Changeset 1102 for 2010/27


Ignore:
Timestamp:
2010-07-06 14:57:24 (13 years ago)
Author:
paaaanro
Message:

Sain Pongin valmiiksi

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/27/oteehann/Pong/Peli.cs

  r1066 r1102  
  66public class Peli : PhysicsGame 
  77{ 
   8    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
   9    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
   10 
  811    PhysicsObject pallo; 
   12    PhysicsObject maila1; 
   13    PhysicsObject maila2; 
   14 
   15    PhysicsObject vasenReuna; 
   16    PhysicsObject oikeaReuna; 
   17 
   18    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   19    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   20 
   21 
   22 
  923    protected override void Begin() 
  1024    { 
  11        
   25 
  1226        //TODO: Alusta peli tässä 
  1327 
  1428        LuoKentta(); 
  15         Vector impulssi = new Vector(700.0, 700.0); 
   29        AsetaOhjaimet(); 
   30        LisaaLaskurit(); 
   31        AloitaPeli(); 
   32        Vector impulssi = new Vector(700.0, 250.0); 
  1633        pallo.Hit(impulssi); 
  17        
   34 
  1835    } 
  1936 
  2037    void LuoKentta() 
  2138    { 
  22          pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
   39        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
  2340        pallo.Color = Color.White; 
  2441        pallo.Shape = Shapes.Circle; 
   
  2845        Level.CreateBorders(); 
  2946        pallo.Restitution = 1.0; 
  30         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   47        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   48        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   49        vasenReuna.IsVisible = false; 
   50        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   51        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   52        alaReuna.IsVisible = false; 
   53        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   54        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   55        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   56        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   57        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   58        ylaReuna.IsVisible = false; 
   59 
   60        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   61        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   62 
   63 
  3164        Level.BackgroundColor = Color.Red; 
  3265        Camera.ZoomToLevel(); 
  33         PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  34         maila.Shape = Shapes.Rectangle; 
  35         maila.X = Level.Left + 20.0; 
  36         maila.Y = 0.0; 
  37         maila.Restitution = 1.0; 
  38         Add(maila); 
   66        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   67        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   68        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
   69 
   70 
  3971 
  4072 
  4173    } 
  4274 
  43     void AloitaPeli; 
   75    void AloitaPeli() 
   76    { 
   77        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
   78        pallo.Hit(impulssi); 
   79 
   80    } 
   81 
   82    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
   83    { 
   84        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
   85        maila.Shape = Shapes.Rectangle; 
   86        maila.X = x; 
   87        maila.Y = y; 
   88        maila.Restitution = 1.0; 
   89        Add(maila); 
   90        return maila; 
   91    } 
   92    void AsetaOhjaimet() 
   93    { 
   94 
   95        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Asetanopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   96        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, Asetanopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   97 
   98        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, Asetanopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   99 
   100        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, Asetanopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   101 
   102        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Asetanopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   103        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, Asetanopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   104        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Asetanopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   105        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, Asetanopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   106 
   107        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   108        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   109    } 
   110    void LiikutaMailaaYlos(PhysicsObject maila) 
   111    { 
   112        if (maila.Y < Level.Top) 
   113        { 
   114 
   115 
   116            Vector nopeus = new Vector(0, 200); 
   117            maila.Velocity = nopeus; 
   118        } 
   119    } 
   120    void PysaytaMaila(PhysicsObject maila) 
   121    { 
   122        maila.Velocity = Vector.Zero; 
   123    } 
   124    void LiikutaMailaaAlas(PhysicsObject maila) 
   125    { 
   126        Vector nopeus = new Vector(0, -200); 
   127        maila.Velocity = nopeus; 
   128 
   129    } 
   130    void Asetanopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   131    { 
   132        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Y < Level.Bottom)) 
   133        { 
   134            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   135            return; 
   136        } 
   137        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Y > Level.Top)) 
   138        { 
   139            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   140            return; 
   141        } 
   142 
   143        maila.Velocity = nopeus; 
   144 
   145 
   146    } 
   147    void LisaaLaskurit() 
   148    {//... 
   149        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   150        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   151    } 
   152 
   153    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   154    { 
   155        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   156        laskuri.MaxValue = 10; 
   157        Label naytto = new Label(); 
   158        naytto.BindTo(laskuri); 
   159        naytto.X = x; 
   160        naytto.Y = y; 
   161        naytto.TextColor = Color.White; 
   162        Add(naytto); 
   163 
   164        return laskuri; 
   165 
   166    } 
   167    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   168    { 
   169        if (kohde == oikeaReuna) 
   170        { 
   171            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   172        } 
   173        else if (kohde == vasenReuna) 
   174        { 
   175            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   176 
   177        } 
   178 
   179 
   180    } 
  44181} 
   182     
   183 
   184      
   185         
   186 
   187 
   188 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.