Changeset 1087


Ignore:
Timestamp:
2010-07-06 13:04:14 (13 years ago)
Author:
paaaanro
Message:

Viimeistelin pong-pelin ja aloittelin lumiukkoa.

Location:
2010/27/jomialja
Files:
11 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/27/jomialja/Pong/Peli.cs

  r1073 r1087  
  66public class Peli : PhysicsGame 
  77{ 
   8    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
   9    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
   10 
  811    PhysicsObject pallo; 
  912    PhysicsObject maila1; 
  1013    PhysicsObject maila2; 
   14 
   15    PhysicsObject vasenReuna; 
   16    PhysicsObject oikeaReuna; 
   17 
   18    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   19    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
  1120 
  1221    protected override void Begin() 
   
  1423        LuoKentta(); 
  1524        AsetaOhjaimet(); 
   25        LisaaLaskurit(); 
  1626        AloitaPeli(); 
  1727    } 
   
  2535        pallo.Restitution = 1.0; 
  2636        Add(pallo); 
   37        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
  2738 
  28        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  29        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   39        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   40        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  3041 
  31         Level.CreateBorders(1.0, false); 
  32         Level.BackgroundColor = Color.Black; 
   42        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   43        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   44        vasenReuna.IsVisible = false; 
   45        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   46        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   47        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   48        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   49        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   50        ylaReuna.IsVisible = false; 
   51        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   52        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   53        alaReuna.IsVisible = false; 
   54 
   55        Level.BackgroundColor = Color.Pink; 
  3356 
  3457        Camera.ZoomToLevel(); 
  3558    } 
  36     void AsetaOhjaimet() 
   59 
   60    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
  3761    { 
  38         Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, LiikutaMailaaYlos, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1); 
  39         Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, PysaytaMaila, null, maila1); 
  40         Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Pressed, LiikutaMailaaAlas, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1); 
  41         Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, PysaytaMaila, null, maila1); 
  42  
  43         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, LiikutaMailaaYlos, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2); 
  44         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, PysaytaMaila, null, maila2); 
  45         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Pressed, LiikutaMailaaAlas, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2); 
  46         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, PysaytaMaila, null, maila2); 
  47  
  48         Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  49         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   62        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
   63        maila.Shape = Shapes.Rectangle; 
   64        maila.X = x; 
   65        maila.Y = y; 
   66        maila.Restitution = 1.5; 
   67        Add(maila); 
   68        return maila; 
  5069    } 
  5170 
   71    void LisaaLaskurit() 
   72    { 
   73        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   74        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   75    } 
   76 
   77    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   78    { 
   79        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   80        laskuri.MaxValue = 10; 
   81        Label naytto = new Label(); 
   82        naytto.BindTo(laskuri); 
   83        naytto.X = x; 
   84        naytto.Y = y; 
   85        naytto.TextColor = Color.White; 
   86        Add(naytto); 
   87        return laskuri; 
   88    } 
   89 
   90    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   91    { 
   92        if (kohde == oikeaReuna) 
   93        { 
   94            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   95        } 
   96        else if (kohde == vasenReuna) 
   97        { 
   98            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   99        } 
   100    } 
  52101 
  53102    void AloitaPeli() 
   
  57106    } 
  58107 
  59     PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
   108    void AsetaOhjaimet() 
   109    { 
   110        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   111        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   112        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   113        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   114 
   115        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   116        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   117        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   118        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   119 
   120        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   121        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   122 
   123        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   124        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   125        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   126        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   127 
   128        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   129        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   130        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   131        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   132 
   133        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   134        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   135    } 
   136 
   137    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   138    { 
   139        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Y < Level.Bottom)) 
  60140        { 
  61         PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  62         maila.Shape = Shapes.Rectangle; 
  63         maila.X = x; 
  64         maila.Y = y; 
  65         maila.Restitution = 1.0; 
  66         Add(maila); 
  67         return maila; 
   141            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   142            return; 
   143        } 
   144        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Y > Level.Top)) 
   145        { 
   146            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   147            return; 
  68148        } 
  69149 
  70    void LiikutaMailaaYlos(PhysicsObject maila) 
  71         { 
  72             Vector nopeus = new Vector(0, 200); 
  73             maila.Velocity = nopeus; 
   150        maila.Velocity = nopeus; 
   151    } 
   152} 
  74153 
  75         } 
  76         void PysaytaMaila(PhysicsObject maila) 
  77         { 
  78             maila.Velocity = Vector.Zero; 
  79         } 
  80         void LiikutaMailaaAlas(PhysicsObject maila) 
  81         { 
  82             Vector nopeus = new Vector(0, -200); 
  83             maila.Velocity = nopeus; 
  84         } 
  85  
  86         
  87  
  88  
  89 } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.