Changeset 1195 for 2010/27


Ignore:
Timestamp:
2010-07-08 14:57:08 (13 years ago)
Author:
paaaanro
Message:

peli on ääniä ja hiano säätoä vaille valmis

Location:
2010/27/viaawipi/samsh cubes
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/27/viaawipi/samsh cubes/Content/Content.contentproj

  r1127 r1195  
  7575    </Compile> 
  7676  </ItemGroup> 
   77  <ItemGroup> 
   78    <Compile Include="seina.png"> 
   79      <Name>seina</Name> 
   80      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   81      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   82    </Compile> 
   83  </ItemGroup> 
  7784  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  7885  <!-- To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2010/27/viaawipi/samsh cubes/Peli.cs

  r1151 r1195  
  1313    const double hyppyVoima = 3000; 
  1414 
  15     IntMeter pisteLaskuri; 
  16     Label pisteNaytto; 
   15    IntMeter isku1; 
   16    IntMeter isku2; 
  1717 
  1818    PlatformCharacter pelaaja1; 
  1919    PlatformCharacter pelaaja2; 
  2020 
   21    PhysicsObject reuna1; 
   22    PhysicsObject reuna2; 
   23    PhysicsObject reuna3; 
   24    PhysicsObject reuna4; 
   25 
  2126 
  2227    protected override void Begin() 
  2328    { 
  24         Level.Width = 2000; 
  25         Level.Height = 1000; 
  26  
  27         pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   29        isku1 = new IntMeter(0); 
   30        isku2 = new IntMeter(0); 
  2831 
  2932        // Zoomataan lähemmäksi 
   33 
   34        seuraavaKentta(); 
   35        Camera.StayInLevel = true; 
  3036        Camera.ZoomToLevel(); 
  31         Camera.StayInLevel = true; 
  32  
  33         seuraavaKentta(); 
  3437    } 
  3538 
  3639    void seuraavaKentta() 
  3740    { 
  38         
   41        ClearAll(); 
   42 
   43        isku1 = new IntMeter(20); 
   44        isku2 = new IntMeter(20); 
   45 
   46 
   47 
  3948        // Asetetaan painovoima 
  4049        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  4150 
  42         // luodaan pistelaskunäyttö 
  43         pisteNaytto = new Label(); 
  44         pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250; 
  45         pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50; 
  46         pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
  47         Add(pisteNaytto); 
  48  
  4951        luoKentta(); 
  5052        lisaaNappaimet(); 
  51         Camera.Follow(pelaaja1); 
  5253    } 
  5354 
  5455    void luoKentta() 
  5556    { 
  56         TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kentta.txt"); 
   57        TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kennta.txt"); 
  5758        ruudut['#'] = Luotaso; 
  5859        ruudut.Insert(rulev, rukor); 
  5960 
  60         Level.CreateBorders(); 
   61        reuna1 = Level.CreateLeftBorder(); 
   62        reuna2 = Level.CreateRightBorder(); 
   63        reuna3 = Level.CreateTopBorder(); 
   64        reuna4 = Level.CreateBottomBorder(); 
   65 
   66        reuna1.Tag = "reuna"; 
   67        reuna2.Tag = "reuna"; 
   68        reuna3.Tag = "reuna"; 
   69        reuna4.Tag = "reuna"; 
   70 
   71 
  6172        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
  6273        Level.Background.Image = LoadImage("aa"); 
   
  6475 
  6576        lisaaPelaajat(); 
   77         
   78        Timer ajastin = new Timer(); 
   79        ajastin.Interval = 1; 
   80        ajastin.Trigger += HeitaKranaatti; 
   81        Add(ajastin); 
   82        ajastin.Start(); 
   83 
  6684    } 
  6785 
   
  6987    { 
  7088        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0); 
   89        taso.Image = LoadImage("seina"); 
  7190        return taso; 
  7291    } 
   
  7897        pelaaja1.Image = LoadImage("aa"); 
  7998        pelaaja1.X = 100; 
  80         pelaaja1.Y =120; 
  81          
   99        pelaaja1.Y = 120; 
   100 
  82101        pelaaja2 = new PlatformCharacter(40, 40); 
  83102        pelaaja2.Mass = 4.0; 
  84103        pelaaja2.Image = LoadImage("ss"); 
  85104        pelaaja2.X = -100; 
  86         pelaaja2.Y =120; 
  87  
  88         AddCollisionHandler(pelaaja1, PelaajaOsuu); 
  89         AddCollisionHandler(pelaaja2, PelaajaOsuu); 
   105        pelaaja2.Y = 120; 
   106 
   107        AddCollisionHandler(pelaaja1, kasitteletormays); 
   108        AddCollisionHandler(pelaaja2, kasitteletormays); 
   109 
  90110 
  91111        Add(pelaaja1); 
   
  101121        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
  102122        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima); 
  103         Keyboard.Listen(Key.P, ButtonState.Pressed, poks1, "rajauta"); 
  104         Keyboard.Listen(Key.O, ButtonState.Pressed, poks2, "rajauta"); 
  105         Keyboard.Listen(Key.I, ButtonState.Pressed, HeitaKranaatti , "rajauta"); 
   123        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Pressed, iske1, "tiputa"); 
   124 
   125 
   126 
  106127 
  107128        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, -nopeus); 
  108129        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja2, nopeus); 
  109130        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja2, hyppyVoima); 
   131        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Pressed, iske2, "tiputa"); 
   132         
   133        Keyboard.Listen(Key.Enter, ButtonState.Pressed, seuraavaKentta , "Hyppää"); 
  110134 
  111135 
   
  132156    } 
  133157 
  134     void PelaajaOsuu(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject pum) 
  135     { 
   158    void kasitteletormays(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde) 
   159    { 
   160        if (kohde.Tag.ToString() == "reuna") 
   161        { 
   162            pelaaja.Destroy(); 
   163            if (pelaaja.Equals(pelaaja1)) 
   164            { 
   165                MessageDisplay.Add("turkoosi voitti");  
   166                MessageDisplay.Add("enter = uusi peli"); 
   167                return; 
   168            } 
   169            MessageDisplay.Add("punainen voitti");  
   170            MessageDisplay.Add("enter = uusi peli"); 
   171        } 
   172    } 
   173 
   174    void iske1() 
   175    { 
   176        Vector aba = new Vector(pelaaja2.X - pelaaja1.X, pelaaja2.Y - pelaaja1.Y); 
   177        if (aba.Magnitude<75) 
   178        { 
   179            isku1.Value +=RandomGen.NextInt(1,10); 
   180            pelaaja2.Hit(new Vector(aba.X * isku1, aba.Y * isku1)); 
   181        } 
   182 
   183    } 
   184    void iske2() 
   185    { 
   186 
   187        Vector aba = new Vector(pelaaja1.X - pelaaja2.X, pelaaja1.Y - pelaaja2.Y); 
   188        if (aba.Magnitude < 75) 
   189        { 
   190            isku2.Value += RandomGen.NextInt(1, 10); 
   191            pelaaja1.Hit(new Vector(aba.X * isku2, aba.Y * isku2)); 
   192        } 
   193 
   194    } 
   195    void HeitaKranaatti(Timer sender) 
   196    { 
   197       
   198        Explosion rajahdys = new Explosion(RandomGen.NextDouble(10,50)); 
   199        rajahdys.X = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
   200        rajahdys.Force = 500; 
   201        rajahdys.Y = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
   202        Add(rajahdys); 
   203 
   204    } 
   205 
  136206    
  137     } 
  138     void poks1() 
  139     { 
  140         Explosion rajahdys = new Explosion(10.0); 
  141         rajahdys.Position = pelaaja2.Position; 
  142         rajahdys.X-=40; 
  143         rajahdys.Y -= 25; 
  144         rajahdys.Speed = 1000.0; 
  145         rajahdys.Force =50; 
  146         rajahdys.ShockwaveColor = Color.Cyan; 
  147         Add(rajahdys); 
  148     } 
  149          void poks2() 
  150     { 
  151         Explosion rajahdys = new Explosion(10.0); 
  152         rajahdys.Position = pelaaja1.Position; 
  153         rajahdys.Y -= 15; 
  154         rajahdys.Speed = 1000.0; 
  155         rajahdys.Force =50; 
  156         rajahdys.ShockwaveColor = Color.Red; 
  157         Add(rajahdys); 
  158     } 
  159          void pumpum () 
  160          { 
  161           PhysicsObject pum = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 20.0); 
  162           pum.Position = pelaaja2.Position; 
  163           pum.Shape = Shapes.Circle; 
  164           Add(pum); 
  165          } 
  166          void HeitaKranaatti() 
  167          { 
  168              ClusterGrenade kranaatti = new ClusterGrenade(4.0, 2); 
  169              kranaatti.X = pelaaja1.X; 
  170              kranaatti.Y = pelaaja1.Y; 
  171              Add(kranaatti); 
  172              Vector heittoVoima = Vector.FromLengthAndAngle(10, Angle.Degrees(0)); 
  173              kranaatti.Hit(heittoVoima);  
  174          } 
   207 
  175208} 
 • 2010/27/viaawipi/samsh cubes/samsh cubes.csproj

  r1151 r1195  
  8989    <Content Include="Game.ico" /> 
  9090    <Content Include="GameThumbnail.png" /> 
  91     <Content Include="kentta.txt" /> 
   91    <Content Include="kennta.txt"> 
   92      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   93    </Content> 
  9294  </ItemGroup> 
  9395  <ItemGroup> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.