Changeset 1242 for 2010


Ignore:
Timestamp:
2010-07-09 13:09:10 (13 years ago)
Author:
oteehann
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/27/oteehann/tank wars/Peli.cs

  r1197 r1242  
  44using Jypeli.Assets; 
  55 
   6/// <summary> 
   7/// Otto H. 
   8/// </summary> 
  69public class Peli : PhysicsGame 
  710{ 
   
  912    Tank tankki2; 
  1013     
   14     
  1115    protected override void Begin() 
  1216    { 
  1317        Image tekstuuri = LoadImage("maantausta"); 
  1418        int maastonVaihtelu = 20; 
  15         Level.CreateGround(20,60,17, Color.Black, tekstuuri, maastonVaihtelu); 
   19        Level.CreateGround(20,70,20, Color.Black, tekstuuri, maastonVaihtelu); 
  1620        Gravity = new Vector(0.0, -500.0); 
   21 
   22        Grenade grenade = new Grenade(50.0); 
   23         
   24        Add(grenade); 
   25 
   26        grenade.FuseTime = TimeSpan.FromSeconds(3); 
   27 
   28        Grenade grenade2 = new Grenade(50.0); 
   29        Add(grenade2); 
   30 
   31        grenade2.FuseTime = TimeSpan.FromSeconds(3); 
   32 
   33         
   34        ClusterGrenade kranaatti = new ClusterGrenade(4.0, 4); 
   35        kranaatti.NumberOfClusters = 5; 
   36 
   37        Add(kranaatti); 
   38         
   39 
   40 
   41 
  1742         
  1843         
   
  2247        LuoTankki2(); 
  2348        LisaaNappaimet(); 
  24     } 
   49        LuoLaskuri(); 
   50        LuoLaskuri2(); 
   51    } 
   52 
   53    void HeitaKranaatti(PhysicsObject tankki) 
   54    { 
   55        Grenade kranaatti = new Grenade(10.0); 
   56        kranaatti.Destroyed += delegate() { kranaatti_Destroyed(kranaatti); }; 
   57        kranaatti.Tag = tankki; 
   58        kranaatti.X = tankki.X + 10; 
   59        kranaatti.Y = tankki.Y + 10; 
   60        Add(kranaatti); 
   61        Vector heittoVoima = Vector.FromLengthAndAngle(9000, Angle.Degrees(25)); 
   62        kranaatti.Hit(heittoVoima); 
   63        AddCollisionHandler(kranaatti,KasitteleKranaatinTormays); 
   64         
   65    } 
   66 
   67    void kranaatti_Destroyed(Grenade kranaatti) 
   68    { 
   69        if (Vector.Distance(kranaatti.Position, tankki2.Position) < 200 && kranaatti.Tag == tankki) 
   70        { 
   71            pisteLaskuri.Value++; 
   72        } 
   73 
   74        if (Vector.Distance(kranaatti.Position, tankki.Position) < 200 && kranaatti.Tag == tankki2) 
   75        { 
   76            pisteLaskuri2.Value++; 
   77        } 
   78    } 
   79    void KasitteleKranaatinTormays(PhysicsObject kranaatti, PhysicsObject kohde) 
   80    { 
   81        //kasittelekranaatintormays,tormayksestatuleePiste 
   82        /* 
   83        if (kohde == tankki && kranaatti.Tag == tankki2) 
   84        { 
   85            pisteLaskuri.Value++; 
   86        } 
   87        if (kohde == tankki2 && kranaatti.Tag == tankki) 
   88        { 
   89            pisteLaskuri2.Value++; 
   90        } 
   91        */ 
   92    } 
   93    void HeitaKranaatti2(PhysicsObject tankki) 
   94    { 
   95        Grenade kranaatti2 = new Grenade(10.0); 
   96        kranaatti2.Destroyed += delegate() { kranaatti_Destroyed(kranaatti2); }; 
   97        kranaatti2.Tag = tankki; 
   98        kranaatti2.X = tankki.X - 30; 
   99        kranaatti2.Y = tankki.Y + 20; 
   100        Add(kranaatti2); 
   101        Vector heittoVoima = Vector.FromLengthAndAngle(10000, Angle.Degrees(30)); 
   102        kranaatti2.Hit(heittoVoima); 
   103        AddCollisionHandler(kranaatti2,KasitteleKranaatin2Tormays); 
   104         
   105    } 
   106    void KasitteleKranaatin2Tormays(PhysicsObject kranaatti2, PhysicsObject kohde) 
   107    { 
   108        //kasittelekranaatin2tormays,tormayksestatuleePiste 
   109 
   110    } 
   111 
   112    
   113 
  25114 
  26115    void LuoTankki() 
   
  28117        tankki = new Tank(40, 20); 
  29118        
  30         tankki.Position = new Vector(0, Level.Bottom + 70); 
   119        tankki.Position = new Vector(-350, Level.Bottom + 90); 
  31120        tankki.Mass = 100.0; 
  32121        
   
  43132    { 
  44133        tankki2 = new Tank(40.0, 20.0); 
  45         tankki2.Position = new Vector(70, Level.Bottom + 70); 
   134        tankki2.Position = new Vector(350, Level.Bottom + 90); 
  46135        tankki2.Mass = 100.0; 
  47136        tankki2.Image = LoadImage("tankki2"); 
  48         tankki2.Cannon.CannonBallCollision = AmmusOsuu; 
   137        tankki2.Cannon.CannonBallCollision = Ammus2Osuu; 
  49138        Add(tankki2); 
  50139         
   
  55144    { 
  56145        pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   146        pisteLaskuri.MaxValue = 10; 
   147        pisteLaskuri.UpperLimit += laskuriYlarajassa; 
  57148 
  58149        Label pisteNaytto = new Label(); 
  59         pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
  60         pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
  61         pisteNaytto.TextColor = Color.Red; 
   150        pisteNaytto.X = Screen.Left + 150; 
   151        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 50; 
   152        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
  62153        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
  63154        Add(pisteNaytto); 
  64         pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
  65         Add(pisteNaytto); 
  66155 
  67156        Label pisteTeksti = new Label("Pisteitä: "); 
  68         pisteTeksti.X = Screen.Left + 50; 
  69         pisteTeksti.Y = Screen.Top - 100; 
  70         pisteTeksti.TextColor = Color.Red; 
   157        pisteTeksti.X = Screen.Left + 100; 
   158        pisteTeksti.Y = Screen.Top - 50; 
   159        pisteTeksti.TextColor = Color.Black; 
  71160        Add(pisteTeksti); 
  72161 
  73         pisteLaskuri.Value++; 
  74         pisteLaskuri.Value += 1; 
  75         pisteLaskuri.Value = pisteLaskuri.Value + 1; 
  76          
  77         IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
  78         laskuri.MaxValue = 10; 
  79         laskuri.UpperLimit += laskuriYlarajassa; 
  80     } 
  81  
  82     void laskuriYlarajassa(int arvo) 
  83     { 
  84         MessageDisplay.TextColor = Color.White; 
   162         
   163         
   164 
   165         
   166    } 
   167     void laskuriYlarajassa(int arvo) 
   168    { 
   169         
   170        MessageDisplay.TextColor = Color.Black; 
  85171        MessageDisplay.Add("Pelaaja 1 voitti pelin."); 
  86         MessageDisplay.TextColor = Color.White; 
   172        pisteLaskuri.Reset(); 
   173 
   174         
   175    } 
   176 
   177    IntMeter pisteLaskuri2; 
   178 
   179    void LuoLaskuri2() 
   180    { 
   181        pisteLaskuri2 = new IntMeter(0); 
   182        pisteLaskuri2.MaxValue = 10; 
   183        pisteLaskuri2.UpperLimit += laskuriYlarajassa2; 
   184 
   185        Label pisteNaytto2 = new Label(); 
   186        pisteNaytto2.X = Screen.Right - 100; 
   187        pisteNaytto2.Y = Screen.Top - 50; 
   188        pisteNaytto2.TextColor = Color.Black; 
   189        pisteNaytto2.BindTo(pisteLaskuri2); 
   190        Add(pisteNaytto2); 
   191 
   192        
   193 
   194        Label pisteTeksti2 = new Label("Pisteitä: "); 
   195        pisteTeksti2.X = Screen.Right - 150; 
   196        pisteTeksti2.Y = Screen.Top - 50; 
   197        pisteTeksti2.TextColor = Color.Black; 
   198        Add(pisteTeksti2); 
   199    } 
   200 
   201    void laskuriYlarajassa2(int arvo) 
   202    { 
   203         
   204        MessageDisplay.TextColor = Color.Black; 
  87205        MessageDisplay.Add("Pelaaja 2 voitti pelin."); 
  88  
  89          
  90     } 
  91  
  92  
  93  
  94  
  95  
   206        pisteLaskuri2.Reset(); 
   207 
   208         
   209    } 
   210 
   211    void LisaaNappaimet() 
   212    { 
   213        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle.", 1.0, tankki); 
   214        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle.", -1.0, tankki); 
   215        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, MuutaTykinKulmaa, "liikuta tykkia ylos.", tankki, Angle.Radians(1.0)); 
   216        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Pressed, MuutaTykinKulmaa, "liikuta tykkia alas.", tankki, Angle.Radians(-1.0)); 
   217        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ammu aseella.", tankki); 
   218        Keyboard.Listen(Key.Delete, ButtonState.Pressed, HeitaKranaatti, "Heita kranaatti.",tankki); 
   219 
   220        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle.", 1.0, tankki2); 
   221        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle.", -1.0, tankki2); 
   222        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, MuutaTykinKulmaa, "liikuta tykkia ylos.", tankki2, Angle.Radians(1.0)); 
   223        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Pressed, MuutaTykinKulmaa, "liikuta tykkia alas.", tankki2, Angle.Radians(-1.0)); 
   224        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ammu aseella.", tankki2); 
   225        Keyboard.Listen(Key.F, ButtonState.Pressed, HeitaKranaatti2, "Heita kranaatti.",tankki2); 
   226    } 
  96227     
  97     
  98  
  99  
  100     void LisaaNappaimet() 
  101     { 
  102         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", 1.0, tankki); 
  103         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", -1.0, tankki); 
  104         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, MuutaTykinKulmaa, "liikuta tykkia ylos", tankki, Angle.Radians(1.0)); 
  105         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Pressed, MuutaTykinKulmaa, "liikuta tykkia alas", tankki, Angle.Radians(-1.0)); 
  106         Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ammu aseella.", tankki); 
  107  
  108         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", 1.0, tankki2); 
  109         Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", -1.0, tankki2); 
  110         Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, MuutaTykinKulmaa, "liikuta tykkia ylos", tankki2, Angle.Radians(1.0)); 
  111         Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Pressed, MuutaTykinKulmaa, "liikuta tykkia alas", tankki2, Angle.Radians(-1.0)); 
  112         Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ammu aseella.", tankki2); 
  113     } 
  114      
  115       
  116      
  117      
  118      
  119  
  120228    void MuutaTykinKulmaa(Tank tank, Angle kulma) 
  121229    { 
   
  146254        rajahdys.Position = ammus.Position; 
  147255        rajahdys.Speed = 700.0; 
  148         rajahdys.Force = 1000.0; 
   256        rajahdys.Force = 900.0; 
  149257        rajahdys.ShockwaveColor = Color.OrangeRed; 
  150258        Add(rajahdys); 
  151259        ammus.Destroy(); 
   260 
   261        if (kohde == tankki2) 
   262        { 
   263            pisteLaskuri.Value++; 
   264        } 
  152265        //AddCollisionHandler(ammus, KasitteleammuksenTormays,tormayksestatuleePiste); 
  153266    } 
   
  157270        rajahdys2.Position = ammus2.Position; 
  158271        rajahdys2.Speed = 700.0; 
  159         rajahdys2.Force = 1000.0; 
   272        rajahdys2.Force = 900.0; 
  160273        rajahdys2.ShockwaveColor = Color.OrangeRed; 
  161274        Add(rajahdys2); 
  162275        ammus2.Destroy(); 
  163         //AddCollisionHandler(ammus2, KasitteleammuksenTormays,tormayksestatuleePiste); 
  164     } 
   276 
   277        if (kohde == tankki) 
   278        { 
   279            pisteLaskuri2.Value++; 
   280        } 
   281        //AddCollisionHandler(ammus2, KasitteleammuksenTormays2,tormayksestatuleePiste); 
   282    } 
   283 
   284      
  165285 
  166286 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.