Changeset 1311 for 2010


Ignore:
Timestamp:
2010-07-27 11:26:37 (13 years ago)
Author:
samipunn
Message:

Lisätty lumiukko, ponq valmis.

Location:
2010/30/samipunn
Files:
11 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/30/samipunn/Pong/Peli.cs

  r1274 r1311  
  1313    PhysicsObject maila2; 
  1414 
   15    PhysicsObject vasenReuna; 
   16    PhysicsObject oikeaReuna; 
   17 
   18    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   19    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   20 
   21 
  1522    protected override void Begin() 
  1623    { 
  17  
  18  
  19  
  20  
  21         Level.CreateBorders(1.0, false); 
  22  
   24         
  2325 
  2426        Camera.ZoomToLevel(); 
   
  2729        AsetaOhjaimet(); 
  2830        AloitaPeli(); 
  29  
  30  
  31  
  32  
   31        LisaaLaskurit(); 
  3332 
  3433    } 
   
  3938    void luokentta() 
  4039    { 
   40        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   41        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   42        vasenReuna.IsVisible = false; 
   43 
   44        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   45        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   46        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   47 
   48        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   49        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   50        alaReuna.IsVisible = false; 
   51 
   52        PhysicsObject YlaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   53        YlaReuna.Restitution = 1.0; 
   54        YlaReuna.IsVisible = false; 
   55 
  4156        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  42         pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
   57        pallo = new PhysicsObject(50.0, 50.0); 
  4358        pallo.Shape = Shapes.Circle; 
   59        pallo.Color = Color.Red; 
  4460        Add(pallo); 
  4561 
   
  5571        pallo.Hit(impulssi); 
  5672 
   73        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
   74 
  5775    } 
  5876     
   
  6078    { 
  6179    } 
  62  
  6380 
  6481 
   
  8198        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
  8299        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   100        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   101        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   102 
   103        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   104        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   105        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   106        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   107         
   108        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   109        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   110 
   111        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   112        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   113        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   114        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   115 
   116        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   117        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   118        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   119        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   120 
   121        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   122        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   123 
   124    } 
   125 
   126    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   127    { 
   128        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   129        { 
   130            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   131            return; 
   132        } 
   133        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   134        { 
   135            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   136            return; 
   137        } 
  83138 
  84139 
  85  
  86         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
  87     } 
  88     void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
  89     { 
  90140        maila.Velocity = nopeus; 
  91141    } 
  92142 
   143    void LisaaLaskurit() 
   144    { 
   145        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   146        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   147    } 
   148 
   149    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   150    { 
   151        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   152        laskuri.MaxValue = 15; 
   153        Label naytto = new Label(); 
   154        naytto.BindTo(laskuri); 
   155        naytto.X = x; 
   156        naytto.Y = y; 
   157        naytto.TextColor = Color.White; 
   158        Add(naytto); 
   159        return laskuri; 
   160    } 
   161    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   162    { 
   163        if (kohde == oikeaReuna) 
   164        { 
   165            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   166        } 
   167        else if (kohde == vasenReuna) 
   168        { 
   169            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   170        } 
   171 
   172    } 
  93173 
  94174} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.