Ignore:
Timestamp:
2010-07-06 14:58:03 (12 years ago)
Author:
paaaanro
Message:

Valmistelin Pong pelin ja pirrsin suunittelu kuvaa

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/27/Vekakart/Pong/Peli.cs

  r1072 r1105  
  66public class Peli : PhysicsGame 
  77{ 
   8    Vector NopeusYlos = new Vector(0.0, 200.0); 
   9    Vector NopeusAlas = new Vector(0.0, -200.0); 
   10 
  811    PhysicsObject Pallo; 
  912    PhysicsObject Maila1; 
  1013    PhysicsObject Maila2; 
  1114 
   15    PhysicsObject oikeareuna; 
   16    PhysicsObject vasenreuna; 
   17 
   18    IntMeter Pelaajan1Pisteet; 
   19    IntMeter Pelaajan2Pisteet; 
  1220    protected override void Begin() 
  1321    { 
  1422        LuoKentta(); 
  15         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "poistu"); 
   23        AsetaOhjaimet(); 
  1624        ALoitaPeli(); 
   25        LisaaLaskurit(); 
   26    } 
  1727 
  18  
  19     } 
  2028    void LuoKentta() 
  2129    { 
   
  2634        Pallo.Restitution = 1.0; 
  2735        Add(Pallo); 
   36        AddCollisionHandler(Pallo, KasittelePallonTormays); 
  2837 
  2938        Maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   
  3140 
  3241 
  33  
  34         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   42        vasenreuna = Level.CreateLeftBorder (); 
   43        vasenreuna.Restitution = 1.0; 
   44        vasenreuna.IsVisible = false; 
   45        oikeareuna = Level.CreateRightBorder(); 
   46        oikeareuna.Restitution = 1.0; 
   47        oikeareuna.IsVisible = false; 
   48        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   49        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   50        ylaReuna.IsVisible = false; 
   51        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   52        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   53        alaReuna.IsVisible = false; 
   54         
  3555        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  3656 
  3757        Camera.ZoomToLevel(1.0); 
   58    } 
  3859 
  39          
  40  
  41     } 
  4260    void ALoitaPeli() 
  4361    { 
   
  4563        Pallo.Hit (impulssi); 
  4664    } 
  47     void AsetaOhjaimet() 
  48     { 
  49         Keyboard.Listen (Key.A, ButtonState.Pressed, LiikutaMailaaYlos, "Pelaaja1: Liikuta Mailaa Ylös", Maila1); 
  50         Keyboard.Listen (Key.A, ButtonState.Released, PysaytaMaila, null); 
  5165 
  52         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "poistu"); 
  53     } 
  5466    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
  5567    { 
   
  6274        return maila; 
  6375    } 
   76 
  6477    void LiikutaMailaaYlos(PhysicsObject maila) 
  6578    { 
  66         Vector nopeus = new Vector(0, 200); 
   79        if (maila.Y >=Level.Top) 
   80        { 
   81        maila.Velocity = Vector.Zero; 
   82        return; 
   83        } 
   84        Vector nopeus = new Vector(0.0, 200.0); 
   85        maila.Velocity = nopeus; 
   86    } 
  6787 
  68          
   88    void LiikutaMailaaAlas(PhysicsObject maila) 
   89    { 
   90        Vector nopeus = new Vector(0.0, -200.0); 
   91        maila.Velocity = nopeus; 
  6992    } 
   93 
  7094    void PysaytaMaila(PhysicsObject maila) 
  7195    { 
  72         maila.Velocity = Vector.Zero;   
   96        maila.Velocity = Vector.Zero; 
  7397    } 
  7498 
   99    void AsetaOhjaimet() 
   100    { 
   101        Keyboard.Listen (Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", Maila1, NopeusYlos); 
   102        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, Maila1, Vector.Zero); 
   103        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", Maila1, NopeusAlas); 
   104        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, Maila1, Vector.Zero); 
   105 
   106        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", Maila2, NopeusYlos); 
   107        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, Maila2, Vector.Zero); 
   108        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", Maila2, NopeusAlas); 
   109        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, Maila2, Vector.Zero); 
   110 
   111        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   112        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   113 
   114    } 
   115 
   116    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   117    { 
   118        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Y < Level.Bottom)) 
   119        { 
   120            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   121            return; 
   122        } 
   123        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Y > Level.Top)) 
   124        { 
   125            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   126            return; 
   127        } 
   128 
   129            maila.Velocity = nopeus; 
   130 
   131    } 
   132 
   133    void LisaaLaskurit() 
   134    { 
   135        Pelaajan1Pisteet = Luopistelaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   136        Pelaajan2Pisteet = Luopistelaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   137    } 
   138 
   139    IntMeter Luopistelaskuri(double x, double y) 
   140    { 
   141        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   142        laskuri.MaxValue = 10; 
   143        Label naytto = new Label (); 
   144        naytto.BindTo (laskuri); 
   145        naytto.X = x; 
   146        naytto.Y = y; 
   147        naytto.TextColor = Color.White; 
   148        Add(naytto); 
   149        return laskuri; 
   150 
   151 
   152    } 
   153 
   154    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   155    { 
   156        if (kohde == oikeareuna) 
   157        { 
   158            Pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   159    } 
   160        else if (kohde == vasenreuna) 
   161        { 
   162            Pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   163        } 
   164    } 
   165 
   166 
   167 
  75168} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.