Ignore:
Timestamp:
2010-07-20 11:54:30 (12 years ago)
Author:
vilvaini
Message:

TODELLA paljon uusia ominaisuuksia mm. uudet valikot, uusi pelimodi: yhteistyöpelimuoto, Parhaat pisteet lista ja paljon muuta.

Location:
2010/24/Vilvaini/SmilejumpToimiva/bin/x86/Debug
Files:
42 added
1 deleted
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/24/Vilvaini/SmilejumpToimiva/bin/x86/Debug/Jypeli2.xml

  r1021 r1248  
  55    </assembly> 
  66    <members> 
  7         <member name="T:Jypeli.Drawing"> 
  8             <summary> 
  9             Piirtofunktioita. 
  10             </summary> 
  11         </member> 
  12         <member name="F:Jypeli.Drawing.beginHasBeenCalled"> 
  13             <summary> 
  14             For error checking. 
  15             </summary> 
  16         </member> 
  17         <member name="M:Jypeli.Drawing.#ctor(Jypeli.Game)"> 
  18             <summary> 
  19             Alustaa uuden piirtoluokan. 
  20             </summary> 
  21             <param name="game">Peli.</param> 
  22         </member> 
  23         <member name="M:Jypeli.Drawing.Initialize(Jypeli.View)"> 
  24             <summary> 
  25             Alustaa piirtÀmisen tietylle nÀkymÀlle. 
  26             Kutsutaan pelin alussa, yleensÀ vain kerran. 
  27             </summary> 
  28             <param name="view">The view.</param> 
  29         </member> 
  30         <member name="M:Jypeli.Drawing.Dispose"> 
  31             <summary> 
  32             Vapauttaa olion varaamat resurssit sen tuhoutuessa. 
  33             </summary> 
  34         </member> 
  35         <member name="M:Jypeli.Drawing.Begin"> 
  36             <summary> 
  37             Kutsutaan, kun aloitetaan piirtÀminen. PiirtÀmisen jÀlkeen tulee kutsua metodia <c>End</c>. 
  38             </summary> 
  39         </member> 
  40         <member name="M:Jypeli.Drawing.BeginScreen"> 
  41             <summary> 
  42             Kutsutaan, kun aloitetaan piirtÀmÀÀn ruutukoordinaateissa. PiirtÀmisen jÀlkeen tulee kutsua metodia <c>End</c>. 
  43             </summary> 
  44         </member> 
  45         <member name="M:Jypeli.Drawing.End"> 
  46             <summary> 
  47             Kutsutaan, kun lopetetaan piirtÀminen. Voidaan kutsua ainoastaan Begin:in jÀlkeen. 
  48             </summary> 
  49         </member> 
  50         <member name="M:Jypeli.Drawing.DrawText(System.String,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont,Jypeli.Vector,Jypeli.Color)"> 
  51             <summary> 
  52             PiirtÀÀ tekstiÀ ruudulle. 
  53             </summary> 
  54             <param name="text">PiirrettÀvÀ teksti.</param> 
  55             <param name="font">Fontti, jota kÀytetÀÀn.</param> 
  56             <param name="position">Paikka maailmankoordinaateissa.</param> 
  57             <param name="color">VÀri, jota kÀytetÀÀn.</param> 
  58         </member> 
  59         <member name="M:Jypeli.Drawing.DrawText(System.String,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont,Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,Jypeli.Color)"> 
  60             <summary> 
  61             PiirtÀÀ tekstiÀ ruudulle. 
  62             </summary> 
  63             <param name="text">PiirrettÀvÀ teksti.</param> 
  64             <param name="font">Fontti, jota kÀytetÀÀn.</param> 
  65             <param name="position">Paikka maailmankoordinaateissa.</param> 
  66             <param name="origo">Tekstin keskipiste (0,0 on keskellÀ).</param> 
  67             <param name="color">VÀri, jota kÀytetÀÀn.</param> 
  68         </member> 
  69         <member name="M:Jypeli.Drawing.DrawTextOnImage(System.String,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteBatch,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont,Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
  70             <summary> 
  71             PiirtÀÀ tekstiÀ kuvan pÀÀlle. 
  72             </summary> 
  73             <param name="text">PiirrettÀvÀ teksti.</param> 
  74             <param name="spriteBatch">Spritebatch, jolla piirretÀÀn.</param> 
  75             <param name="font">Fontti, jota kÀytetÀÀn.</param> 
  76             <param name="textColor">Tekstin vÀri.</param> 
  77             <param name="bgColor">Tekstin taustavÀri.</param> 
  78             <returns></returns> 
  79         </member> 
  80         <member name="M:Jypeli.Drawing.DrawImage(Jypeli.Image,Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,Jypeli.Angle)"> 
  81             <summary> 
  82             PiirtÀÀ kuvan ruudulle. 
  83             </summary> 
  84             <param name="image">Kuva.</param> 
  85             <param name="position">Paikka maailmankoordinaatistossa.</param> 
  86             <param name="size">Kuvan koko.</param> 
  87             <param name="angle">Kuvan kÀÀntökulma.</param> 
  88         </member> 
  89         <member name="M:Jypeli.Drawing.DrawImage(Jypeli.Image,Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,Jypeli.Angle,Jypeli.Vector)"> 
  90             <summary> 
  91             PiirtÀÀ kuvan ruudulle. 
  92             Voi piirtÀÀ tekstuurin myös useaan kertaan perÀkkÀin. 
  93             </summary> 
  94             <param name="image">Kuva.</param> 
  95             <param name="position">Paikka maailmankoordinaatistossa.</param> 
  96             <param name="size">Kuvan koko.</param> 
  97             <param name="angle">Kuvan kÀÀntökulma.</param> 
  98             <param name="wrapSize">Kuinka monta kertaa Kuva piirretÀÀn perÀkkÀin.</param> 
  99         </member> 
  100         <member name="M:Jypeli.Drawing.DrawImage(Jypeli.Image,Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,Jypeli.Angle,Jypeli.Vector,System.Single)"> 
  101             <summary> 
  102             PiirtÀÀ kuvan ruudulle lÀpinÀkyvyydellÀ 
  103             Voi piirtÀÀ tekstuurin myös useaan kertaan perÀkkÀin 
  104             </summary> 
  105             <param name="image">Kuva</param> 
  106             <param name="position">Paikka maailmankoordinaatistossa</param> 
  107             <param name="size">Kuvan koko</param> 
  108             <param name="angle">Kuvan kÀÀntökulma</param> 
  109             <param name="wrapSize">Kuinka monta kertaa Kuva piirretÀÀn perÀkkÀin</param> 
  110             <param name="alpha">LÀpinÀkyvyys</param> 
  111         </member> 
  112         <member name="M:Jypeli.Drawing.DrawShape(Jypeli.Shape,Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,Jypeli.Angle,Jypeli.Image,Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,Jypeli.Color)"> 
  113             <summary> 
  114             PiirtÀÀ kuvion niin, ettÀ tekstuuri tÀyttÀÀ sen. 
  115             </summary> 
  116         </member> 
  117         <member name="M:Jypeli.Drawing.DrawShape(Jypeli.Shape,Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,Jypeli.Angle,Jypeli.Color)"> 
  118             <summary> 
  119             PiirtÀÀ kuvion, joka on vÀritetty vÀrillÀ <code>color</code>. 
  120             </summary> 
  121         </member> 
  122         <member name="M:Jypeli.Drawing.DrawPolygon(Jypeli.Vector[],Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,Jypeli.Angle,Jypeli.Color)"> 
  123             <summary> 
  124             PiirtÀÀ vertices-taulukon muodostaman monikulmion. 
  125             </summary> 
  126         </member> 
  127         <member name="M:Jypeli.Drawing.DrawRectangle(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,Jypeli.Angle,Jypeli.Color)"> 
  128             <summary> 
  129             PiirtÀÀ suorakulmion. 
  130             </summary> 
  131             <param name="position">Sijainti.</param> 
  132             <param name="size">Koko.</param> 
  133             <param name="angle">Kulma.</param> 
  134             <param name="color">Reunan vÀri.</param> 
  135         </member> 
  136         <member name="M:Jypeli.Drawing.DrawFilledRectangle(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,Jypeli.Angle,Jypeli.Color)"> 
  137             <summary> 
  138             PiirtÀÀ tÀytetyn suorakulmion. 
  139             </summary> 
  140             <param name="position">Sijainti.</param> 
  141             <param name="size">Koko.</param> 
  142             <param name="angle">Kulma.</param> 
  143             <param name="color">Suorakulmion vÀri.</param> 
  144         </member> 
  145         <member name="M:Jypeli.Drawing.CreateWorldMatrix"> 
  146             <summary> 
  147             Rakentaa maailmanmatriisin (vastaa muunnoksesta maailmankoordinaatiston ja 
  148             ruutukoordinaatiston vÀlillÀ). 
  149             </summary> 
  150             <returns></returns> 
  151         </member> 
  152         <member name="T:Physics2DDotNet.Shapes.PolygonShape"> 
  153             <summary> 
  154             Use this to Represent a Polygon in the engine 
  155             </summary> 
  156         </member> 
  157         <member name="P:Physics2DDotNet.Shapes.IShape.VertexNormals"> 
  158             <summary> 
  159             These are the normals for the original vertexes. 
  160             </summary> 
  161         </member> 
  162         <!-- Badly formed XML comment ignored for member "M:Physics2DDotNet.Shapes.PolygonShape.#ctor(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double)" --> 
  163         <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.PolygonShape.#ctor(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double,System.Double)"> 
  164             <summary> 
  165             Creates a new Polygon Instance. 
  166             </summary> 
  167             <param name="vertexes">the vertexes that make up the shape of the Polygon</param> 
  168             <param name="gridSpacing"> 
  169             How large a grid cell is. Usualy you will want at least 2 cells between major vertexes. 
  170             The smaller this is the better precision you get, but higher cost in memory.  
  171             The larger the less precision and if it's to high collision detection may fail completely. 
  172             </param> 
  173             <param name="momentOfInertiaMultiplier"> 
  174             How hard it is to turn the shape. Depending on the construtor in the  
  175             Body this will be multiplied with the mass to determine the moment of inertia. 
  176             </param> 
   7        <member name="T:Jypeli.Level"> 
   8            <summary> 
   9            PelikenttÀ, johon voi lisÀtÀ olioita. KentÀllÀ voi myös olla reunat ja taustavÀri tai taustakuva. 
   10            </summary> 
   11        </member> 
   12        <member name="F:Jypeli.Level.Center"> 
   13            <summary> 
   14            KentÀn keskipiste. 
   15            </summary> 
   16        </member> 
   17        <member name="M:Jypeli.Level.CreateBorders"> 
   18            <summary> 
   19            LisÀÀ kaikille kentÀn sivuille reunat, joihin oliot voivat törmÀtÀ. 
   20            </summary> 
   21        </member> 
   22        <member name="M:Jypeli.Level.CreateBorders(System.Boolean)"> 
   23            <summary> 
   24            LisÀÀ kaikille kentÀn sivuille reunat, joihin oliot voivat törmÀtÀ. 
   25            </summary> 
   26            <param name="isVisible">Reunan nÀkyvyys <c>true</c>, jos nÀkyvÀt reunat, muuten <c>false</c>.</param> 
   27        </member> 
   28        <member name="M:Jypeli.Level.CreateBorders(System.Double,System.Boolean)"> 
   29            <summary> 
   30            LisÀÀ kaikille kentÀn sivuille reunat, joihin oliot voivat törmÀtÀ. 
   31            </summary> 
   32            <param name="restitution">Reunojen kimmoisuus (0.0 = pysÀyttÀÀ, 1.0 = kimpoaa tÀydellÀ voimalla)</param> 
   33            <param name="isVisible">Reunan nÀkyvyys <c>true</c>, jos nÀkyvÀt reunat, muuten <c>false</c>.</param> 
   34        </member> 
   35        <member name="M:Jypeli.Level.CreateLeftBorder"> 
   36            <summary> 
   37            LisÀÀ kenttÀÀn vasemman reunan. 
   38            </summary> 
   39            <returns>Uusi reuna.</returns> 
   40        </member> 
   41        <member name="M:Jypeli.Level.CreateRightBorder"> 
   42            <summary> 
   43            LisÀÀ kenttÀÀn oikean reunan. 
   44            </summary> 
   45            <returns>Uusi reuna.</returns> 
   46        </member> 
   47        <member name="M:Jypeli.Level.CreateTopBorder"> 
   48            <summary> 
   49            LisÀÀ kenttÀÀn ylÀreunan. 
   50            </summary> 
   51            <returns>Uusi reuna.</returns> 
   52        </member> 
   53        <member name="M:Jypeli.Level.CreateBottomBorder"> 
   54            <summary> 
   55            LisÀÀ kenttÀÀn alareunan. 
   56            </summary> 
   57            <returns>Uusi reuna.</returns> 
   58        </member> 
   59        <member name="M:Jypeli.Level.CreateGround(System.Double[],System.Double)"> 
   60            <summary> 
   61            Helppo tapa lisÀtÀ kenttÀÀn epÀtasainen maasto. 
   62            Maasto kuvataan luettelemalla Y-koordinaatteja vasemmalta oikealle lukien. Kahden Y-koordinaatin 
   63            vÀli on aina sama. 
   64            </summary> 
   65            <param name="heights">Y-koordinaatit lueteltuna vasemmalta oikealle.</param> 
   66            <param name="scale">Vakio, jolla jokainen Y-koordinaatti kerrotaan. Hyödyllinen, 
   67            jos halutaan muuttaa koko maaston korkeutta muuttamatta jokaista pistettÀ yksitellen. 
   68            Tavallisesti arvoksi kelpaa 1.0.</param> 
   69            <remarks> 
   70            Huomaa, ettÀ maastossa ei voi olla kahta pistettÀ pÀÀllekkÀin. 
   71            </remarks> 
   72        </member> 
   73        <member name="M:Jypeli.Level.CreateGround(System.Double[],System.Double,Jypeli.Image)"> 
   74            <summary> 
   75            Helppo tapa lisÀtÀ kenttÀÀn epÀtasainen maasto. 
   76            Maasto kuvataan luettelemalla Y-koordinaatteja vasemmalta oikealle lukien. Kahden Y-koordinaatin 
   77            vÀli on aina sama. 
   78            </summary> 
   79            <param name="heights">Y-koordinaatit lueteltuna vasemmalta oikealle.</param> 
   80            <param name="scale">Vakio, jolla jokainen Y-koordinaatti kerrotaan. Hyödyllinen, 
   81            jos halutaan muuttaa koko maaston korkeutta muuttamatta jokaista pistettÀ yksitellen. 
   82            Tavallisesti arvoksi kelpaa 1.0.</param> 
   83            <param name="image">Maastossa kÀytettÀvÀ kuva.</param> 
   84            <returns></returns> 
   85        </member> 
   86        <member name="M:Jypeli.Level.CreateGround(System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
   87            <summary> 
   88            Luo satunnaisen maaston. 
   89            </summary> 
   90            <param name="min">Matalin kohta.</param> 
   91            <param name="max">Korkein kohta.</param> 
   92            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   93        </member> 
   94        <member name="M:Jypeli.Level.CreateGround(System.Double,System.Double,System.Int32,Jypeli.Color)"> 
   95            <summary> 
   96            Luo satunnaisen maaston. 
   97            </summary> 
   98            <param name="min">Matalin kohta.</param> 
   99            <param name="max">Korkein kohta.</param> 
   100            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   101            <param name="color">Maaston vÀri.</param> 
   102            <returns></returns> 
   103        </member> 
   104        <member name="M:Jypeli.Level.CreateGround(System.Double,System.Double,System.Int32,Jypeli.Image)"> 
   105            <summary> 
   106            Luo satunnaisen maaston. 
   107            </summary> 
   108            <param name="min">Matalin kohta.</param> 
   109            <param name="max">Korkein kohta.</param> 
   110            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   111            <param name="image">Maaston kuva.</param> 
   112            <returns></returns> 
   113        </member> 
   114        <member name="M:Jypeli.Level.CreateGround(System.Double,System.Double,System.Int32,Jypeli.Color,Jypeli.Image)"> 
   115            <summary> 
   116            Luo satunnaisen maaston. 
   117            </summary> 
   118            <param name="min">Matalin kohta.</param> 
   119            <param name="max">Korkein kohta.</param> 
   120            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   121            <param name="color">Maaston vÀri.</param> 
   122            <param name="image">Maaston kuva.</param> 
   123            <returns></returns> 
   124        </member> 
   125        <member name="M:Jypeli.Level.CreateGround(System.Double,System.Double,System.Int32,System.Int32)"> 
   126            <summary> 
   127            Luo satunnaisen maaston. 
   128            </summary> 
   129            <param name="min">Matalin kohta.</param> 
   130            <param name="max">Korkein kohta.</param> 
   131            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   132            <param name="maxchange">Suurin sallittu muutos korkeudessa pisteiden vÀlillÀ.</param> 
   133        </member> 
   134        <member name="M:Jypeli.Level.CreateGround(System.Double,System.Double,System.Int32,Jypeli.Color,System.Int32)"> 
   135            <summary> 
   136            Luo satunnaisen maaston. 
   137            </summary> 
   138            <param name="min">Matalin kohta.</param> 
   139            <param name="max">Korkein kohta.</param> 
   140            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   141            <param name="color">Maaston vÀri.</param> 
   142            <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
   143            <returns></returns> 
   144        </member> 
   145        <member name="M:Jypeli.Level.CreateGround(System.Double,System.Double,System.Int32,Jypeli.Image,System.Int32)"> 
   146            <summary> 
   147            Luo satunnaisen maaston. 
   148            </summary> 
   149            <param name="min">Matalin kohta.</param> 
   150            <param name="max">Korkein kohta.</param> 
   151            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   152            <param name="image">Maaston kuva.</param> 
   153            <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
   154            <returns></returns> 
   155        </member> 
   156        <member name="M:Jypeli.Level.CreateGround(System.Double,System.Double,System.Int32,Jypeli.Color,Jypeli.Image,System.Int32)"> 
   157            <summary> 
   158            Luo satunnaisen maaston. 
   159            </summary> 
   160            <param name="min">Matalin kohta.</param> 
   161            <param name="max">Korkein kohta.</param> 
   162            <param name="points">Pisteiden mÀÀrÀ.</param> 
   163            <param name="color">Maaston vÀri.</param> 
   164            <param name="image">Maaston kuva.</param> 
   165            <param name="maxchange">Suurin sallittu erotus kahden pisteen vÀlillÀ.</param> 
   166            <returns></returns> 
   167        </member> 
   168        <member name="M:Jypeli.Level.GetRandomPosition"> 
   169            <summary> 
   170            Palauttaa satunnaisen kohdan kentÀn reunojen sisÀltÀ. 
   171            </summary> 
   172            <returns>Vektori.</returns> 
   173        </member> 
   174        <member name="P:Jypeli.Level.Objects"> 
   175            <summary> 
   176            KenttÀÀn kuuluvat oliot. 
   177            </summary> 
   178        </member> 
   179        <member name="P:Jypeli.Level.BackgroundColor"> 
   180            <summary> 
   181            KentÀn taustavÀri. 
   182            </summary> 
   183        </member> 
   184        <member name="P:Jypeli.Level.Background"> 
   185            <summary> 
   186            KentÀn taustakuva. 
   187            </summary> 
   188        </member> 
   189        <member name="P:Jypeli.Level.Width"> 
   190            <summary> 
   191            KentÀn leveys. 
   192            </summary> 
   193        </member> 
   194        <member name="P:Jypeli.Level.Height"> 
   195            <summary> 
   196            KentÀn korkeus. 
   197            </summary> 
   198        </member> 
   199        <member name="P:Jypeli.Level.Left"> 
   200            <summary> 
   201            KentÀn vasemman reunan x-koordinaatti. 
   202            </summary> 
   203        </member> 
   204        <member name="P:Jypeli.Level.Right"> 
   205            <summary> 
   206            KentÀn oikean reunan x-koordinaatti. 
   207            </summary> 
   208        </member> 
   209        <member name="P:Jypeli.Level.Top"> 
   210            <summary> 
   211            KentÀn ylÀreunan y-koordinaatti. 
   212            </summary> 
   213        </member> 
   214        <member name="P:Jypeli.Level.Bottom"> 
   215            <summary> 
   216            KentÀn alareunan y-koordinaatti. 
   217            </summary> 
   218        </member> 
   219        <member name="T:Jypeli.FrictionLogic"> 
   220            <summary> 
   221            Fysiikkalogiikkaluokka ylhÀÀltÀ pÀin kuvattuihin peleihin, joissa tarvitaan kitkaa. 
   222            </summary> 
  177223        </member> 
  178224        <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.PhysicsLogic"> 
   
  241287            </summary> 
  242288        </member> 
  243         <member name="T:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection"> 
  244             <summary> 
  245             A collection that stores ints that represent groups 
  246             </summary> 
  247         </member> 
  248         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Add(System.Int32)"> 
  249             <summary> 
  250             Trys to add a group. 
  251             </summary> 
  252             <param name="item">The group ID to add.</param> 
  253             <returns>false if the ignorer was already part of the group; otherwise false.</returns> 
  254         </member> 
  255         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.AddRange(System.Int32[])"> 
  256             <summary> 
  257             adds an array of group ids. 
  258             </summary> 
  259             <param name="array">The array of group IDs. (this will be sorted)</param> 
  260             <returns>the number of IDs that were not already part of the group.</returns> 
  261         </member> 
  262         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Contains(System.Int32)"> 
  263             <summary> 
  264             returns true if the ignorer is part of the group. 
  265             </summary> 
  266             <param name="item">The group ID.</param> 
  267             <returns>true if the ignorer is part of the group; otherwise false.</returns> 
  268         </member> 
  269         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.ContainsRange(System.Int32[])"> 
  270             <summary> 
  271             returns the number of groups in the array it is part of. 
  272             </summary> 
  273             <param name="array">The array of group IDs. (this will be sorted)</param> 
  274             <returns>The number of groups in the array it is part of.</returns> 
  275         </member> 
  276         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Remove(System.Int32)"> 
  277             <summary> 
  278             Trys to remove the ignorer from a group. 
  279             </summary> 
  280             <param name="item">The group ID.</param> 
  281             <returns>true if the ignore was part of the group; otherwise false.</returns> 
  282         </member> 
  283         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.RemoveRange(System.Int32[])"> 
  284             <summary> 
  285             Trys to remove the ignorer from a range of groups. 
  286             </summary> 
  287             <param name="array">The array of group IDs. (this will be sorted)</param> 
  288             <returns>the number of groups the ignore was removed from.</returns> 
  289         </member> 
  290         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.System#Collections#Generic#ICollection{System#Int32}#Add(System.Int32)"> 
  291             <summary> 
  292             returns if the 2 ignores are not part of the same group. 
  293             </summary> 
  294             <param name="other">the other CollisionGroupIgnorer</param> 
  295             <returns>true if they are not part of the same group; otherwiase false.</returns> 
  296         </member> 
  297         <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Clear"> 
  298             <summary> 
  299             removes the ignorer from all groups. 
  300             </summary> 
  301         </member> 
  302         <member name="P:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Count"> 
  303             <summary> 
  304             Gets the number of collison Groups the ignorer is part of. 
  305             </summary> 
  306         </member> 
  307         <member name="T:Jypeli.StringHelper"> 
  308             <summary> 
  309             SisÀltÀÀ tekstinkÀsittelyyn tarkoitettuja apuohjelmia. 
  310             </summary> 
  311         </member> 
  312         <member name="M:Jypeli.StringHelper.WrapText(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont,System.String,System.Double)"> 
  313             <summary> 
  314             RivittÀÀ tekstin. 
  315             </summary> 
  316             <remarks>Code from http://www.xnawiki.com/index.php/Basic_Word_Wrapping</remarks> 
  317             <param name="spriteFont">Fontti.</param> 
  318             <param name="text">RivitettÀvÀ teksti.</param> 
  319             <param name="maxLineWidth">Maksimileveys, jonka mukaan teksti rivitetÀÀn.</param> 
  320             <returns></returns> 
  321         </member> 
  322         <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay"> 
  323             <summary> 
  324             MurtolukunÀyttö. 
  325             Sidottavissa <c>Meter</c>iin. 
  326             </summary> 
  327         </member> 
  328         <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay"> 
  329             <summary> 
  330             TekstinÀyttö. 
   289        <member name="M:Jypeli.FrictionLogic.RunLogic(Physics2DDotNet.TimeStep)"> 
   290            <summary> 
   291            KÀyttÀÀ kitkalogiikkaa pelitilanteeseen. 
   292            </summary> 
   293            <param name="step">Aika viimeisestÀ pÀivityksestÀ.</param> 
   294        </member> 
   295        <member name="P:Jypeli.Sound.IsLooped"> 
   296            <summary> 
   297            Jos <c>true</c>, ÀÀntÀ soitetaan toistuvasti. 
   298            </summary> 
   299        </member> 
   300        <member name="P:Jypeli.Sound.Pan"> 
   301            <summary> 
   302            ÄÀnen kuuluminen vasemmasta ja oikeasta kaiuttimesta. 
   303            Arvot vaihtelevat vÀlillÀ -1.0 - 1.0 seuraavasti: 
   304            -1.0 -> tÀysin vasemmalla 
   305            0.0 -> keskellÀ 
   306            1.0 -> tÀysin oikealla 
   307            </summary> 
   308        </member> 
   309        <member name="P:Jypeli.Sound.Volume"> 
   310            <summary> 
   311            ÄÀnenvoimakkuus vÀlillÀ 0.0 - 1.0. 
   312            </summary> 
   313        </member> 
   314        <member name="P:Jypeli.Sound.Pitch"> 
   315            <summary> 
   316            ÄÀnenkorkeus vÀlillÀ -1.0 - 1.0. 
   317            </summary> 
   318            <remarks> 
   319            -1.0 on oktaavin alempana, 1.0 oktaavin ylempÀnÀ. 
   320            </remarks> 
   321        </member> 
   322        <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.ImageDisplay"> 
   323            <summary> 
   324            NÀyttÀÀ kuvan ruudulla. 
  331325            </summary> 
  332326        </member> 
   
  470464            </summary> 
  471465        </member> 
  472         <member name="F:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.fontHeight"> 
  473             <summary> 
  474             Fontin korkeus pikseleinÀ. 
  475             </summary> 
  476         </member> 
  477         <member name="F:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.wrappedText"> 
  478             <summary> 
  479             Teksti rivitettynÀ. 
  480             </summary> 
  481         </member> 
  482         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.OnTextChange(System.String)"> 
  483             <summary> 
  484             Kutsutaan, kun teksti muuttuu. 
  485             </summary> 
  486             <param name="oldText">Vanha teksti.</param> 
  487         </member> 
  488         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.#ctor"> 
  489             <summary> 
  490             Alustaa uuden tekstinÀytön oletusfontilla. 
  491             </summary> 
  492         </member> 
  493         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.#ctor(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont)"> 
  494             <summary> 
  495             Alustaa uuden tekstinÀytön annetulla fontilla. 
  496             </summary> 
  497             <param name="font">Fontti tekstille.</param> 
  498         </member> 
  499         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.updateSize"> 
  500             <summary> 
  501             PÀivittÀÀ nÀytön/tekstin koon ja rivittÀÀ tekstin. 
  502             </summary> 
  503         </member> 
  504         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.Draw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing)"> 
   466        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.ImageDisplay.OnImageChanged(Jypeli.Animation)"> 
   467            <summary> 
   468            Kutsutaan kun itse kuva tai sen koko vaihtuu. 
   469            </summary> 
   470        </member> 
   471        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.ImageDisplay.#ctor"> 
   472            <summary> 
   473            <see cref="T:Jypeli.ScreenObjects.ImageDisplay"/>n rakentaja. 
   474            </summary> 
   475        </member> 
   476        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.ImageDisplay.Draw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing)"> 
  505477            <summary> 
  506478            PiirtÀÀ olion. 
   
  509481            <param name="drawing">Ks. <see cref="T:Jypeli.Drawing">Drawing</see>.</param> 
  510482        </member> 
  511         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.GetLocalDrawCoordinates"> 
  512             <summary> 
  513             Laskee lokaalit piirtokoordinaatit <c>Alignment</c>in perusteella. 
  514             </summary> 
  515             <returns>Vektori</returns> 
  516         </member> 
  517         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.TextFont"> 
  518             <summary> 
  519             Fontti, jolla teksti kirjoitetaan ruudulle. 
  520             </summary> 
  521         </member> 
  522         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.TextColor"> 
  523             <summary> 
  524             Tekstin vÀri. 
  525             </summary> 
  526         </member> 
  527         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.BackGroundColor"> 
  528             <summary> 
  529             TaustavÀri. 
  530             </summary> 
  531         </member> 
  532         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.AutoSize"> 
  533             <summary> 
  534             Muutetaanko tekstinÀytön kokoa tekstin pituuden mukaan automaattisesti. 
  535             </summary> 
  536         </member> 
  537         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.AutoWrap"> 
  538             <summary> 
  539             RivitetÀÀnkö teksti automaattisesti, kun se ylittÀÀ maksimipituutensa. 
  540             </summary> 
  541         </member> 
  542         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.Alignment"> 
  543             <summary> 
  544             Tekstin sijoitus tekstinÀytössÀ. 
  545             Vaikuttaa vain, jos tekstinÀytön koko on suurempi kuin tekstin koko 
  546             ja <c>AutoSize</c> on kytketty pois pÀÀltÀ. 
  547             </summary> 
  548         </member> 
  549         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.Text"> 
  550             <summary> 
  551             NÀytettÀvÀ teksti. 
  552             </summary> 
  553         </member> 
  554         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.TextSize"> 
  555             <summary> 
  556             NÀytettÀvÀn tekstin koko. 
  557             Ei vÀlttÀmÀttÀ sama kuin <c>Size</c>. 
  558             </summary> 
  559         </member> 
  560         <member name="E:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.TextChanged"> 
  561             <summary> 
  562             Tapahtuu, kun tekstiÀ muutetaan. 
  563             </summary> 
  564         </member> 
  565         <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.TextChangeHandler"> 
  566             <summary> 
  567             TapahtumankÀsittelijÀ tekstinmuutostapahtumille. 
  568             </summary> 
  569         </member> 
  570         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.#ctor"> 
  571             <summary> 
  572             Alustaa uuden murtolukulaskurinÀytön oletusfontilla. 
  573             </summary> 
  574         </member> 
  575         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.#ctor(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont)"> 
  576             <summary> 
  577             Alustaa uuden murtolukulaskurinÀytön annetulla fontilla. 
  578             </summary> 
  579             <param name="textFont">Fontti tekstille ja arvolle.</param> 
  580         </member> 
  581         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.BindTo(Jypeli.IntMeter)"> 
  582             <summary> 
  583             Sitoo nÀytön arvon mittariin (ks. <c>IntMeter</c>). 
  584             </summary> 
  585             <param name="calc">Mittari.</param> 
  586         </member> 
  587         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.Draw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing)"> 
  588             <summary> 
  589             PiirtÀÀ olion 
  590             </summary> 
  591             <param name="view">NÀkymÀ, johon halutaan piirtÀÀ.</param> 
  592             <param name="drawing">Ks. <see cref="T:Jypeli.Drawing">Drawing</see>.</param> 
  593             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  594         </member> 
  595         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.Calc"> 
  596             <summary> 
  597             <c>Meter</c>-laskuri, josta arvo luetaan. 
  598             Jos null, kÀyttÀÀ omaa sisÀistÀ arvoaan. 
  599             </summary> 
  600         </member> 
  601         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.ValueColor"> 
  602             <summary> 
  603             Arvon vÀri. 
  604             </summary> 
  605         </member> 
  606         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.Nominator"> 
  607             <summary> 
  608             Osoittaja, jos nÀyttöÀ ei ole sidottu laskuriin. 
  609             </summary> 
  610         </member> 
  611         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.Denominator"> 
  612             <summary> 
  613             NimittÀjÀ, jos nÀyttöÀ ei ole sidottu laskuriin. 
  614             </summary> 
  615         </member> 
  616         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.FractionDisplay.Separator"> 
  617             <summary> 
  618             Merkkijono, joka erottaa osoittajan ja nimittÀjÀn toisistaan. 
  619             Oletuksena " / ". 
  620             </summary> 
  621         </member> 
  622         <member name="T:Jypeli.ResourcesX86"> 
  623             <summary> 
  624               A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc. 
  625             </summary> 
  626         </member> 
  627         <member name="P:Jypeli.ResourcesX86.ResourceManager"> 
  628             <summary> 
  629               Returns the cached ResourceManager instance used by this class. 
  630             </summary> 
  631         </member> 
  632         <member name="P:Jypeli.ResourcesX86.Culture"> 
  633             <summary> 
  634               Overrides the current thread's CurrentUICulture property for all 
  635               resource lookups using this strongly typed resource class. 
  636             </summary> 
  637         </member> 
  638         <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow"> 
  639             <summary> 
  640             Yksinkertainen ikkuna, joka nÀyttÀÀ tekstiÀ ruudulla. 
  641             Sulkeutuu automaattisesti esc-/enter-/space-nÀppÀimellÀ tai 
  642             peliohjaimen A- tai B-napilla. 
  643             </summary> 
  644         </member> 
  645         <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.Window"> 
  646             <summary> 
  647             KÀyttöliittymÀn ikkuna. 
  648             </summary> 
  649         </member> 
  650         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.Window.OnShow"> 
  651             <summary> 
  652             Kutsutaan kun ikkuna nÀytetÀÀn. 
  653             </summary> 
  654         </member> 
  655         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.Window.OnClose"> 
  656             <summary> 
  657             Kutsutaan kun ikkuna suljetaan. 
  658             </summary> 
  659         </member> 
  660         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.Window.#ctor"> 
  661             <summary> 
  662             Alustaa uuden (tyhjÀn) ikkunan. 
  663             </summary> 
  664             <example> 
  665             Window ikkuna = new Window(); 
  666             ikkuna.Add( new IkkunaKomponentti( parametrit ) ); 
  667             ShowWindow( ikkuna ); 
  668             </example> 
  669         </member> 
  670         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.Window.Close"> 
  671             <summary> 
  672             Sulkee ikkunan. 
  673             </summary> 
  674         </member> 
  675         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.Window.WindowClose"> 
  676             <summary> 
  677             Kontrollitapahtuma, joka sulkee ikkunan. 
  678             </summary> 
  679             <param name="e">Kontrolliargumentit.</param> 
  680             <returns></returns> 
  681         </member> 
  682         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.Window.NextSubitem"> 
  683             <summary> 
  684             Valitsee seuraavan "ali-ikkunan". 
  685             Kontrollitapahtuma. 
  686             </summary> 
  687             <param name="e">The e.</param> 
  688             <returns></returns> 
  689         </member> 
  690         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.Window.CycleFocus(System.Int32)"> 
  691             <summary> 
  692             SiirtÀÀ valintaa halutulla mÀÀrÀllÀ. 
  693             1 valitsee seuraavan olion, 
  694             -1 edellisen. 
  695             </summary> 
  696             <param name="delta">Valintamuutos.</param> 
  697         </member> 
  698         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.Window.Draw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing)"> 
  699             <summary> 
  700             PiirtÀÀ olion. 
  701             </summary> 
  702             <param name="view">NÀkymÀ, johon halutaan piirtÀÀ.</param> 
  703             <param name="drawing">Ks. <see cref="T:Jypeli.Drawing">Drawing</see>.</param> 
  704             <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
  705         </member> 
  706         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.Window.Update(Jypeli.Time)"> 
  707             <summary> 
  708             Kutsutaan, kun ikkunaa pÀivitetÀÀn. 
  709             </summary> 
  710         </member> 
  711         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.Window.Title"> 
  712             <summary> 
  713             Ikkunan otsikko. 
  714             </summary> 
  715         </member> 
  716         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.Window.BackGroundColor"> 
  717             <summary> 
  718             Ikkunan taustavÀri. 
  719             </summary> 
  720         </member> 
  721         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.Window.BorderColor"> 
  722             <summary> 
  723             Ikkunan reunojen vÀri. 
  724             </summary> 
  725         </member> 
  726         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.Window.FocusColor"> 
  727             <summary> 
  728             ValintavÀri. 
  729             </summary> 
  730         </member> 
  731         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.Window.IsVisible"> 
  732             <summary> 
  733             Ikkunan nÀkyvyys. 
  734             Ikkunan piilottaminen on sama kuin sen sulkeminen. 
  735             </summary> 
  736         </member> 
  737         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.Window.Objects"> 
  738             <summary> 
  739             Ikkunaan kuuluvat oliot. 
  740             NÀmÀ voivat olla mitÀ tahansa nÀyttöjÀ. 
  741             </summary> 
  742         </member> 
  743         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.Window.Selection"> 
  744             <summary> 
  745             Valittu nÀyttöolio. 
  746             </summary> 
  747         </member> 
  748         <member name="E:Jypeli.ScreenObjects.Window.Showing"> 
  749             <summary> 
  750             Tapahtuu kun ikkuna nÀytetÀÀn ruudulla ("avataan") 
  751             </summary> 
  752         </member> 
  753         <member name="E:Jypeli.ScreenObjects.Window.Closing"> 
  754             <summary> 
  755             Tapahtuu kun ikkuna suljetaan (=piilotetaan) 
  756             </summary> 
  757         </member> 
  758         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.#ctor"> 
  759             <summary> 
  760             Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow"/>-olion. 
  761             </summary> 
  762         </member> 
  763         <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.#ctor(System.String)"> 
  764             <summary> 
  765             Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow"/>-olion ja asettaa sille tekstin. 
  766             </summary> 
  767             <param name="game">Peli, johon ikkuna kuuluu.</param> 
  768             <param name="text">Ikkunassa nÀytettÀvÀ teksti.</param> 
  769         </member> 
  770         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.Text"> 
  771             <summary> 
  772             TekstikenttÀ. 
  773             </summary> 
  774         </member> 
  775         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.MaxWidth"> 
  776             <summary> 
  777             Tekstin maksimipituus pikseleinÀ. 
  778             Jos teksti on maksimipituutta pidempi, rivitetÀÀn se automaattisesti 
  779             seuraavalle riville. 
  780             </summary> 
  781         </member> 
  782         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.HMargin"> 
  783             <summary> 
  784             Marginaali vaakasuunnassa. 
  785             </summary> 
  786         </member> 
  787         <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.VMargin"> 
  788             <summary> 
  789             Marginaali pystysuunnassa. 
  790             </summary> 
  791         </member> 
  792         <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.GravityPointMass"> 
  793             <summary> 
  794             A PhysicsLogic to causes a Body to have a realistic pull of Gravity with a exponential drop-off.  
  795             </summary> 
  796         </member> 
  797         <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.GravityPointMass.#ctor(Physics2DDotNet.Body)"> 
  798             <summary> 
  799             Creates a new GravityPointMass Instance. 
  800             </summary> 
  801             <param name="body">The body that will be the source of gravity.</param> 
  802             <param name="lifetime">A object Describing how long the object will be in the engine.</param> 
  803         </member> 
  804         <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.GravityPointMass.#ctor(Physics2DDotNet.Body,System.Double)"> 
  805             <summary> 
  806             Creates a new GravityPointMass Instance. 
  807             </summary> 
  808             <param name="body">The body that will be the source of gravity.</param> 
  809             <param name="metersPerDistanceUnit">The scale of of the universe.</param> 
  810             <param name="lifetime">A object Describing how long the object will be in the engine.</param> 
  811         </member> 
  812         <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsHelper"> 
  813             <summary> 
  814             contains some methods to do physics calculations. 
  815             </summary> 
   483        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.ImageDisplay.Update(Jypeli.Time)"> 
   484            <summary> 
   485            PÀivittÀÀ kuvan kokoa tarvittaessa ja aiheuttaa tapahtumia. 
   486            Kutsutaan automaattisesti. 
   487            </summary> 
   488            <param name="time">Peliaika.</param> 
   489        </member> 
   490        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.ImageDisplay.Animation"> 
   491            <summary> 
   492            Animoitu kuva. 
   493            </summary> 
   494        </member> 
   495        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.ImageDisplay.Image"> 
   496            <summary> 
   497            Ei-animoitu kuva. 
   498            </summary> 
   499        </member> 
   500        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.ImageDisplay.AutoSize"> 
   501            <summary> 
   502            Asetetaanko nÀkymÀn koko automaattisesti, kun kuvaa muutetaan. 
   503            Ei muuta itse kuvaa. 
   504            </summary> 
   505        </member> 
   506        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.ImageDisplay.AutoAspect"> 
   507            <summary> 
   508            Asetetaanko nÀkymÀn kuvasuhde automaattisesti, kun kuvaa muutetaan. 
   509            Ei muuta itse kuvaa. 
   510            </summary> 
   511        </member> 
   512        <member name="E:Jypeli.ScreenObjects.ImageDisplay.ImageChanged"> 
   513            <summary> 
   514            Tapahtuu kun itse kuva tai sen koko vaihtuu. 
   515            </summary> 
   516        </member> 
   517        <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.ImageDisplay.ChangeEventHandler"> 
   518            <summary> 
   519            MuutostapahtumankÀsittelijÀ. 
   520            </summary> 
   521        </member> 
   522        <member name="T:Physics2DDotNet.Ignorers.AdvGroupIgnorer"> 
   523            <summary> 
   524            A collision ignorer that uses group numbers to do collision ignoring. 
   525            If a object is member of a group that the other body is ignoring then they will not collide.  
   526            </summary> 
   527        </member> 
   528        <member name="T:Physics2DDotNet.Ignorers.Ignorer"> 
   529            <summary> 
   530            Base class for Collision Ignorers to impliment. 
   531            </summary> 
   532        </member> 
   533        <member name="P:Physics2DDotNet.Ignorers.Ignorer.IsInverted"> 
   534            <summary> 
   535            Get and sets if the result of this ignorer is inverted. 
   536            </summary> 
   537        </member> 
   538        <member name="T:Jypeli.Widgets.HorizontalLayout"> 
   539            <summary> 
   540            Asettelee widgetit riviin vaakasuunnassa. 
   541            </summary> 
   542        </member> 
   543        <member name="M:Jypeli.Widgets.HorizontalLayout.#ctor"> 
   544            <summary> 
   545            Luo uuden asettelijan. 
   546            </summary> 
   547        </member> 
   548        <member name="P:Jypeli.Widgets.HorizontalLayout.Margin"> 
   549            <summary> 
   550            Olioiden vÀliin jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   551            </summary> 
   552        </member> 
   553        <member name="T:Jypeli.Widgets.VerticalLayout"> 
   554            <summary> 
   555            Asettelee widgetit pÀÀllekÀin, jÀrjestyksessÀ ylhÀÀltÀ alas. 
   556            </summary> 
   557        </member> 
   558        <member name="M:Jypeli.Widgets.VerticalLayout.#ctor"> 
   559            <summary> 
   560            Luo uuden asettelijan. 
   561            </summary> 
   562        </member> 
   563        <member name="P:Jypeli.Widgets.VerticalLayout.Margin"> 
   564            <summary> 
   565            Olioiden vÀliin jÀÀvÀ tyhjÀ tila. 
   566            </summary> 
   567        </member> 
   568        <member name="M:AdvanceMath.IAdvanceValueType.ToArray"> 
   569            <summary> 
   570            Copies the elements of the IAdvanceValueType to a new array of <see cref="T:System.Double"/> .  
   571            </summary> 
   572            <returns>An array containing copies of the elements of the IAdvanceValueType.</returns> 
   573        </member> 
   574        <member name="M:AdvanceMath.IAdvanceValueType.CopyTo(System.Double[],System.Int32)"> 
   575            <summary> 
   576            Copies all the elements of the IAdvanceValueType to the specified one-dimensional Array of <see cref="T:System.Double"/>.  
   577            </summary> 
   578            <param name="array">The one-dimensional Array that is the destination of the elements copied from the IAdvanceValueType.</param> 
   579            <param name="index">A 32-bit integer that represents the index in array at which copying begins.</param> 
   580        </member> 
   581        <member name="M:AdvanceMath.IAdvanceValueType.CopyFrom(System.Double[],System.Int32)"> 
   582            <summary> 
   583            Copies all the elements, up to the <see cref="!:Length"/> of the IAdvanceValueType, of the specified one-dimensional Array to the IAdvanceValueType.  
   584            </summary> 
   585            <param name="array">The one-dimensional Array that is the source of the elements copied to the IAdvanceValueType.</param> 
   586            <param name="index">A 32-bit integer that represents the index in array at which copying begins.</param> 
   587        </member> 
   588        <member name="M:AdvanceMath.IAdvanceValueType.ToString(System.String)"> 
   589            <summary> 
   590            turns the object into a string representation of itself with a special format for each Scaler in it. 
   591            </summary> 
   592            <param name="format">the format to be applied to each Scalar </param> 
   593            <returns>a string with every Scalar formated with the provided format.  </returns> 
   594        </member> 
   595        <member name="P:AdvanceMath.IAdvanceValueType.Count"> 
   596            <summary> 
   597            Gets a 32-bit integer that represents the total number of elements in all the dimensions of IAdvanceValueType.  
   598            </summary> 
   599        </member> 
   600        <member name="P:AdvanceMath.IVector`1.Magnitude"> 
   601            <summary> 
   602            Gets or Sets the Magnitude (Length of a Vector). 
   603            </summary> 
   604            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Length_of_a_vector"/></remarks> 
   605        </member> 
   606        <member name="P:AdvanceMath.IVector`1.MagnitudeSq"> 
   607            <summary> 
   608            Gets the Squared Magnitude (IE Magnitude*Magnitude). 
   609            </summary> 
   610            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Length_of_a_vector"/></remarks> 
   611        </member> 
   612        <member name="P:AdvanceMath.IVector`1.Normalized"> 
   613            <summary> 
   614            Gets the Normalized Vector. (Unit Vector) 
   615            </summary> 
   616            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_%28spatial%29#Unit_vector"/></remarks> 
   617        </member> 
   618        <member name="M:AdvanceMath.IMatrix.ToMatrixArray"> 
   619            <summary> 
   620            Copies the elements of the IMatrix to a new 2-dimensional array of <see cref="T:System.Double"/>s.  
   621            </summary> 
   622            <returns>A 2-dimensional array containing copies of the elements of the IMatrix.</returns> 
   623        </member> 
   624        <member name="M:AdvanceMath.IMatrix.ToTransposedArray"> 
   625            <returns></returns> 
   626            <summary> 
   627            Copies the elements, in a Transposed order, of the IMatrix to a new array of <see cref="T:System.Double"/>.  
   628            </summary> 
   629            <returns>An array containing copies of the elements, in a Transposed order, of the IAdvanceValueType.</returns> 
   630            <remarks> 
   631            This is the Format Accepted by OpenGL. 
   632            </remarks> 
   633        </member> 
   634        <member name="M:AdvanceMath.IMatrix.CopyTransposedTo(System.Double[],System.Int32)"> 
   635            <summary> 
   636            Copies all the elements, in a Transposed order, of the IAdvanceValueType to the specified one-dimensional Array of <see cref="T:System.Double"/>.  
   637            </summary> 
   638            <param name="array">The one-dimensional Array that is the destination of the elements copied from the IAdvanceValueType.</param> 
   639            <param name="index">A 32-bit integer that represents the index in array at which copying begins.</param> 
   640        </member> 
   641        <member name="M:AdvanceMath.IMatrix.CopyTransposedFrom(System.Double[],System.Int32)"> 
   642            <summary> 
   643            Copies all the elements, in a Transposed order, up to the <see cref="!:IAdvanceValueType.Length"/> of the IAdvanceValueType, of the specified one-dimensional Array to the IAdvanceValueType.  
   644            </summary> 
   645            <param name="array">The one-dimensional Array that is the source of the elements copied to the IAdvanceValueType.</param> 
   646            <param name="index">A 32-bit integer that represents the index in array at which copying begins.</param> 
   647        </member> 
   648        <member name="P:AdvanceMath.IMatrix.RowCount"> 
   649            <summary> 
   650            Gets a 32-bit integer that represents the total number of Rows in the IMatrix.  
   651            </summary> 
   652        </member> 
   653        <member name="P:AdvanceMath.IMatrix.ColumnCount"> 
   654            <summary> 
   655            Gets a 32-bit integer that represents the total number of Columns in the IMatrix.  
   656            </summary> 
   657        </member> 
   658        <member name="P:AdvanceMath.IMatrix.Determinant"> 
   659            <summary> 
   660            Gets the Determinant of the IMatrix 
   661            </summary> 
   662            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Determinant"/></remarks> 
   663        </member> 
   664        <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.GetColumn(System.Int32)"> 
   665            <summary> 
   666            Gets the <typeparamref name="V"/> at the specified Column. 
   667            </summary> 
   668            <param name="column">The zero-based index of the Column of the <typeparamref name="V"/> to get.</param> 
   669            <returns>The <typeparamref name="V"/> at the specified Column.</returns> 
   670        </member> 
   671        <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.SetColumn(System.Int32,`1)"> 
   672            <summary> 
   673            Sets the <typeparamref name="V"/>  at the specified Column. 
   674            </summary> 
   675            <param name="column">The zero-based index of the Column of the <typeparamref name="V"/> to set.</param> 
   676            <param name="value">The <typeparamref name="V"/> to set at the specified Column.</param> 
   677        </member> 
   678        <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.GetRow(System.Int32)"> 
   679            <summary> 
   680            Gets the <typeparamref name="V"/> at the specified Row. 
   681            </summary> 
   682            <param name="row">The zero-based index of the Row of the <typeparamref name="V"/> to get.</param> 
   683            <returns>The <typeparamref name="V"/> at the specified Row.</returns> 
   684        </member> 
   685        <member name="M:AdvanceMath.IMatrix`3.SetRow(System.Int32,`2)"> 
   686            <summary> 
   687            Sets the <typeparamref name="V"/> at the specified Row. 
   688            </summary> 
   689            <param name="row">The zero-based index of the Row of the <typeparamref name="V"/> to set.</param> 
   690            <param name="value">The <typeparamref name="V"/> to set at the specified Row.</param> 
   691        </member> 
   692        <member name="P:AdvanceMath.IMatrix`3.Inverted"> 
   693            <summary> 
   694            Gets the Inverse of the IMatrix 
   695            </summary> 
   696            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Invertible_matrix"/></remarks> 
   697        </member> 
   698        <member name="P:AdvanceMath.IMatrix`3.Transposed"> 
   699            <summary> 
   700            Gets the Transpose of the IMatrix 
   701            </summary> 
   702            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Transpose"/></remarks> 
   703        </member> 
   704        <member name="P:AdvanceMath.IMatrix`3.Adjoint"> 
   705            <summary> 
   706            Gets the Adjoint (Conjugate Transpose) of the IMatrix 
   707            </summary> 
   708            <remarks><seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Conjugate_transpose"/></remarks> 
   709        </member> 
   710        <member name="P:AdvanceMath.IMatrix`3.Cofactor"> 
   711            <summary> 
   712            Gets the Cofactor (The Transpose of the Adjoint) of the IMatrix 
   713            </summary> 
   714        </member> 
   715        <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.GravityPointField"> 
   716            <summary> 
   717            A PhysicsLogic to causes a Gravity a a certain point with zero dropoff. 
   718            </summary> 
   719        </member> 
   720        <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.GravityPointField.#ctor(AdvanceMath.Vector2D,System.Double,Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
   721            <summary> 
   722            Creates a new GravityPointField Instance. 
   723            </summary> 
   724            <param name="location">The location of the Gravity point.</param> 
   725            <param name="gravity"></param> 
   726            <param name="lifetime"></param> 
  816727        </member> 
  817728        <member name="T:Physics2DDotNet.Joints.HingeJoint"> 
   
  896807            </summary> 
  897808        </member> 
  898         <member name="T:Jypeli.Assets.Automobile"> 
  899             <summary> 
  900             Auto. 
   809        <member name="T:Physics2DDotNet.Joints.FixedHingeJoint"> 
   810            <summary> 
   811            A joint that makes a single Body Pivot around an Anchor. 
   812            </summary> 
   813        </member> 
   814        <member name="P:Physics2DDotNet.Joints.FixedHingeJoint.DistanceTolerance"> 
   815            <summary> 
   816            The distance the joint can stretch before breaking.  
   817            </summary> 
   818        </member> 
   819        <member name="T:Jypeli.Mouse"> 
   820            <summary> 
   821            Hiiri peliohjaimena. 
   822            </summary> 
   823        </member> 
   824        <member name="T:Jypeli.Controller"> 
   825            <summary> 
   826            Yleinen peliohjainluokka. 
   827            </summary> 
   828        </member> 
   829        <member name="M:Jypeli.Controller.AddHelpText(Jypeli.Handler,System.String)"> 
   830            <summary> 
   831            LisÀÀ ohjeteksti, joka on sama kaikille nÀppÀimille tai muille ohjaimille, 
   832            jotka kÀyttÀvÀt samaa aliohjelmaa ohjaintapahtuman kÀsittelyyn. 
   833            </summary> 
   834            <param name="controlHandler">Ohjaintapahtuman kÀsittelevÀ aliohjelma.</param> 
   835            <param name="text">Ohjeteksti.</param> 
   836        </member> 
   837        <member name="M:Jypeli.Controller.GetControlText(Jypeli.Listener)"> 
   838            <summary> 
   839            Returns a name for the key, button, or whatever control that is assigned to the 
   840            given listener. 
   841            </summary> 
   842        </member> 
   843        <member name="M:Jypeli.Controller.Disable(System.Predicate{Jypeli.Listener})"> 
   844            <summary> 
   845            Poistaa tietyt kuuntelutapahtumat kÀytöstÀ. 
   846            </summary> 
   847            <param name="predicate">Ehto, jonka tapahtuman on toteutettava.</param> 
   848        </member> 
   849        <member name="M:Jypeli.Controller.Enable(System.Predicate{Jypeli.Listener})"> 
   850            <summary> 
   851            Ottaa kÀytöstÀ poistetun kontrollin takaisin kÀyttöön. 
   852            </summary> 
   853            <param name="predicate">Ehto, jonka tapahtuman on toteutettava.</param> 
   854        </member> 
   855        <member name="M:Jypeli.Controller.EnableAll"> 
   856            <summary> 
   857            Ottaa takaisin kÀyttöön kaikki <c>Disable</c>-metodilla poistetut kontrollit. 
   858            </summary> 
   859        </member> 
   860        <member name="M:Jypeli.Controller.Clear"> 
   861            <summary> 
   862            Poistaa tÀmÀn ohjaimen kaikki kuuntelijat. 
   863            </summary> 
   864        </member> 
   865        <member name="M:Jypeli.Controller.IsBufferEmpty"> 
   866            <summary> 
   867            Tarkistaa, onko ohjainpuskuri tyhjÀ. 
   868            </summary> 
   869        </member> 
   870        <member name="M:Jypeli.Controller.PurgeBuffer"> 
   871            <summary> 
   872            TyhjentÀÀ ohjainpuskurin. 
   873            Huomaa, ettÀ puskuri ei tyhjenny automaattisesti kutsun jÀlkeen 
   874            (kutsu <c>IsBufferEmpty</c> tarkastaaksesi) 
   875            </summary> 
   876        </member> 
   877        <member name="P:Jypeli.Controller.BufferPurging"> 
   878            <summary> 
   879            Onko puskuri parhaillaan tyhjentymÀssÀ. 
   880            </summary> 
   881        </member> 
   882        <member name="P:Jypeli.Controller.Enabled"> 
   883            <summary> 
   884            Kuunnellaanko ohjainta. 
   885            </summary> 
   886        </member> 
   887        <member name="M:Jypeli.Mouse.AnyButtonDown"> 
   888            <summary> 
   889            Palauttaa, onko yksikÀÀn hiiren nappi alhaalla. 
   890            </summary> 
   891            <returns><c>bool</c></returns> 
   892        </member> 
   893        <member name="M:Jypeli.Mouse.IsCursorOn(Jypeli.ScreenObjects.ScreenObject)"> 
   894            <summary> 
   895            Onko hiiren kursori annetun olion pÀÀllÀ. 
   896            </summary> 
   897        </member> 
   898        <member name="M:Jypeli.Mouse.IsCursorOn(Jypeli.Widgets.Widget)"> 
   899            <summary> 
   900            Onko hiiren kursori annetun olion pÀÀllÀ. 
   901            </summary> 
   902        </member> 
   903        <member name="M:Jypeli.Mouse.IsCursorOn(Jypeli.GameObject)"> 
   904            <summary> 
   905            Onko hiiren kursori annetun olion pÀÀllÀ. 
   906            </summary> 
   907        </member> 
   908        <member name="M:Jypeli.Mouse.Listen(Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,Jypeli.Handler,System.String)"> 
   909            <summary> 
   910            Kuuntelee hiiren nappulan painalluksia. 
   911            </summary> 
   912            <param name="b">Kuunneltava nappula.</param> 
   913            <param name="state">Nappulan tila.</param> 
   914            <param name="handler">Tapahtuman kÀsittelijÀ.</param> 
   915            <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
   916        </member> 
   917        <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenOn(Jypeli.GameObject,Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,Jypeli.Handler,System.String)"> 
   918            <summary> 
   919            Kuuntelee hiirenpainalluksia annetun peliolion pÀÀllÀ. 
   920            </summary> 
   921            <param name="obj">Olio, jonka pÀÀllÀ hiiren kursorin tulisi olla.</param> 
   922            <param name="b">Hiiren nappula.</param> 
   923            <param name="state">Nappulan tila.</param> 
   924            <param name="handler">Tapahtuman kÀsittelijÀ.</param> 
   925            <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
   926        </member> 
   927        <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenOn(Jypeli.ScreenObjects.ScreenObject,Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,Jypeli.Handler,System.String)"> 
   928            <summary> 
   929            Kuuntelee hiirenpainalluksia annetun ruutuolion pÀÀllÀ. 
   930            </summary> 
   931            <param name="obj">Olio, jonka pÀÀllÀ hiiren kursorin tulisi olla.</param> 
   932            <param name="b">Hiiren painike.</param> 
   933            <param name="state">Nappulan tila.</param> 
   934            <param name="handler">Tapahtuman kÀsittelijÀ.</param> 
   935            <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
   936        </member> 
   937        <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenOn(Jypeli.Widgets.Widget,Jypeli.MouseButton,Jypeli.ButtonState,Jypeli.Handler,System.String)"> 
   938            <summary> 
   939            Kuuntelee hiirenpainalluksia annetun olion pÀÀllÀ. 
   940            </summary> 
   941            <param name="w">Olio, jonka pÀÀllÀ hiiren kursorin tulisi olla.</param> 
   942            <param name="b">Hiiren painike.</param> 
   943            <param name="state">Nappulan tila.</param> 
   944            <param name="handler">Tapahtuman kÀsittelijÀ.</param> 
   945            <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
   946        </member> 
   947        <member name="M:Jypeli.Mouse.ListenMovement(System.Double,Jypeli.AnalogHandler,System.String)"> 
   948            <summary> 
   949            Kuuntelee hiiren liikettÀ. 
   950            </summary> 
   951            <param name="trigger">Kuinka pitkÀn matkan hiiren tulisi liikkua, ettÀ tulee tapahtuma.</param> 
   952            <param name="handler">Hiiren tapahtuman kÀsittelijÀ.</param> 
   953            <param name="helpText">Ohjeteksti.</param> 
   954        </member> 
   955        <member name="P:Jypeli.Mouse.IsCursorVisible"> 
   956            <summary> 
   957            KÀytetÀÀnkö hiiren kursoria. 
   958            Jos kÀytetÀÀn, hiiren paikka ruudulla on mitattavissa, mutta hiiri ei 
   959            voi liikkua ruudun ulkopuolelle. 
   960            Jos ei kÀytetÀ, hiirtÀ voidaan liikuttaa rajatta, mutta sen paikkaa 
   961            ruudulla ei voida mÀÀrittÀÀ. 
   962            </summary> 
   963        </member> 
   964        <member name="P:Jypeli.Mouse.PositionOnScreen"> 
   965            <summary> 
   966            Kursorin paikka ruutukoordinaateissa. 
   967            </summary> 
   968        </member> 
   969        <member name="P:Jypeli.Mouse.PositionOnWorld"> 
   970            <summary> 
   971            Kursorin paikka maailmankoordinaateissa. 
   972            </summary> 
   973        </member> 
   974        <member name="T:Jypeli.MouseButton"> 
   975            <summary> 
   976            Hiiren napit. 
   977            </summary> 
   978        </member> 
   979        <member name="F:Jypeli.MouseButton.None"> 
   980            <summary> 
   981            Ei mikÀÀn nappi hiiressÀ. 
   982            </summary> 
   983        </member> 
   984        <member name="F:Jypeli.MouseButton.Left"> 
   985            <summary> 
   986            Vasen nappi hiiressÀ. 
   987            </summary> 
   988        </member> 
   989        <member name="F:Jypeli.MouseButton.Right"> 
   990            <summary> 
   991            Oikea nappi hiiressÀ. 
   992            </summary> 
   993        </member> 
   994        <member name="F:Jypeli.MouseButton.Middle"> 
   995            <summary> 
   996            KeskimmÀinen nappi hiiressÀ (rullan painallus). 
   997            </summary> 
   998        </member> 
   999        <member name="F:Jypeli.MouseButton.XButton1"> 
   1000            <summary> 
   1001            Hiiren ensimmÀinen erikoisnÀppÀin. 
   1002            </summary> 
   1003        </member> 
   1004        <member name="F:Jypeli.MouseButton.XButton2"> 
   1005            <summary> 
   1006            Hiiren toinen erikoisnÀppÀin. 
   1007            </summary> 
   1008        </member> 
   1009        <member name="T:Jypeli.Image"> 
   1010            <summary> 
   1011            Kuva. 
   1012            </summary> 
   1013        </member> 
   1014        <member name="M:Jypeli.Image.FromFile(System.String)"> 
   1015            <summary> 
   1016            Lataa kuvan tiedostosta. Kuvan ei tarvitse olla lisÀttynÀ 
   1017            Content-projektiin. 
   1018            </summary> 
   1019            <param name="path">Tiedoston polku.</param> 
   1020        </member> 
   1021        <member name="M:Jypeli.Image.CreateStarSky(System.Int32,System.Int32,System.Int32)"> 
   1022            <summary> 
   1023            Luo tÀhtitaivaskuvan. 
   1024            </summary> 
   1025            <param name="width">Tekstuurin leveys.</param> 
   1026            <param name="height">Tekstuurin korkeus.</param> 
   1027            <param name="stars">TÀhtien mÀÀrÀ.</param> 
   1028            <returns>Tekstuuri.</returns> 
   1029        </member> 
   1030        <member name="M:Jypeli.Image.CreateGradient(System.Int32,System.Int32,Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   1031            <summary> 
   1032            Luo pystysuuntaisen liukuvÀritetyn kuvan. 
   1033            </summary> 
   1034            <param name="imageWidth">kuvan leveys.</param> 
   1035            <param name="imageHeight">kuvan korkeus.</param> 
   1036            <param name="lowerColor">Alareunassa kÀytettÀvÀ vÀri.</param> 
   1037            <param name="upperColor">YlÀreunassa kÀytettÀvÀ vÀri.</param> 
   1038            <returns>VÀritetty kuva.</returns> 
   1039        </member> 
   1040        <member name="M:Jypeli.Image.FromGradient(System.Int32,System.Int32,Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   1041            <summary> 
   1042            Luo pystysuuntaisen liukuvÀritetyn kuvan. 
   1043            </summary> 
   1044            <param name="imageWidth">kuvan leveys.</param> 
   1045            <param name="imageHeight">kuvan korkeus.</param> 
   1046            <param name="lowerColor">Alareunassa kÀytettÀvÀ vÀri.</param> 
   1047            <param name="upperColor">YlÀreunassa kÀytettÀvÀ vÀri.</param> 
   1048            <returns>VÀritetty kuva.</returns> 
   1049        </member> 
   1050        <member name="M:Jypeli.Image.FromColor(System.Int32,System.Int32,Jypeli.Color)"> 
   1051            <summary> 
   1052            Luo yksivÀrisen kuvan. 
   1053            </summary> 
   1054            <param name="imageWidth">Kuvan leveys.</param> 
   1055            <param name="imageHeight">Kuvan korkeus.</param> 
   1056            <param name="color">Kuvan vÀri.</param> 
   1057            <returns>VÀritetty kuva.</returns> 
   1058        </member> 
   1059        <member name="M:Jypeli.Image.Mirror(Jypeli.Image)"> 
   1060            <summary> 
   1061            Peilaa kuvan X-suunnassa. 
   1062            </summary> 
   1063            <param name="image">Peilattava kuva.</param> 
   1064            <returns>Peilattu kuva.</returns> 
   1065        </member> 
   1066        <member name="M:Jypeli.Image.Flip(Jypeli.Image)"> 
   1067            <summary> 
   1068            Peilaa (ei-animoidun) kuvan Y-suunnassa. 
   1069            </summary> 
   1070            <param name="image">Peilattava kuva.</param> 
   1071            <returns>Peilattu kuva.</returns> 
   1072        </member> 
   1073        <member name="M:Jypeli.Image.Color(Jypeli.Image,Jypeli.Color)"> 
   1074            <summary> 
   1075            VÀrittÀÀ kuvan. 
   1076            </summary> 
   1077            <param name="image">VÀritettÀvÀ kuva.</param> 
   1078            <param name="color">VÀri, jolla vÀritetÀÀn.</param> 
   1079            <returns>VÀritetty kuva.</returns> 
   1080        </member> 
   1081        <member name="T:Jypeli.Color"> 
   1082            <summary> 
   1083            VÀri. 
   1084            </summary> 
   1085        </member> 
   1086        <member name="T:Jypeli.Assets.Tank"> 
   1087            <summary> 
   1088            Yksinkertainen tankki eli panssarivaunu. 
  9011089            </summary> 
  9021090        </member> 
   
  9111099            Pelialueella liikkuva olio. 
  9121100            KÀytÀ fysiikkapeleissÀ <c>PhysicsObject</c>-olioita. 
   1101            </summary> 
   1102        </member> 
   1103        <member name="F:Jypeli.GameObject.ZOffset"> 
   1104            <summary> 
   1105            The Z coordinate is adjusted by this much in order 
   1106            to have GameObjects drawn behind widgets. 
  9131107            </summary> 
  9141108        </member> 
   
  9501144            <c>PhysicsObject</c>-tyyppisiÀ olioita ei voi lisÀtÀ lapsiolioksi. 
  9511145            </remarks> 
   1146        </member> 
   1147        <member name="M:Jypeli.GameObject.Remove(Jypeli.GameObject)"> 
   1148            <summary>  
   1149            Poistaa lapsiolion. Jos haluat tuhota olion,  
   1150            kutsu mielummin olion <c>Destroy</c>-metodia.  
   1151            </summary>  
   1152            <remarks>  
   1153            Oliota ei poisteta vÀlittömÀsti, vaan viimeistÀÀn seuraavan  
   1154            pÀivityksen jÀlkeen.  
   1155            </remarks>  
  9521156        </member> 
  9531157        <member name="M:Jypeli.GameObject.Destroy"> 
   
  10541258        <member name="P:Jypeli.GameObject.Width"> 
  10551259            <summary> 
  1056             Olion pituus (X-suunnassa, leveimmÀssÀ kohdassa) 
   1260            Olion leveys (X-suunnassa, leveimmÀssÀ kohdassa). 
  10571261            </summary> 
  10581262        </member> 
  10591263        <member name="P:Jypeli.GameObject.Height"> 
  10601264            <summary> 
  1061             Olion korkeus (Y-suunnassa, leveimmÀssÀ kohdassa) 
   1265            Olion korkeus (Y-suunnassa, korkeimmassa kohdassa). 
  10621266            </summary> 
  10631267        </member> 
   
  11121316            </summary> 
  11131317        </member> 
   1318        <member name="P:Jypeli.GameObject.Z"> 
   1319            <summary>  
   1320            Koordinaatti, joka mÀÀrittÀÀ sen kuinka lÀhellÀ kameraa olio on.  
   1321            Mahdolliset arvot ovat luvut vÀliltÀ [-1.0, 1.0].  
   1322            </summary>  
   1323            <remarks>  
   1324            Oletusarvo on 0.0. MitÀ isompi arvo, sitÀ "lÀhempÀnÀ" kameraa olio on.  
   1325            Jos kahdella oliolla on eri z-koordinaatti, pienemmÀn z-arvon omaava  
   1326            olio nÀkyy toisen takana. 
   1327            </remarks>  
   1328        </member> 
  11141329        <member name="P:Jypeli.GameObject.Angle"> 
  11151330            <summary> 
   
  11201335        <member name="P:Jypeli.GameObject.Animation"> 
  11211336            <summary> 
  1122             Animoitu tekstuuri. Jos null, tekstuuria ei piirretÀ. 
   1337            Animaatio. Voi olla <c>null</c>, jolloin piirretÀÀn vain vÀri. 
  11231338            </summary> 
  11241339        </member> 
  11251340        <member name="P:Jypeli.GameObject.Image"> 
  11261341            <summary> 
  1127             Olion kuva. 
   1342            Olion kuva. Voi olla <c>null</c>, jolloin piirretÀÀn vain vÀri. 
  11281343            </summary> 
  11291344        </member> 
   
  11591374            Tapahtuu, kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
  11601375            </summary> 
   1376        </member> 
   1377        <member name="E:Jypeli.GameObject.Destroyed"> 
   1378            <summary>  
   1379            Tapahtuu, kun olio tuhotaan.  
   1380            </summary>  
  11611381        </member> 
  11621382        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.CreateStaticObject(System.Double,System.Double)"> 
   
  13941614            </summary> 
  13951615        </member> 
  1396         <member name="M:Jypeli.Assets.Automobile.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
  1397             <summary> 
  1398             Alustaa uuden auton. 
  1399             </summary> 
  1400             <param name="width">Auton leveys (X-suunnassa).</param> 
  1401             <param name="height">Auton korkeus (Y-suunnassa).</param> 
  1402         </member> 
  1403         <member name="M:Jypeli.Assets.Automobile.Accelerate(System.Double)"> 
  1404             <summary> 
  1405             KiihdyttÀÀ. 
  1406             </summary> 
  1407             <param name="time">Kiihdytysaika sekunteina.</param> 
  1408         </member> 
  1409         <member name="M:Jypeli.Assets.Automobile.Brake(System.Double)"> 
  1410             <summary> 
  1411             Jarruttaa. 
  1412             </summary> 
  1413             <param name="time">Jarrutusaika sekunteina.</param> 
  1414         </member> 
  1415         <member name="M:Jypeli.Assets.Automobile.Turn(Jypeli.Angle,System.Double)"> 
  1416             <summary> 
  1417             KÀÀntyy niin paljon kuin auton ohjattavuus sallii. 
  1418             </summary> 
  1419             <param name="angle">KÀÀntökulma.</param> 
  1420             <param name="time">Aika, joka kÀÀntÀmiseen kÀytetÀÀn.</param> 
  1421         </member> 
  1422         <member name="M:Jypeli.Assets.Automobile.Update(Jypeli.Time)"> 
  1423             <summary> 
  1424             Ajetaan kun pelitilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivityksen voi toteuttaa omassa luokassa toteuttamalla tÀmÀn 
  1425             metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
  1426             </summary> 
  1427         </member> 
  1428         <member name="P:Jypeli.Assets.Automobile.SpeedMeter"> 
  1429             <summary> 
  1430             Nopeusmittari, joka mittaa auton nopeuden (moottorin nopeus). 
  1431             Huomaa, ettÀ ei vastaa aina <c>Velocity</c>-ominaisuuden arvoa. 
  1432             </summary> 
  1433         </member> 
  1434         <member name="P:Jypeli.Assets.Automobile.Speed"> 
  1435             <summary> 
  1436             Auton moottorin nopeus. 
  1437             Huomaa, ettÀ ei vastaa aina <c>Velocity</c>-ominaisuuden arvoa. 
  1438             </summary> 
  1439         </member> 
  1440         <member name="P:Jypeli.Assets.Automobile.TopSpeed"> 
  1441             <summary> 
  1442             Suurin nopeus, johon auto voi kiihdyttÀÀ. 
  1443             </summary> 
  1444         </member> 
  1445         <member name="P:Jypeli.Assets.Automobile.Acceleration"> 
  1446             <summary> 
  1447             Auton kiihtyvyys, eli kuinka monta yksikköÀ korkeintaan nopeutta voidaan 
  1448             lisÀtÀ sekunnissa kiihdyttÀmÀllÀ. 
  1449             </summary> 
  1450         </member> 
  1451         <member name="P:Jypeli.Assets.Automobile.BrakeDeceleration"> 
  1452             <summary> 
  1453             Jarrujen hidastavuus, eli kuinka monta yksikköÀ korkeintaan nopeutta voidaan 
  1454             vÀhentÀÀ sekunnissa jarruttamalla. 
  1455             </summary> 
  1456         </member> 
  1457         <member name="P:Jypeli.Assets.Automobile.Maneuverability"> 
  1458             <summary> 
  1459             Ohjattavuus, eli kulma jonka auto voi korkeintaan kÀÀntyÀ sekunnissa. 
   1616        <member name="M:Jypeli.Assets.Tank.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   1617            <summary> 
   1618            Alustaa uuden tankin. 
   1619            </summary> 
   1620        </member> 
   1621        <member name="M:Jypeli.Assets.Tank.Accelerate(System.Double)"> 
   1622            <summary> 
   1623            KiihdyttÀÀ tankkia. 
   1624            </summary> 
   1625            <param name="power">Teho vÀlillÀ <c>-1.0</c>-<c>1.0</c></param> 
   1626        </member> 
   1627        <member name="M:Jypeli.Assets.Tank.Shoot(System.Double)"> 
   1628            <summary> 
   1629            Ampuu halutulla voimalla. 
   1630            </summary> 
   1631            <param name="power">Voima.</param> 
   1632        </member> 
   1633        <member name="M:Jypeli.Assets.Tank.Shoot"> 
   1634            <summary> 
   1635            Ampuu tankin tykillÀ, jos ammuksia on vielÀ jÀljellÀ. 
   1636            </summary> 
   1637        </member> 
   1638        <member name="P:Jypeli.Assets.Tank.Size"> 
   1639            <summary> 
   1640            Tankin koko. TÀtÀ ei voi muuttaa. 
   1641            </summary> 
   1642        </member> 
   1643        <member name="P:Jypeli.Assets.Tank.HitPoints"> 
   1644            <summary> 
   1645            Tankin osumapisteet. 
   1646            Kun nÀmÀ menevÀt nollaan, tankki hajoaa. 
   1647            </summary> 
   1648        </member> 
   1649        <member name="P:Jypeli.Assets.Tank.Ammo"> 
   1650            <summary> 
   1651            Ammusten mÀÀrÀ. 
   1652            </summary> 
   1653        </member> 
   1654        <member name="P:Jypeli.Assets.Tank.Cannon"> 
   1655            <summary> 
   1656            Tankin piippu. 
  14601657            </summary> 
  14611658        </member> 
   
  18222019            </summary> 
  18232020        </member> 
  1824         <member name="T:Jypeli.TopDownPhysicsGame"> 
  1825             <summary> 
  1826             Peli, johon voi lisÀtÀ pintoja, joiden pÀÀllÀ oliot voivat liukua. Peliin lisÀtyt <code>PhysicsObject</code>-oliot 
   2021        <member name="T:Jypeli.Meter`1"> 
   2022            <summary> 
   2023            Mittari, joka mittaa erityyppisiÀ arvoja. 
   2024            Sidottavissa nÀyttöihin, kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
   2025            </summary> 
   2026        </member> 
   2027        <member name="M:Jypeli.Meter`1.#ctor(`0,`0,`0)"> 
   2028            <summary> 
   2029            Luo uuden mittarin. 
   2030            </summary> 
   2031            <param name="defaultVal">Oletusarvo.</param> 
   2032            <param name="minVal">Pienin sallittu arvo.</param> 
   2033            <param name="maxVal">Suurin sallittu arvo.</param> 
   2034        </member> 
   2035        <member name="M:Jypeli.Meter`1.#ctor(Jypeli.Meter{`0})"> 
   2036            <summary> 
   2037            Luo uuden mittarin kopiona parametrina annetusta. 
   2038            </summary> 
   2039            <param name="src">Kopioitava mittari.</param> 
   2040        </member> 
   2041        <member name="M:Jypeli.Meter`1.Reset"> 
   2042            <summary> 
   2043            Palauttaa mittarin arvon oletusarvoonsa. 
   2044            </summary> 
   2045        </member> 
   2046        <member name="M:Jypeli.Meter`1.ToString"> 
   2047            <summary> 
   2048            Palauttaa mittarin arvon merkkijonona. 
   2049            </summary> 
   2050        </member> 
   2051        <member name="P:Jypeli.Meter`1.Value"> 
   2052            <summary> 
   2053            Mittarin arvo. 
   2054            </summary> 
   2055        </member> 
   2056        <member name="P:Jypeli.Meter`1.DefaultValue"> 
   2057            <summary> 
   2058            Mittarin oletusarvo. 
   2059            </summary> 
   2060        </member> 
   2061        <member name="P:Jypeli.Meter`1.MinValue"> 
   2062            <summary> 
   2063            Mittarin pienin sallittu arvo. 
   2064            Kun mittari saavuttaa tÀmÀn arvon, laukeaa tapahtuma <c>LowerLimit</c>. 
   2065            </summary> 
   2066        </member> 
   2067        <member name="P:Jypeli.Meter`1.MaxValue"> 
   2068            <summary> 
   2069            Mittarin suurin sallittu arvo. 
   2070            Kun mittari saavuttaa tÀmÀn arvon, laukeaa tapahtuma <c>UpperLimit</c>. 
   2071            </summary> 
   2072        </member> 
   2073        <member name="P:Jypeli.Meter`1.UpperAlertValue"> 
   2074            <summary> 
   2075            Mittarin hÀlytysalaraja. 
   2076            Kun raja alittuu, laukeaa tapahtuma <c>LowerAlert</c>. 
   2077            </summary> 
   2078        </member> 
   2079        <member name="P:Jypeli.Meter`1.LowerAlertValue"> 
   2080            <summary> 
   2081            Mittarin hÀlytysalaraja. 
   2082            Kun raja ylittyy, laukeaa tapahtuma <c>UpperAlert</c>. 
   2083            </summary> 
   2084        </member> 
   2085        <member name="E:Jypeli.Meter`1.Changed"> 
   2086            <summary> 
   2087            Tapahtuu, kun mittarin arvo muuttuu. 
   2088            </summary> 
   2089        </member> 
   2090        <member name="E:Jypeli.Meter`1.LowerAlert"> 
   2091            <summary> 
   2092            Tapahtuu, kun arvo alittaa hÀlytysalarajan. 
   2093            </summary> 
   2094        </member> 
   2095        <member name="E:Jypeli.Meter`1.UpperAlert"> 
   2096            <summary> 
   2097            Tapahtuu, kun arvo alittaa hÀlytysylÀrajan. 
   2098            </summary> 
   2099        </member> 
   2100        <member name="E:Jypeli.Meter`1.LowerLimit"> 
   2101            <summary> 
   2102            Tapahtuu, kun arvo saavuttaa pienimmÀn sallitun arvonsa. 
   2103            </summary> 
   2104        </member> 
   2105        <member name="E:Jypeli.Meter`1.UpperLimit"> 
   2106            <summary> 
   2107            Tapahtuu, kun arvo saavuttaa suurimman sallitun arvonsa. 
   2108            </summary> 
   2109        </member> 
   2110        <member name="T:Jypeli.Meter`1.OnChangeHandler"> 
   2111            <summary> 
   2112            Mittarin muutostapahtumankÀsittelijÀ. 
   2113            </summary> 
   2114        </member> 
   2115        <member name="T:Jypeli.Meter`1.OnAlertHandler"> 
   2116            <summary> 
   2117            Mittarin hÀlytystapahtumankÀsittelijÀ. 
   2118            </summary> 
   2119        </member> 
   2120        <member name="T:Jypeli.Meter`1.OnLimitHandler"> 
   2121            <summary> 
   2122            Mittarin ÀÀriarvotapahtumankÀsittelijÀ. 
   2123            </summary> 
   2124        </member> 
   2125        <member name="T:Jypeli.IntMeter"> 
   2126            <summary> 
   2127            Mittari, joka mittaa int-tyyppisiÀ arvoja. 
   2128            Sidottavissa nÀyttöihin, kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
   2129            </summary> 
   2130        </member> 
   2131        <member name="M:Jypeli.IntMeter.op_Implicit(Jypeli.IntMeter)~System.Int32"> 
   2132            <summary> 
   2133            Antaa mittariolion <c>m</c> arvon, kun mittaria kÀytetÀÀn 
   2134            sellaisessa yhteydessÀ, jossa vaaditaan tavallista <c>int</c>- 
   2135            tyyppistÀ kokonaislukua. 
   2136            </summary> 
   2137        </member> 
   2138        <member name="M:Jypeli.IntMeter.op_Implicit(Jypeli.IntMeter)~System.Double"> 
   2139            <summary> 
   2140            Antaa mittariolion <c>m</c> arvon, kun mittaria kÀytetÀÀn 
   2141            sellaisessa yhteydessÀ, jossa vaaditaan tavallista <c>double</c>- 
   2142            tyyppistÀ liukulukua. 
   2143            </summary> 
   2144        </member> 
   2145        <member name="T:Jypeli.DoubleMeter"> 
   2146            <summary> 
   2147            Mittari, joka mittaa double-tyyppisiÀ arvoja. 
   2148            Sidottavissa nÀyttöihin, kuten <c>ValueDisplay</c> ja <c>BarGauge</c>. 
   2149            </summary> 
   2150        </member> 
   2151        <member name="M:Jypeli.DoubleMeter.op_Implicit(Jypeli.DoubleMeter)~System.Double"> 
   2152            <summary> 
   2153            Antaa mittariolion <c>m</c> arvon, kun mittaria kÀytetÀÀn 
   2154            sellaisessa yhteydessÀ, jossa vaaditaan tavallista <c>double</c>- 
   2155            tyyppistÀ liukulukua. 
   2156            </summary> 
   2157        </member> 
   2158        <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow"> 
   2159            <summary> 
   2160            Yksinkertainen ikkuna, joka nÀyttÀÀ tekstiÀ ruudulla. 
   2161            Sulkeutuu automaattisesti esc-/enter-/space-nÀppÀimellÀ tai 
   2162            peliohjaimen A- tai B-napilla. 
   2163            </summary> 
   2164        </member> 
   2165        <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.Window"> 
   2166            <summary> 
   2167            KÀyttöliittymÀn ikkuna. 
   2168            </summary> 
   2169        </member> 
   2170        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.Window.OnShow"> 
   2171            <summary> 
   2172            Kutsutaan kun ikkuna nÀytetÀÀn. 
   2173            </summary> 
   2174        </member> 
   2175        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.Window.OnClose"> 
   2176            <summary> 
   2177            Kutsutaan kun ikkuna suljetaan. 
   2178            </summary> 
   2179        </member> 
   2180        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.Window.#ctor"> 
   2181            <summary> 
   2182            Alustaa uuden (tyhjÀn) ikkunan. 
   2183            </summary> 
   2184            <example> 
   2185            Window ikkuna = new Window(); 
   2186            ikkuna.Add( new IkkunaKomponentti( parametrit ) ); 
   2187            ShowWindow( ikkuna ); 
   2188            </example> 
   2189        </member> 
   2190        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.Window.Close"> 
   2191            <summary> 
   2192            Sulkee ikkunan. 
   2193            </summary> 
   2194        </member> 
   2195        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.Window.WindowClose"> 
   2196            <summary> 
   2197            Kontrollitapahtuma, joka sulkee ikkunan. 
   2198            </summary> 
   2199            <param name="e">Kontrolliargumentit.</param> 
   2200            <returns></returns> 
   2201        </member> 
   2202        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.Window.NextSubitem"> 
   2203            <summary> 
   2204            Valitsee seuraavan "ali-ikkunan". 
   2205            Kontrollitapahtuma. 
   2206            </summary> 
   2207            <param name="e">The e.</param> 
   2208            <returns></returns> 
   2209        </member> 
   2210        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.Window.CycleFocus(System.Int32)"> 
   2211            <summary> 
   2212            SiirtÀÀ valintaa halutulla mÀÀrÀllÀ. 
   2213            1 valitsee seuraavan olion, 
   2214            -1 edellisen. 
   2215            </summary> 
   2216            <param name="delta">Valintamuutos.</param> 
   2217        </member> 
   2218        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.Window.Draw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing)"> 
   2219            <summary> 
   2220            PiirtÀÀ olion. 
   2221            </summary> 
   2222            <param name="view">NÀkymÀ, johon halutaan piirtÀÀ.</param> 
   2223            <param name="drawing">Ks. <see cref="T:Jypeli.Drawing">Drawing</see>.</param> 
   2224            <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
   2225        </member> 
   2226        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.Window.Update(Jypeli.Time)"> 
   2227            <summary> 
   2228            Kutsutaan, kun ikkunaa pÀivitetÀÀn. 
   2229            </summary> 
   2230        </member> 
   2231        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.Window.Title"> 
   2232            <summary> 
   2233            Ikkunan otsikko. 
   2234            </summary> 
   2235        </member> 
   2236        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.Window.BackGroundColor"> 
   2237            <summary> 
   2238            Ikkunan taustavÀri. 
   2239            </summary> 
   2240        </member> 
   2241        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.Window.BorderColor"> 
   2242            <summary> 
   2243            Ikkunan reunojen vÀri. 
   2244            </summary> 
   2245        </member> 
   2246        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.Window.FocusColor"> 
   2247            <summary> 
   2248            ValintavÀri. 
   2249            </summary> 
   2250        </member> 
   2251        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.Window.IsVisible"> 
   2252            <summary> 
   2253            Ikkunan nÀkyvyys. 
   2254            Ikkunan piilottaminen on sama kuin sen sulkeminen. 
   2255            </summary> 
   2256        </member> 
   2257        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.Window.Objects"> 
   2258            <summary> 
   2259            Ikkunaan kuuluvat oliot. 
   2260            NÀmÀ voivat olla mitÀ tahansa nÀyttöjÀ. 
   2261            </summary> 
   2262        </member> 
   2263        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.Window.Selection"> 
   2264            <summary> 
   2265            Valittu nÀyttöolio. 
   2266            </summary> 
   2267        </member> 
   2268        <member name="E:Jypeli.ScreenObjects.Window.Showing"> 
   2269            <summary> 
   2270            Tapahtuu kun ikkuna nÀytetÀÀn ruudulla ("avataan") 
   2271            </summary> 
   2272        </member> 
   2273        <member name="E:Jypeli.ScreenObjects.Window.Closing"> 
   2274            <summary> 
   2275            Tapahtuu kun ikkuna suljetaan (=piilotetaan) 
   2276            </summary> 
   2277        </member> 
   2278        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.#ctor"> 
   2279            <summary> 
   2280            Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow"/>-olion. 
   2281            </summary> 
   2282        </member> 
   2283        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.#ctor(System.String)"> 
   2284            <summary> 
   2285            Alustaa uuden <see cref="T:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow"/>-olion ja asettaa sille tekstin. 
   2286            </summary> 
   2287            <param name="game">Peli, johon ikkuna kuuluu.</param> 
   2288            <param name="text">Ikkunassa nÀytettÀvÀ teksti.</param> 
   2289        </member> 
   2290        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.Text"> 
   2291            <summary> 
   2292            TekstikenttÀ. 
   2293            </summary> 
   2294        </member> 
   2295        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.MaxWidth"> 
   2296            <summary> 
   2297            Tekstin maksimipituus pikseleinÀ. 
   2298            Jos teksti on maksimipituutta pidempi, rivitetÀÀn se automaattisesti 
   2299            seuraavalle riville. 
   2300            </summary> 
   2301        </member> 
   2302        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.HMargin"> 
   2303            <summary> 
   2304            Marginaali vaakasuunnassa. 
   2305            </summary> 
   2306        </member> 
   2307        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.AlertWindow.VMargin"> 
   2308            <summary> 
   2309            Marginaali pystysuunnassa. 
   2310            </summary> 
   2311        </member> 
   2312        <member name="P:Physics2DDotNet.Solvers.CollisionSolver.Engine"> 
   2313            <summary> 
   2314            The engine this solver is in. 
   2315            </summary> 
   2316        </member> 
   2317        <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.RaySegmentsCollisionLogic"> 
   2318            <summary> 
   2319            A class to manage a RaySegmentsShape collisions 
   2320            </summary> 
   2321        </member> 
   2322        <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.GravityField"> 
   2323            <summary> 
   2324            A Gravity Field that apply gravity pulling in one direction regardless of the Body's position with zero dropoff. 
   2325            </summary> 
   2326        </member> 
   2327        <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.GravityField.#ctor(AdvanceMath.Vector2D,Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
   2328            <summary> 
   2329            Creates a new GravityField Instance. 
   2330            </summary> 
   2331            <param name="gravity">The direction and magnitude of the gravity.</param> 
   2332            <param name="lifeTime">A object Describing how long the object will be in the engine.</param> 
   2333        </member> 
   2334        <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.ExplosionLogic"> 
   2335            <summary> 
   2336            Simulates a simple explosion.   
   2337            </summary> 
   2338        </member> 
   2339        <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.ExplosionLogic.#ctor(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D,System.Double,System.Double,System.Double,Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
   2340            <summary> 
   2341            Creates a new instance of the ExplosionLogic 
   2342            </summary> 
   2343            <param name="location">ground zero</param> 
   2344            <param name="velocity">the velocity of the explosion (this would be from the missile or bomb that spawns it).</param> 
   2345            <param name="pressurePulseSpeed">the speed at which the explosion expands</param> 
   2346            <param name="dragCoefficient">the drag Coefficient</param> 
   2347            <param name="mass">the mass of the expanding cloud</param> 
   2348            <param name="lifetime"></param> 
   2349        </member> 
   2350        <member name="T:Physics2DDotNet.Ignorers.OneWayPlatformIgnorer"> 
   2351            <summary> 
   2352            this allows you to have platforms that are one way. like in platform games. 
   2353            </summary> 
   2354        </member> 
   2355        <member name="T:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupedOneWayPlatformIgnorer"> 
   2356            <summary> 
   2357            this allows you to have platforms that are one way. like in platform games. 
   2358            </summary> 
   2359        </member> 
   2360        <member name="T:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection"> 
   2361            <summary> 
   2362            A collection that stores ints that represent groups 
   2363            </summary> 
   2364        </member> 
   2365        <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Add(System.Int32)"> 
   2366            <summary> 
   2367            Trys to add a group. 
   2368            </summary> 
   2369            <param name="item">The group ID to add.</param> 
   2370            <returns>false if the ignorer was already part of the group; otherwise false.</returns> 
   2371        </member> 
   2372        <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.AddRange(System.Int32[])"> 
   2373            <summary> 
   2374            adds an array of group ids. 
   2375            </summary> 
   2376            <param name="array">The array of group IDs. (this will be sorted)</param> 
   2377            <returns>the number of IDs that were not already part of the group.</returns> 
   2378        </member> 
   2379        <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Contains(System.Int32)"> 
   2380            <summary> 
   2381            returns true if the ignorer is part of the group. 
   2382            </summary> 
   2383            <param name="item">The group ID.</param> 
   2384            <returns>true if the ignorer is part of the group; otherwise false.</returns> 
   2385        </member> 
   2386        <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.ContainsRange(System.Int32[])"> 
   2387            <summary> 
   2388            returns the number of groups in the array it is part of. 
   2389            </summary> 
   2390            <param name="array">The array of group IDs. (this will be sorted)</param> 
   2391            <returns>The number of groups in the array it is part of.</returns> 
   2392        </member> 
   2393        <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Remove(System.Int32)"> 
   2394            <summary> 
   2395            Trys to remove the ignorer from a group. 
   2396            </summary> 
   2397            <param name="item">The group ID.</param> 
   2398            <returns>true if the ignore was part of the group; otherwise false.</returns> 
   2399        </member> 
   2400        <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.RemoveRange(System.Int32[])"> 
   2401            <summary> 
   2402            Trys to remove the ignorer from a range of groups. 
   2403            </summary> 
   2404            <param name="array">The array of group IDs. (this will be sorted)</param> 
   2405            <returns>the number of groups the ignore was removed from.</returns> 
   2406        </member> 
   2407        <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.System#Collections#Generic#ICollection{System#Int32}#Add(System.Int32)"> 
   2408            <summary> 
   2409            returns if the 2 ignores are not part of the same group. 
   2410            </summary> 
   2411            <param name="other">the other CollisionGroupIgnorer</param> 
   2412            <returns>true if they are not part of the same group; otherwiase false.</returns> 
   2413        </member> 
   2414        <member name="M:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Clear"> 
   2415            <summary> 
   2416            removes the ignorer from all groups. 
   2417            </summary> 
   2418        </member> 
   2419        <member name="P:Physics2DDotNet.Ignorers.GroupCollection.Count"> 
   2420            <summary> 
   2421            Gets the number of collison Groups the ignorer is part of. 
   2422            </summary> 
   2423        </member> 
   2424        <member name="T:Physics2DDotNet.Detectors.SweepAndPruneDetector"> 
   2425            <summary> 
   2426            The Sweep and Prune detector should be O(nlogn), but can be O(n^2) if everything is colliding.   
   2427            </summary> 
   2428        </member> 
   2429        <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.FromVectors(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
   2430            <summary> 
   2431            Creates a new BoundingRectangle Instance from 2 Vector2Ds. 
   2432            </summary> 
   2433            <param name="first">the first Vector2D.</param> 
   2434            <param name="second">the second Vector2D.</param> 
   2435            <returns>a new BoundingRectangle</returns> 
   2436            <remarks>The Max and Min values are automatically determined.</remarks> 
   2437        </member> 
   2438        <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.FromVectors(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
   2439            <summary> 
   2440            Creates a new BoundingRectangle Instance from multiple Vector2Ds. 
   2441            </summary> 
   2442            <param name="vectors">the list of vectors</param> 
   2443            <returns>a new BoundingRectangle</returns> 
   2444            <remarks>The Max and Min values are automatically determined.</remarks> 
   2445        </member> 
   2446        <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.FromUnion(AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle,AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle)"> 
   2447            <summary> 
   2448            Makes a BoundingRectangle that can contain the 2 BoundingRectangles passed. 
   2449            </summary> 
   2450            <param name="first">The First BoundingRectangle.</param> 
   2451            <param name="second">The Second BoundingRectangle.</param> 
   2452            <returns>The BoundingRectangle that can contain the 2 BoundingRectangles passed.</returns> 
   2453        </member> 
   2454        <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.FromIntersection(AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle,AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle)"> 
   2455            <summary> 
   2456            Makes a BoundingRectangle that contains the area where the BoundingRectangles Intersect. 
   2457            </summary> 
   2458            <param name="first">The First BoundingRectangle.</param> 
   2459            <param name="second">The Second BoundingRectangle.</param> 
   2460            <returns>The BoundingRectangle that can contain the 2 BoundingRectangles passed.</returns> 
   2461        </member> 
   2462        <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   2463            <summary> 
   2464            Creates a new BoundingRectangle Instance. 
   2465            </summary> 
   2466            <param name="minX">The Lower Bound on the XAxis.</param> 
   2467            <param name="minY">The Lower Bound on the YAxis.</param> 
   2468            <param name="maxX">The Upper Bound on the XAxis.</param> 
   2469            <param name="maxY">The Upper Bound on the YAxis.</param> 
   2470        </member> 
   2471        <member name="M:AdvanceMath.Geometry2D.BoundingRectangle.#ctor(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
   2472            <summary> 
   2473            Creates a new BoundingRectangle Instance from 2 Vector2Ds. 
   2474            </summary> 
   2475            <param name="min">The Lower Vector2D.</param> 
   2476            <param name="max">The Upper Vector2D.</param> 
   2477        </member> 
   2478        <member name="T:Jypeli.Widgets.PushButton"> 
   2479            <summary> 
   2480            Painonappi. 
   2481            </summary> 
   2482        </member> 
   2483        <member name="T:Jypeli.Widgets.Label"> 
   2484            <summary> 
   2485            TekstikenttÀ. 
   2486            </summary> 
   2487        </member> 
   2488        <member name="T:Jypeli.Widgets.Widget"> 
   2489            <summary> 
   2490            KÀyttöliittymÀn komponentti. Samankaltainen kuin <c>GameObject</c>, 
   2491            mutta toimii vain ruutukoordinaateissa. 
   2492            </summary> 
   2493        </member> 
   2494        <member name="F:Jypeli.Widgets.Widget.ZOffset"> 
   2495            <see cref="F:Jypeli.GameObject.ZOffset"/> 
   2496        </member> 
   2497        <member name="F:Jypeli.Widgets.Widget.TextureWrapSize"> 
   2498            <summary> 
   2499            MÀÀrittÀÀ kuinka moneen kertaan kuva piirretÀÀn. Esimerkiksi (3.0, 2.0) piirtÀÀ 
   2500            kuvan 3 kertaa vaakasuunnassa ja 2 kertaa pystysuunnassa. 
   2501            </summary> 
   2502        </member> 
   2503        <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   2504            <summary> 
   2505            Alustaa uuden widgetin. 
   2506            </summary> 
   2507            <param name="width">Leveys.</param> 
   2508            <param name="height">Korkeus.</param> 
   2509        </member> 
   2510        <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Shape)"> 
   2511            <summary> 
   2512            Alustaa uuden widgetin. 
   2513            </summary> 
   2514            <param name="width">Leveys.</param> 
   2515            <param name="height">Korkeus.</param> 
   2516            <param name="shape">Muoto.</param> 
   2517        </member> 
   2518        <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.Clone"> 
   2519            <summary> 
   2520            Tekee oliosta kopion. 
   2521            </summary> 
   2522            <returns> 
   2523            Uusi <see cref="T:Jypeli.Widgets.Widget"/>-olio samoilla arvoilla. 
   2524            </returns> 
   2525        </member> 
   2526        <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.Show"> 
   2527            <summary> 
   2528            Asettaa olion nÀkyvÀksi. NÀkyvÀ olio voi ottaa vastaan ohjaintapahtumia. 
   2529            </summary> 
   2530        </member> 
   2531        <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.Hide"> 
   2532            <summary> 
   2533            Piilottaa olion. Piilotettu olio ei ota vastaan ohjaintapahtumia. 
   2534            </summary> 
   2535        </member> 
   2536        <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.Add(Jypeli.Widgets.Widget)"> 
   2537            <summary> 
   2538            LisÀÀ annetun peliolion tÀmÀn olion lapseksi. Lapsiolio liikkuu tÀmÀn olion mukana, 
   2539            ja sen paikka ja koko ilmaistaan suhteessa tÀhÀn olioon. 
   2540            </summary> 
   2541        </member> 
   2542        <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.Destroy"> 
   2543            <summary> 
   2544            Tuhoaa olion. Tuhottu olio poistuu pelistÀ. 
   2545            </summary> 
   2546        </member> 
   2547        <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.IsDestroyed"> 
   2548            <summary> 
   2549            Onko olio tuhottu. 
   2550            </summary> 
   2551            <returns></returns> 
   2552        </member> 
   2553        <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.Update(Jypeli.Time)"> 
   2554            <summary> 
   2555            Widgetin pÀivitys. 
   2556            </summary> 
   2557            <param name="time">Peliaika.</param> 
   2558        </member> 
   2559        <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.Draw(Microsoft.Xna.Framework.Matrix,Microsoft.Xna.Framework.Matrix)"> 
   2560            <summary> 
   2561            Kutsutaan, kun olio piirretÀÀn. 
   2562            </summary> 
   2563        </member> 
   2564        <member name="M:Jypeli.Widgets.Widget.getDrawScale"> 
   2565            <summary> 
   2566            Palauttaa piirtoskaalan. 
   2567            </summary> 
   2568        </member> 
   2569        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Parent"> 
   2570            <summary> 
   2571            Olio, jonka lapsiolio tÀmÀ olio on. Jos <c>null</c>, olio ei 
   2572            ole minkÀÀn olion lapsiolio. 
   2573            </summary> 
   2574        </member> 
   2575        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Tag"> 
   2576            <summary> 
   2577            Vapaasti asetettava muuttuja. 
   2578            </summary> 
   2579        </member> 
   2580        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.IsVisible"> 
   2581            <summary> 
   2582            PiirretÀÀnkö oliota ruudulle. 
   2583            </summary> 
   2584        </member> 
   2585        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.CreationTime"> 
   2586            <summary> 
   2587            Olion luomisaika. 
   2588            </summary> 
   2589        </member> 
   2590        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Lifetime"> 
   2591            <summary> 
   2592            Olion elinaika. Lasketaan siitÀ lÀhtien, kun olio luodaan. 
   2593            </summary> 
   2594        </member> 
   2595        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.MaximumLifetime"> 
   2596            <summary> 
   2597            Olion suurin mahdollinen elinaika. 
   2598            Kun <c>Lifetime</c> on suurempi kuin tÀmÀ, olio kuolee. 
   2599            </summary> 
   2600        </member> 
   2601        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Size"> 
   2602            <summary> 
   2603            Olion koko pelimaailmassa. 
   2604            Kertoo olion ÀÀrirajat, ei muotoa. 
   2605            </summary> 
   2606        </member> 
   2607        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Width"> 
   2608            <summary> 
   2609            Olion leveys (X-suunnassa, leveimmÀssÀ kohdassa). 
   2610            </summary> 
   2611        </member> 
   2612        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Height"> 
   2613            <summary> 
   2614            Olion korkeus (Y-suunnassa, korkeimmassa kohdassa). 
   2615            </summary> 
   2616        </member> 
   2617        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Position"> 
   2618            <summary> 
   2619            Olion paikka. Jos olio on jonkun toisen peliolion lapsi, paikka on suhteessa 
   2620            tÀmÀn vanhempaan (<c>Parent</c>). Muuten paikka on paikka pelimaailmassa. 
   2621            </summary> 
   2622        </member> 
   2623        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.AbsolutePosition"> 
   2624            <summary> 
   2625            Olion absoluuttinen paikka pelimaailmassa. 
   2626            Jos olio ei ole minkÀÀn toisen peliolion lapsiolio, 
   2627            tÀmÀ on sama kuin <c>Position</c>. 
   2628            </summary> 
   2629        </member> 
   2630        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.AbsoluteAngle"> 
   2631            <summary> 
   2632            Olion absoluuttinen kulma pelimaailmassa. 
   2633            Jos olio ei ole minkÀÀn toisen peliolion lapsiolio, 
   2634            tÀmÀ on sama kuin <c>Angle</c>. 
   2635            </summary> 
   2636        </member> 
   2637        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Left"> 
   2638            <summary> 
   2639            Olion vasemman reunan x-koordinaatti. 
   2640            </summary> 
   2641        </member> 
   2642        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Right"> 
   2643            <summary> 
   2644            Olion oikean reunan x-koordinaatti. 
   2645            </summary> 
   2646        </member> 
   2647        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Top"> 
   2648            <summary> 
   2649            Olion ylÀreunan y-koordinaatti. 
   2650            </summary> 
   2651        </member> 
   2652        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Bottom"> 
   2653            <summary> 
   2654            Olion alareunan y-koordinaatti. 
   2655            </summary> 
   2656        </member> 
   2657        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.X"> 
   2658            <summary> 
   2659            Olion paikan X-koordinaatti. 
   2660            </summary> 
   2661        </member> 
   2662        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Y"> 
   2663            <summary> 
   2664            Olion paikan Y-koordinaatti. 
   2665            </summary> 
   2666        </member> 
   2667        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Z"> 
   2668            <summary>  
   2669            Koordinaatti, joka mÀÀrittÀÀ sen kuinka lÀhellÀ kameraa olio on.  
   2670            Mahdolliset arvot ovat luvut vÀliltÀ [-1.0, 1.0].  
   2671            </summary>  
   2672            <remarks>  
   2673            Oletusarvo on 0.0. MitÀ isompi arvo, sitÀ "lÀhempÀnÀ" kameraa olio on.  
   2674            Jos kahdella oliolla on eri z-koordinaatti, pienemmÀn z-arvon omaava  
   2675            olio nÀkyy toisen takana.  
   2676            </remarks>  
   2677        </member> 
   2678        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Angle"> 
   2679            <summary> 
   2680            Olion kulma. 
   2681            Nolla = osoittaa oikealle. 
   2682            </summary>       
   2683        </member> 
   2684        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Animation"> 
   2685            <summary> 
   2686            Animaatio. Voi olla <c>null</c>, jolloin piirretÀÀn vain vÀri. 
   2687            </summary> 
   2688        </member> 
   2689        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Image"> 
   2690            <summary> 
   2691            Olion kuva. Voi olla <c>null</c>, jolloin piirretÀÀn vain vÀri. 
   2692            </summary> 
   2693        </member> 
   2694        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Color"> 
   2695            <summary> 
   2696            VÀri, jonka vÀrisenÀ olio piirretÀÀn, jos tekstuuria ei ole mÀÀritelty. 
   2697            </summary> 
   2698        </member> 
   2699        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.BorderColor"> 
   2700            <summary> 
   2701            Reunojen vÀri. 
   2702            </summary> 
   2703        </member> 
   2704        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.TextureFillsShape"> 
   2705            <summary> 
   2706            MÀÀrittÀÀ, tÀyttÀÀkö tekstuuri olion muodon jos olio on suurempi kuin sille 
   2707            mÀÀrÀtty tekstuuri. 
   2708            </summary> 
   2709        </member> 
   2710        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Shape"> 
   2711            <summary> 
   2712            Olion muoto. 
   2713            </summary> 
   2714        </member> 
   2715        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Game"> 
   2716            <summary> 
   2717            Peli, johon olio on lisÀtty. <c>null</c>, jos 
   2718            oliota ei ole lisÀtty peliin. 
   2719            </summary> 
   2720        </member> 
   2721        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.IsModal"> 
   2722            <summary> 
   2723            Jos <c>true</c>, pelin sekÀ ikkunan alla olevien widgettien 
   2724            ohjaimet eivÀt ole kÀytössÀ kun ikkuna on nÀkyvissÀ. 
   2725            </summary> 
   2726        </member> 
   2727        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.Controls"> 
   2728            <summary> 
   2729            TÀhÀn olioon liittyvÀt ohjaimet. 
   2730            </summary> 
   2731        </member> 
   2732        <member name="P:Jypeli.Widgets.Widget.IsAddedToGame"> 
   2733            <summary> 
   2734            Onko olio lisÀtty peliin. 
   2735            </summary> 
   2736        </member> 
   2737        <member name="E:Jypeli.Widgets.Widget.AddedToGame"> 
   2738            <summary> 
   2739            Tapahtuu, kun olio lisÀtÀÀn peliin. 
   2740            </summary> 
   2741        </member> 
   2742        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor"> 
   2743            <summary> 
   2744            Luo uuden tekstikentÀn. Asettaa 
   2745            koon tekstin mukaan. 
   2746            </summary> 
   2747        </member> 
   2748        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(System.String)"> 
   2749            <summary> 
   2750            Luo uuden tekstikentÀn annetulla tekstillÀ. Asettaa 
   2751            koon tekstin mukaan. 
   2752            </summary> 
   2753        </member> 
   2754        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   2755            <summary> 
   2756            Luo uuden tekstikentÀn. 
   2757            </summary> 
   2758            <param name="width">Leveys.</param> 
   2759            <param name="height">Korkeus.</param> 
   2760        </member> 
   2761        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.#ctor(System.Double,System.Double,System.String)"> 
   2762            <summary> 
   2763            Luo uuden tekstikentÀn. 
   2764            </summary> 
   2765            <param name="width">Leveys.</param> 
   2766            <param name="height">Korkeus.</param> 
   2767            <param name="text">Teksti.</param> 
   2768        </member> 
   2769        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.BindTo(Jypeli.IntMeter)"> 
   2770            <summary> 
   2771            Asettaa tekstikentÀn nÀyttÀmÀÀn annetun mittarin arvoa. 
   2772            </summary> 
   2773        </member> 
   2774        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.BindTo(Jypeli.DoubleMeter)"> 
   2775            <summary> 
   2776            Asettaa tekstikentÀn nÀyttÀmÀÀn annetun mittarin arvoa. 
   2777            </summary> 
   2778        </member> 
   2779        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.updateSize"> 
   2780            <summary> 
   2781            PÀivittÀÀ tekstikentÀn/tekstin koon ja rivittÀÀ tekstin. 
   2782            </summary> 
   2783        </member> 
   2784        <member name="M:Jypeli.Widgets.Label.WrapText(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont,System.String,System.Double)"> 
   2785            <summary> 
   2786            RivittÀÀ tekstin. 
   2787            </summary> 
   2788            <remarks>Code from http://www.xnawiki.com/index.php/Basic_Word_Wrapping</remarks> 
   2789            <param name="spriteFont">Fontti.</param> 
   2790            <param name="text">RivitettÀvÀ teksti.</param> 
   2791            <param name="maxLineWidth">Maksimileveys, jonka mukaan teksti rivitetÀÀn.</param> 
   2792        </member> 
   2793        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.Text"> 
   2794            <summary> 
   2795            Teksti. 
   2796            </summary> 
   2797        </member> 
   2798        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.DecimalPlaces"> 
   2799            <summary> 
   2800            Kuinka monta desimaalia nÀytetÀÀn, kun tekstikenttÀ on 
   2801            sidottu nÀyttÀmÀÀn desimaalilukua. 
   2802            </summary> 
   2803        </member> 
   2804        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.SizeMode"> 
   2805            <summary> 
   2806            Kuinka tekstikentÀn koko mÀÀrÀytyy. 
   2807            </summary> 
   2808        </member> 
   2809        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.TextSize"> 
   2810            <summary> 
   2811            NÀytettÀvÀn tekstin koko. 
   2812            Ei vÀlttÀmÀttÀ sama kuin <c>Size</c>. 
   2813            </summary> 
   2814        </member> 
   2815        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.TextColor"> 
   2816            <summary> 
   2817            Tekstin vÀri. 
   2818            </summary> 
   2819        </member> 
   2820        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.HorizontalAlignment"> 
   2821            <summary> 
   2822            Tekstin sijoitus vaakasuunnassa. 
   2823            Vaikuttaa vain, jos tekstikentÀn koko on suurempi kuin tekstin koko 
   2824            ja <c>SizeMode</c> ei ole <c>SizeMode.AutoSize</c>. 
   2825            </summary> 
   2826        </member> 
   2827        <member name="P:Jypeli.Widgets.Label.VerticalAlignment"> 
   2828            <summary> 
   2829            Tekstin sijoitus pystysuunnassa. 
   2830            Vaikuttaa vain, jos tekstikentÀn koko on suurempi kuin tekstin koko 
   2831            ja <c>SizeMode</c> ei ole <c>SizeMode.AutoSize</c>. 
   2832            </summary> 
   2833        </member> 
   2834        <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   2835            <summary> 
   2836            Luo uuden painonapin. 
   2837            </summary> 
   2838            <param name="width">Leveys.</param> 
   2839            <param name="height">Korkeus.</param> 
   2840        </member> 
   2841        <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.#ctor(System.Double,System.Double,Jypeli.Image)"> 
   2842            <summary> 
   2843            Luo uuden painonapin omalla kuvalla. 
   2844            </summary> 
   2845            <param name="width">Leveys.</param> 
   2846            <param name="height">Korkeus.</param> 
   2847            <param name="image">Kuva.</param> 
   2848        </member> 
   2849        <member name="M:Jypeli.Widgets.PushButton.#ctor(System.Double,System.Double,System.String)"> 
   2850            <summary> 
   2851            Luo uuden painonapin. 
   2852            </summary> 
   2853            <param name="width">Leveys.</param> 
   2854            <param name="height">Korkeus.</param> 
   2855            <param name="text">Teksti.</param> 
   2856        </member> 
   2857        <member name="P:Jypeli.Widgets.PushButton.ImageReleased"> 
   2858            <summary> 
   2859            Kuva kun nappi on vapautettu. 
   2860            </summary> 
   2861        </member> 
   2862        <member name="P:Jypeli.Widgets.PushButton.ImagePressed"> 
   2863            <summary> 
   2864            Kuva kun nappi on alaspainettuna. 
   2865            </summary> 
   2866        </member> 
   2867        <member name="P:Jypeli.Widgets.PushButton.ImageHover"> 
   2868            <summary> 
   2869            Kuva kun hiiren kursori on napin pÀÀllÀ. 
   2870            </summary> 
   2871        </member> 
   2872        <member name="E:Jypeli.Widgets.PushButton.Clicked"> 
   2873            <summary> 
   2874            Tapahtuu kun nappia on painettu. 
   2875            </summary> 
   2876        </member> 
   2877        <member name="T:Jypeli.CollisionHandler"> 
   2878            <summary> 
   2879            TörmÀystapahtumiin liitettÀvÀn metodin tyyppi. TörmÀyksen kÀsittelevÀllÀ 
   2880            metodilla ei ole paluuarvoa ja se ottaa yhden <code>Collision</code>-tyyppisen 
   2881            parametrin. 
   2882            </summary> 
   2883        </member> 
   2884        <member name="T:Jypeli.PhysicsGame"> 
   2885            <summary> 
   2886            Peli, jossa on fysiikan laskenta mukana. Peliin lisÀtyt <code>PhysicsObject</code>-oliot 
  18272887            kÀyttÀytyvÀt fysiikan lakien mukaan. 
  18282888            </summary> 
   
  18472907            LisÀÀ peliolion peliin. 
  18482908            </summary> 
   2909        </member> 
   2910        <member name="M:Jypeli.Game.Remove(Jypeli.GameObject)"> 
   2911            <summary>  
   2912            Poistaa olion pelistÀ. Jos haluat tuhota olion,  
   2913            kutsu mielummin olion <c>Destroy</c>-metodia.  
   2914            </summary>  
   2915            <remarks>  
   2916            Oliota ei poisteta vÀlittömÀsti, vaan viimeistÀÀn seuraavan  
   2917            pÀivityksen jÀlkeen.  
   2918            </remarks>  
  18492919        </member> 
  18502920        <member name="M:Jypeli.Game.DoRemove(Jypeli.GameObject)"> 
   
  18572927            <summary> 
  18582928            LisÀÀ ruutuolion peliin. 
   2929            </summary> 
   2930        </member> 
   2931        <member name="M:Jypeli.Game.Add(Jypeli.Widgets.Widget)"> 
   2932            <summary> 
   2933            LisÀÀ widgetin peliin. 
  18592934            </summary> 
  18602935        </member> 
   
  19353010            <summary> 
  19363011            Asettaa ikkunan koon ja alustaa pelin kÀyttÀmÀÀn joko ikkunaa tai koko ruutua. 
  1937             Kutsu override Initializen alussa (OnInitialize ei riitÀ). Esimerkki: 
   3012            Esimerkki: 
  19383013            <code> 
  19393014            protected override void Initialize() 
   
  19423017               base.Initialize(); 
  19433018            } 
  1944              
  19453019            </code> 
  1946              
  19473020            </summary> 
  19483021            <param name="width">Ruudun leveys.</param> 
   
  20943167            <summary> 
  20953168            Teksti, joka nÀkyy pelin ikkunassa (jos peli ei ole koko ruudun tilassa). 
   3169            </summary> 
   3170        </member> 
   3171        <member name="P:Jypeli.Game.IsFullScreen"> 
   3172            <summary> 
   3173            Onko peli kokoruututilassa. 
  20963174            </summary> 
  20973175        </member> 
   
  21103188             - No need to wonder if one should override Initialize(), LoadContent() etc. 
  21113189            </remarks> 
   3190        </member> 
   3191        <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.#ctor"> 
   3192            <summary> 
   3193            Alustaa uuden fysiikkapelin. 
   3194            </summary> 
   3195        </member> 
   3196        <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.ClearAll"> 
   3197            <summary> 
   3198            Nollaa kaiken (kontrollit, nÀyttöobjektit, ajastimet ja fysiikkamoottorin). 
   3199            </summary> 
   3200        </member> 
   3201        <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.ClearPhysics"> 
   3202            <summary> 
   3203            Nollaa fysiikkamoottorin. 
   3204            </summary> 
   3205        </member> 
   3206        <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.Update(Jypeli.Time)"> 
   3207            <summary> 
   3208            Ajetaan kun pelin tilannetta pÀivitetÀÀn. PÀivittÀmisen voi toteuttaa perityssÀ luokassa 
   3209            toteuttamalla tÀmÀn metodin. Perityn luokan metodissa tulee kutsua kantaluokan metodia. 
   3210            </summary> 
   3211            <param name="time"></param> 
   3212        </member> 
   3213        <member name="M:Jypeli.PhysicsGame.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.CollisionHandler)"> 
   3214            <summary> 
   3215            MÀÀrittÀÀ metodin, jota kutsutaan kun 
   3216            olio <code>o</code> törmÀÀ johonkin. 
   3217            </summary> 
   3218            <param name="o">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
   3219            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen.</param> 
   3220        </member> 
   3221        <member name="P:Jypeli.PhysicsGame.PhysicsEnabled"> 
   3222            <summary> 
   3223            Onko fysiikan laskenta kÀytössÀ vai ei. 
   3224            </summary> 
   3225        </member> 
   3226        <member name="P:Jypeli.PhysicsGame.Gravity"> 
   3227            <summary> 
   3228            Painovoima. Voimavektori, joka vaikuttaa kaikkiin ei-staattisiin kappaleisiin. 
   3229            </summary> 
   3230        </member> 
   3231        <member name="T:Jypeli.Handler"> 
   3232            <summary> 
   3233            OhjaintapahtumankÀsittelijÀ ilman parametreja. 
   3234            </summary> 
   3235        </member> 
   3236        <member name="T:Jypeli.Handler`1"> 
   3237            <summary> 
   3238            OhjaintapahtumankÀsittelijÀ yhdellÀ parametrilla. 
   3239            </summary> 
   3240        </member> 
   3241        <member name="T:Jypeli.Handler`2"> 
   3242            <summary> 
   3243            OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kahdella parametrilla. 
   3244            </summary> 
   3245        </member> 
   3246        <member name="T:Jypeli.Handler`3"> 
   3247            <summary> 
   3248            OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kolmella parametrilla. 
   3249            </summary> 
   3250        </member> 
   3251        <member name="T:Jypeli.Handler`4"> 
   3252            <summary> 
   3253            OhjaintapahtumankÀsittelijÀ neljÀllÀ parametrilla. 
   3254            </summary> 
   3255        </member> 
   3256        <member name="T:Jypeli.AnalogHandler"> 
   3257            <summary> 
   3258            OhjaintapahtumankÀsittelijÀ ilman parametreja. 
   3259            </summary> 
   3260        </member> 
   3261        <member name="T:Jypeli.AnalogHandler`1"> 
   3262            <summary> 
   3263            OhjaintapahtumankÀsittelijÀ yhdellÀ parametrilla. 
   3264            </summary> 
   3265        </member> 
   3266        <member name="T:Jypeli.AnalogHandler`2"> 
   3267            <summary> 
   3268            OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kahdella parametrilla. 
   3269            </summary> 
   3270        </member> 
   3271        <member name="T:Jypeli.AnalogHandler`3"> 
   3272            <summary> 
   3273            OhjaintapahtumankÀsittelijÀ kolmella parametrilla. 
   3274            </summary> 
   3275        </member> 
   3276        <member name="T:Jypeli.AnalogHandler`4"> 
   3277            <summary> 
   3278            OhjaintapahtumankÀsittelijÀ neljÀllÀ parametrilla. 
   3279            </summary> 
   3280        </member> 
   3281        <member name="T:Jypeli.ButtonState"> 
   3282            <summary> 
   3283            Napin (minkÀ tahansa) asento. 
   3284            </summary> 
   3285        </member> 
   3286        <member name="F:Jypeli.ButtonState.Released"> 
   3287            <summary> 
   3288            Nappi nostetaan ylös. 
   3289            </summary> 
   3290        </member> 
   3291        <member name="F:Jypeli.ButtonState.Pressed"> 
   3292            <summary> 
   3293            Nappi painetaan alas. 
   3294            </summary> 
   3295        </member> 
   3296        <member name="F:Jypeli.ButtonState.Up"> 
   3297            <summary> 
   3298            Nappi on ylhÀÀllÀ. 
   3299            </summary> 
   3300        </member> 
   3301        <member name="F:Jypeli.ButtonState.Down"> 
   3302            <summary> 
   3303            Nappi on alhaalla. 
   3304            </summary> 
   3305        </member> 
   3306        <member name="T:Jypeli.Controls"> 
   3307            <summary> 
   3308            SisÀltÀÀ ohjaimet. 
   3309            </summary> 
   3310        </member> 
   3311        <member name="M:Jypeli.Controls.#ctor"> 
   3312            <summary> 
   3313            Luo uuden kontrolli-olion. 
   3314            Jos mahdollista, kÀytÀ mieluummin peliluokan omaa Controls-ominaisuutta. 
   3315            </summary> 
   3316        </member> 
   3317        <member name="M:Jypeli.Controls.PurgeBuffer"> 
   3318            <summary> 
   3319            TyhjentÀÀ kaikkien peliohjaimien ohjauspuskurit, eli jonossa odottavat 
   3320            nÀppÀimenpainallukset ja muut ohjaintapahtumat. 
   3321            </summary> 
   3322        </member> 
   3323        <member name="M:Jypeli.Controls.GetHelpTexts"> 
   3324            <summary> 
   3325            Palauttaa kaikki ohjaimien ohjetekstit listana. 
   3326            </summary> 
   3327            <returns></returns> 
   3328        </member> 
   3329        <member name="M:Jypeli.Controls.Clear"> 
   3330            <summary> 
   3331            TyhjentÀÀ kaikki kontrollit. 
   3332            </summary> 
   3333        </member> 
   3334        <member name="P:Jypeli.Controls.Keyboard"> 
   3335            <summary> 
   3336            NÀppÀimistö. 
   3337            </summary> 
   3338        </member> 
   3339        <member name="P:Jypeli.Controls.Mouse"> 
   3340            <summary> 
   3341            Hiiri. 
   3342            </summary> 
   3343        </member> 
   3344        <member name="P:Jypeli.Controls.GameControllers"> 
   3345            <summary> 
   3346            Peliohjaimet 1-4. 
   3347            </summary> 
   3348        </member> 
   3349        <member name="P:Jypeli.Controls.BufferEmpty"> 
   3350            <summary> 
   3351            Kaikkien ohjainten puskurien tila. 
   3352            </summary> 
   3353            <value><c>false</c> jos nÀppÀimenpainalluksia on jonossa kÀsittelemÀttÀ, muuten <c>true</c>.</value> 
   3354        </member> 
   3355        <member name="T:Jypeli.Angle"> 
   3356            <summary> 
   3357            Kulma (asteina ja radiaaneina). 
   3358            Tietoja kulmasta: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Degree-Radian_Conversion.svg 
   3359            </summary> 
   3360        </member> 
   3361        <member name="F:Jypeli.Angle.Zero"> 
   3362            <summary> 
   3363            Nollakulma. 
   3364            </summary> 
   3365        </member> 
   3366        <member name="F:Jypeli.Angle.RightAngle"> 
   3367            <summary> 
   3368            Suora kulma (90 astetta). 
   3369            </summary> 
   3370        </member> 
   3371        <member name="F:Jypeli.Angle.StraightAngle"> 
   3372            <summary> 
   3373            Oikokulma (180 astetta). 
   3374            </summary> 
   3375        </member> 
   3376        <member name="F:Jypeli.Angle.FullAngle"> 
   3377            <summary> 
   3378            TÀysikulma (360 astetta). 
   3379            </summary> 
   3380        </member> 
   3381        <member name="M:Jypeli.Angle.op_Addition(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
   3382            <summary> 
   3383            Laskee kaksi kulmaa yhteen. 
   3384            </summary> 
   3385            <param name="a">Kulma.</param> 
   3386            <param name="b">Kulma.</param> 
   3387            <returns>Kulmien summa.</returns> 
   3388        </member> 
   3389        <member name="M:Jypeli.Angle.op_Subtraction(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
   3390            <summary> 
   3391            VÀhentÀÀ jÀlkimmÀisen kulman ensimmÀisestÀ. 
   3392            </summary> 
   3393            <param name="a">Kulma.</param> 
   3394            <param name="b">Kulma.</param> 
   3395            <returns>Kulmien erotus.</returns> 
   3396        </member> 
   3397        <member name="M:Jypeli.Angle.op_UnaryNegation(Jypeli.Angle)"> 
   3398            <summary> 
   3399            Ottaa kulman vastakulman. 
   3400            </summary> 
   3401            <param name="a">Kulma.</param> 
   3402        </member> 
   3403        <member name="M:Jypeli.Angle.op_Multiply(System.Double,Jypeli.Angle)"> 
   3404            <summary> 
   3405            Kertoo kulman reaaliluvulla. 
   3406            </summary> 
   3407            <param name="a">Reaaliluku.</param> 
   3408            <param name="b">Kulma.</param> 
   3409            <returns>Kulma.</returns> 
   3410        </member> 
   3411        <member name="M:Jypeli.Angle.op_Multiply(Jypeli.Angle,System.Double)"> 
   3412            <summary> 
   3413            Kertoo kulman reaaliluvulla. 
   3414            </summary> 
   3415            <param name="a">Kulma.</param> 
   3416            <param name="b">Reaaliluku.</param> 
   3417            <returns>Kulma.</returns> 
   3418        </member> 
   3419        <member name="M:Jypeli.Angle.op_Division(Jypeli.Angle,System.Double)"> 
   3420            <summary> 
   3421            Jakaa kulman reaaliluvulla. 
   3422            </summary> 
   3423            <param name="a">Kulma.</param> 
   3424            <param name="b">Reaaliluku.</param> 
   3425            <returns>Kulma.</returns> 
   3426        </member> 
   3427        <member name="M:Jypeli.Angle.op_Equality(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
   3428            <summary> 
   3429            Vertaa kahden kulman yhtÀsuuruutta. 
   3430            </summary> 
   3431            <param name="a">Kulma.</param> 
   3432            <param name="b">Kulma.</param> 
   3433            <returns>YhtÀsuuruus.</returns> 
   3434        </member> 
   3435        <member name="M:Jypeli.Angle.op_Inequality(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
   3436            <summary> 
   3437            Vertaa kahden kulman erisuuruutta. 
   3438            </summary> 
   3439            <param name="a">Kulma.</param> 
   3440            <param name="b">Kulma.</param> 
   3441            <returns>Erisuuruus.</returns> 
   3442        </member> 
   3443        <member name="M:Jypeli.Angle.op_LessThan(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
   3444            <summary> 
   3445            Vertaa ensimmÀisen kulman suuremmuutta toiseen. 
   3446            </summary> 
   3447            <param name="a">Kulma.</param> 
   3448            <param name="b">Kulma.</param> 
   3449            <returns><c>true</c> jos suurempi, <c>false</c> jos pienempi tai yhtÀsuuri.</returns> 
   3450        </member> 
   3451        <member name="M:Jypeli.Angle.op_LessThanOrEqual(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
   3452            <summary> 
   3453            Vertaa ensimmÀisen kulman suuremmuutta/yhtÀsuuruutta toiseen. 
   3454            </summary> 
   3455            <param name="a">Kulma.</param> 
   3456            <param name="b">Kulma.</param> 
   3457            <returns><c>true</c> jos suurempi tai yhtÀsuuri, <c>false</c> jos pienempi.</returns> 
   3458        </member> 
   3459        <member name="M:Jypeli.Angle.op_GreaterThan(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
   3460            <summary> 
   3461            Vertaa ensimmÀisen kulman pienemmyyttÀ toiseen. 
   3462            </summary> 
   3463            <param name="a">Kulma.</param> 
   3464            <param name="b">Kulma.</param> 
   3465            <returns><c>true</c> jos pienempi, <c>false</c> jos suurempi tai yhtÀsuuri.</returns> 
   3466        </member> 
   3467        <member name="M:Jypeli.Angle.op_GreaterThanOrEqual(Jypeli.Angle,Jypeli.Angle)"> 
   3468            <summary> 
   3469            Vertaa ensimmÀisen kulman pienemmyyttÀ/yhtÀsuuruutta toiseen. 
   3470            </summary> 
   3471            <param name="a">Kulma.</param> 
   3472            <param name="b">Kulma.</param> 
   3473            <returns><c>true</c> jos pienempi tai yhtÀsuuri, <c>false</c> jos suurempi.</returns> 
   3474        </member> 
   3475        <member name="M:Jypeli.Angle.Radians(System.Double)"> 
   3476            <summary> 
   3477            Luo kulman annettujen radiaanien mukaan. 
   3478            </summary> 
   3479            <param name="radian">Radiaanit.</param> 
   3480        </member> 
   3481        <member name="M:Jypeli.Angle.Degrees(System.Double)"> 
   3482            <summary> 
   3483            Luo kulman annettujen asteiden mukaan. 
   3484            </summary> 
   3485            <param name="degree">Asteet.</param> 
   3486        </member> 
   3487        <member name="M:Jypeli.Angle.FromDirection(Jypeli.Direction)"> 
   3488            <summary> 
   3489            Luo kulman annetun suunnan mukaan. 
   3490            </summary> 
   3491            <param name="d">Suunta.</param> 
   3492        </member> 
   3493        <member name="M:Jypeli.Angle.DegreeToRadian(System.Double)"> 
   3494            <summary> 
   3495            Muuttaa asteet radiaaneiksi. 
   3496            </summary> 
   3497            <param name="degree">Asteet.</param> 
   3498            <returns></returns> 
   3499        </member> 
   3500        <member name="M:Jypeli.Angle.RadianToDegree(System.Double)"> 
   3501            <summary> 
   3502            Muuttaa radiaanit asteiksi. 
   3503            </summary> 
   3504            <param name="radian">Radiaanit.</param> 
   3505            <returns></returns> 
   3506        </member> 
   3507        <member name="M:Jypeli.Angle.Complement(Jypeli.Angle)"> 
   3508            <summary> 
   3509            Laskee komplementtikulman (90 asteen kulman toinen puoli) 
   3510            </summary> 
   3511            <param name="a">Kulma.</param> 
   3512            <returns></returns> 
   3513        </member> 
   3514        <member name="M:Jypeli.Angle.Supplement(Jypeli.Angle)"> 
   3515            <summary> 
   3516            Laskee suplementtikulman (180 asteen kulman toinen puoli) 
   3517            </summary> 
   3518            <param name="a">Kulma.</param> 
   3519            <returns></returns> 
   3520        </member> 
   3521        <member name="M:Jypeli.Angle.Explement(Jypeli.Angle)"> 
   3522            <summary> 
   3523            Laskee eksplementtikulman (360 asteen kulman toinen puoli) 
   3524            </summary> 
   3525            <param name="a">Kulma.</param> 
   3526            <returns></returns> 
   3527        </member> 
   3528        <member name="M:Jypeli.Angle.Sin(Jypeli.Angle)"> 
   3529            <summary> 
   3530            Laskee kulman sinin. 
   3531            </summary> 
   3532            <param name="a">A.</param> 
   3533            <returns></returns> 
   3534        </member> 
   3535        <member name="M:Jypeli.Angle.Cos(Jypeli.Angle)"> 
   3536            <summary> 
   3537            Laskee kulman kosinin. 
   3538            </summary> 
   3539            <param name="a">A.</param> 
   3540            <returns></returns> 
   3541        </member> 
   3542        <member name="M:Jypeli.Angle.Tan(Jypeli.Angle)"> 
   3543            <summary> 
   3544            Laskee kulman tangentin. 
   3545            </summary> 
   3546            <param name="a">A.</param> 
   3547            <returns></returns> 
   3548        </member> 
   3549        <member name="M:Jypeli.Angle.ArcSin(Jypeli.Angle)"> 
   3550            <summary> 
   3551            Laskee kulman arcus-sinin, eli sinin kÀÀnteisfunktion arvon. 
   3552            </summary> 
   3553            <param name="a">A.</param> 
   3554            <returns></returns> 
   3555        </member> 
   3556        <member name="M:Jypeli.Angle.ArcCos(Jypeli.Angle)"> 
   3557            <summary> 
   3558            Laskee kulman arcus-kosinin, eli kosinin kÀÀnteisfunktion arvon. 
   3559            </summary> 
   3560            <param name="a">A.</param> 
   3561            <returns></returns> 
   3562        </member> 
   3563        <member name="M:Jypeli.Angle.ArcTan(Jypeli.Angle)"> 
   3564            <summary> 
   3565            Laskee kulman arcus-tangentin, eli tangentin kÀÀnteisfunktion arvon. 
   3566            </summary> 
   3567            <param name="a">A.</param> 
   3568            <returns></returns> 
   3569        </member> 
   3570        <member name="M:Jypeli.Angle.GetHashCode"> 
   3571            <summary> 
   3572            Palauttaa kulmaa yksilöivÀn luvun, tÀssÀ tapauksessa kulman asteluvun. 
   3573            </summary> 
   3574            <returns> 
   3575            Kokonaisluku. 
   3576            </returns> 
   3577        </member> 
   3578        <member name="M:Jypeli.Angle.Equals(System.Object)"> 
   3579            <summary> 
   3580            Tarkistaa kahden kulman yhtÀsuuruuden. Jos parametrinÀ annetaan jotain muuta kuin kulma, tulos on aina epÀtosi. 
   3581            </summary> 
   3582            <param name="obj">Toinen kulma.</param> 
   3583            <returns></returns> 
   3584        </member> 
   3585        <member name="M:Jypeli.Angle.GetPositiveRadians"> 
   3586            <summary> 
   3587            Palauttaa kulman radiaaneina siten, ettÀ se on aina positiivinen. 
   3588            Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
   3589            </summary> 
   3590            <returns>]0,2pi]</returns> 
   3591        </member> 
   3592        <member name="M:Jypeli.Angle.GetPositiveDegrees"> 
   3593            <summary> 
   3594            Palauttaa kulman asteina siten, ettÀ se on aina positiivinen. 
   3595            Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
   3596            </summary> 
   3597            <returns>]0,360]</returns> 
   3598        </member> 
   3599        <member name="P:Jypeli.Angle.Degree"> 
   3600            <summary> 
   3601            Palauttaa tai asettaa kulman asteina. 
   3602            </summary> 
   3603            <value>Asteet.</value> 
   3604        </member> 
   3605        <member name="P:Jypeli.Angle.Radian"> 
   3606            <summary> 
   3607            Palauttaa tai asettaa kulman radiaaneina. 
   3608            </summary> 
   3609            <value>Radiaanit.</value> 
   3610        </member> 
   3611        <member name="T:Physics2DDotNet.Shapes.ParticleShape"> 
   3612            <summary> 
   3613            Represents a Single point. 
   3614            </summary> 
   3615        </member> 
   3616        <member name="P:Physics2DDotNet.Shapes.IShape.VertexNormals"> 
   3617            <summary> 
   3618            These are the normals for the original vertexes. 
   3619            </summary> 
   3620        </member> 
   3621        <member name="F:Physics2DDotNet.Shapes.ParticleShape.Default"> 
   3622            <summary> 
   3623            All particles are the same! so use this one! 
   3624            </summary> 
   3625        </member> 
   3626        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.ParticleShape.#ctor"> 
   3627            <summary> 
   3628            Creates a new Particle Instance. 
   3629            </summary> 
   3630        </member> 
   3631        <member name="T:Physics2DDotNet.Coefficients"> 
   3632            <summary> 
   3633            Describes the Coefficients of a surface. 
   3634            </summary> 
   3635        </member> 
   3636        <member name="P:Physics2DDotNet.Coefficients.Restitution"> 
   3637            <summary> 
   3638            AKA Bounciness. This is how much energy is kept as kinetic energy after a collision. 
   3639            </summary> 
   3640        </member> 
   3641        <member name="P:Physics2DDotNet.Coefficients.StaticFriction"> 
   3642            <summary> 
   3643            (NOT USED) 
   3644            http://en.wikipedia.org/wiki/Friction 
   3645            </summary> 
   3646        </member> 
   3647        <member name="P:Physics2DDotNet.Coefficients.DynamicFriction"> 
   3648            <summary> 
   3649            http://en.wikipedia.org/wiki/Friction 
   3650            </summary> 
   3651        </member> 
   3652        <member name="T:Jypeli.CollisionShapeQuality"> 
   3653            <summary> 
   3654            Kappaleen kuvion laatu törmÀyksentunnistuksessa. 
   3655            </summary> 
   3656        </member> 
   3657        <member name="F:Jypeli.CollisionShapeQuality.Value"> 
   3658            <summary> 
   3659            Laatuarvo. 
   3660            </summary> 
   3661        </member> 
   3662        <member name="M:Jypeli.CollisionShapeQuality.FromValue(System.Double)"> 
   3663            <summary> 
   3664            Alustaa uuden laatuattribuutin. 
   3665            </summary> 
   3666            <param name="value">Lukuarvo vÀlillÀ <c>0.0</c> (huonoin) ja <c>1.0</c> (paras).</param> 
   3667        </member> 
   3668        <member name="F:Jypeli.CollisionShapeQuality.Worst"> 
   3669            <summary> 
   3670            Huonoin mahdollinen laatu, nopea mutta epÀtarkka. 
   3671            </summary> 
   3672        </member> 
   3673        <member name="F:Jypeli.CollisionShapeQuality.Tolerable"> 
   3674            <summary> 
   3675            VÀlttÀvÀ laatu. 
   3676            </summary> 
   3677        </member> 
   3678        <member name="F:Jypeli.CollisionShapeQuality.Good"> 
   3679            <summary> 
   3680            HyvÀ laatu. 
   3681            </summary> 
   3682        </member> 
   3683        <member name="F:Jypeli.CollisionShapeQuality.Best"> 
   3684            <summary> 
   3685            Paras mahdollinen laatu, tarkka mutta hidas. 
   3686            </summary> 
   3687        </member> 
   3688        <member name="T:Jypeli.Timer"> 
   3689            <summary> 
   3690            Ajastin, joka voidaan asettaa laukaisemaan tapahtumia tietyin vÀliajoin. 
   3691            </summary> 
   3692        </member> 
   3693        <member name="M:Jypeli.Timer.OnTrigger"> 
   3694            <summary> 
   3695            Kutsutaan vÀliajoin. 
   3696            </summary> 
   3697        </member> 
   3698        <member name="M:Jypeli.Timer.#ctor"> 
   3699            <summary> 
   3700            Alustaa uuden ajastinluokan. 
   3701            </summary> 
   3702        </member> 
   3703        <member name="M:Jypeli.Timer.Destroy"> 
   3704            <summary> 
   3705            Tuhoaa ajastimen. Tuhottu ajastin poistuu pelistÀ. 
   3706            </summary> 
   3707        </member> 
   3708        <member name="M:Jypeli.Timer.SingleShot(System.Double,System.Action)"> 
   3709            <summary> 
   3710            Kutsuu aliohjelmaa <c>onTimeout</c> annetun ajan kuluttua. 
   3711            Ajastin luodaan automaattisesti. 
   3712            </summary> 
   3713            <param name="seconds">Aika sekunteina.</param> 
   3714            <param name="onTimeout">Kutsuttava aliohjelma.</param> 
   3715        </member> 
   3716        <member name="M:Jypeli.Timer.Start"> 
   3717            <summary> 
   3718            KÀynnistÀÀ ajastimen. 
   3719            </summary> 
   3720        </member> 
   3721        <member name="M:Jypeli.Timer.Start(System.Int32)"> 
   3722            <summary>  
   3723            KÀynnistÀÀ ajastimen, rajoittaa suorituskerrat.  
   3724            </summary>  
   3725            <param name="times">Kuinka monta kertaa tulee ajastintapahtuma.</param>  
   3726        </member> 
   3727        <member name="M:Jypeli.Timer.Pause"> 
   3728            <summary> 
   3729            PysÀyttÀÀ ajastimen tallentaen sen tilan. 
   3730            </summary> 
   3731        </member> 
   3732        <member name="M:Jypeli.Timer.Stop"> 
   3733            <summary> 
   3734            PysÀyttÀÀ ajastimen ja nollaa sen tilan. 
   3735            </summary> 
   3736        </member> 
   3737        <member name="M:Jypeli.Timer.Reset"> 
   3738            <summary> 
   3739            Nollaa ajastimen tilan. 
   3740            Myös suorituskerrat nollataan. 
   3741            </summary> 
   3742        </member> 
   3743        <member name="M:Jypeli.Timer.LimitTimes(System.Int32)"> 
   3744            <summary> 
   3745            Rajoittaa ajastimen suorituskerrat. 
   3746            </summary> 
   3747            <see cref="P:Jypeli.Timer.Times"/> 
   3748            <see cref="P:Jypeli.Timer.TimesLimited"/> 
   3749        </member> 
   3750        <member name="E:Jypeli.Timer.Trigger"> 
   3751            <summary> 
   3752            Tapahtuu vÀliajoin. 
   3753            </summary> 
   3754        </member> 
   3755        <member name="P:Jypeli.Timer.CreationTime"> 
   3756            <summary> 
   3757            Ajastimen luomisaika. 
   3758            </summary> 
   3759        </member> 
   3760        <member name="P:Jypeli.Timer.Lifetime"> 
   3761            <summary> 
   3762            Ajastimen elinaika. Lasketaan siitÀ lÀhtien, kun ajastin luodaan. 
   3763            </summary> 
   3764        </member> 
   3765        <member name="P:Jypeli.Timer.MaximumLifetime"> 
   3766            <summary> 
   3767            Ajastimen suurin mahdollinen elinaika. 
   3768            Kun <c>Lifetime</c> on suurempi kuin tÀmÀ, ajastin poistetaan. 
   3769            </summary> 
   3770        </member> 
   3771        <member name="P:Jypeli.Timer.Enabled"> 
   3772            <summary> 
   3773            Ajastin pÀÀllÀ/pois pÀÀltÀ. 
   3774            </summary> 
   3775        </member> 
   3776        <member name="P:Jypeli.Timer.Interval"> 
   3777            <summary> 
   3778            Aika sekunneissa, jonka vÀlein <c>Trigger</c> tapahtuu. 
   3779            </summary> 
   3780        </member> 
   3781        <member name="P:Jypeli.Timer.CurrentTime"> 
   3782            <summary> 
   3783            Menossa oleva hetki nollasta vÀliaikaan (<c>Interval</c>). 
   3784            </summary> 
   3785        </member> 
   3786        <member name="P:Jypeli.Timer.SecondCounter"> 
   3787            <summary> 
   3788            Sekuntilaskuri. Voidaan sitoa nÀyttöihin. 
   3789            </summary> 
   3790        </member> 
   3791        <member name="P:Jypeli.Timer.Times"> 
   3792            <summary> 
   3793            MÀÀrÀÀ, kuinka monta kertaa tapahtuma suoritetaan. 
   3794            Kun tapahtumaa on suoritettu tarpeeksi, <c>Enabled</c> saa automaattisesti 
   3795            arvon <c>false</c>, jolloin ajastin pysÀhtyy. 
   3796            Kun laskuri nollataan, myös Times palautuu oletusarvoonsa. 
   3797            Huomaa, ettÀ <c>TimesLimited</c> tulee olla <c>true</c>, ettÀ arvo otetaan huomioon. 
   3798            </summary> 
   3799            <see cref="P:Jypeli.Timer.TimesLimited"/> 
   3800        </member> 
   3801        <member name="P:Jypeli.Timer.TimesLimited"> 
   3802            <summary> 
   3803            Ajastimen suorituskertojen rajoitus pÀÀlle/pois. 
   3804            </summary> 
   3805            <see cref="P:Jypeli.Timer.Times"/> 
   3806        </member> 
   3807        <member name="P:Jypeli.Timer.Tag"> 
   3808            <summary> 
   3809            Voidaan asettaa esimerkiksi kentÀksi, jota halutaan pÀivittÀÀ Trigger-tapahtumassa. 
   3810            Arvo ei muutu, jos sitÀ ei muuteta. 
   3811            </summary> 
   3812        </member> 
   3813        <member name="T:Jypeli.Timer.TriggerHandler"> 
   3814            <summary> 
   3815            AjastintapahtumankÀsittelijÀ. 
   3816            </summary> 
   3817        </member> 
   3818        <member name="T:Jypeli.ObjectCreator"> 
   3819            <summary> 
   3820            Sellaisen aliohjelman tyyppi, joka ei ota parametreja ja 
   3821            palauttaa GameObject-tyyppisen aliohjelman. TÀllaisen paikalle 
   3822            kelpaa myös aliohjelma, jonka paluutyyppi on PhysicsObject. 
   3823            </summary> 
   3824        </member> 
   3825        <member name="T:Jypeli.Tiles"> 
   3826            <summary> 
   3827            SisÀltÀÀ aliohjelmia ruutukentÀn luomiseksi. 
   3828            </summary> 
   3829        </member> 
   3830        <member name="M:Jypeli.Tiles.ReadFromFile(System.String)"> 
   3831            <summary> 
   3832            Lukee kentÀn ruudut tiedostosta. 
   3833            </summary> 
   3834            <param name="path">Tiedoston polku</param> 
   3835            <returns>KentÀn ruudut kaksiulotteisessa taulukossa</returns> 
   3836        </member> 
   3837        <member name="M:Jypeli.Tiles.Insert(Jypeli.Game,System.Char[0:,0:],System.Collections.Generic.Dictionary{System.Char,Jypeli.ObjectCreator},System.Double,System.Double)"> 
   3838            <summary> 
   3839             LisÀÀ kenttÀÀn olioita aseteltuna tasavÀlein ruudukkoon. Aseteltavat oliot kerrotaan 
   3840             merkeistÀ koostuvassa kaksiulotteisessa taulukossa. <code>legend</code> sisÀltÀÀ aliohjelmat, 
   3841             joilla tiettyjÀ merkkejÀ vastaavat oliot tehdÀÀn. 
   3842            </summary> 
   3843            <remarks> 
   3844            Huom! Tiilien asettaminen muuttaa kentÀn kokoa. Jos lisÀÀt kenttÀÀn reunat, tee se vasta 
   3845            tÀmÀn aliohjelman kutsun jÀlkeen. 
   3846            </remarks> 
   3847            <param name="game">Peli</param> 
   3848            <param name="tiles">Ruudut kaksiulotteisena taulukkona merkeistÀ</param> 
   3849            <param name="legend">Kokoelma aliohjelmia, jossa eri merkkejÀ vastaa eri aliohjelma</param> 
   3850            <param name="tileWidth">Ruudun leveys</param> 
   3851            <param name="tileHeight">Ruudun korkeus</param> 
   3852        </member> 
   3853        <member name="F:Jypeli.Button.Start"> 
   3854            <summary> 
   3855            Start. 
   3856            </summary> 
   3857        </member> 
   3858        <member name="F:Jypeli.Button.Back"> 
   3859            <summary> 
   3860            Back. 
   3861            </summary> 
   3862        </member> 
   3863        <member name="F:Jypeli.Button.LeftStick"> 
   3864            <summary> 
   3865            Oikea tikku. 
   3866            </summary> 
   3867        </member> 
   3868        <member name="F:Jypeli.Button.RightStick"> 
   3869            <summary> 
   3870            Vasen tikku. 
   3871            </summary> 
   3872        </member> 
   3873        <member name="F:Jypeli.Button.LeftShoulder"> 
   3874            <summary> 
   3875            Vasen olkanappi. 
   3876            </summary> 
   3877        </member> 
   3878        <member name="F:Jypeli.Button.RightShoulder"> 
   3879            <summary> 
   3880            Oikea olkanappi. 
   3881            </summary> 
   3882        </member> 
   3883        <member name="F:Jypeli.Button.RightTrigger"> 
   3884            <summary> 
   3885            Oikea liipasin. 
   3886            </summary> 
   3887        </member> 
   3888        <member name="F:Jypeli.Button.LeftTrigger"> 
   3889            <summary> 
   3890            Vasen liipasin. 
   3891            </summary> 
   3892        </member> 
   3893        <member name="T:Jypeli.GamePad"> 
   3894            <summary> 
   3895            Xbox-peliohjain. 
   3896            </summary> 
   3897        </member> 
   3898        <member name="M:Jypeli.GamePad.Enable(Jypeli.Button)"> 
   3899            <summary> 
   3900            Ottaa kÀytöstÀ poistetun napin takaisin kÀyttöön. 
   3901            </summary> 
   3902        </member> 
   3903        <member name="M:Jypeli.GamePad.Enable(Jypeli.AnalogControl)"> 
   3904            <summary> 
   3905            Ottaa kÀytöstÀ poistetun analogiohjaimen takaisin kÀyttöön. 
   3906            </summary> 
   3907        </member> 
   3908        <member name="M:Jypeli.GamePad.Disable(Jypeli.Button)"> 
   3909            <summary> 
   3910            Poistaa napin kÀytöstÀ. 
   3911            </summary> 
   3912        </member> 
   3913        <member name="M:Jypeli.GamePad.Disable(Jypeli.AnalogControl)"> 
   3914            <summary> 
   3915            Poistaa analogiohjaimen (tikku tai nappi) kÀytöstÀ. 
   3916            </summary> 
   3917        </member> 
   3918        <member name="M:Jypeli.GamePad.AnyButtonDown"> 
   3919            <summary> 
   3920            Palauttaa, onko yksikÀÀn ohjaimen nappi alhaalla. 
   3921            </summary> 
   3922            <returns><c>bool</c></returns> 
   3923        </member> 
   3924        <member name="M:Jypeli.GamePad.Vibrate(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   3925            <summary> 
   3926            TÀristÀÀ peliohjainta. 
   3927            </summary> 
   3928            <param name="leftMotor">Vasemmanpuoleisen moottorin tÀrinÀn mÀÀrÀ (maksimi 1).</param> 
   3929            <param name="rightMotor">Oikeanpuoleisen moottorin tÀrinÀn mÀÀrÀ (maksimi 1) .</param> 
   3930            <param name="leftAcceleration">Vasemmanpuoleisen moottorin tÀrinÀkiihtyvyys (yksikköÀ sekunnissa).</param> 
   3931            <param name="rightAcceleration">Oikeanpuoleisen moottorin tÀrinÀkiihtyvyys (yksikköÀ sekunnissa).</param> 
   3932            <param name="time">Aika, jonka tÀrinÀ kestÀÀ (sekunteina).</param> 
   3933        </member> 
   3934        <member name="P:Jypeli.GamePad.LeftThumbDirection"> 
   3935            <summary> 
   3936            Vasemman tatin suuntavektori. 
   3937            Vaihtelee vÀlillÀ (-1, -1) - (1, 1) 
   3938            </summary> 
   3939        </member> 
   3940        <member name="P:Jypeli.GamePad.RightThumbDirection"> 
   3941            <summary> 
   3942            Oikean tatin suuntavektori. 
   3943            Vaihtelee vÀlillÀ (-1, -1) - (1, 1) 
   3944            </summary> 
   3945        </member> 
   3946        <member name="P:Jypeli.GamePad.LeftTriggerState"> 
   3947            <summary> 
   3948            Vasemman liipaisimen tila. 
   3949            Vaihtelee vÀlillÀ 0 - 1. 
   3950            </summary> 
   3951        </member> 
   3952        <member name="P:Jypeli.GamePad.RightTriggerState"> 
   3953            <summary> 
   3954            Oikean liipaisimen tila. 
   3955            Vaihtelee vÀlillÀ 0 - 1. 
   3956            </summary> 
   3957        </member> 
   3958        <member name="T:Jypeli.Animation"> 
   3959            <summary> 
   3960            Sarja kuvia, jotka vaihtuvat halutulla nopeudella.  
   3961            Yksi animaatio koostuu yhdestÀ tai useammasta kuvasta. 
   3962            </summary> 
   3963        </member> 
   3964        <member name="M:Jypeli.Animation.#ctor(Jypeli.Image[])"> 
   3965            <summary> 
   3966            Luo uuden animaation. 
   3967            </summary> 
   3968            <param name="frames">Animaation ruudut.</param> 
   3969        </member> 
   3970        <member name="M:Jypeli.Animation.#ctor(Jypeli.Animation)"> 
   3971            <summary> 
   3972            Luo kopion jo tunnetusta animaatiosta. 
   3973            </summary> 
   3974            <param name="src">Kopioitava animaatio.</param> 
   3975        </member> 
   3976        <member name="M:Jypeli.Animation.Start"> 
   3977            <summary> 
   3978            KÀynnistÀÀ animaation alusta. 
   3979            </summary> 
   3980        </member> 
   3981        <member name="M:Jypeli.Animation.Start(System.Int32)"> 
   3982            <summary> 
   3983            KÀynnistÀÀ animaation alusta. 
   3984            </summary> 
   3985            <param name="repeatCount">Kuinka monta kertaa animaatio suoritetaan.</param> 
   3986        </member> 
   3987        <member name="M:Jypeli.Animation.Resume"> 
   3988            <summary> 
   3989            Jatkaa animaatiota siitÀ, mihin viimeksi jÀÀtiin. 
   3990            </summary> 
   3991        </member> 
   3992        <member name="M:Jypeli.Animation.Stop"> 
   3993            <summary> 
   3994            PysÀyttÀÀ animaation asettaen sen ensimmÀiseen ruutuun. 
   3995            </summary> 
   3996        </member> 
   3997        <member name="M:Jypeli.Animation.Step(System.Int32)"> 
   3998            <summary> 
   3999            Etenee animaatiossa halutun mÀÀrÀn ruutuja. KÀytÀ negatiivisia arvoja, jos haluat 
   4000            kulkea taaksepÀin. 
   4001            </summary> 
   4002            <param name="numberOfFrames">EdettÀvÀ mÀÀrÀ ruutuja.</param> 
   4003        </member> 
   4004        <member name="M:Jypeli.Animation.Step"> 
   4005            <summary> 
   4006            Etenee animaatiossa yhden ruudun eteenpÀin. 
   4007            </summary> 
   4008        </member> 
   4009        <member name="M:Jypeli.Animation.Mirror(Jypeli.Animation)"> 
   4010            <summary> 
   4011            Peilaa animaation X-suunnassa. 
   4012            </summary> 
   4013            <param name="a">Peilattava animaatio.</param> 
   4014            <returns>Peilattu animaatio.</returns> 
   4015        </member> 
   4016        <member name="M:Jypeli.Animation.Flip(Jypeli.Animation)"> 
   4017            <summary> 
   4018            Peilaa animaation Y-suunnassa. 
   4019            </summary> 
   4020            <param name="a">Peilattava animaatio.</param> 
   4021            <returns>Peilattu animaatio.</returns> 
   4022        </member> 
   4023        <member name="M:Jypeli.Animation.Color(Jypeli.Animation,Jypeli.Color)"> 
   4024            <summary> 
   4025            VÀrittÀÀ animaation. 
   4026            </summary> 
   4027            <param name="a">Animaatio.</param> 
   4028            <param name="color">VÀri, jolla vÀritetÀÀn.</param> 
   4029            <returns>VÀritetty animaatio.</returns> 
   4030        </member> 
   4031        <member name="P:Jypeli.Animation.FrameCount"> 
   4032            <summary> 
   4033            Ruutujen mÀÀrÀ. 
   4034            </summary> 
   4035        </member> 
   4036        <member name="P:Jypeli.Animation.CurrentFrameIndex"> 
   4037            <summary> 
   4038            Aktiivisen animaatioruudun indeksi (alkaa nollasta). 
   4039            </summary> 
   4040        </member> 
   4041        <member name="P:Jypeli.Animation.FPS"> 
   4042            <summary> 
   4043            Animaation pÀivitysnopeus ruutuina sekunnissa (frames per second). 
   4044            </summary> 
   4045        </member> 
   4046        <member name="P:Jypeli.Animation.CurrentFrame"> 
   4047            <summary> 
   4048            TÀllÀ hetkellÀ nÀkyvÀ ruutu animaatiosta. 
   4049            </summary> 
   4050        </member> 
   4051        <member name="P:Jypeli.Animation.StopOnLastFrame"> 
   4052            <summary> 
   4053            Jos <c>true</c>, animaatio ei pysÀhtyessÀ palaa ensimmÀiseen 
   4054            ruutuun. 
   4055            </summary> 
   4056        </member> 
   4057        <member name="T:AdvanceMath.Quaternion"> 
   4058            <summary> 
   4059                Summary description for Quaternion. 
   4060            </summary> 
   4061        </member> 
   4062        <member name="F:AdvanceMath.Quaternion.Identity"> 
   4063            <summary> 
   4064               An Identity Quaternion. 
   4065            </summary> 
   4066        </member> 
   4067        <member name="F:AdvanceMath.Quaternion.Zero"> 
   4068            <summary> 
   4069               A Quaternion With all elements set to 0; 
   4070            </summary> 
   4071        </member> 
   4072        <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.Slerp(System.Double,AdvanceMath.Quaternion,AdvanceMath.Quaternion,System.Boolean)"> 
   4073            <summary> 
   4074             
   4075            </summary> 
   4076            <param name="time"></param> 
   4077            <param name="quatA"></param> 
   4078            <param name="quatB"></param> 
   4079            <param name="useShortestPath"></param> 
   4080            <returns></returns> 
   4081        </member> 
   4082        <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.FromAngleAxis(System.Double,AdvanceMath.Vector3D)"> 
   4083            <summary> 
   4084            Creates a Quaternion from a supplied angle and aXis. 
   4085            </summary> 
   4086            <param name="angle">Value of an angle in radians.</param> 
   4087            <param name="aXis">ArbitrarY aXis vector.</param> 
   4088            <returns></returns> 
   4089        </member> 
   4090        <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.Squad(System.Double,AdvanceMath.Quaternion,AdvanceMath.Quaternion,AdvanceMath.Quaternion,AdvanceMath.Quaternion,System.Boolean)"> 
   4091            <summary> 
   4092                Performs spherical quadratic interpolation. 
   4093            </summary> 
   4094            <param name="t"></param> 
   4095            <param name="p"></param> 
   4096            <param name="a"></param> 
   4097            <param name="b"></param> 
   4098            <param name="q"></param> 
   4099            <returns></returns> 
   4100        </member> 
   4101        <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.#ctor(System.Double,System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   4102            <summary> 
   4103                Creates a new Quaternion. 
   4104            </summary> 
   4105        </member> 
   4106        <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.FromEulerAngles(System.Double,System.Double,System.Double)"> 
   4107            <summary> 
   4108            Combines the euler angles in the order Yaw, pitch, roll to create a rotation quaternion 
   4109            </summary> 
   4110            <param name="pitch"></param> 
   4111            <param name="Yaw"></param> 
   4112            <param name="roll"></param> 
   4113            <returns></returns> 
   4114        </member> 
   4115        <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.Dot(AdvanceMath.Quaternion)"> 
   4116            <summary> 
   4117            Performs a Dot Product operation on 2 Quaternions. 
   4118            </summary> 
   4119            <param name="quat"></param> 
   4120            <returns></returns> 
   4121        </member> 
   4122        <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.Normalize"> 
   4123            <summary> 
   4124                Normalizes elements of this quaterion to the range [0,1]. 
   4125            </summary> 
   4126        </member> 
   4127        <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.ToAngleAxis(System.Double@,AdvanceMath.Vector3D@)"> 
   4128            <summary> 
   4129                
   4130            </summary> 
   4131            <param name="angle"></param> 
   4132            <param name="aXis"></param> 
   4133            <returns></returns> 
   4134        </member> 
   4135        <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.ToRotationMatrix"> 
   4136            <summary> 
   4137            Gets a 3X3 rotation matriX from this Quaternion. 
   4138            </summary> 
   4139            <returns></returns> 
   4140        </member> 
   4141        <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.Inverse"> 
   4142            <summary> 
   4143            Computes the inverse of a Quaternion. 
   4144            </summary> 
   4145            <returns></returns> 
   4146        </member> 
   4147        <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.ToAxis(AdvanceMath.Vector3D@,AdvanceMath.Vector3D@,AdvanceMath.Vector3D@)"> 
   4148            <summary> 
   4149             
   4150            </summary> 
   4151            <param name="XAxis"></param> 
   4152            <param name="YAxis"></param> 
   4153            <param name="ZAxis"></param> 
   4154        </member> 
   4155        <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.Log"> 
   4156            <summary> 
   4157                Calculates the logarithm of a Quaternion. 
   4158            </summary> 
   4159            <returns></returns> 
   4160        </member> 
   4161        <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.Exp"> 
   4162            <summary> 
   4163                Calculates the Exponent of a Quaternion. 
   4164            </summary> 
   4165            <returns></returns> 
   4166        </member> 
   4167        <member name="M:AdvanceMath.Quaternion.ToString"> 
   4168            <summary> 
   4169                Overrides the Object.ToString() method to provide a teXt representation of  
   4170                a Quaternion. 
   4171            </summary> 
   4172            <returns>A string representation of a Quaternion.</returns> 
   4173        </member> 
   4174        <member name="P:AdvanceMath.Quaternion.Norm"> 
   4175            <summary> 
   4176                Squared 'length' of this quaternion. 
   4177            </summary> 
   4178        </member> 
   4179        <member name="P:AdvanceMath.Quaternion.XAxis"> 
   4180            <summary> 
   4181               Local X-aXis portion of this rotation. 
   4182            </summary> 
   4183        </member> 
   4184        <member name="P:AdvanceMath.Quaternion.YAxis"> 
   4185            <summary> 
   4186               Local Y-aXis portion of this rotation. 
   4187            </summary> 
   4188        </member> 
   4189        <member name="P:AdvanceMath.Quaternion.ZAxis"> 
   4190            <summary> 
   4191               Local Z-aXis portion of this rotation. 
   4192            </summary> 
   4193        </member> 
   4194        <member name="T:Jypeli.HighScoreList"> 
   4195            <summary> 
   4196            PitÀÀ kirjaa parhaista pisteistÀ ja mahdollistaa niiden tallentamisen tiedostoon. 
   4197            </summary> 
   4198        </member> 
   4199        <member name="M:Jypeli.HighScoreList.LoadOrCreate(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont,System.String,System.Int32)"> 
   4200            <summary> 
   4201            Lataa olemassaolevan listan tiedostosta tai luo uuden, jos tiedostoa ei ole. 
   4202            </summary> 
   4203            <param name="font">Listan fontti.</param> 
   4204            <param name="filename">Pistetiedoston nimi.</param> 
   4205            <param name="listlen">Listan pituus.</param> 
   4206            <returns>Parhaiden pisteiden lista.</returns> 
   4207        </member> 
   4208        <member name="M:Jypeli.HighScoreList.LoadOrCreate(System.String,System.Int32)"> 
   4209            <summary> 
   4210            Lataa olemassaolevan listan tiedostosta tai luo uuden, jos tiedostoa ei ole. 
   4211            KÀyttÀÀ oletusfonttia. 
   4212            </summary> 
   4213            <param name="filename">Pistetiedoston nimi.</param> 
   4214            <param name="listlen">Listan pituus.</param> 
   4215            <returns>Parhaiden pisteiden lista.</returns> 
   4216        </member> 
   4217        <member name="M:Jypeli.HighScoreList.Create(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont,System.String,System.Int32)"> 
   4218            <summary> 
   4219            Luo uuden parhaiden pisteiden listan. 
   4220            </summary> 
   4221            <param name="font">Listan fontti.</param> 
   4222            <param name="filename">Pistetiedoston nimi.</param> 
   4223            <param name="listlen">Listan pituus.</param> 
   4224            <returns>Parhaiden pisteiden lista.</returns> 
   4225        </member> 
   4226        <member name="M:Jypeli.HighScoreList.Create(System.String,System.Int32)"> 
   4227            <summary> 
   4228            Luo uuden parhaiden pisteiden listan. 
   4229            KÀyttÀÀ oletusfonttia. 
   4230            </summary> 
   4231            <param name="filename">Pistetiedoston nimi.</param> 
   4232            <param name="listlen">Listan pituus.</param> 
   4233            <returns>Parhaiden pisteiden lista.</returns> 
   4234        </member> 
   4235        <member name="M:Jypeli.HighScoreList.Load(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont,System.String)"> 
   4236            <summary> 
   4237            Lataa olemassaolevan listan tiedostosta. 
   4238            </summary> 
   4239            <param name="font">Listan fontti.</param> 
   4240            <param name="filename">Pistetiedoston nimi.</param> 
   4241            <returns>Parhaiden pisteiden lista.</returns> 
   4242        </member> 
   4243        <member name="M:Jypeli.HighScoreList.Load(System.String)"> 
   4244            <summary> 
   4245            Lataa olemassaolevan listan tiedostosta. 
   4246            KÀyttÀÀ oletusfonttia. 
   4247            </summary> 
   4248            <param name="filename">Pistetiedoston nimi.</param> 
   4249            <returns>Parhaiden pisteiden lista.</returns> 
   4250        </member> 
   4251        <member name="M:Jypeli.HighScoreList.compareScores(System.Int64,System.Int64)"> 
   4252            <summary> 
   4253            Vertaa kahta tulosta. 
   4254            </summary> 
   4255            <param name="reference">Referenssipisteet (mihin verrataan).</param> 
   4256            <param name="score">Verrattavat pisteet.</param> 
   4257            <returns><c>true</c> jos tulos on referenssitulosta parempi, muuten <c>false</c>.</returns> 
   4258        </member> 
   4259        <member name="M:Jypeli.HighScoreList.GetPlacementWithScore(System.Int64)"> 
   4260            <summary> 
   4261            Palauttaa, mille sijalle annetulla pistemÀÀrÀllÀ pÀÀsisi listalla. 
   4262            Jos pistemÀÀrÀ ei oikeuta listapaikkaan, palautetaan 0. 
   4263            </summary> 
   4264            <param name="score">PistemÀÀrÀ.</param> 
   4265            <returns>Listasijoitus.</returns> 
   4266        </member> 
   4267        <member name="M:Jypeli.HighScoreList.AddScore(System.String,System.Int64)"> 
   4268            <summary> 
   4269            LisÀÀ tuloksen listalle automaattisesti oikeaan paikkaan ja palauttaa 
   4270            sijoituksen. 
   4271            </summary> 
   4272            <param name="name">Nimi.</param> 
   4273            <param name="score">Pisteet.</param> 
   4274            <returns>Paikka, johon nimi lisÀttiin listalle. 0 jos ei lisÀtty.</returns> 
   4275        </member> 
   4276        <member name="M:Jypeli.HighScoreList.Show"> 
   4277            <summary> 
   4278            NÀyttÀÀ listan ruudulla. 
   4279            Ei kysy nimeÀ. 
   4280            </summary> 
   4281        </member> 
   4282        <member name="M:Jypeli.HighScoreList.Show(System.Int32)"> 
   4283            <summary> 
   4284            Kysyy pelaajan nimeÀ jos annettu pistemÀÀrÀ riittÀÀ listalle 
   4285            pÀÀsemiseen ja lisÀÀ pelaajan nimen ja pisteet listalle. 
   4286            NÀyttÀÀ listan. 
   4287            </summary> 
   4288            <param name="score">Pisteet.</param> 
   4289        </member> 
   4290        <member name="M:Jypeli.HighScoreList.Hide"> 
   4291            <summary> 
   4292            Piilottaa listan ruudulta. 
   4293            </summary> 
   4294        </member> 
   4295        <member name="P:Jypeli.HighScoreList.Length"> 
   4296            <summary> 
   4297            Listan pituus, eli kuinka monta nimeÀ pisteineen tallennetaan. 
   4298            </summary> 
   4299        </member> 
   4300        <member name="P:Jypeli.HighScoreList.ScreenInput"> 
   4301            <summary> 
   4302            Ruudulla nÀytettÀvÀ nimikysely. 
   4303            </summary> 
   4304        </member> 
   4305        <member name="P:Jypeli.HighScoreList.ScreenList"> 
   4306            <summary> 
   4307            Ruudulla nÀytettÀvÀ lista. 
   4308            </summary> 
   4309        </member> 
   4310        <member name="P:Jypeli.HighScoreList.CongratulationText"> 
   4311            <summary> 
   4312            Onnitteluteksti listalle pÀÀsemisestÀ. 
   4313            Paikka listalla saadaan kirjoittamalla {0} ja pisteet kirjoittamalla {1}. 
   4314            <example> 
   4315            lista.CongratulationText = "Onneksi olkoon, pÀÀsit {0}:ksi listalle pisteillÀ {1}! SyötÀ nimesi:"; 
   4316            </example> 
   4317            </summary> 
   4318            <value>The congratulation text.</value> 
   4319        </member> 
   4320        <member name="P:Jypeli.HighScoreList.ReverseOrder"> 
   4321            <summary> 
   4322            Jos asetettu, pienempi tulos lasketaan paremmaksi. 
   4323            </summary> 
   4324        </member> 
   4325        <member name="P:Jypeli.HighScoreList.Item(System.Int32)"> 
   4326            <summary> 
   4327            Nimi ja pisteet kysytylle sijalle. 
   4328            Sijat alkavat ykkösestÀ. 
   4329            </summary> 
   4330            <example> 
   4331            String kolmosnimi = lista[3].Name; 
   4332            long kolmospisteet = lista[3].Value; 
   4333            </example> 
   4334        </member> 
   4335        <member name="T:Jypeli.HighScoreData"> 
   4336            <summary> 
   4337            Listadata. 
   4338            </summary> 
   4339        </member> 
   4340        <member name="M:Jypeli.HighScoreData.#ctor"> 
   4341            <summary> 
   4342            Alustaa tyhjÀn <see cref="T:Jypeli.HighScoreData"/>-olion. 
   4343            </summary> 
   4344        </member> 
   4345        <member name="M:Jypeli.HighScoreData.#ctor(System.Int32)"> 
   4346            <summary> 
   4347            Alustaa <see cref="T:Jypeli.HighScoreData"/>-olion halutulla listan pituudella. 
   4348            </summary> 
   4349        </member> 
   4350        <member name="M:Jypeli.HighScoreData.Load(Jypeli.DataStorage,System.String)"> 
   4351            <summary> 
   4352            Lataa listan sisÀllön tiedostosta. 
   4353            </summary> 
   4354            <param name="storage">Datavarasto, josta ladataan.</param> 
   4355            <param name="filename">Tiedoston nimi.</param> 
   4356            <returns></returns> 
   4357        </member> 
   4358        <member name="M:Jypeli.HighScoreData.Save(Jypeli.DataStorage,System.String)"> 
   4359            <summary> 
   4360            Tallentaa listan sisÀllön tiedostoon. 
   4361            </summary> 
   4362            <param name="storage">Datavarasto, johon tallennetaan.</param> 
   4363            <param name="filename">Tiedoston nimi.</param> 
   4364        </member> 
   4365        <member name="P:Jypeli.HighScoreData.Names"> 
   4366            <summary> 
   4367            Nimet. 
   4368            </summary> 
   4369        </member> 
   4370        <member name="P:Jypeli.HighScoreData.Scores"> 
   4371            <summary> 
   4372            Pisteet. 
   4373            </summary> 
   4374        </member> 
   4375        <member name="P:Jypeli.HighScoreData.Length"> 
   4376            <summary> 
   4377            Pistesijojen mÀÀrÀ. 
   4378            </summary> 
   4379        </member> 
   4380        <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.QueryWindow"> 
   4381            <summary> 
   4382            Monipuolinen kyselyikkuna. 
   4383            Jaettu kahteen alueeseen, kysely (query) ja sisÀltö (content). 
   4384            EnsimmÀinen sisÀltÀÀ vapaavalintaisen (mutta ei vÀlttÀmÀttömÀn) kuvan 
   4385            ja tekstin, joka rivitetÀÀn automaattisesti. 
   4386            JÀlkimmÀinen on tÀysin tyhjÀ. 
   4387            </summary> 
   4388        </member> 
   4389        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.QueryWindow.#ctor"> 
   4390            <summary> 
   4391            Alustaa uuden kyselyikkunan. 
   4392            </summary> 
   4393            <example> 
   4394            QueryWindow ikkuna = new QueryWindow(); 
   4395            ikkuna.QueryText = "Valitse nÀistÀ:"; 
   4396            ikkuna.Objects.Add( new IkkunaKomponentti( parametrit ) ); 
   4397            ikkuna.Objects.Add( new IkkunaKomponentti( parametrit ) ); 
   4398            ShowWindow( ikkuna ); 
   4399            </example> 
   4400        </member> 
   4401        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.QueryWindow.updateSize"> 
   4402            <summary> 
   4403            PÀivittÀÀ ikkunan koon. 
   4404            </summary> 
   4405        </member> 
   4406        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.QueryWindow.Draw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing)"> 
   4407            <summary> 
   4408            PiirtÀÀ olion. 
   4409            </summary> 
   4410            <param name="view">NÀkymÀ, johon halutaan piirtÀÀ.</param> 
   4411            <param name="drawing">Ks. <see cref="T:Jypeli.Drawing">Drawing</see>.</param> 
   4412        </member> 
   4413        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.QueryWindow.LeftMargin"> 
   4414            <summary> 
   4415            Vasemman reunan marginaali pikseleinÀ. 
   4416            </summary> 
   4417        </member> 
   4418        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.QueryWindow.RightMargin"> 
   4419            <summary> 
   4420            Oikean reunan marginaali pikseleinÀ. 
   4421            </summary> 
   4422        </member> 
   4423        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.QueryWindow.TopMargin"> 
   4424            <summary> 
   4425            YlÀreunan marginaali pikseleinÀ. 
   4426            </summary> 
   4427        </member> 
   4428        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.QueryWindow.BottomMargin"> 
   4429            <summary> 
   4430            Alareunan marginaali pikseleinÀ. 
   4431            </summary> 
   4432        </member> 
   4433        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.QueryWindow.TextImageSpacing"> 
   4434            <summary> 
   4435            Tekstin ja kuvan etÀisyys pikseleinÀ. 
   4436            Ei kÀytetÀ, jos kuvaa ei mÀÀritetÀ. 
   4437            </summary> 
   4438        </member> 
   4439        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.QueryWindow.QueryContentSpacing"> 
   4440            <summary> 
   4441            Kysely- ja sisÀltöalueiden etÀisyys pikseleinÀ. 
   4442            </summary> 
   4443        </member> 
   4444        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.QueryWindow.QueryText"> 
   4445            <summary> 
   4446            Kyselyteksti. 
   4447            </summary> 
   4448        </member> 
   4449        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.QueryWindow.QueryImage"> 
   4450            <summary> 
   4451            Kyselykuva. 
   4452            Ei vÀlttÀmÀtön. 
   4453            </summary> 
   4454        </member> 
   4455        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.QueryWindow.QueryArea"> 
   4456            <summary> 
   4457            Kyselyalueen rajat. 
   4458            </summary> 
   4459        </member> 
   4460        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.QueryWindow.ContentArea"> 
   4461            <summary> 
   4462            SisÀltöalueen rajat. 
   4463            </summary> 
   4464        </member> 
   4465        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.QueryWindow.DrawBorder"> 
   4466            <summary> 
   4467            PiirretÀÀnkö ikkunalle reunat vai ei. 
   4468            </summary> 
   4469        </member> 
   4470        <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.MoveToPointLogic"> 
   4471            <summary> 
   4472            A class that will apply Force to move an object to a certain point and stop it once it gets there. 
   4473            </summary> 
   4474        </member> 
   4475        <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.MoveToPointLogic.#ctor(Physics2DDotNet.Body,AdvanceMath.Vector2D,System.Double)"> 
   4476            <summary> 
   4477            Creates a new MoveToPointLogic object. 
   4478            </summary> 
   4479            <param name="body">The Body this logic will act on.</param> 
   4480            <param name="destination">The Point it will move the Body too.</param> 
   4481            <param name="maxAcceleration">The maximum acceleration to be applied to the Body</param> 
   4482        </member> 
   4483        <member name="M:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.MoveToPointLogic.#ctor(Physics2DDotNet.Body,AdvanceMath.Vector2D,System.Double,System.Double)"> 
   4484            <summary> 
   4485            Creates a new MoveToPointLogic object. 
   4486            </summary> 
   4487            <param name="body">The Body this logic will act on.</param> 
   4488            <param name="destination">The Point it will move the Body too.</param> 
   4489            <param name="maxAcceleration">The maximum acceleration to be applied to the Body</param> 
   4490            <param name="maxVelocity">The maximum velocity this logic will accelerate the Body too.</param> 
   4491        </member> 
   4492        <member name="F:Physics2DDotNet.Matrices.ToWorld"> 
   4493            <summary> 
   4494            The matrix that is multiplied against to transform a vertex from relative  
   4495            to the Body to the vertex relative to the World. 
   4496            </summary> 
   4497        </member> 
   4498        <member name="F:Physics2DDotNet.Matrices.ToBody"> 
   4499            <summary> 
   4500            The matrix that is multiplied against to transform a vertex from relative  
   4501            to the World to the vertex relative to the Body. 
   4502            </summary> 
   4503        </member> 
   4504        <member name="F:Physics2DDotNet.Matrices.ToWorldNormal"> 
   4505            <summary> 
   4506            The matrix that is multiplied against to transform a normal (unit vector) from relative  
   4507            to the Body to the normal relative to the World. 
   4508            </summary> 
   4509        </member> 
   4510        <!-- Badly formed XML comment ignored for member "F:Physics2DDotNet.Matrices.ToBodyNormal" --> 
   4511        <member name="T:Jypeli.Assets.WandererBrain"> 
   4512            <summary> 
   4513            Aivot, joiden tehtÀvÀnÀ on laittaa omistajansa kulkemaan koordinaattien vÀlillÀ. 
   4514            </summary> 
   4515        </member> 
   4516        <member name="T:Jypeli.Brain"> 
   4517            <summary> 
   4518            Aivoluokka peliolioille. 
   4519            Voidaan kÀyttÀÀ tekoÀlyn ja tilannekohtaisten toimintamallien luomiseen 
   4520            peliolioille, esimerkkinÀ tietokoneen ohjaamat viholliset. 
   4521            </summary>     
   4522        </member> 
   4523        <member name="F:Jypeli.Brain.None"> 
   4524            <summary> 
   4525            TyhjÀt aivot, eivÀt sisÀllÀ mitÀÀn toiminnallisuutta. 
   4526            </summary> 
   4527        </member> 
   4528        <member name="M:Jypeli.Brain.Clone"> 
   4529            <summary> 
   4530            Kopioi aivot sisÀltöineen. Ei toimi Xboxilla. 
   4531            </summary> 
   4532            <returns>Kopio</returns> 
   4533        </member> 
   4534        <member name="M:Jypeli.Brain.AttemptMove(Jypeli.Vector)"> 
   4535            <summary> 
   4536            Tekee siirron. 
   4537            </summary> 
   4538            <param name="movement">SiirtymÀ.</param> 
   4539        </member> 
   4540        <member name="M:Jypeli.Brain.Update(Jypeli.Time)"> 
   4541            <summary> 
   4542            Kutsutaan, kun tilaa pÀivitetÀÀn. 
   4543            Suurin osa pÀÀtöksenteosta tapahtuu tÀÀllÀ. 
   4544            PerivÀssÀ luokassa methodin kuuluu kutsua vastaavaa 
   4545            kantaluokan methodia. 
   4546            </summary> 
   4547            <param name="time">PÀivityksen ajanhetki.</param> 
   4548        </member> 
   4549        <member name="M:Jypeli.Brain.OnCollision(Jypeli.GameObject)"> 
   4550            <summary> 
   4551            Kutsutaan, kun tapahtuu törmÀys. 
   4552            PerivÀssÀ luokassa methodin kuuluu kutsua vastaavaa 
   4553            kantaluokan methodia. 
   4554            </summary> 
   4555            <param name="target">Olio, johon törmÀtÀÀn.</param> 
   4556        </member> 
   4557        <member name="P:Jypeli.Brain.Active"> 
   4558            <summary> 
   4559            Aivot kÀytössÀ tai pois kÀytöstÀ. 
   4560            </summary> 
   4561        </member> 
   4562        <member name="P:Jypeli.Brain.Owner"> 
   4563            <summary> 
   4564            Aivojen haltija. 
   4565            </summary> 
   4566        </member> 
   4567        <member name="M:Jypeli.Assets.WandererBrain.#ctor"> 
   4568            <summary> 
   4569            Aivojen rakentaja. 
   4570            </summary> 
   4571        </member> 
   4572        <member name="M:Jypeli.Assets.WandererBrain.Add(Jypeli.Vector[])"> 
   4573            <summary> 
   4574            LisÀÀ koordinaatin tai useita koordinaatteja, jotka ovat Vector-tyyppisiÀ. 
   4575            </summary> 
   4576            <param name="coordinates">Koordinaatit.</param> 
   4577        </member> 
   4578        <member name="M:Jypeli.Assets.WandererBrain.Update(Jypeli.Time)"> 
   4579            <summary> 
   4580            Kutsutaan, kun tilaa pÀivitetÀÀn. 
   4581            Suurin osa pÀÀtöksenteosta tapahtuu tÀÀllÀ. 
   4582            </summary> 
   4583        </member> 
   4584        <member name="P:Jypeli.Assets.WandererBrain.MovingSpeed"> 
   4585            <summary> 
   4586            Nopeus, jolla liikutaan. 
   4587            </summary> 
   4588            <value>Nopeus.</value> 
   4589        </member> 
   4590        <member name="T:Jypeli.Assets.FollowerBrain"> 
   4591            <summary> 
   4592            Aivot, joiden tehtÀvÀnÀ on laittaa omistajansa seuraamaan jotakin kohdetta. 
   4593            </summary> 
   4594        </member> 
   4595        <member name="M:Jypeli.Assets.FollowerBrain.#ctor"> 
   4596            <summary> 
   4597            Luo aivot. 
   4598            </summary> 
   4599        </member> 
   4600        <member name="M:Jypeli.Assets.FollowerBrain.#ctor(Jypeli.GameObject)"> 
   4601            <summary> 
   4602            Luo aivot ja asettaa ne seuraamaan kohdetta. 
   4603            </summary> 
   4604            <param name="target">Seurattava olio.</param> 
   4605        </member> 
   4606        <member name="M:Jypeli.Assets.FollowerBrain.Update(Jypeli.Time)"> 
   4607            <summary> 
   4608            Kutsutaan, kun tilaa pÀivitetÀÀn. 
   4609            Suurin osa pÀÀtöksenteosta tapahtuu tÀÀllÀ. 
   4610            </summary> 
   4611        </member> 
   4612        <member name="P:Jypeli.Assets.FollowerBrain.Target"> 
   4613            <summary> 
   4614            Kohde, jota seurataan. 
   4615            </summary> 
   4616            <value>Kohde.</value> 
   4617        </member> 
   4618        <member name="P:Jypeli.Assets.FollowerBrain.MovingSpeed"> 
   4619            <summary> 
   4620            Nopeus, jolla liikutaan. 
   4621            </summary> 
   4622            <value>Nopeus.</value> 
   4623        </member> 
   4624        <member name="E:Jypeli.Assets.FollowerBrain.TargetClose"> 
   4625            <summary> 
   4626            Tapahtuma, joka suoritetaan, kun ollaan tarpeeksi lÀhellÀ seurattavaa. 
   4627            </summary> 
   4628        </member> 
   4629        <member name="P:Jypeli.Assets.FollowerBrain.TargetCloseDistance"> 
   4630            <summary> 
   4631            EtÀisyys, jolloin ollaan lÀhellÀ kohdetta. 
   4632            </summary> 
   4633            <value>EtÀisyys.</value> 
   4634        </member> 
   4635        <member name="P:Jypeli.Assets.FollowerBrain.StopWhenTargetClose"> 
   4636            <summary> 
   4637            PysÀhdytÀÀnkö, kun ollaan lÀhellÀ kohdetta. 
   4638            </summary> 
   4639            <value> 
   4640                <c>true</c> jos pysÀhdytÀÀn; jos ei, niin <c>false</c>. 
   4641            </value> 
   4642        </member> 
   4643        <member name="P:Jypeli.Assets.FollowerBrain.FollowAlways"> 
   4644            <summary> 
   4645            Seuraako kohdetta aina, riippumatta etÀisyydestÀ. 
   4646            </summary> 
   4647            <value> 
   4648                <c>true</c> jos seuraa; jos ei, niin <c>false</c>. 
   4649            </value> 
   4650        </member> 
   4651        <member name="P:Jypeli.Assets.FollowerBrain.TargetFollowDistance"> 
   4652            <summary> 
   4653            EtÀisyys kohteeseen. Jos tÀmÀ tai alle, niin jolloin aletaan seuraamaan kohdetta. 
   4654            </summary> 
   4655        </member> 
   4656        <member name="T:Jypeli.Assets.RandomMoverBrain"> 
   4657            <summary> 
   4658            Aivot, jotka laittavat omistajansa liikkumaan satunnaisesti eri suuntiin törmÀyksissÀ ja tietyn ajan jÀlkeen. 
   4659            </summary> 
   4660        </member> 
   4661        <member name="M:Jypeli.Assets.RandomMoverBrain.#ctor"> 
   4662            <summary> 
   4663            Luo uudet aivot. 
   4664            </summary> 
   4665        </member> 
   4666        <member name="M:Jypeli.Assets.RandomMoverBrain.OnCollision(Jypeli.GameObject)"> 
   4667            <summary> 
   4668            Kutsutaan, kun tapahtuu törmÀys. 
   4669            </summary> 
   4670            <param name="target">Olio, johon törmÀtÀÀn.</param> 
   4671        </member> 
   4672        <member name="M:Jypeli.Assets.RandomMoverBrain.Update(Jypeli.Time)"> 
   4673            <summary> 
   4674            Kutsutaan pÀivityksessÀ 
   4675            </summary> 
   4676            <param name="gameTime">Peliaika.</param> 
   4677        </member> 
   4678        <member name="P:Jypeli.Assets.RandomMoverBrain.ChangeMovementSeconds"> 
   4679            <summary> 
   4680            Aika sekunteina, jonka kuluttua muutetaan liikesuuntaa 
   4681            </summary> 
   4682        </member> 
   4683        <member name="T:Jypeli.Assets.PlatformWandererBrain"> 
   4684            <summary> 
   4685            Aivot, jotka laittavat omistajansa hortoilemaan tasohyppelytasoa 
   4686            edestakaisin. 
   4687            </summary> 
   4688        </member> 
   4689        <member name="T:Jypeli.Drawing"> 
   4690            <summary> 
   4691            Piirtofunktioita. 
   4692            </summary> 
   4693        </member> 
   4694        <member name="F:Jypeli.Drawing.beginHasBeenCalled"> 
   4695            <summary> 
   4696            For error checking. 
   4697            </summary> 
   4698        </member> 
   4699        <member name="M:Jypeli.Drawing.#ctor(Jypeli.Game)"> 
   4700            <summary> 
   4701            Alustaa uuden piirtoluokan. 
   4702            </summary> 
   4703            <param name="game">Peli.</param> 
   4704        </member> 
   4705        <member name="M:Jypeli.Drawing.Initialize(Jypeli.View)"> 
   4706            <summary> 
   4707            Alustaa piirtÀmisen tietylle nÀkymÀlle. 
   4708            Kutsutaan pelin alussa, yleensÀ vain kerran. 
   4709            </summary> 
   4710            <param name="view">The view.</param> 
   4711        </member> 
   4712        <member name="M:Jypeli.Drawing.Dispose"> 
   4713            <summary> 
   4714            Vapauttaa olion varaamat resurssit sen tuhoutuessa. 
   4715            </summary> 
   4716        </member> 
   4717        <member name="M:Jypeli.Drawing.Begin"> 
   4718            <summary> 
   4719            Kutsutaan, kun aloitetaan piirtÀminen. PiirtÀmisen jÀlkeen tulee kutsua metodia <c>End</c>. 
   4720            </summary> 
   4721        </member> 
   4722        <member name="M:Jypeli.Drawing.BeginScreen"> 
   4723            <summary> 
   4724            Kutsutaan, kun aloitetaan piirtÀmÀÀn ruutukoordinaateissa. PiirtÀmisen jÀlkeen tulee kutsua metodia <c>End</c>. 
   4725            </summary> 
   4726        </member> 
   4727        <member name="M:Jypeli.Drawing.End"> 
   4728            <summary> 
   4729            Kutsutaan, kun lopetetaan piirtÀminen. Voidaan kutsua ainoastaan Begin:in jÀlkeen. 
   4730            </summary> 
   4731        </member> 
   4732        <member name="M:Jypeli.Drawing.DrawText(System.String,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont,Jypeli.Vector,Jypeli.Color)"> 
   4733            <summary> 
   4734            PiirtÀÀ tekstiÀ ruudulle. 
   4735            </summary> 
   4736            <param name="text">PiirrettÀvÀ teksti.</param> 
   4737            <param name="font">Fontti, jota kÀytetÀÀn.</param> 
   4738            <param name="position">Paikka maailmankoordinaateissa.</param> 
   4739            <param name="color">VÀri, jota kÀytetÀÀn.</param> 
   4740        </member> 
   4741        <member name="M:Jypeli.Drawing.DrawText(System.String,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont,Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,Jypeli.Color)"> 
   4742            <summary> 
   4743            PiirtÀÀ tekstiÀ ruudulle. 
   4744            </summary> 
   4745            <param name="text">PiirrettÀvÀ teksti.</param> 
   4746            <param name="font">Fontti, jota kÀytetÀÀn.</param> 
   4747            <param name="position">Paikka maailmankoordinaateissa.</param> 
   4748            <param name="origo">Tekstin keskipiste (0,0 on keskellÀ).</param> 
   4749            <param name="color">VÀri, jota kÀytetÀÀn.</param> 
   4750        </member> 
   4751        <member name="M:Jypeli.Drawing.DrawTextOnImage(System.String,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteBatch,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont,Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
   4752            <summary> 
   4753            PiirtÀÀ tekstiÀ kuvan pÀÀlle. 
   4754            </summary> 
   4755            <param name="text">PiirrettÀvÀ teksti.</param> 
   4756            <param name="spriteBatch">Spritebatch, jolla piirretÀÀn.</param> 
   4757            <param name="font">Fontti, jota kÀytetÀÀn.</param> 
   4758            <param name="textColor">Tekstin vÀri.</param> 
   4759            <param name="bgColor">Tekstin taustavÀri.</param> 
   4760            <returns></returns> 
   4761        </member> 
   4762        <member name="M:Jypeli.Drawing.DrawImage(Jypeli.Image,Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,Jypeli.Angle)"> 
   4763            <summary> 
   4764            PiirtÀÀ kuvan ruudulle. 
   4765            </summary> 
   4766            <param name="image">Kuva.</param> 
   4767            <param name="position">Paikka maailmankoordinaatistossa.</param> 
   4768            <param name="size">Kuvan koko.</param> 
   4769            <param name="angle">Kuvan kÀÀntökulma.</param> 
   4770        </member> 
   4771        <member name="M:Jypeli.Drawing.DrawImage(Jypeli.Image,Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,Jypeli.Angle,Jypeli.Vector)"> 
   4772            <summary> 
   4773            PiirtÀÀ kuvan ruudulle. 
   4774            Voi piirtÀÀ tekstuurin myös useaan kertaan perÀkkÀin. 
   4775            </summary> 
   4776            <param name="image">Kuva.</param> 
   4777            <param name="position">Paikka maailmankoordinaatistossa.</param> 
   4778            <param name="size">Kuvan koko.</param> 
   4779            <param name="angle">Kuvan kÀÀntökulma.</param> 
   4780            <param name="wrapSize">Kuinka monta kertaa Kuva piirretÀÀn perÀkkÀin.</param> 
   4781        </member> 
   4782        <member name="M:Jypeli.Drawing.DrawImage(Jypeli.Image,Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,Jypeli.Angle,Jypeli.Vector,System.Double,System.Boolean)"> 
   4783            <summary> 
   4784            PiirtÀÀ kuvan ruudulle lÀpinÀkyvyydellÀ 
   4785            Voi piirtÀÀ tekstuurin myös useaan kertaan perÀkkÀin 
   4786            </summary> 
   4787            <param name="image">Kuva</param> 
   4788            <param name="position">Paikka maailmankoordinaatistossa</param> 
   4789            <param name="size">Kuvan koko</param> 
   4790            <param name="angle">Kuvan kÀÀntökulma</param> 
   4791            <param name="wrapSize">Kuinka monta kertaa Kuva piirretÀÀn perÀkkÀin</param> 
   4792            <param name="alpha">LÀpinÀkyvyys</param> 
   4793        </member> 
   4794        <member name="M:Jypeli.Drawing.DrawShape(Jypeli.Shape,Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,Jypeli.Angle,Jypeli.Image,Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,Jypeli.Color)"> 
   4795            <summary> 
   4796            PiirtÀÀ kuvion niin, ettÀ tekstuuri tÀyttÀÀ sen. 
   4797            </summary> 
   4798        </member> 
   4799        <member name="M:Jypeli.Drawing.DrawShape(Jypeli.Shape,Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,Jypeli.Angle,Jypeli.Color)"> 
   4800            <summary> 
   4801            PiirtÀÀ kuvion, joka on vÀritetty vÀrillÀ <code>color</code>. 
   4802            </summary> 
   4803        </member> 
   4804        <member name="M:Jypeli.Drawing.DrawPolygon(Jypeli.Vector[],Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,Jypeli.Angle,Jypeli.Color)"> 
   4805            <summary> 
   4806            PiirtÀÀ vertices-taulukon muodostaman monikulmion. 
   4807            </summary> 
   4808        </member> 
   4809        <member name="M:Jypeli.Drawing.DrawRectangle(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,Jypeli.Angle,Jypeli.Color)"> 
   4810            <summary> 
   4811            PiirtÀÀ suorakulmion. 
   4812            </summary> 
   4813            <param name="position">Sijainti.</param> 
   4814            <param name="size">Koko.</param> 
   4815            <param name="angle">Kulma.</param> 
   4816            <param name="color">Reunan vÀri.</param> 
   4817        </member> 
   4818        <member name="M:Jypeli.Drawing.DrawFilledRectangle(Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,Jypeli.Angle,Jypeli.Color)"> 
   4819            <summary> 
   4820            PiirtÀÀ tÀytetyn suorakulmion. 
   4821            </summary> 
   4822            <param name="position">Sijainti.</param> 
   4823            <param name="size">Koko.</param> 
   4824            <param name="angle">Kulma.</param> 
   4825            <param name="color">Suorakulmion vÀri.</param> 
   4826        </member> 
   4827        <member name="M:Jypeli.Drawing.CreateWorldMatrix"> 
   4828            <summary> 
   4829            Rakentaa maailmanmatriisin (vastaa muunnoksesta maailmankoordinaatiston ja 
   4830            ruutukoordinaatiston vÀlillÀ). 
   4831            </summary> 
   4832            <returns></returns> 
   4833        </member> 
   4834        <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.ListSelectionWindow"> 
   4835            <summary> 
   4836            Listavalintaikkuna. 
   4837            NÀyttÀÀ listan merkkijonoja, joista kÀyttÀjÀ saa valita nuolinÀppÀimillÀ. 
   4838            </summary> 
   4839            <example> 
   4840            ListSelectionWindow ikkuna = new ListSelectionWindow(); 
   4841            ikkuna.AddItem( "yksi" ); 
   4842            ikkuna.AddItem( "kaksi" ); 
   4843            ikkuna.AddItem( "kolme" ); 
   4844            ikkuna.ItemSelected += valittu; 
   4845            ShowWindow( ikkuna ); 
   4846            </example> 
   4847        </member> 
   4848        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.ListSelectionWindow.OnItemSelect(Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay)"> 
   4849            <summary> 
   4850            Kutsutaan, kun listasta valitaan elementti. 
   4851            </summary> 
   4852            <param name="item">The item.</param> 
   4853        </member> 
   4854        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.ListSelectionWindow.#ctor"> 
   4855            <summary> 
   4856            Alustaa listavalintaikkunan. 
   4857            </summary> 
   4858        </member> 
   4859        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.ListSelectionWindow.AddItem(System.String)"> 
   4860            <summary> 
   4861            LisÀÀ listaan uuden elementin. 
   4862            </summary> 
   4863            <param name="itemTitle">Elementin otsikko..</param> 
   4864            <returns></returns> 
   4865        </member> 
   4866        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.ListSelectionWindow.updateSize"> 
   4867            <summary> 
   4868            PÀivittÀÀ listan koon ruudulla. 
   4869            </summary> 
   4870        </member> 
   4871        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.ListSelectionWindow.FindItem(System.String)"> 
   4872            <summary> 
   4873            Etsii listasta elementin annetulla otsikolla. 
   4874            Palauttaa null, jos elementtiÀ ei löydy. 
   4875            </summary> 
   4876            <param name="itemTitle">Otsikko.</param> 
   4877            <returns></returns> 
   4878        </member> 
   4879        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.ListSelectionWindow.ItemColor"> 
   4880            <summary> 
   4881            Listaelementtien vÀri. 
   4882            </summary> 
   4883        </member> 
   4884        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.ListSelectionWindow.List"> 
   4885            <summary> 
   4886            Listan elementit. 
   4887            </summary> 
   4888        </member> 
   4889        <member name="E:Jypeli.ScreenObjects.ListSelectionWindow.ItemSelected"> 
   4890            <summary> 
   4891            Tapahtuu, kun listasta valitaan elementti. 
   4892            </summary> 
   4893        </member> 
   4894        <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.ListSelectionWindow.ListItemHandler"> 
   4895            <summary> 
   4896            Listaelementin valintakÀsittelijÀ. 
   4897            </summary> 
   4898        </member> 
   4899        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.CreateFromBitmap(System.Boolean[0:,0:])"> 
   4900            <summary> 
   4901            Takes a 2D Boolean array with a true value representing a collidable pixel and converts  
   4902            it to an array of vertex that surrounds that bitmap. The bitmap should be a single piece  
   4903            if there are many pieces it will only return the geometry of the first piece it comes  
   4904            across. Make sure there are at least 3 pixels in a piece otherwise an exception will be  
   4905            thrown (it wont be a polygon).  
   4906            </summary> 
   4907            <param name="bitmap">a bitmap to be converted. true means its collidable.</param> 
   4908            <returns>A Vector2D[] representing the bitmap.</returns> 
   4909        </member> 
   4910        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.CreateRectangle(System.Double,System.Double)"> 
   4911            <summary> 
   4912            creates vertexes that describe a Rectangle. 
   4913            </summary> 
   4914            <param name="width"></param> 
   4915            <param name="height">The length of the Rectangle</param> 
   4916            <returns>array of vectors the describe a rectangle</returns> 
   4917        </member> 
   4918        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.GetInertia(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
   4919            <summary> 
   4920            Calculates the moment of inertia for a polygon 
   4921            </summary> 
   4922            <param name="vertexes"></param> 
   4923            <returns>the moment of inertia</returns> 
   4924        </member> 
   4925        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.GetIntersection(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double)"> 
   4926            <summary> 
   4927            INCOMPLETE! TODO: FINISH 
   4928            </summary> 
   4929            <param name="vertexes"></param> 
   4930            <param name="radius"></param> 
   4931            <returns></returns> 
   4932        </member> 
   4933        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.Subdivide(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double)"> 
   4934            <summary> 
   4935            makes sure the distance between 2 vertexes is under the length passed, by adding vertexes between them. 
   4936            </summary> 
   4937            <param name="vertexes">the original vertexes.</param> 
   4938            <param name="maxLength">the maximum distance allowed between 2 vertexes</param> 
   4939            <returns>The new vertexes.</returns> 
   4940        </member> 
   4941        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.Subdivide(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double,System.Boolean)"> 
   4942            <summary> 
   4943            makes sure the distance between 2 vertexes is under the length passed, by adding vertexes between them. 
   4944            </summary> 
   4945            <param name="vertexes">the original vertexes.</param> 
   4946            <param name="maxLength">the maximum distance allowed between 2 vertexes</param> 
   4947            <param name="loop">if it should check the distance between the first and last vertex.</param> 
   4948            <returns>The new vertexes.</returns> 
   4949        </member> 
   4950        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.Reduce(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
   4951            <summary> 
   4952            Reduces a Polygon's number of vertexes. 
   4953            </summary> 
   4954            <param name="vertexes">The Polygon to reduce.</param> 
   4955            <returns>The reduced vertexes.</returns> 
   4956        </member> 
   4957        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.Reduce(AdvanceMath.Vector2D[],System.Double)"> 
   4958            <summary> 
   4959            Reduces a Polygon's number of vertexes. 
   4960            </summary> 
   4961            <param name="vertexes">The Polygon to reduce.</param> 
   4962            <param name="areaTolerance"> 
   4963            The amount the removal of a vertex is allowed to change the area of the polygon. 
   4964            (Setting this value to 0 will reverse what the Subdivide method does)  
   4965            </param> 
   4966            <returns>The reduced vertexes.</returns> 
   4967        </member> 
   4968        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.GetArea(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
   4969            <summary> 
   4970            Calculates the area of a polygon. 
   4971            </summary> 
   4972            <param name="vertexes">The vertexes of the polygon.</param> 
   4973            <returns>The area.</returns> 
   4974        </member> 
   4975        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.GetCentroid(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
   4976            <summary> 
   4977            Calculates the Centroid of a polygon. 
   4978            </summary> 
   4979            <param name="vertexes">The vertexes of the polygon.</param> 
   4980            <returns>The Centroid of a polygon.</returns> 
   4981            <remarks> 
   4982            This is Also known as Center of Gravity/Mass. 
   4983            </remarks> 
   4984        </member> 
   4985        <member name="M:Physics2DDotNet.Shapes.VertexHelper.CenterVertexes(AdvanceMath.Vector2D[])"> 
   4986            <summary> 
   4987            repositions the polygon so the Centroid is the origin. 
   4988            </summary> 
   4989            <param name="vertexes">The vertexes of the polygon.</param> 
   4990            <returns>The vertexes of the polygon with the Centroid as the Origin.</returns> 
   4991        </member> 
   4992        <member name="T:Physics2DDotNet.Lifespan"> 
   4993            <summary> 
   4994            A object that describes the time a object will remain in the Physics engine. 
   4995            </summary> 
   4996        </member> 
   4997        <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.#ctor"> 
   4998            <summary> 
   4999            Creates a new Lifespan Instance that is Immortal. 
   5000            </summary> 
   5001        </member> 
   5002        <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.#ctor(System.Double)"> 
   5003            <summary> 
   5004            Creates a new Lifespan Instance that is mortal. 
   5005            </summary> 
   5006            <param name="maxAge">How long the item will stay in the engine. (in seconds)</param> 
   5007        </member> 
   5008        <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.#ctor(System.Double,System.Double)"> 
   5009            <summary> 
   5010            Creates a new Lifespan Instance that is mortal and has already aged. 
   5011            </summary> 
   5012            <param name="age">How old the item is. (in seconds)</param> 
   5013            <param name="maxAge">How long the item will stay in the engine. (in seconds)</param> 
   5014        </member> 
   5015        <member name="M:Physics2DDotNet.Lifespan.Update(Physics2DDotNet.TimeStep)"> 
   5016            <summary> 
   5017            Increases the Age of object by a change in time. 
   5018            </summary> 
   5019            <param name="update">the update's number (It wont age more then once on a update)</param> 
   5020            <param name="step">The TimeStep describing the change in time.</param> 
   5021        </member> 
   5022        <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.IsExpired"> 
   5023            <summary> 
   5024            Gets and Sets if it IsExpired and should be removed from the engine. 
   5025            </summary> 
   5026        </member> 
   5027        <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.IsImmortal"> 
   5028            <summary> 
   5029            Gets if the only way for the object to leave the engine is for it to be set to expired. 
   5030            </summary> 
   5031        </member> 
   5032        <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.IsOverAged"> 
   5033            <summary> 
   5034            Gets if it is expired becuase of old age. 
   5035            </summary> 
   5036        </member> 
   5037        <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.MaxAge"> 
   5038            <summary> 
   5039            Gets and Sets how long the object will stay in the engine. 
   5040            </summary> 
   5041        </member> 
   5042        <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.TimeLeft"> 
   5043            <summary> 
   5044            Gets how much time the object has left. 
   5045            </summary> 
   5046        </member> 
   5047        <member name="P:Physics2DDotNet.Lifespan.Age"> 
   5048            <summary> 
   5049            Gets and Sets The current age of the object. 
   5050            </summary> 
   5051        </member> 
   5052        <member name="T:Physics2DDotNet.Body"> 
   5053            <summary> 
   5054            This is the Physical Body that collides in the engine. 
   5055            </summary> 
   5056        </member> 
   5057        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.#ctor(Physics2DDotNet.PhysicsState,Physics2DDotNet.Shapes.IShape,System.Double,Physics2DDotNet.Coefficients,Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
   5058            <summary> 
   5059            Creates a new Body Instance. 
   5060            </summary> 
   5061            <param name="state">The State of the Body.</param> 
   5062            <param name="shape">The Shape of the Body.</param> 
   5063            <param name="mass">The mass of the Body The inertia will be aquired from the Shape.</param> 
   5064            <param name="coefficients">A object containing coefficients.</param> 
   5065            <param name="lifeTime">A object Describing how long the object will be in the engine.</param> 
   5066        </member> 
   5067        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.#ctor(Physics2DDotNet.PhysicsState,Physics2DDotNet.Shapes.IShape,Physics2DDotNet.MassInfo,Physics2DDotNet.Coefficients,Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
   5068            <summary> 
   5069            Creates a new Body Instance. 
   5070            </summary> 
   5071            <param name="state">The State of the Body.</param> 
   5072            <param name="shape">The Shape of the Body.</param> 
   5073            <param name="massInfo">A object describing the mass and inertia of the Body.</param> 
   5074            <param name="coefficients">A object containing coefficients.</param> 
   5075            <param name="lifeTime">A object Describing how long the object will be in the engine.</param> 
   5076        </member> 
   5077        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyProxy"> 
   5078            <summary> 
   5079            This applys the proxy. 
   5080            This will cause all other bodies in the proxy list to have their velocity set  
   5081            to this body’s.  
   5082            With the appropriate transformations applied.  
   5083            </summary> 
   5084        </member> 
   5085        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.RemoveFromProxy"> 
   5086            <summary> 
   5087            This will remove this body from any proxy list it is a part of. 
   5088            </summary> 
   5089        </member> 
   5090        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyPosition"> 
   5091            <summary> 
   5092            Updates all the values caluclated from the State.Position. 
   5093            Re-calculates the Matrices property the re-calculates the Rectangle property 
   5094            from that. 
   5095            </summary> 
   5096        </member> 
   5097        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ClearForces"> 
   5098            <summary> 
   5099            Sets Acceleration and ForceAccumulator to Zero. 
   5100            </summary> 
   5101        </member> 
   5102        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D)"> 
   5103            <summary> 
   5104            Applys a Force 
   5105            </summary> 
   5106            <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
   5107        </member> 
   5108        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D@)"> 
   5109            <summary> 
   5110            Applys a Force 
   5111            </summary> 
   5112            <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
   5113        </member> 
   5114        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
   5115            <summary> 
   5116            Applys a Force 
   5117            </summary> 
   5118            <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
   5119            <param name="position">The Location where the force will be applied (Offset: Body Rotation: World) </param> 
   5120        </member> 
   5121        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyForce(AdvanceMath.Vector2D@,AdvanceMath.Vector2D@)"> 
   5122            <summary> 
   5123            Applys a Force 
   5124            </summary> 
   5125            <param name="force">The direction and magnitude of the force</param> 
   5126            <param name="position">The Location where the force will be applied (Offset: Body Rotation: World) </param> 
   5127        </member> 
   5128        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyTorque(System.Double)"> 
   5129            <summary> 
   5130            Applys Torque 
   5131            </summary> 
   5132            <param name="torque">The direction and magnitude of the torque</param> 
   5133        </member> 
   5134        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D)"> 
   5135            <summary> 
   5136            Applys Impulse 
   5137            </summary> 
   5138            <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse</param> 
   5139        </member> 
   5140        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D@)"> 
   5141            <summary> 
   5142            Applys Impulse 
   5143            </summary> 
   5144            <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse.</param> 
   5145        </member> 
   5146        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D,AdvanceMath.Vector2D)"> 
   5147            <summary> 
   5148            Applys Impulse 
   5149            </summary> 
   5150            <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse.</param> 
   5151            <param name="position">The Location where the impulse will be applied (Offset: Body Rotation: World)</param> 
   5152        </member> 
   5153        <member name="M:Physics2DDotNet.Body.ApplyImpulse(AdvanceMath.Vector2D@,AdvanceMath.Vector2D@)"> 
   5154            <summary> 
   5155            Applys Impulse 
   5156            </summary> 
   5157            <param name="impulse">The direction and magnitude of the impulse.</param> 
   5158            <param name="position">The Location where the impulse will be applied (Offset: Body Rotation: World)</param> 
   5159        </member> 
   5160        <member name="E:Physics2DDotNet.Body.LifetimeChanged"> 
   5161            <summary> 
   5162            Raised when the Lifetime property has been Changed. 
   5163            </summary> 
   5164        </member> 
   5165        <member name="E:Physics2DDotNet.Body.ShapeChanged"> 
   5166            <summary> 
   5167            Raised when the Shape of the Body has been Changed. 
   5168            </summary> 
   5169        </member> 
   5170        <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Pending"> 
   5171            <summary> 
   5172            Raised when the object is Added to the engine but is not yet part of the update process. 
   5173            </summary> 
   5174        </member> 
   5175        <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Added"> 
   5176            <summary> 
   5177            Raised when the object is added to a Physics Engine. 
   5178            </summary> 
   5179        </member> 
   5180        <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Removed"> 
   5181            <summary> 
   5182            Raised when the object is Removed from a Physics Engine.  
   5183            </summary> 
   5184        </member> 
   5185        <member name="E:Physics2DDotNet.Body.PositionChanged"> 
   5186            <summary> 
   5187            Raised when the Position has been Changed. 
   5188            Raised by either the Solver or a call to ApplyMatrix. 
   5189            </summary> 
   5190        </member> 
   5191        <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Updated"> 
   5192            <summary> 
   5193            Raised when the Body has been updated to a change in time. 
   5194            </summary> 
   5195        </member> 
   5196        <member name="E:Physics2DDotNet.Body.Collided"> 
   5197            <summary> 
   5198            Raised when the Body collides with another. 
   5199            </summary> 
   5200        </member> 
   5201        <member name="E:Physics2DDotNet.Body.JointAdded"> 
   5202            <summary> 
   5203            Raised when a joint is added that affects this body. 
   5204            </summary> 
   5205        </member> 
   5206        <member name="E:Physics2DDotNet.Body.JointRemoved"> 
   5207            <summary> 
   5208            Raised when a joint is removed that affects this body. 
   5209            </summary> 
   5210        </member> 
   5211        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Rectangle"> 
   5212            <summary> 
   5213            This is the Baunding rectangle It is calculated on the call to apply matrix. 
   5214            </summary> 
   5215        </member> 
   5216        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Matrices"> 
   5217            <summary> 
   5218            The Matrices that are tranfroming this bodies Shape. 
   5219            </summary> 
   5220        </member> 
   5221        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.LinearDamping"> 
   5222            <summary> 
   5223            Gets and Sets The value represents how much Linear velocity is kept each time step.  
   5224            This Dampens the Body's Linear velocity a little per time step. Valid values are zero exclusive to one inclusive.   
   5225            </summary> 
   5226        </member> 
   5227        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.AngularDamping"> 
   5228            <summary> 
   5229            Gets and Sets The value represents how much Angular velocity is kept each time step.  
   5230            This Dampens the Body's Angular velocity a little per time step. Valid values are zero exclusive to one inclusive.   
   5231            </summary> 
   5232        </member> 
   5233        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Proxies"> 
   5234            <summary> 
   5235            These are bodies that are mirrors of this body.  
   5236            It's useful for bodies that are being teleported. 
   5237            </summary> 
   5238        </member> 
   5239        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.ProxiesCount"> 
   5240            <summary> 
   5241            The number of proxies that this body has. 
   5242            </summary> 
   5243        </member> 
   5244        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.ID"> 
   5245            <summary> 
   5246            Unique ID of a PhysicsEntity in the PhysicsEngine 
   5247            Assigned on being Added. 
   5248            </summary> 
   5249        </member> 
   5250        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Engine"> 
   5251            <summary> 
   5252            Gets The PhysicsEngine the object is currently in. Null if it is in none. 
   5253            </summary> 
   5254        </member> 
   5255        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.State"> 
   5256            <summary> 
   5257            Gets The current State of the object IE Velocity  
   5258            </summary> 
   5259        </member> 
   5260        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Shape"> 
   5261            <summary> 
   5262            Gets and Sets the Shape of the Body.  
   5263            If setting the shape to a shape another body has it will duplicate the shape. 
   5264            </summary> 
   5265        </member> 
   5266        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Mass"> 
   5267            <summary> 
   5268            Gets The MassInfo of the body. 
   5269            </summary> 
   5270        </member> 
   5271        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.CollisionIgnorer"> 
   5272            <summary> 
   5273            Gets and Sets the Ignore object that decides what collisons to ignore. 
   5274            </summary> 
   5275        </member> 
   5276        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.EventIgnorer"> 
   5277            <summary> 
   5278            Gets and Sets the Ignore object that decides what collison events to ignore. 
   5279            </summary> 
   5280        </member> 
   5281        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Coefficients"> 
   5282            <summary> 
   5283            Gets and Sets the Coefficients for the class. 
   5284            </summary> 
   5285        </member> 
   5286        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Lifetime"> 
   5287            <summary> 
   5288            Gets and Sets the LifeTime of the object. The object will be removed from the engine when it is Expired. 
   5289            </summary> 
   5290        </member> 
   5291        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Tag"> 
   5292            <summary> 
   5293            Gets and Sets a User defined object. 
   5294            </summary> 
   5295        </member> 
   5296        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.SolverTag"> 
   5297            <summary> 
   5298            Gets a Solver Defined object. 
   5299            </summary> 
   5300        </member> 
   5301        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.DetectorTag"> 
   5302            <summary> 
   5303            Gets a Detector Defined object. 
   5304            </summary> 
   5305        </member> 
   5306        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Joints"> 
   5307            <summary> 
   5308            Gets the Joints attached to this body. 
   5309            </summary> 
   5310        </member> 
   5311        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoresGravity"> 
   5312            <summary> 
   5313            Gets and Sets if the Body will ignore Gravity. 
   5314            </summary> 
   5315        </member> 
   5316        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoresPhysicsLogics"> 
   5317            <summary> 
   5318            Gets and Sets if the Body will Ignore all Physics Logics 
   5319            </summary> 
   5320        </member> 
   5321        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoresCollisionResponse"> 
   5322            <summary> 
   5323            Gets and Sets if the Object will ignore the collison Responce but still generate the Collision event. 
   5324            </summary> 
   5325        </member> 
   5326        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IgnoreVertexes"> 
   5327            <summary> 
   5328            Gets and Sets if this body's shape's Vertexes will be used in collision detection. 
   5329            </summary> 
   5330        </member> 
   5331        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsPending"> 
   5332            <summary> 
   5333            Gets if it has been added the the Engine's PendingQueue, but not yet added to the engine. 
   5334            </summary> 
   5335        </member> 
   5336        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsAdded"> 
   5337            <summary> 
   5338            Gets if the object has been added to the engine. 
   5339            </summary> 
   5340        </member> 
   5341        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsCollidable"> 
   5342            <summary> 
   5343            gets and sets if the body will have any collision detection ran on it. 
   5344            </summary> 
   5345        </member> 
   5346        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsEventable"> 
   5347            <summary> 
   5348            Gets and Sets if other objects will have their collided  
   5349            event raised when colliding with this body 
   5350            </summary> 
   5351        </member> 
   5352        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.IsBroadPhaseOnly"> 
   5353            <summary> 
   5354            Gets and Sets if the Body will trigger the Collided event at the broadphase level 
   5355            </summary> 
   5356        </member> 
   5357        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.KineticEnergy"> 
   5358            <summary> 
   5359            Gets the Total Kinetic Energy of the Body. 
   5360            </summary> 
   5361        </member> 
   5362        <member name="P:Physics2DDotNet.Body.Transformation"> 
   5363            <summary> 
   5364            Gets and Sets the Matrix2x3 that transforms the Shape belonging to the Body. 
   5365            </summary> 
   5366        </member> 
   5367        <member name="T:Jypeli.Effects.ExplosionSystem"> 
   5368            <summary> 
   5369            JÀrjestelmÀ rÀjÀhdyksille 
   5370            </summary> 
   5371        </member> 
   5372        <member name="T:Jypeli.Effects.ParticleSystem"> 
   5373            <summary> 
   5374            JÀrjestelmÀ partikkelien kÀsittelyyn 
   5375            </summary> 
   5376        </member> 
   5377        <member name="F:Jypeli.Effects.ParticleSystem.position"> 
   5378            <summary> 
   5379            Perivien luokkien tÀytyy mÀÀrittÀÀ nÀmÀ muuttujat 
   5380            </summary> 
   5381        </member> 
   5382        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.#ctor(Jypeli.Image,Jypeli.Image,System.Int32,System.Boolean)"> 
   5383            <summary> 
   5384            Muodostaja 
   5385            </summary> 
   5386            <param name="texture">Efektin tekstuuri</param> 
   5387            <param name="outerTexture">Efektin toissijainen tekstuuri</param> 
   5388            <param name="maxAmountOfParticles">Suurin mÀÀrÀ partikkeleita mitÀ efektillÀ voi olla kerralla</param> 
   5389        </member> 
   5390        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.#ctor(Jypeli.Image,Jypeli.Image,System.Int32)"> 
   5391            <summary> 
   5392            Muodostaja 
   5393            </summary> 
   5394            <param name="texture">Efektin tekstuuri</param> 
   5395            <param name="outerTexture">Efektin toissijainen tekstuuri</param> 
   5396            <param name="maxAmountOfParticles">Suurin mÀÀrÀ partikkeleita mitÀ efektillÀ voi olla kerralla</param> 
   5397        </member> 
   5398        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.#ctor(Jypeli.Image,System.Int32)"> 
   5399            <summary> 
   5400            Muodostaja 
   5401            </summary> 
   5402            <param name="texture">Efektin tekstuuri</param> 
   5403            <param name="maxAmountOfParticles">Suurin mÀÀrÀ partikkeleita mitÀ efektillÀ voi olla kerralla</param> 
   5404        </member> 
   5405        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.#ctor(Jypeli.Image,System.Int32,System.Boolean)"> 
   5406            <summary> 
   5407            Muodostaja 
   5408            </summary> 
   5409            <param name="texture">Efektin tekstuuri</param> 
   5410            <param name="maxAmountOfParticles">Suurin mÀÀrÀ partikkeleita mitÀ efektillÀ voi olla kerralla</param> 
   5411            <param name="additiveBlending">KÀyttÀÀkö efektin partikkelit lisÀÀvÀÀ</param> 
   5412        </member> 
   5413        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.InitializeParticles"> 
   5414            <summary> 
   5415            Metodi joka asettaa partikkeleille attribuutit 
   5416            TÀytyy kutsua perityistÀ luokista 
   5417            </summary> 
   5418        </member> 
   5419        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.CalculateOrigins"> 
   5420            <summary> 
   5421            Laskee tekstuurien keskipisteet 
   5422            </summary> 
   5423        </member> 
   5424        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.AddEffect(System.Double,System.Double,System.Int32)"> 
   5425            <summary> 
   5426            LisÀÀ efektin kentÀlle 
   5427            </summary> 
   5428            <param name="x">Efektin x-koordinaatti</param> 
   5429            <param name="y">Efektin y-koordinaatti</param> 
   5430            <param name="numberOfParticles">Partikkeleiden mÀÀrÀ efektissÀ</param> 
   5431        </member> 
   5432        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.GiveRandomDirection"> 
   5433            <summary> 
   5434            Antaa satunnaisen suunnan 
   5435            </summary> 
   5436            <returns>Satunnainen suunta</returns> 
   5437        </member> 
   5438        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.InitializeParticle(Jypeli.Effects.Particle,Jypeli.Vector)"> 
   5439            <summary> 
   5440            Alustaa yhden partikkelin 
   5441            </summary> 
   5442            <param name="p">Partikkeli joka alustetaan</param> 
   5443            <param name="position">Sijainti johon alustetaan</param> 
   5444        </member> 
   5445        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.Update(Jypeli.Time)"> 
   5446            <summary> 
   5447            Kutsutaan kun luokka pÀivitetÀÀn 
   5448            </summary> 
   5449            <param name="time">Gametime</param> 
   5450        </member> 
   5451        <member name="M:Jypeli.Effects.ParticleSystem.Draw(Jypeli.Drawing)"> 
   5452            <summary> 
   5453            Kutsutaan kun efekti piirretÀÀn 
   5454            </summary> 
   5455            <param name="drawing">Piirtoluokka</param> 
   5456        </member> 
   5457        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.Position"> 
   5458            <summary> 
   5459            Efektin sijainti 
   5460            </summary> 
   5461        </member> 
   5462        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinScale"> 
   5463            <summary> 
   5464            Pienin skaalaus joka efektin partikkeleilla voi olla 
   5465            </summary> 
   5466        </member> 
   5467        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxScale"> 
   5468            <summary> 
   5469            Suurin skaalaus joka efektin partikkeleilla voi olla 
   5470            </summary> 
   5471        </member> 
   5472        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.ScaleAmount"> 
   5473            <summary> 
   5474            MÀÀrÀ jonka partikkeli skaalautuu pÀivityksessÀ 
   5475            </summary> 
   5476        </member> 
   5477        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinVelocity"> 
   5478            <summary> 
   5479            Pienin nopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
   5480            </summary> 
   5481        </member> 
   5482        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxVelocity"> 
   5483            <summary> 
   5484            Suurin nopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
   5485            </summary> 
   5486        </member> 
   5487        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinLifetime"> 
   5488            <summary> 
   5489            Efektin partikkelin lyhin mahdollinen elinaika 
   5490            </summary> 
   5491        </member> 
   5492        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxLifetime"> 
   5493            <summary> 
   5494            Efektin partikkelin pisin mahdollinen elinaika 
   5495            </summary> 
   5496        </member> 
   5497        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinAcceleration"> 
   5498            <summary> 
   5499            Pienin kiihtyvyys joka efektin partikkelilla voi olla 
   5500            </summary> 
   5501        </member> 
   5502        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxAcceleration"> 
   5503            <summary> 
   5504            Suurin kiihtyvyys joka efektin partikkelilla voi olla 
   5505            </summary> 
   5506        </member> 
   5507        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinRotationSpeed"> 
   5508            <summary> 
   5509            Pienin pyörimisnopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
   5510            </summary> 
   5511        </member> 
   5512        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxRotationSpeed"> 
   5513            <summary> 
   5514            Suurin pyörimisnopeus joka efektin partikkelilla voi olla 
   5515            </summary> 
   5516        </member> 
   5517        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MinRotation"> 
   5518            <summary> 
   5519            Pienin kierre mikÀ efektin partikkelilla voi olla 
   5520            </summary> 
   5521        </member> 
   5522        <member name="P:Jypeli.Effects.ParticleSystem.MaxRotation"> 
   5523            <summary> 
   5524            Suurin kierre mikÀ efektin partikkelilla voi olla 
   5525            </summary> 
   5526        </member> 
   5527        <member name="T:Jypeli.Effects.ParticleSystem.TextureType"> 
   5528            <summary> 
   5529            KÀyttÀÀkö efekti yhtÀ vai kahta tekstuuria 
   5530            </summary> 
   5531        </member> 
   5532        <member name="M:Jypeli.Effects.ExplosionSystem.#ctor(Jypeli.Image,System.Int32)"> 
   5533            <summary> 
   5534            Muodostaja 
   5535            </summary> 
   5536            <param name="texture">Tekstuuri, jota rÀjÀhdyksessÀ kÀytetÀÀn</param> 
   5537            <param name="maxAmountOfParticles">Suurin mahdollinen mÀÀrÀ partikkeleita joita jÀrjestelmÀ voi kÀyttÀÀ</param> 
   5538        </member> 
   5539        <member name="M:Jypeli.Effects.ExplosionSystem.#ctor(Jypeli.Image,System.Int32,System.Boolean)"> 
   5540            <summary> 
   5541            Muodostaja 
   5542            </summary> 
   5543            <param name="texture">Tekstuuri, jota rÀjÀhdyksessÀ kÀytetÀÀn</param> 
   5544            <param name="maxAmountOfParticles">Suurin mahdollinen mÀÀrÀ partikkeleita joita jÀrjestelmÀ voi kÀyttÀÀ</param> 
   5545            <param name="additiveBlending">KÀytetÀÀnkö lisÀÀvÀÀ blendausta</param> 
   5546        </member> 
   5547        <member name="M:Jypeli.Effects.ExplosionSystem.#ctor(Jypeli.Image,Jypeli.Image,System.Int32)"> 
   5548            <summary> 
   5549            Muodostaja 
   5550            </summary> 
   5551            <param name="texture">Tekstuuri, jota rÀjÀhdyksessÀ kÀytetÀÀn</param> 
   5552            <param name="outerTexture">Toissijanen tekstuuri</param> 
   5553            <param name="maxAmountOfParticles">Suurin mahdollinen mÀÀrÀ partikkeleita joita jÀrjestelmÀ voi kÀyttÀÀ</param> 
   5554        </member> 
   5555        <member name="M:Jypeli.Effects.ExplosionSystem.#ctor(Jypeli.Image,Jypeli.Image,System.Int32,System.Boolean)"> 
   5556            <summary> 
   5557            Muodostaja 
   5558            </summary> 
   5559            <param name="texture">Tekstuuri, jota rÀjÀhdyksessÀ kÀytetÀÀn</param> 
   5560            <param name="outerTexture">Toissijainen tekstuuri</param> 
   5561            <param name="maxAmountOfParticles">Suurin mahdollinen mÀÀrÀ partikkeleita joita jÀrjestelmÀ voi kÀyttÀÀ</param> 
   5562            <param name="additiveBlending">KÀytetÀÀnkö lisÀÀvÀÀ blendausta</param> 
   5563        </member> 
   5564        <member name="M:Jypeli.Effects.ExplosionSystem.InitializeParticles"> 
   5565            <summary> 
   5566            MÀÀritetÀÀn oletusarvot efektille 
   5567            </summary> 
   5568        </member> 
   5569        <member name="M:Jypeli.Effects.ExplosionSystem.InitializeParticle(Jypeli.Effects.Particle,Jypeli.Vector)"> 
   5570            <summary> 
   5571            Alustetaan partikkeli vastaamaan rÀjÀhdyksen partikkelia 
   5572            </summary> 
   5573            <param name="p">Partikkeli joka alustetaan</param> 
   5574            <param name="position">Sijainti johon alustetaan</param> 
   5575        </member> 
   5576        <member name="T:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain"> 
   5577            <summary> 
   5578            Aivot, jotka seuraavat annettua polkua. 
   5579            </summary> 
   5580        </member> 
   5581        <member name="F:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.wayPointDirection"> 
   5582            <summary> 
   5583            Used to determine if the object has passed the next waypoint. 
   5584            this should alweys be at lenght of 1. 
   5585            </summary> 
   5586        </member> 
   5587        <member name="M:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.#ctor"> 
   5588            <summary> 
   5589            Aivojen rakentaja. 
   5590            </summary> 
   5591        </member> 
   5592        <member name="M:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.#ctor(Jypeli.Vector[])"> 
   5593            <summary> 
   5594            Luo aivot, jotka seuraavat polkua <c>path</c>. 
   5595            </summary> 
   5596        </member> 
   5597        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.Path"> 
   5598            <summary> 
   5599            Polku, eli lista pisteistÀ joita aivot seuraa. 
   5600            </summary> 
   5601        </member> 
   5602        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.Speed"> 
   5603            <summary> 
   5604            Nopeus, jolla liikutaan. 
   5605            </summary> 
   5606        </member> 
   5607        <member name="T:Jypeli.Assets.DriverBrain"> 
   5608            <summary> 
   5609            Ajajan aivot. 
   5610            Laskee checkpointteja ja kierroksia automaattisesti. 
   5611            NÀmÀ aivot ovat ihmispelaajalle, kÀytÀ tietokoneautoille <c>ComputerDriverBrain</c>-luokkaa. 
   5612            </summary> 
   5613        </member> 
   5614        <member name="M:Jypeli.Assets.DriverBrain.#ctor(System.Collections.Generic.List{Jypeli.PhysicsObject},System.Int32)"> 
   5615            <summary> 
   5616            Alustaa uudet ajajan aivot. 
   5617            </summary> 
   5618            <param name="checkpoints">Tarkistuspisteet, joiden lÀpi pelaajan on ajettava.</param> 
   5619            <param name="rounds">Kierrosten mÀÀrÀ.</param> 
   5620        </member> 
   5621        <member name="M:Jypeli.Assets.DriverBrain.OnCollision(Jypeli.GameObject)"> 
   5622            <summary> 
   5623            Kutsutaan, kun tapahtuu törmÀys. 
   5624            </summary> 
   5625            <param name="target">Toinen törmÀÀjÀ.</param> 
   5626        </member> 
   5627        <member name="P:Jypeli.Assets.DriverBrain.Checkpoints"> 
   5628            <summary> 
   5629            Lista checkpointeista eli tarkistuspisteistÀ radalla. 
   5630            Auton tulee ajaa kaikkien nÀiden pisteiden lÀpi oikeassa jÀrjestyksessÀ, ettÀ kierros 
   5631            lasketaan suoritetuksi. 
   5632            </summary> 
   5633        </member> 
   5634        <member name="P:Jypeli.Assets.DriverBrain.NextCheckpoint"> 
   5635            <summary> 
   5636            Seuraava tarkistuspiste. 
   5637            </summary> 
   5638        </member> 
   5639        <member name="P:Jypeli.Assets.DriverBrain.RoundsDriven"> 
   5640            <summary> 
   5641            Mittari joka mittaa ajettuja kierroksia. 
   5642            </summary> 
   5643        </member> 
   5644        <member name="P:Jypeli.Assets.DriverBrain.CheckpointsPassed"> 
   5645            <summary> 
   5646            Mittari joka mittaa lÀpÀistyjÀ tarkistuspisteitÀ tÀllÀ kierroksella. 
   5647            </summary> 
   5648        </member> 
   5649        <member name="T:Jypeli.Assets.ComputerDriverBrain"> 
   5650            <summary> 
   5651            Tietokoneajajan aivot. 
   5652            Kuten <c>DriverBrain</c>, mutta osaa automaattisesti suunnistaa checkpointilta toiselle 
   5653            vauhtia sÀÀdellen. 
   5654            </summary> 
   5655        </member> 
   5656        <member name="M:Jypeli.Assets.ComputerDriverBrain.#ctor(System.Collections.Generic.List{Jypeli.PhysicsObject},System.Int32)"> 
   5657            <summary> 
   5658            Alustaa uudet tietokoneajajan aivot. 
   5659            </summary> 
   5660            <param name="checkpoints">Tarkistuspisteet, joiden lÀpi pelaajan on ajettava.</param> 
   5661            <param name="rounds">Kierrosten mÀÀrÀ.</param> 
   5662        </member> 
   5663        <member name="M:Jypeli.Assets.ComputerDriverBrain.Update(Jypeli.Time)"> 
   5664            <summary> 
   5665            Kutsutaan, kun tilaa pÀivitetÀÀn. 
   5666            Ajamislogiikka sijaitsee tÀÀllÀ. 
   5667            </summary> 
   5668            <param name="gameTime">The game time.</param> 
   5669        </member> 
   5670        <member name="M:AdvanceMath.Design.AdvBrowsableOrderAttribute.#ctor(System.String)"> 
   5671            <summary> 
   5672             
   5673            </summary> 
   5674            <param name="order">"CSV list"</param> 
   5675        </member> 
   5676        <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsLogics.LineFluidLogic"> 
   5677            <summary> 
   5678            Applys drag and buoyancy to items on one side of a line; 
   5679            </summary> 
   5680        </member> 
   5681        <member name="T:Physics2DDotNet.PhysicsState"> 
   5682            <summary> 
   5683            This class holds the variables usually changed mulitple times  each update like the postion of an object. 
   5684            </summary> 
   5685        </member> 
   5686        <member name="F:Physics2DDotNet.PhysicsState.Position"> 
   5687            <summary> 
   5688            This is Position and Orientation. 
   5689            </summary> 
   5690            <remarks> 
   5691            <seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Position"/> 
   5692            </remarks> 
   5693        </member> 
   5694        <member name="F:Physics2DDotNet.PhysicsState.Velocity"> 
   5695            <summary> 
   5696            Angular and Linear Velocity. 
   5697            </summary> 
   5698            <remarks> 
   5699            <seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Velocity"/> 
   5700            </remarks> 
   5701        </member> 
   5702        <member name="F:Physics2DDotNet.PhysicsState.Acceleration"> 
   5703            <summary> 
   5704            Angular and Linear Acceleration. 
   5705            </summary> 
   5706            <remarks> 
   5707            <seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Acceleration"/> 
   5708            </remarks> 
   5709        </member> 
   5710        <member name="F:Physics2DDotNet.PhysicsState.ForceAccumulator"> 
   5711            <summary> 
   5712            Torque and Force 
   5713            </summary> 
   5714            <remarks> 
   5715            <seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Torque"/> 
   5716            <seealso href="http://en.wikipedia.org/wiki/Force"/> 
   5717            </remarks> 
   5718        </member> 
   5719        <member name="T:Jypeli.Effects.Particle"> 
   5720            <summary> 
   5721            Partikkeli 
   5722            </summary> 
   5723        </member> 
   5724        <member name="M:Jypeli.Effects.Particle.Initialize(Jypeli.Vector,System.Double,System.Double,System.Double,Jypeli.Vector,Jypeli.Vector,System.Double)"> 
   5725            <summary> 
   5726            Alusta partikkeli 
   5727            </summary> 
   5728            <param name="position">Sijainti</param> 
   5729            <param name="scale">Skaalaus</param> 
   5730            <param name="rotation">Kierto</param> 
   5731            <param name="rotationSpeed">Kiertonopeus</param> 
   5732            <param name="velocity">Nopeus</param> 
   5733            <param name="acceleration">Kiihtyvyys</param> 
   5734            <param name="lifetime">ElinikÀ</param> 
   5735        </member> 
   5736        <member name="M:Jypeli.Effects.Particle.Update(System.Double)"> 
   5737            <summary> 
   5738            PÀivittÀÀ partikkelin sijannin, nopeuden ja kierron 
   5739            </summary> 
   5740            <param name="time">Aika viime pÀivityksestÀ</param> 
   5741        </member> 
   5742        <member name="P:Jypeli.Effects.Particle.Position"> 
   5743            <summary> 
   5744            Partikkelin sijainti 
   5745            </summary> 
   5746        </member> 
   5747        <member name="P:Jypeli.Effects.Particle.Texture"> 
   5748            <summary> 
   5749            Partikkelin tekstuuri 
   5750            </summary> 
   5751        </member> 
   5752        <member name="P:Jypeli.Effects.Particle.Scale"> 
   5753            <summary> 
   5754            Partikkelin skaalaus 
   5755            </summary> 
   5756        </member> 
   5757        <member name="P:Jypeli.Effects.Particle.Rotation"> 
   5758            <summary> 
   5759            Partikkelin kierto 
   5760            </summary> 
   5761        </member> 
   5762        <member name="P:Jypeli.Effects.Particle.RotationSpeed"> 
   5763            <summary> 
   5764            Partikkelin kiertonopeus 
   5765            </summary> 
   5766        </member> 
   5767        <member name="P:Jypeli.Effects.Particle.Origin"> 
   5768            <summary> 
   5769            Partikkelin tekstuurin keskipiste 
   5770            </summary> 
   5771        </member> 
   5772        <member name="P:Jypeli.Effects.Particle.Velocity"> 
   5773            <summary> 
   5774            Partikkelin nopeus 
   5775            </summary> 
   5776        </member> 
   5777        <member name="P:Jypeli.Effects.Particle.Acceleration"> 
   5778            <summary> 
   5779            Partikkelin kiihtyvyys 
   5780            </summary> 
   5781        </member> 
   5782        <member name="P:Jypeli.Effects.Particle.Alive"> 
   5783            <summary> 
   5784            Onko partikkelin "elossa", eli pÀivitetÀÀnkö ja piirretÀÀnkö se 
   5785            </summary> 
   5786        </member> 
   5787        <member name="P:Jypeli.Effects.Particle.MaxLifetime"> 
   5788            <summary> 
   5789            Partikkelin elinikÀ 
   5790            </summary> 
   5791        </member> 
   5792        <member name="P:Jypeli.Effects.Particle.Lifetime"> 
   5793            <summary> 
   5794            Partikkelin tÀmÀn hetkinen ikÀ 
   5795            </summary> 
   5796        </member> 
   5797        <member name="F:AdvanceMath.Matrix4x4.RowCount"> 
   5798            <summary> 
   5799            The number of rows. 
   5800            </summary> 
   5801        </member> 
   5802        <member name="F:AdvanceMath.Matrix4x4.ColumnCount"> 
   5803            <summary> 
   5804            The number of columns. 
   5805            </summary> 
   5806        </member> 
   5807        <member name="F:AdvanceMath.Matrix4x4.Count"> 
   5808            <summary> 
   5809            The number of Scalar values in the class. 
   5810            </summary> 
   5811        </member> 
   5812        <member name="F:AdvanceMath.Matrix4x4.Size"> 
   5813            <summary> 
   5814            The Size of the class in bytes; 
   5815            </summary> 
   5816        </member> 
   5817        <member name="P:AdvanceMath.Matrix4x4.Determinant"> 
   5818            <summary> 
   5819            Gets the determinant of this matrix. 
   5820            </summary> 
   5821        </member> 
   5822        <member name="P:AdvanceMath.Matrix4x4.Transposed"> 
   5823            <summary> 
   5824            Swap the rows of the matrix with the columns. 
   5825            </summary> 
   5826            <returns>A transposed Matrix.</returns> 
   5827        </member> 
   5828        <member name="P:AdvanceMath.Matrix4x4.Cofactor"> 
   5829            <summary> 
   5830            Used to generate the Cofactor of this matrix. 
   5831            </summary> 
   5832            <returns>The Cofactor matrix of the current instance.</returns> 
   5833        </member> 
   5834        <member name="P:AdvanceMath.Matrix4x4.Adjoint"> 
   5835            <summary> 
   5836            Used to generate the adjoint of this matrix.. 
   5837            </summary> 
   5838            <returns>The adjoint matrix of the current instance.</returns> 
   5839        </member> 
   5840        <member name="P:AdvanceMath.Matrix4x4.Inverted"> 
   5841            <summary> 
   5842            Returns an inverted 4d matrix. 
   5843            </summary> 
   5844            <returns></returns> 
   5845        </member> 
   5846        <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay"> 
   5847            <summary> 
   5848            Luokka nÀyttÀÀ viestejÀ ruudulla. ViestejÀ voi lisÀtÀ add-metodilla. 
   5849            property MessageTimeInSeconds kertoo kuinka pitkÀÀn viesti nÀkyy ennen kuin se hÀviÀÀ. 
   5850            </summary> 
   5851        </member> 
   5852        <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay"> 
   5853            <summary> 
   5854            TekstinÀyttö. 
   5855            </summary> 
   5856        </member> 
   5857        <member name="F:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.fontHeight"> 
   5858            <summary> 
   5859            Fontin korkeus pikseleinÀ. 
   5860            </summary> 
   5861        </member> 
   5862        <member name="F:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.wrappedText"> 
   5863            <summary> 
   5864            Teksti rivitettynÀ. 
   5865            </summary> 
   5866        </member> 
   5867        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.OnTextChange(System.String)"> 
   5868            <summary> 
   5869            Kutsutaan, kun teksti muuttuu. 
   5870            </summary> 
   5871            <param name="oldText">Vanha teksti.</param> 
   5872        </member> 
   5873        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.#ctor"> 
   5874            <summary> 
   5875            Alustaa uuden tekstinÀytön oletusfontilla. 
   5876            </summary> 
   5877        </member> 
   5878        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.#ctor(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont)"> 
   5879            <summary> 
   5880            Alustaa uuden tekstinÀytön annetulla fontilla. 
   5881            </summary> 
   5882            <param name="font">Fontti tekstille.</param> 
   5883        </member> 
   5884        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.updateSize"> 
   5885            <summary> 
   5886            PÀivittÀÀ nÀytön/tekstin koon ja rivittÀÀ tekstin. 
   5887            </summary> 
   5888        </member> 
   5889        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.Draw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing)"> 
   5890            <summary> 
   5891            PiirtÀÀ olion. 
   5892            </summary> 
   5893            <param name="view">NÀkymÀ, johon halutaan piirtÀÀ.</param> 
   5894            <param name="drawing">Ks. <see cref="T:Jypeli.Drawing">Drawing</see>.</param> 
   5895        </member> 
   5896        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.GetLocalDrawCoordinates"> 
   5897            <summary> 
   5898            Laskee lokaalit piirtokoordinaatit <c>Alignment</c>in perusteella. 
   5899            </summary> 
   5900            <returns>Vektori</returns> 
   5901        </member> 
   5902        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.TextFont"> 
   5903            <summary> 
   5904            Fontti, jolla teksti kirjoitetaan ruudulle. 
   5905            </summary> 
   5906        </member> 
   5907        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.TextColor"> 
   5908            <summary> 
   5909            Tekstin vÀri. 
   5910            </summary> 
   5911        </member> 
   5912        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.BackGroundColor"> 
   5913            <summary> 
   5914            TaustavÀri. 
   5915            </summary> 
   5916        </member> 
   5917        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.AutoSize"> 
   5918            <summary> 
   5919            Muutetaanko tekstinÀytön kokoa tekstin pituuden mukaan automaattisesti. 
   5920            </summary> 
   5921        </member> 
   5922        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.AutoWrap"> 
   5923            <summary> 
   5924            RivitetÀÀnkö teksti automaattisesti, kun se ylittÀÀ maksimipituutensa. 
   5925            </summary> 
   5926        </member> 
   5927        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.Alignment"> 
   5928            <summary> 
   5929            Tekstin sijoitus tekstinÀytössÀ. 
   5930            Vaikuttaa vain, jos tekstinÀytön koko on suurempi kuin tekstin koko 
   5931            ja <c>AutoSize</c> on kytketty pois pÀÀltÀ. 
   5932            </summary> 
   5933        </member> 
   5934        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.Text"> 
   5935            <summary> 
   5936            NÀytettÀvÀ teksti. 
   5937            </summary> 
   5938        </member> 
   5939        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.TextSize"> 
   5940            <summary> 
   5941            NÀytettÀvÀn tekstin koko. 
   5942            Ei vÀlttÀmÀttÀ sama kuin <c>Size</c>. 
   5943            </summary> 
   5944        </member> 
   5945        <member name="E:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.TextChanged"> 
   5946            <summary> 
   5947            Tapahtuu, kun tekstiÀ muutetaan. 
   5948            </summary> 
   5949        </member> 
   5950        <member name="T:Jypeli.ScreenObjects.TextDisplay.TextChangeHandler"> 
   5951            <summary> 
   5952            TapahtumankÀsittelijÀ tekstinmuutostapahtumille. 
   5953            </summary> 
   5954        </member> 
   5955        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.#ctor"> 
   5956            <summary> 
   5957            Luo uuden viestinÀytön. 
   5958            </summary> 
   5959        </member> 
   5960        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.#ctor(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.SpriteFont)"> 
   5961            <summary> 
   5962            Luo uuden viestinÀytön. 
   5963            </summary> 
   5964            <param name="font">Fontti.</param> 
   5965        </member> 
   5966        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.Update(Jypeli.Time)"> 
   5967            <summary> 
   5968            Kutsutaan pÀivityksen yhteydessÀ. 
   5969            </summary> 
   5970        </member> 
   5971        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.Draw(Jypeli.View,Jypeli.Drawing)"> 
   5972            <summary> 
   5973            PiirtÀÀ olion. 
   5974            </summary> 
   5975            <param name="view">NÀkymÀ.</param> 
   5976            <param name="drawing">Piirrosalusta.</param> 
   5977        </member> 
   5978        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.Add(System.String)"> 
   5979            <summary> 
   5980            LisÀÀ uuden viestin nÀkymÀÀn. 
   5981            </summary> 
   5982        </member> 
   5983        <member name="M:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.Clear"> 
   5984            <summary> 
   5985            Poistaa kaikki lisÀtyt viestit. 
   5986            </summary> 
   5987        </member> 
   5988        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.MaxMessageCount"> 
   5989            <summary> 
   5990            Kuinka monta viestiÀ kerrallaan nÀytetÀÀn. 
   5991            </summary> 
   5992        </member> 
   5993        <member name="P:Jypeli.ScreenObjects.MessageDisplay.MessageTime"> 
   5994            <summary> 
   5995            Kuinka pitkÀÀn yksi viesti nÀkyy. 
   5996            </summary> 
   5997        </member> 
   5998        <member name="T:Jypeli.Directions"> 
   5999            <summary> 
   6000            Perussuunnat tasolla, eli ylös, alas, vasemmalle ja oikealle. 
   6001            Suunnille on mahdollista asettaa kertoimet, ja muuttaa vektoreiksi tai vektoreista. 
   6002            SisÀltÀÀ myös staattisia apufunktioita suuntakÀsittelyyn. 
   6003            </summary> 
   6004        </member> 
   6005        <member name="M:Jypeli.Directions.#ctor"> 
   6006            <summary> 
   6007            Alustaa uuden suuntaolion. 
   6008            Vektorien pituus on oletuksena 1. 
   6009            </summary> 
   6010        </member> 
   6011        <member name="M:Jypeli.Directions.#ctor(System.Double)"> 
   6012            <summary> 
   6013            Alustaa uuden suuntaolion annetulla vektorin pituudella. 
   6014            </summary> 
   6015            <param name="multiplier">Vektorin pituus.</param> 
   6016        </member> 
   6017        <member name="M:Jypeli.Directions.GetVectorByDirection(Jypeli.Direction)"> 
   6018            <summary> 
   6019            Palauttaa vektorin annetun suunnan perusteella. 
   6020            </summary> 
   6021            <param name="d">Suunta.</param> 
   6022            <returns>Suuntavektori.</returns> 
   6023        </member> 
   6024        <member name="M:Jypeli.Directions.GetMainDirection(System.Nullable{Jypeli.Vector})"> 
   6025            <summary> 
   6026            Tunnistaa, onko annettu vektori jokin perussuunnista. 
   6027            Jos on, palauttaa perusuuunnan. Muuten palauttaa <c>null</c>. 
   6028            </summary> 
   6029            <param name="vec">Tunnistettava vektori.</param> 
   6030            <returns>Suunta tai <c>null</c>.</returns> 
   6031        </member> 
   6032        <member name="M:Jypeli.Directions.Inverse(Jypeli.Direction)"> 
   6033            <summary> 
   6034            Palauttaa vastakkaisen suunnan annetulle suunnalle. 
   6035            </summary> 
   6036            <param name="d">Suunta.</param> 
   6037            <returns>Vastakkainen suunta.</returns> 
   6038        </member> 
   6039        <member name="P:Jypeli.Directions.Up"> 
   6040            <summary> 
   6041            Suuntavektori ylöspÀin. 
   6042            </summary> 
   6043        </member> 
   6044        <member name="P:Jypeli.Directions.Down"> 
   6045            <summary> 
   6046            Suuntavektori alaspÀin. 
   6047            </summary> 
   6048        </member> 
   6049        <member name="P:Jypeli.Directions.Left"> 
   6050            <summary> 
   6051            Suuntavektori vasemmalle. 
   6052            </summary> 
   6053        </member> 
   6054        <member name="P:Jypeli.Directions.Right"> 
   6055            <summary> 
   6056            Suuntavektori oikealle. 
   6057            </summary> 
   6058        </member> 
   6059        <member name="P:Jypeli.Directions.Multiplier"> 
   6060            <summary> 
   6061            Suuntavektorin pituus (sama kaikille suunnille). 
   6062            </summary> 
   6063        </member> 
   6064        <member name="T:Jypeli.Direction"> 
   6065            <summary> 
   6066            Perussuunnat tasossa. 
   6067            </summary> 
   6068        </member> 
   6069        <member name="F:Jypeli.Direction.Up"> 
   6070            <summary> 
   6071            Ylös 
   6072            </summary> 
   6073        </member> 
   6074        <member name="F:Jypeli.Direction.Down"> 
   6075            <summary> 
   6076            Alas 
   6077            </summary> 
   6078        </member>