Changeset 1193 for 2010/27


Ignore:
Timestamp:
2010-07-08 14:56:25 (12 years ago)
Author:
juoshako
Message:

Br3ak 1t 90% valmiina.

Location:
2010/27/juoshako/Br3ak 1t
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/27/juoshako/Br3ak 1t/Kentta.txt

  r1175 r1193  
  3030=                                                  = 
  3131=                                                  = 
  32 ==================================================== 
   32=..................................................= 
 • 2010/27/juoshako/Br3ak 1t/Peli.cs

  r1175 r1193  
  11using System; 
  22using Jypeli; 
   3using System.Collections.Generic; 
  34using Jypeli.Widgets; 
  45using Jypeli.Assets; 
  56 
   7public class Laatta : PhysicsObject 
   8{ 
   9    private bool onkoJoOsuttukerran; 
   10    public bool OnkoJoOsuttuKerran 
   11    { 
   12        get { return onkoJoOsuttukerran; } 
   13        set { onkoJoOsuttukerran = value; } 
   14    }  
   15    public Laatta(double width, double height) 
   16        :base(width, height) 
   17    { 
   18        MakeStatic(); 
   19    } 
   20} 
   21 
   22 
  623public class Peli : PhysicsGame 
  724{ 
   25     
  826    const int ruudunLeveys = 50; 
  927    const int ruudunKorkeus = 50; 
   
  1331 
  1432    PhysicsObject maila; 
  15      
   33    PhysicsObject pallo; 
   34 
   35    IntMeter pisteLaskuri; 
   36 
   37    List<Label> valikonKohdat; 
   38 
  1639    protected override void Begin() 
  1740    { 
  18         //TODO: Alusta peli tässä 
   41 
   42        Valikko(); 
   43         
   44    } 
   45    void AloitaPeli() 
   46    { 
   47        ClearAll(); 
   48 
  1949        LuoKentta(); 
  20     } 
  21     void LuoKentta() 
  22     { 
  23         maila = PhysicsObject.CreateStaticObject (300, 30); 
   50        LuoLaskuri(); 
   51        AsetaOhjaimet(); 
   52        //LuoMaila(); 
   53 
   54        Vector impulssi = new Vector(0.0, 500.0); 
   55        pallo.Hit(impulssi); 
   56    } 
   57    void Lopeta() 
   58    { 
   59        Exit(); 
   60    } 
   61    void LuoMaila() 
   62    { 
   63        maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(300, 30); 
  2464        //maila.Shape = Shapes.Circle; 
  2565        maila.X = 0; 
  26         maila.Y = Level.Bottom-320; 
   66        maila.Y = Level.Bottom + 100; 
  2767        maila.CanRotate = false; 
  2868        maila.KineticFriction = 1; 
  2969        maila.Color = Color.Blue; 
  3070        Add(maila); 
  31  
   71    } 
   72    void LuoKentta() 
   73    { 
  3274        TileMap ruudut = TileMap.FromFile ("Kentta.txt"); 
  3375        ruudut['='] = LuoPalikka; 
  34         ruudut['*'] = LuoTahti; 
   76        ruudut['*'] = LuoLaatta; 
   77        ruudut['.'] = LuoTiili; 
  3578        ruudut.Insert (ruudunLeveys, ruudunKorkeus); 
  3679        Camera.ZoomToLevel(); 
  3780 
  38         PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(40, 40); 
   81        pallo = new PhysicsObject(40, 40); 
  3982        pallo.Shape = Shapes.Circle; 
  4083        pallo.X = 0; 
  4184        pallo.Y = Level.Bottom+110; 
  42         pallo.Color = Color.Aqua; 
   85        pallo.Color = Color.Black; 
  4386        Add (pallo); 
  4487 
   88        LuoMaila(); 
   89 
  4590        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
  46         AsetaOhjaimet(); 
  47  
  48         Vector impulssi = new Vector(0.0, 1500.0); 
  49         pallo.Hit(impulssi); 
  5091    } 
  5192    PhysicsObject LuoPalikka() 
   
  5394        PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject (50.0, 50.0); 
  5495        palikka.Shape = Shapes.Rectangle; 
  55         palikka.Color = Color.Black; 
   96        palikka.Color = Color.Gray; 
  5697        palikka.Restitution = 1.0; 
  5798        palikka.Tag = "palikka"; 
  5899        return palikka; 
  59100    } 
  60     PhysicsObject LuoTahti() 
  61     { 
  62         PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(45.0, 45.0); 
  63         return tahti; 
  64     } 
   101    PhysicsObject LuoLaatta() 
   102    { 
   103        Laatta laatta = new Laatta(48.0, 48.0); 
   104        laatta.Tag = "laatta";      
   105        return laatta; 
   106    } 
   107    PhysicsObject LuoTiili() 
   108    { 
   109        PhysicsObject tiili = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0); 
   110        tiili.Tag = "tiili"; 
   111        tiili.Color = Color.Red; 
   112        tiili.Shape = Shapes.Rectangle; 
   113        return tiili; 
   114    } 
   115 
   116     
  65117    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
  66118    { 
  67         if (kohde.Tag.ToString() == "palikka") 
  68         { 
  69             pallo.Color = Color.Red; 
  70         } 
  71     } 
   119        if (kohde.Tag.ToString() == "laatta") 
   120        { 
   121            bool tuhotaanko = ((Laatta)kohde).OnkoJoOsuttuKerran; 
   122            if (tuhotaanko) 
   123            { 
   124                Timer.SingleShot(0.1, kohde.Destroy); 
   125                pisteLaskuri.Value++; 
   126            } 
   127            else 
   128            { 
   129                ((Laatta)kohde).OnkoJoOsuttuKerran = true; 
   130                kohde.Color = Color.Gray; 
   131            } 
   132 
   133             
   134        } 
   135        if (kohde.Tag.ToString() == "tiili") 
   136        { 
   137            MessageDisplay.Add("Peli loppui"); 
   138            PeliPaattyi(); 
   139        } 
   140 
   141    } 
   142 
  72143    void AsetaOhjaimet() 
  73144    { 
   145        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Valikko, "Palaa valikkoon"); 
  74146        Keyboard.Listen (Key.Left, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa vasemmalle", maila, nopeusVasemmalle); 
  75147        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila, Vector.Zero);  
   
  77149        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila, Vector.Zero); 
  78150 
  79         Keyboard.Listen (Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   151        //Keyboard.Listen (Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
  80152        Keyboard.Listen (Key.F1, ButtonState.Down, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  81153    } 
   
  96168         
  97169    } 
   170    void LuoLaskuri() 
   171    { 
   172        pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   173        Label pisteNaytto = new Label(); 
   174        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   175        pisteNaytto.Y = Screen.Top -100; 
   176        pisteNaytto.TextColor = Color.Red; 
   177 
   178        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
   179        Add(pisteNaytto); 
   180 
   181        Label pisteTeksti = new Label("Pisteitä"); 
   182        pisteTeksti.X = Screen.Left + 50; 
   183        pisteTeksti.X = Screen.Top - 100; 
   184        pisteTeksti.TextColor = Color.Red; 
   185        Add(pisteTeksti); 
   186 
   187        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   188        laskuri.MaxValue = 120; 
   189        laskuri.UpperLimit += LaskuriYlarajassa; 
   190    } 
   191    void PeliPaattyi() 
   192    { 
   193        pallo.Destroy(); 
   194        maila.Destroy(); 
   195    } 
   196    void Valikko() 
   197    { 
   198        ClearAll(); 
   199        Mouse.IsCursorVisible = true; 
   200        valikonKohdat = new List<Label>(); 
   201 
   202        Label kohta1 = new Label("Aloita uusi peli"); 
   203        kohta1.Position = new Vector(0, 40); 
   204        valikonKohdat.Add(kohta1); 
   205 
   206        Label kohta2 = new Label("Lopeta"); 
   207        kohta2.Position = new Vector(0, -40); 
   208        valikonKohdat.Add(kohta2); 
   209 
   210        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat) 
   211        { 
   212            Add(valikonKohta); 
   213        } 
   214        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, null); 
   215        Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Lopeta, null); 
   216 
   217        Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null); 
   218        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Lopeta, ""); 
   219    } 
   220    void ValikossaLiikkuminen(AnalogState hiirenTila) 
   221    { 
   222        foreach (Label kohta in valikonKohdat) 
   223        { 
   224            if (Mouse.IsCursorOn(kohta)) 
   225            { 
   226                kohta.TextColor = Color.Red; 
   227            } 
   228            else 
   229            { 
   230                kohta.TextColor = Color.Black; 
   231            } 
   232        } 
   233    } 
   234    void LaskuriYlarajassa(int arvo) 
   235    { 
   236        MessageDisplay.TextColor = Color.White; 
   237        MessageDisplay.Add("Pääsit kentän läpi!"); 
   238    } 
  98239 
  99240} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.