Changeset 1219 for 2010/27


Ignore:
Timestamp:
2010-07-09 12:42:49 (12 years ago)
Author:
paaaanro
Message:

sain pelin valmiiksi

Location:
2010/27/malirola/Jumpy Jumpie
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/27/malirola/Jumpy Jumpie/Peli.cs

  r1189 r1219  
  1616    PlatformCharacter pelaaja1; 
  1717 
  18     int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa 
   18    Timer aikaLaskuri; 
  1919 
  2020    List<Label> valikonKohdat; 
   
  2626    protected override void Begin() 
  2727    { 
   28        LataaTopTen(); 
   29        Valikko(); 
   30        Camera.StayInLevel = true; 
   31        pelaaja = pelaaja1; 
   32    } 
   33 
   34    void LataaTopTen() 
   35    { 
  2836        topLista = HighScoreList.LoadOrCreate("topten.dat", 10); 
   37        topLista.ReverseOrder = true; 
   38    } 
   39 
   40    void NaytaTopTen() 
   41    { 
   42        ClearAll(); 
  2943        topLista.Show(); 
  30         topLista.CongratulationText = "Onneksi olkoon! Ansaitsit pisteillä {1} paikan {0} listalta. Syötä nimesi:"; 
   44        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Valikko, null); 
   45    } 
   46 
   47 
   48 
   49    void seuraavaKentta() 
   50    { 
   51        ClearAll(); 
   52        topLista.CongratulationText = "Onneksi olkoon! Pääsit kentän läpi ajassa {1}. Pääsit listalle paikalle {0}. Syötä nimesi:"; 
  3153        topLista.ScreenList.ItemColor = Color.Black; 
  3254        topLista.ScreenList.BackGroundColor = Color.White; 
  33         topLista.ReverseOrder = true; 
  34  
  35  
  36  
  37         Valikko(); 
  38         kenttaNro = 0; 
  39  
  40  
  41         // Zoomataan lähemmäksi 
  42         //Camera.ZoomFactor = 0.0; 
  43  
  44         Camera.StayInLevel = true; 
  45  
  46        
  47             pelaaja = pelaaja1; 
  48              
  49  
  50             ControllerOne.Listen( Button.DPadLeft,  ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector( -1000, 0 ), pelaaja1 ); 
  51             ControllerOne.Listen( Button.DPadRight, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector( 1000, 0 ),  pelaaja1 ); 
  52             ControllerOne.Listen( Button.DPadUp,    ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector( 0, 1000 ),  pelaaja1 ); 
  53             ControllerOne.Listen( Button.DPadDown,  ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector( 0, -1000 ), pelaaja1 ); 
  54              
  55     } 
  56  
  57     void LiikutaPelaajaa(Vector vektori, PhysicsObject pelaaja) 
  58     { 
  59          
  60  
  61     } 
  62  
  63  
  64     void seuraavaKentta() 
  65     { 
  66         ClearAll(); 
  67  
  68         kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä 
  69         MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro); 
  70  
  71         // Asetetaan painovoima 
  72           
  73     } 
  74  
  75   
  76     void luoKentta() 
  77     { 
  78         Gravity = new Vector(0, -1000); 
  79  
  80         LuoAikaLaskuri(); 
  81  
  82         Level.BackgroundColor = Color.White; 
  83  
  84         lisaaPelaajat(); 
   55    } 
   56 
   57    void AloitaPeli() 
   58    { 
   59        ClearAll(); 
   60        LuoKentta(); 
   61        LisaaNappaimet(); 
   62    } 
   63 
   64    void LuoKentta() 
   65    { 
  8566 
  8667        TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kentta.txt"); 
   
  9172        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus); 
  9273 
   74        Gravity = new Vector(0, -1000); 
   75        Level.BackgroundColor = Color.White; 
   76        LuoAikaLaskuri(); 
   77        LisaaAikanaytto(); 
   78 
   79        lisaaPelaajat(); 
   80 
  9381        Camera.Follow(pelaaja1); 
  9482        Level.CreateBorders(); 
  95  
  96          
   83    } 
   84 
   85    void LuoAikaLaskuri() 
   86    { 
   87        aikaLaskuri = new Timer(); 
   88        Add(aikaLaskuri); 
   89        aikaLaskuri.Reset(); 
   90        aikaLaskuri.Start(); 
   91    } 
   92 
   93    void LisaaAikanaytto() 
   94    { 
   95        Label aikaNaytto = new Label(); 
   96        aikaNaytto.TextColor = Color.Black; 
   97        aikaNaytto.X = Screen.LeftSafe+40; 
   98        aikaNaytto.Y = Screen.TopSafe-40; 
   99        aikaNaytto.DecimalPlaces = 1; 
   100        aikaNaytto.BindTo(aikaLaskuri.SecondCounter); 
   101        Add(aikaNaytto); 
  97102    } 
  98103 
   
  112117        PathFollowerBrain polkuAivot = new PathFollowerBrain(); 
  113118        polkuAivot.Active = true; 
  114         
  115          
   119 
   120 
  116121        List<Vector> polku = new List<Vector>(); 
  117122 
   
  134139        maali.Tag = "maali"; 
  135140        maali.IgnoresCollisionResponse = true; 
  136         maali.X = 620; 
  137         maali.Y = 430; 
   141        //maali.X = 830; 
   142        //maali.Y = 430; 
  138143        maali.Shape = Shapes.Circle; 
  139144        maali.Color = Color.Red; 
  140         return (maali); 
   145        return maali; 
  141146    } 
  142147 
   
  149154        return piikit; 
  150155    } 
  151  
  152156 
  153157    void lisaaPelaajat() 
   
  166170    } 
  167171 
  168  
  169     void lisaaNappaimet() 
   172    #region Nappaimet ja liikkuminen 
   173    void LisaaNappaimet() 
  170174    { 
  171175        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  172         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
   176        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Valikko, "Takaisin valikkoon"); 
  173177 
  174178        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
   
  198202    } 
  199203 
   204    #endregion 
   205 
  200206    void PelaajaOsuu(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject) 
  201207    { 
  202208        if (otherObject.Tag.ToString() == "maali") 
  203209        { 
  204  
  205             seuraavaKentta(); 
  206             MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro); 
   210            PeliPaattyy(); 
  207211        } 
  208212 
   
  212216            takaisin(); 
  213217        } 
  214  
  215  
  216     } 
  217  
  218     void PelaajaTakaisin(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject) 
  219     { 
  220  
   218    } 
   219 
   220    void PeliPaattyy() 
   221    { 
   222        int aika = (int)(aikaLaskuri.CurrentTime); 
   223        ClearAll(); 
   224        topLista.Show(aika); 
   225        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Valikko, null); 
  221226    } 
  222227 
  223228    void takaisin() 
  224229    { 
  225         //ClearAll(); 
  226  
  227230        pelaaja1.X = -1100; 
  228231        pelaaja1.Y = Level.Bottom + 125; 
  229  
  230         //Add (pelaaja1); 
  231232    } 
  232233 
   
  258259 
  259260        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, null); 
  260         Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Huippupisteet, null); 
   261        Mouse.ListenOn(huippu, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, NaytaTopTen, null); 
  261262        Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Lopeta, null); 
  262263 
   
  283284    } 
  284285 
  285     void AloitaPeli() 
  286     { 
  287         ClearAll(); 
  288         luoKentta(); 
  289         lisaaNappaimet(); 
  290         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Valikko, "Palaa valikkoon"); 
  291     } 
   286 
  292287 
  293288    void Lopeta() 
   
  297292 
  298293 
  299     Timer aikaLaskuri; 
  300  
  301     void LuoAikaLaskuri() 
  302     { 
  303         aikaLaskuri = new Timer(); 
  304  
  305         Add(aikaLaskuri); 
  306         aikaLaskuri.Start(); 
  307          
  308         Label aikaNaytto = new Label(); 
  309         aikaNaytto.TextColor = Color.Black; 
  310         aikaNaytto.X = Level.Left; 
  311         aikaNaytto.Y = Level.Top; 
  312         aikaNaytto.DecimalPlaces = 1; 
  313         aikaNaytto.BindTo(aikaLaskuri.SecondCounter); 
  314  
  315         Add(aikaNaytto); 
  316  
  317         //double aikaaKulunut = aikaLaskuri.SecondCounter.Value; 
  318     } 
  319294 
  320295 
 • 2010/27/malirola/Jumpy Jumpie/kentta.txt

  r1189 r1219  
  1 ================================================================= 
  2                                                                l 
  3                                                                l 
  4          ttt                                                 m l 
  5                           ttt              ttt              ===l 
  6                                                                l 
  7                                                                l 
  8          ttt                                                   l 
  9                                 ttt                            l 
  10                                                                l 
  11                                                   ttt          l 
  12                        ttt                                     l 
  13               ttt                  ttt                         l 
  14                                                                l 
  15                                                                l 
  16                                                   ttt          l 
  17                                                                l 
  18                ttt                                             l 
  19                               ttt              ttt             l 
  20  ttt                                                           l 
  21                                                                l 
  22 ===                                                            l 
  23 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
  24 ================================================================= 
   1================================================================== 
   2                                                                l 
   3         ttt                                                  m l 
   4                          ttt              ttt               ===l 
   5                                                                l 
   6                                                                l 
   7         ttt                                                    l 
   8                                ttt                             l 
   9                                                                l 
   10                                                  ttt           l 
   11                       ttt                                      l 
   12              ttt                  ttt                          l 
   13                                                                l 
   14                                                                l 
   15                                                ttt             l 
   16                                                                l 
   17               ttt                                              l 
   18                              ttt             ttt               l 
   19 ttt                                                            l 
   20                                                                l 
   21===                                                             l 
   22iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
   23================================================================== 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.