label("Rakennus: "); 
   193       pisteTeksti2.X = Screen.Left + 190; 
   194       pisteTeksti2.Y = Screen.Top -100; 
   195       pisteTeksti2.TextColor = Color.Black; 
   196       Add(pisteTeksti2); 
   197 
   198 
   199 
   200       voimaMittari = new DoubleMeter(60); 
   201       voimaMittari.MaxValue = 60; 
   202       BarGauge voimaPalkki = new BarGauge(10, 150); 
   203       voimaPalkki.BindTo(voimaMittari); 
   204       Add(voimaPalkki); 
   205       voimaPalkki.X = (0.85 * Screen.LeftSafe); 
   206       voimaPalkki.Y = (0.05 * Screen.Height); 
   207       voimaPalkki.BarColor = Color.Aqua; 
   208       voimaPalkki.BorderColor = Color.Black; 
   209       voimaPalkki.Angle = Angle.Degrees(90); 
   210       voimaMittari.LowerLimit += new Meter<double>.OnLimitHandler(peliLoppuu); 
   211 
   212 
   213   } 
   214 
   215   void peliLoppuu(double value) 
   216   { 
   217       Exit(); 
   218   } 
   219 
   220   void KasitteleVihollisenTormays(PhysicsObject Vihollinen, PhysicsObject kohde) 
   221   { 
   222       if (kohde.Tag.ToString() == "talo") 
   223       { 
   224           Vihollinen.X = Vihollinen.X + 50; 
   225           voimaMittari.Value--; 
   226       } 
   227   } 
  131228 
  132229} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.