Changeset 1103 for 2010/27


Ignore:
Timestamp:
2010-07-06 14:57:43 (13 years ago)
Author:
jupepaiv
Message:

Sain pongin valmiiksi

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/27/Jupepaiv/Pong/Peli.cs

  r1077 r1103  
  66public class Peli : PhysicsGame 
  77{ 
   8    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
   9    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
   10 
   11 
  812    PhysicsObject pallo; 
  9      
   13    PhysicsObject maila1; 
   14    PhysicsObject maila2; 
   15 
   16    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   17    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   18 
   19    PhysicsObject vasenReuna; 
   20    PhysicsObject oikeaReuna; 
   21 
   22 
  1023    protected override void Begin() 
  1124    { 
  1225        LuoKentta(); 
   26        AsetaOhjaimet(); 
   27        LisaaLaskurit(); 
  1328        AloitaPeli(); 
  14         Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
  15         pallo.Hit(impulssi); 
  16  
  17  
  1829    } 
  1930 
   
  2233        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
  2334        pallo.Shape = Shapes.Circle; 
  24          
  2535        pallo.X = -200.0; 
  2636        pallo.Y = 0.0; 
  2737        pallo.Restitution = 1.0; 
  2838        Add(pallo); 
   39        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
  2940 
  30         LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  31         LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   41        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   42        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  3243 
   44        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   45        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   46        vasenReuna.IsVisible = false; 
   47        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   48        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   49        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   50        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   51        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   52        ylaReuna.IsVisible = false; 
   53        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   54        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   55        alaReuna.IsVisible = false; 
  3356 
  34         Level.CreateBorders(1.0, false); 
  3557        Level.BackgroundColor = Color.Purple; 
   58 
  3659        Camera.ZoomToLevel(); 
  37          
   60    } 
  3861 
   62    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
   63    { 
   64        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
   65        maila.Shape = Shapes.Rectangle; 
   66        maila.X = x; 
   67        maila.Y = y; 
   68        maila.Restitution = 1.0; 
   69        Add(maila); 
   70        return maila; 
   71    } 
   72 
   73    void LisaaLaskurit() 
   74    { 
   75        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   76        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   77    } 
   78 
   79    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   80    { 
   81        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   82        laskuri.MaxValue = 10; 
   83        Label naytto = new Label(); 
   84        naytto.BindTo(laskuri); 
   85        naytto.X = x; 
   86        naytto.Y = y; 
   87        naytto.TextColor = Color.White; 
   88        Add(naytto); 
   89        return laskuri; 
   90    } 
   91 
   92    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   93    { 
   94        if (kohde == oikeaReuna) 
   95        { 
   96            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   97        } 
   98        else if (kohde == vasenReuna) 
   99        { 
   100            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   101        } 
  39102    } 
  40103 
   
  45108    } 
  46109 
  47     void LuoMaila(double x, double y) 
   110    void AsetaOhjaimet() 
  48111    { 
  49         PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  50         maila.Shape = Shapes.Rectangle; 
  51         maila.X = x; 
  52         maila.Y = y; 
  53         maila.Restitution = 1.0; 
  54         Add(maila); 
   112        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   113        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   114        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   115        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
  55116 
   117        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   118        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   119        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   120        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   121 
   122        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   123        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   124 
   125        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   126        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   127        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   128        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   129 
   130        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   131        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   132        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   133        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   134 
   135        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   136        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
  56137    } 
  57138 
  58 }     
   139    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   140    { 
   141        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Y < Level.Bottom)) 
   142        { 
   143            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   144            return; 
   145        } 
   146        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Y > Level.Top)) 
   147        { 
   148            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   149            return; 
   150        } 
   151 
   152        maila.Velocity = nopeus; 
   153    } 
   154} 
   155 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.