Changeset 1317 for 2010/30/pyryl/pong


Ignore:
Timestamp:
2010-07-27 11:29:01 (13 years ago)
Author:
paaaanro
Message:

pomg toimiipp

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/30/pyryl/pong/Peli.cs

  r1276 r1317  
  66public class Peli : PhysicsGame 
  77{ 
  8     Vector NopeusYlos = new Vector (200.0); 
  9     Vector NopeusAlas = new Vector (-200.0); 
   8    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 800); 
   9    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -800); 
  1010 
  1111    PhysicsObject pallo; 
   12    PhysicsObject maila1; 
   13    PhysicsObject maila2; 
   14    PhysicsObject oikeareuna; 
   15    PhysicsObject vasenreuna; 
   16 
   17 
   18    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   19    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
  1220 
  1321    protected override void Begin() 
   
  1624        AsetaOhjaimet(); 
  1725        AloitaPeli(); 
   26        LisaaLaskurit(); 
  1827        //TODO: Alusta peli tässä 
  1928       // LuoKentta(); 
   
  3140        pallo.Y = 0.0; 
  3241 
  33         Level.CreateBorders(1.0, false); 
  34         pallo.Restitution = 1.0; 
   42 
   43        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
   44 
   45        vasenreuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   46        PhysicsObject vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   47        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   48        vasenReuna.IsVisible = false; 
   49        oikeareuna = Level.CreateRightBorder(); 
   50        PhysicsObject oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   51        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   52        vasenReuna.IsVisible = false; 
   53        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   54        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   55        ylaReuna.IsVisible = false; 
   56        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   57        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   58        alaReuna.IsVisible = false; 
   59 
   60 
   61        pallo.Restitution = 3.0; 
  3562        pallo.KineticFriction = 0; 
  3663        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  3764        Camera.ZoomToLevel(); 
  38         PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  39         maila.Shape = Shapes.Rectangle; 
  40         maila.X = Level.Left + 20.0; 
  41         maila.Y = 0.0; 
  42         maila.Restitution = 1.0; 
  43         Add(maila); 
   65 
   66 
  4467        maila1 = LuoMaila (Level.Left + 20.0, 0.0); 
  4568        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   
  4770    void AloitaPeli() 
  4871    { 
  49         Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
   72        Vector impulssi = new Vector(500.0, 30.0); 
  5073        pallo.Hit(impulssi); 
  5174    } 
   
  6285    void AsetaOhjaimet() 
  6386    { 
   87        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylos", maila1, nopeusYlos); 
   88        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   89        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   90        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   91 
   92        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   93        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   94        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   95        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   96 
   97        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   98 
  6499        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
  65         Keyboard.Listen (Key.A ButtonState.Down, LiikutaMailaaYlos, "Pelaaja 1: Liikuta Mailaa Ylos"); 
  66         Keyboard.Listen (Key.A ButtonState.Released PysaytaMaila, Null); 
   100 
   101 
   102        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   103        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   104        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   105        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   106 
   107        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   108        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   109        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   110        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   111 
   112        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   113        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   114 
  67115    } 
  68 {void AsetaNopeus ( PhysicsObject maila, Vector nopeus ) 
  69 { 
   116 
   117    void AsetaNopeus ( PhysicsObject maila, Vector nopeus ) 
   118    { 
   119        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   120        { 
   121            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   122            return; 
   123        } 
   124        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   125        { 
   126            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   127            return; 
   128        } 
  70129   maila.Velocity = nopeus; 
  71130 
   131    } 
   132    void LisaaLaskurit() 
   133    { 
   134        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri ( Screen.Left + 100.0, Screen.Top -100.0); 
   135        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   136    } 
   137 
   138    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   139    { 
   140        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   141        laskuri.MaxValue = 10; 
   142        Label Naytto = new Label(); 
   143        Naytto.BindTo(laskuri); 
   144        Naytto.X = x; 
   145        Naytto.Y = y; 
   146        Naytto.TextColor = Color.Red; 
   147        Add(Naytto); 
   148        return laskuri; 
   149    } 
   150    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   151    { 
   152        if (kohde == oikeareuna) 
   153        { 
   154            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   155 
   156        } 
   157        else if (kohde == vasenreuna) 
   158        { 
   159            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   160        } 
   161    } 
   162 
  72163} 
  73 } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.