Ignore:
Timestamp:
2010-07-06 10:29:10 (13 years ago)
Author:
paaaanro
Message:

peli valmis

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/27/malirola/Pong/Peli.cs

  r1078 r1085  
  1313    PhysicsObject maila2; 
  1414 
   15    PhysicsObject vasenReuna; 
   16    PhysicsObject oikeaReuna; 
   17 
   18    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   19    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   20 
  1521    protected override void Begin() 
  1622    { 
  1723        LuoKentta(); 
  1824        AsetaOhjaimet(); 
   25        LisaaLaskurit(); 
  1926        AloitaPeli(); 
  2027    } 
   
  3037        pallo.Hit(impulssi); 
  3138 
   39        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
   40 
  3241        maila1 = LuoMaila ( Level.Left + 20.0, 0.0 ); 
  3342        maila2 = LuoMaila ( Level.Right - 20.0, 0.0 ); 
  3443 
  35         Level.CreateBorders(1.0, false); 
  36         pallo.Restitution = 1.0; 
   44        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   45        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   46        vasenReuna.IsVisible = false; 
   47        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   48        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   49        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   50        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   51        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   52        ylaReuna.IsVisible = false; 
   53        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   54        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   55        alaReuna.IsVisible = false; 
   56 
  3757        Level.BackgroundColor = Color.ForestGreen; 
   58 
  3859        Camera.ZoomToLevel(); 
  3960    } 
   
  6182        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
  6283        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero ); 
  63         Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1); 
   84        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
  6485        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
  6586 
  66         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2); 
   87        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
  6788        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
  68         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2); 
   89        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
  6990        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
  7091 
  7192        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Down, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  7293        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Down, Exit, "Poistu"); 
   94 
   95        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   96        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   97        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   98        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   99 
   100        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   101        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   102        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   103        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   104 
   105        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   106        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   107 
  73108    } 
  74109 
   
  114149    } 
  115150 
   151    void LisaaLaskurit() 
   152    { 
   153        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   154        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   155    } 
   156 
   157    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   158    { 
   159        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   160        laskuri.MaxValue = 10; 
   161        Label naytto = new Label(); 
   162        naytto.BindTo(laskuri); 
   163        naytto.X = x; 
   164        naytto.Y = y; 
   165        naytto.TextColor = Color.White; 
   166        Add(naytto); 
   167        return laskuri; 
   168    } 
   169 
   170    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   171    { 
   172        if (kohde == oikeaReuna) 
   173        { 
   174            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   175        } 
   176        else if (kohde == vasenReuna) 
   177        { 
   178            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   179        } 
   180 
   181    } 
   182 
  116183 
  117184} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.