Changeset 132


Ignore:
Timestamp:
2009-07-23 11:32:29 (12 years ago)
Author:
alalojap
Message:
 
Location:
aleksi_o
Files:
31 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • aleksi_o/Oma peli/Peli.cs

  r87 r132  
  1919        #region Muuttujat 
  2020 
  21         const double liikeVoima = 4000; 
  22         const double hyppyVoima = 2500; 
  23  
  24         PlatformCharacter pelaaja1; 
   21        const double liikeVoima = 2000; 
   22        const double hyppyVoima = 750; 
   23 
   24        PhysicsObject pelaaja1; 
  2525        PhysicsObject maali; 
  2626 
   
  3939 
  4040            // Asetetaan painovoima 
  41             Gravity = new Vector2D(0, -1000); 
   41            Gravity = new Vector2D(0, -500); 
  4242 
  4343            // Zoomataan lähemmäksi 
  44             Camera.ZoomFactor = 0.5; 
   44            Camera.ZoomFactor = 2; 
  4545 
  4646            aloitaUusiPeli(); 
   
  7777        Level luoKentta() 
  7878        { 
  79             Level kentta = new Level(this, 3000, 5000); 
   79            Level kentta = new Level(this, 2000, 1000); 
  8080            kentta.CreateBorder(); 
  8181            kentta.Borders.Visible = false; 
  8282            kentta.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
  8383 
  84             Platform alusta = new Platform(kentta.Width, 300, Color.LightGreen); 
   84            Platform alusta = new Platform(kentta.Width, 50, Color.LightGreen); 
  8585            alusta.X = 0; 
  8686            alusta.Y = kentta.Bottom - alusta.Height / 2; 
   
  114114        void lisaaPelaajat(Level kentta) 
  115115        { 
  116             pelaaja1 = new PlatformCharacter(4, Shapes.CreateCircle(20)); 
   116            pelaaja1 = new PhysicsObject(4, Shapes.CreateCircle(20)); 
  117117            pelaaja1.Texture = Content.Load<Texture2D>("norsu"); 
  118118            pelaaja1.X = 0; 
  119             pelaaja1.Y = kentta.Top - 120; 
   119            pelaaja1.Y = kentta.Bottom + 120; 
  120120 
  121121            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin); 
   
  175175 
  176176            // Pelaajan näppäimet 
  177             Controls.Listen(Keys.Left, ButtonPosition.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, new Vector2D(-liikeVoima, 0)); 
  178             Controls.Listen(Keys.Right, ButtonPosition.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, new Vector2D(liikeVoima, 0)); 
   177            Controls.Listen(Keys.Left, ButtonPosition.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, liikeVoima); 
   178            Controls.Listen(Keys.Right, ButtonPosition.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, -liikeVoima); 
  179179            Controls.Listen(Keys.Up, ButtonPosition.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima); 
  180180 
  181             lisaaGamePadNappaimet(PlayerIndex.One, pelaaja1); 
  182         } 
  183  
  184         void lisaaGamePadNappaimet(PlayerIndex pelaajaNro, PlatformCharacter pelaaja) 
   181            lisaaGamePadNappaimet(PlayerIndex.Two, pelaaja1); 
   182        } 
   183 
   184        void lisaaGamePadNappaimet(PlayerIndex pelaajaNro, PhysicsObject pelaaja) 
  185185        { 
  186186            //Yleiset näppäimet 
  187187            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.Start, ButtonPosition.Pressed, uusiPeli, "Aloittaa uuden pelin"); 
  188188 
  189             Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.DPadLeft, ButtonPosition.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja, new Vector2D(-liikeVoima, 0)); 
  190             Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.DPadRight, ButtonPosition.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja, new Vector2D(liikeVoima, 0)); 
   189            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.DPadLeft, ButtonPosition.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, liikeVoima); 
   190            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.DPadRight, ButtonPosition.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, -liikeVoima); 
  191191            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.A, ButtonPosition.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja, hyppyVoima); 
  192192        } 
   
  195195        bool liikuta(ControlEvent e) 
  196196        { 
  197             PlatformCharacter hahmo = e.Parameter0 as PlatformCharacter; 
  198             Vector2D voima = e.Parameter1.ToVector2D(); 
  199             hahmo.Walk(e.Time, voima); 
   197            PhysicsObject pelaaja1 = e.Parameter0.ToPhysicsObject(); 
   198            Double liikevoima = e.Parameter1.ToDouble(); 
   199            Double uusiX = pelaaja1.X + liikevoima; 
   200 
   201            if ((Level.Left < uusiX) && (uusiX < Level.Right)) 
   202            { 
   203                pelaaja1.X = uusiX; 
   204            } 
   205 
   206 
  200207            return false; 
  201208        } 
   
  229236                this.PlaySound("maali"); 
  230237                Level = seuraavaKentta(); 
  231                 MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: "); 
   238                MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro); 
  232239            } 
  233240        } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.