Ignore:
Timestamp:
2010-07-06 13:07:46 (13 years ago)
Author:
frjolehm
Message:

Laitin tekoälyn....

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/27/frjolehm/Ping Pong/Ping Pong/Peli.cs

  r1067 r1088  
  1414    PhysicsObject maila2; 
  1515 
   16    PhysicsObject vasenReuna; 
   17    PhysicsObject oikeaReuna; 
   18    PhysicsObject yläReuna; 
   19    PhysicsObject alaReuna; 
   20 
  1621    IntMeter pelaaja1Pisteet; 
  1722    IntMeter pelaaja2Pisteet; 
   23 
   24    Boolean vastustaja; 
   25    Boolean löyjä; 
  1826 
  1927    protected override void Begin() 
   
  2432        Ohjaimet(); 
  2533        LisääLaskurit(); 
  26         AloitaPeli(); 
  27  
  28     } 
   34        AloitaPeli(500); 
   35 
   36    } 
   37 
  2938    //Pelin luonti 
  3039    void LuoKenttä() 
   
  3443        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 30, 0, 1.0); 
  3544        //pallon luonti 
   45        LuoPallo(RandomGen.NextColor()); 
   46        //taso 
   47        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   48        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   49        vasenReuna.IsVisible = false; 
   50 
   51        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   52        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   53        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   54 
   55        alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   56        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   57        alaReuna.IsVisible = false; 
   58        alaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   59 
   60        yläReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   61        yläReuna.Restitution = 1.0; 
   62        yläReuna.IsVisible = false;  
   63        yläReuna.KineticFriction = 0.0; 
   64 
   65 
   66        Camera.ZoomToLevel(); 
   67 
   68    } 
   69 
   70    void LuoPallo(Color väri) 
   71    { 
  3672        pallo = new PhysicsObject(35, 35); 
  37         pallo.Shape = Shapes.Triangle; 
  38         pallo.Color = Color.Cyan; 
   73        pallo.Shape = Shapes.Rectangle; 
   74        pallo.KineticFriction = 0.0; 
   75        pallo.Color = väri; 
  3976        pallo.X = 0; 
  4077        pallo.Y = 0; 
  4178        pallo.Restitution = 1.0; 
  4279        Add(pallo); 
  43         //taso 
  44         Level.CreateBorders(1.0, false); 
  45         Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  46  
  47         Camera.ZoomToLevel(); 
  48  
  49     } 
  50     void AloitaPeli() 
  51     { 
  52         Vector impullsi = new Vector(200, 0); 
   80        AddCollisionHandler(pallo, PallonTörmäys);  
   81    } 
   82 
   83    void PallonTörmäys(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   84    { 
   85        if (kohde == vasenReuna) 
   86        { 
   87            pelaaja2Pisteet.Value += 1; 
   88            pallo.Destroy(); 
   89            LuoPallo(RandomGen.NextColor());  
   90            AloitaPeli(-500); 
   91 
   92        } 
   93        else if (kohde == oikeaReuna) 
   94        { 
   95            pelaaja1Pisteet.Value += 1; 
   96            pallo.Destroy(); 
   97            LuoPallo(RandomGen.NextColor()); 
   98            AloitaPeli(500); 
   99        } 
   100        else if (kohde == maila2) 
   101        { 
   102            löyjä = true; 
   103        } 
   104        else if (kohde == maila1) 
   105        { 
   106            löyjä = false; 
   107        } 
   108    } 
   109 
   110    void AloitaPeli(double nopeus) 
   111    { 
   112        Vector impullsi = new Vector(nopeus, RandomGen.NextInt(-200,200)); 
  53113        pallo.Hit(impullsi); 
  54114    } 
   115 
  55116    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y, double kimmoisuus) 
  56117    { 
   
  60121        maila.Y = y; 
  61122        maila.Restitution = kimmoisuus; 
   123        maila.KineticFriction = 1.5; 
  62124        Add(maila); 
  63125        return maila; 
  64126    } 
   127 
  65128    //Ohjamiet 
  66129    void Ohjaimet() 
   
  69132        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
  70133        Keyboard.Listen(Key.H, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   134        Keyboard.Listen(Key.Enter, ButtonState.Pressed, LaitaVastustaja, "Laita vastustaja päälle."); 
  71135 
  72136        //Pelaaja 1 
   
  75139        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, LaitaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alaspäin.", maila1, nopeusAlas); 
  76140        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, LaitaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
  77         //Pelaaja 2 
  78         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LaitaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylöspäin.", maila2, nopeusYlös); 
  79         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, LaitaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
  80         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LaitaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alaspäin.", maila2, nopeusAlas); 
  81         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, LaitaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
  82     } 
   141        //Pelaaja 2 tai Botti 
   142        if (vastustaja == false) 
   143        { 
   144            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LaitaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylöspäin.", maila2, nopeusYlös); 
   145            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, LaitaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   146            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LaitaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alaspäin.", maila2, nopeusAlas); 
   147            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, LaitaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   148        } 
   149    } 
   150 
   151    void LaitaVastustaja() 
   152    { 
   153        if (vastustaja) 
   154        { 
   155            vastustaja = false; 
   156            LaitaNopeus(maila2, Vector.Zero); 
   157        } else { 
   158            vastustaja = true; 
   159        } 
   160    } 
   161 
  83162    void LaitaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
  84163    { 
   
  118197    } 
  119198 
  120  
   199    protected override void Update(Time time) 
   200    { 
   201        if (vastustaja == true) 
   202        { 
   203            if (löyjä == true) 
   204            { 
   205                if (maila2.Y < -10) 
   206                { 
   207                    LaitaNopeus(maila2, nopeusYlös); 
   208                } 
   209                else if (maila2.Y > 10) 
   210                { 
   211                    LaitaNopeus(maila2, nopeusAlas); 
   212                } 
   213                else 
   214                { 
   215                    LaitaNopeus(maila2, Vector.Zero); 
   216                } 
   217            } 
   218            else 
   219            { 
   220                if ((pallo.Y > (maila2.Y + 75))) 
   221                { 
   222                    LaitaNopeus(maila2, nopeusYlös); 
   223                } 
   224                else if ((pallo.Y < (maila2.Y - 75))) 
   225                { 
   226                    LaitaNopeus(maila2, nopeusAlas); 
   227                } 
   228                else 
   229                { 
   230                    LaitaNopeus(maila2, Vector.Zero); 
   231                } 
   232            } 
   233        } 
   234        base.Update(time); 
   235    } 
  121236} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.