Changeset 1030 for 2010/24


Ignore:
Timestamp:
2010-06-30 13:10:11 (13 years ago)
Author:
anlakane
Message:

Uusia kuvia. Kuvat (nyt elaimet-kansio) pitää olla saman kansion alla kuin mistä peliä ajetaan.

Location:
2010/24/anlakane/Muistipeli
Files:
32 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/24/anlakane/Muistipeli/Kortti.cs

  r1028 r1030  
  33using System.Linq; 
  44using Jypeli; 
  5 using Microsoft.Xna.Framework; 
  6 using Microsoft.Xna.Framework.Graphics; 
   5//using Microsoft.Xna.Framework; 
   6//using Microsoft.Xna.Framework.Graphics; 
  77 
  88namespace Muistipeli 
   
  4242 
  4343 
  44         public Kortti(double width, double height, bool kuvapuoliEsilla, Image kuvapuoliTekstuuri, Image takapuoliTekstuuri, int tunnus) 
  45             : base(width, height, Shapes.Rectangle) 
   44        public Kortti(double leveys, double korkeus, bool kuvapuoliEsilla, Image kuvapuoliTekstuuri, Image takapuoliTekstuuri, int tunnus) 
   45            : base(leveys, korkeus, Shapes.Rectangle) 
  4646        { 
  4747            this.kuvapuoliTekstuuri = kuvapuoliTekstuuri; 
  4848            this.takapuoliTekstuuri = takapuoliTekstuuri; 
  49             this.Image = kuvapuoliTekstuuri; 
   49            //this.Image = kuvapuoliTekstuuri; //Tarvitaanko tätä? 
  5050            this.liikkeenTila = Liikkeentila.Pysahtynyt; 
  5151            this.poistettuPelista = false; 
   
  5757 
  5858            IsUpdated = true; 
  59             this.alkuperainenKoko = new Vector(width, height); 
   59            this.alkuperainenKoko = new Vector(leveys, korkeus); 
  6060            this.tunniste = tunnus; 
   61        } 
  6162 
   63        public Kortti(double leveys, double korkeus, bool kuvapuoliEsilla, Image takapuoliTekstuuri, int tunnus) 
   64            : base(leveys, korkeus, Shapes.Rectangle) 
   65        { 
   66            this.kuvapuoliTekstuuri = Image.FromColor((int)Math.Floor(leveys), (int)Math.Floor(korkeus), Color.White); 
   67            this.takapuoliTekstuuri = takapuoliTekstuuri; 
   68            //this.Image = kuvapuoliTekstuuri; 
   69            this.liikkeenTila = Liikkeentila.Pysahtynyt; 
   70            this.poistettuPelista = false; 
   71 
   72            if (kuvapuoliEsilla) 
   73                AsetaPuoli(PuoliEsilla.Kuva); 
   74            else 
   75                AsetaPuoli(PuoliEsilla.Taka); 
   76 
   77            IsUpdated = true; 
   78            this.alkuperainenKoko = new Vector(leveys, korkeus); 
   79            this.tunniste = tunnus; 
  6280        } 
  6381 
 • 2010/24/anlakane/Muistipeli/Muistipeli.cs

  r1029 r1030  
  88using Jypeli.Effects; 
  99 
   10using Texture2D = Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D; 
   11 
  1012 
  1113namespace Muistipeli 
   
  6062        const double aikaaEnnenPiilottamista = 2; 
  6163 
   64        String korttisarja; 
   65 
  6266        Pelaaja pelaaja1; 
  6367        Pelaaja pelaaja2; 
   
  7377            montakoKorttia = 16; // Pitää olla ennen laskureiden lisäämistä 
  7478            LisaaPelaajat(2); 
  75  
  7679            AloitaUusiPeli(); 
  77  
  7880        } 
  7981 
   
  8284            ClearAll(); 
  8385            LisaaPiilotusajastin(); 
  84             //LisaaKuvat(); 
  85             LisaaLaskurit(); 
  86             LisaaVuoronaytto(); 
  87  
  88             montakoKutakinKorttitunnusta = new int[montakoKorttia / 2]; // kortin tunnusNro indeksistä, alkiot tulkitaan siten että "montako tämän tunnuksen alkiota on lisätty peliin" 
  89             kaannetyt = new List<Kortti>(); 
   86            korttisarja = "elaimet"; 
   87            int montakoKuvaa = LataaKuvat(); 
   88            montakoKorttia = montakoKuvaa * 2; 
  9089 
  9190            // Laitetaan ensin rivejä ja sarakkeita yhtä paljon 
   
  9695            montakoRivia = (int)Math.Ceiling((double)montakoKorttia / (double)montakoSaraketta); 
  9796            kortit = new Kortti[montakoRivia, montakoSaraketta]; 
  98             KortitRuudulle(montakoKorttia); 
   97 
   98            // kortin tunnusNro indeksistä, alkiot tulkitaan siten että "montako tämän tunnuksen alkiota on lisätty peliin" 
   99            // Tämä pitää olla ennen kuin kortit lisätään ruudulle 
   100            montakoKutakinKorttitunnusta = new int[montakoKorttia / 2];  
   101 
   102            KortitRuudulle(); 
   103            //LisaaKuvat();  // Pitää olla ennen laskureiden lisäämistä 
   104 
   105            LisaaLaskurit(); 
   106            LisaaVuoronaytto(); 
  99107            LisaaHighLighter(); 
  100108 
   
  106114            PeliKayntiin(); 
  107115            AsetaNappaimet(); 
  108  
  109116        } 
  110117 
   
  127134            p1teksti.TextColor = Color.Black; 
  128135            p1teksti.Position = new Vector(Screen.Left + 140, Screen.Bottom + 70); 
  129             pisteNaytto1.Position = new Vector(p1teksti.X + (p1teksti.Width/2) + 10, p1teksti.Y); 
   136            pisteNaytto1.Position = new Vector(p1teksti.X + (p1teksti.Width / 2) + 10, p1teksti.Y); 
  130137            pisteNaytto1.TextColor = Color.Blue; 
  131138            pisteNaytto1.BindTo(pelaajan1Pisteet); 
  132             p1VoitotTeksti.Position = new Vector(Screen.Left + 140 - ((p1teksti.Width - p1VoitotTeksti.Width)/2), p1teksti.Y - 30); 
   139            p1VoitotTeksti.Position = new Vector(Screen.Left + 140 - ((p1teksti.Width - p1VoitotTeksti.Width) / 2), p1teksti.Y - 30); 
  133140            p1Voitot.Position = new Vector(p1VoitotTeksti.X + (p1VoitotTeksti.Width / 2) + 10, p1VoitotTeksti.Y); 
  134141 
   
  138145            Add(p1Voitot); 
  139146 
  140             pelaajan2Pisteet = new IntMeter(0);  
   147            pelaajan2Pisteet = new IntMeter(0); 
  141148            Label p2teksti = new Label("Pelaaja 2 pisteet: "); 
  142149            Label pisteNaytto2 = new Label(); 
   
  145152 
  146153            p2teksti.TextColor = Color.Black; 
  147             p2teksti.X = Screen.Right- 140; 
   154            p2teksti.X = Screen.Right - 140; 
  148155            p2teksti.Y = Screen.Bottom + 70; 
  149156            pisteNaytto2.X = p2teksti.X + (p2teksti.Width / 2) + 10; 
   
  165172        } 
  166173 
   174        /// <summary> 
   175        /// Korostetaan ensimmäinen kortti. 
   176        /// </summary> 
   177        public void PeliKayntiin() 
   178        { 
   179            kaannetyt = new List<Kortti>(); 
   180            korostettuKortti = new Paikka(0, 0); 
   181            KorostaKortti(new Paikka(0, 0)); 
   182            vuorossaOlevaPelaaja = pelaaja1; 
   183            vuoronaytto.Text = "Pelaaja 1"; 
   184            MessageDisplay.Add("Pelaaja 1 aloittaa pelin!"); 
   185        } 
   186 
   187 
  167188        public void KaikkiLoydetty(int arvo) 
  168189        { 
   
  185206 
  186207            MessageBox m = new MessageBox( 
  187                 "Peli päättyi",  
   208                "Peli päättyi", 
  188209                "" + voittoteksti + "Aloita uusi peli painamalla OK."); 
  189210            m.OkButton.Clicked += OKPainettu; 
   
  203224            vuoronaytto = new Label(); 
  204225            vuoronaytto.X = 0; 
  205             vuoronaytto.Y = vuorossaNyt.Y - 30;             
   226            vuoronaytto.Y = vuorossaNyt.Y - 30; 
  206227            Add(vuorossaNyt); 
  207228            Add(vuoronaytto); 
  208         } 
  209  
  210         /// <summary> 
  211         /// Korostetaan ensimmäinen kortti. 
  212         /// </summary> 
  213         public void PeliKayntiin() 
  214         { 
  215             korostettuKortti = new Paikka(0, 0); 
  216             KorostaKortti(new Paikka(0, 0)); 
  217             vuorossaOlevaPelaaja = pelaaja1; 
  218             vuoronaytto.Text = "Pelaaja 1"; 
  219             MessageDisplay.Add("Pelaaja 1 aloittaa pelin!"); 
  220229        } 
  221230 
   
  227236        } 
  228237 
  229         private void LisaaKuvat() 
   238        private int LataaKuvat() 
  230239        { 
  231240            List<String> kuvat = new List<string>(); 
  232             String[] kuvatiedostot = Directory.GetFiles("Content"); 
  233             char[] erottimet = new char[] { '\\', '.' }; 
  234             foreach (var kuva in kuvatiedostot) 
  235             { 
  236                 String[] splitattu = kuva.Split(erottimet); 
  237                 if (splitattu.Length > 1) 
  238                 { 
  239                     if (splitattu[1] != "highlight" && splitattu[1] != "taka") 
  240                         kuvat.Add(splitattu[1]); 
  241                 } 
  242             } 
   241            String[] kuvatiedostot = Directory.GetFiles(korttisarja); 
   242            return kuvatiedostot.Length; 
  243243        } 
  244244 
   
  263263        { 
  264264            Exit(); 
   265        } 
   266 
   267        #region Liikkuminen  
   268        void KorostaKortti(Paikka korostettavaKortti) 
   269        { 
   270            korostettavaKortti = TarkistaKortinNro(korostettavaKortti); 
   271            highlighter.Position = new Vector(KortinX(korostettavaKortti.Sarake), KortinY(korostettavaKortti.Rivi)); 
   272            Kortti.PuoliEsilla puoliesilla = kortit[korostettavaKortti.Rivi, korostettavaKortti.Sarake].KumpiPuoliEsilla(); 
   273            korostettuKortti = korostettavaKortti; 
   274        } 
   275 
   276        /// <summary> 
   277        /// Aliohjelma pitää huolen, että valittu kortti on aina 
   278        /// rivi- ja sarakeindeksien sisäpuolella. Toisin sanoen  
   279        /// rivistä/sarakkeesta "yli" hypättäessä kursori palautuu  
   280        /// oikeaan paikkaan. 
   281        /// </summary> 
   282        /// <param name="kortinNro">Kortin rivi, sarake</param> 
   283        /// <returns>"Korjatut" koordinaatit</returns> 
   284        private Paikka TarkistaKortinNro(Paikka paikka) 
   285        { 
   286            // Viimeisen rivin jälkeen palataan ensimmäiselle riville 
   287            if (paikka.Rivi >= montakoRivia) 
   288                paikka.Rivi = 0; 
   289 
   290            // Viimeisen sarakkeen jälkeen palataan ensimmäiseen sarakkeeseen 
   291            if (paikka.Sarake >= montakoSaraketta) 
   292                paikka.Sarake = 0; 
   293 
   294            // Ensimmäisestä rivistä "taaksepäin" liikuttaessa 
   295            // hypätään viimeiselle riville 
   296            if (paikka.Rivi < 0) 
   297                paikka.Rivi = montakoRivia - 1; 
   298 
   299            // Ensimmäisestä sarakkeesta "taaksepäin" liikuttaessa 
   300            // hypätään viimeiseen sarakkeeseen 
   301            if (paikka.Sarake < 0) 
   302                paikka.Sarake = montakoSaraketta - 1; 
   303 
   304            // Mentiin pelipakan "tyhjälle alueelle" 
   305            if (kortit[paikka.Rivi, paikka.Sarake] == null) 
   306                paikka = TultiinNullViitteeseen(paikka); 
   307 
   308            return paikka; 
   309        } 
   310 
   311        private Paikka TultiinNullViitteeseen(Paikka kortinPaikka) 
   312        { 
   313            if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Vasen) 
   314                return new Paikka(kortinPaikka.Rivi, (montakoKorttia % montakoSaraketta) - 1); 
   315            if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Oikea) 
   316                return new Paikka(kortinPaikka.Rivi, 0); 
   317            if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Ylos) 
   318                return new Paikka(montakoRivia - 2, kortinPaikka.Sarake); 
   319 
   320            // alas 
   321            return new Paikka(0, kortinPaikka.Sarake); 
   322        } 
   323 
   324        void KortinValinta(Suunta suunta) 
   325        { 
   326            mihinSuuntaanMenossa = suunta; 
   327            if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Vasen) 
   328                KorostaKortti(new Paikka(korostettuKortti.Rivi, korostettuKortti.Sarake - 1)); 
   329 
   330            if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Oikea) 
   331                KorostaKortti(new Paikka(korostettuKortti.Rivi, korostettuKortti.Sarake + 1)); 
   332 
   333            if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Ylos) 
   334                KorostaKortti(new Paikka(korostettuKortti.Rivi - 1, korostettuKortti.Sarake)); 
   335 
   336            if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Alas) 
   337                KorostaKortti(new Paikka(korostettuKortti.Rivi + 1, korostettuKortti.Sarake)); 
   338        } 
   339        #endregion 
   340 
   341        #region Kääntäminen ja parin löytyminen 
   342 
   343        public bool VoikoKorttiaKaantaa(Kortti kortti) 
   344        { 
   345            // Ei käännetä kahta kertaa samaa korttia 
   346            if (kaannetyt.Count == 0 || kortit[korostettuKortti.Rivi, korostettuKortti.Sarake] != kaannetyt[0]) 
   347            { 
   348                // Jos kortti "on jo löydetty", niin sitä ei voi missään tapauksessa kääntää 
   349                bool onkoPoistettuPelista = kortit[korostettuKortti.Rivi, korostettuKortti.Sarake].PoistettuPelista; 
   350 
   351                if (!onkoPoistettuPelista) 
   352                { 
   353                    return true; 
   354                } 
   355            } 
   356            return false; 
  265357        } 
  266358 
   
  293385        } 
  294386 
   387        void PiilotaKaannetyt(Timer t) 
   388        { 
   389            foreach (var item in kaannetyt) 
   390            { 
   391                item.Kaanna(); 
   392            } 
   393            kaannetyt.Clear(); 
   394            piilotusAjastin.Stop(); 
   395            Keyboard.Enable(Key.Space); 
   396            VuoroVaihtuu(); 
   397        } 
   398 
  295399        public void PariLoytyi() 
  296400        { 
   
  342446                vuorossaOlevaPelaaja = pelaaja1; 
  343447                highlighter.Image = LoadImage("highlight1"); 
  344                 vuoronaytto.Text = "Pelaaja 1";  
   448                vuoronaytto.Text = "Pelaaja 1"; 
  345449                return; 
  346450            } 
  347451        } 
  348452 
  349         public bool VoikoKorttiaKaantaa(Kortti kortti) 
  350         { 
  351             // Ei käännetä kahta kertaa samaa korttia 
  352             if (kaannetyt.Count == 0 || kortit[korostettuKortti.Rivi, korostettuKortti.Sarake] != kaannetyt[0]) 
  353             { 
  354                 // Jos kortti "on jo löydetty", niin sitä ei voi missään tapauksessa kääntää 
  355                 bool onkoPoistettuPelista = kortit[korostettuKortti.Rivi, korostettuKortti.Sarake].PoistettuPelista; 
  356  
  357                 if (!onkoPoistettuPelista) 
  358                 { 
  359                     return true; 
  360                 } 
  361             } 
  362             return false; 
  363         } 
  364  
  365         void PiilotaKaannetyt(Timer t) 
  366         { 
  367             foreach (var item in kaannetyt) 
  368             { 
  369                 item.Kaanna(); 
  370             } 
  371             kaannetyt.Clear(); 
  372             piilotusAjastin.Stop(); 
  373             Keyboard.Enable(Key.Space); 
  374             VuoroVaihtuu(); 
  375         } 
  376  
  377         void KorostaKortti(Paikka korostettavaKortti) 
  378         { 
  379             korostettavaKortti = TarkistaKortinNro(korostettavaKortti); 
  380             highlighter.Position = new Vector(KortinX(korostettavaKortti.Sarake), KortinY(korostettavaKortti.Rivi)); 
  381             Kortti.PuoliEsilla puoliesilla = kortit[korostettavaKortti.Rivi, korostettavaKortti.Sarake].KumpiPuoliEsilla(); 
  382             korostettuKortti = korostettavaKortti; 
  383         } 
  384  
  385         /// <summary> 
  386         /// Aliohjelma pitää huolen, että valittu kortti on aina 
  387         /// rivi- ja sarakeindeksien sisäpuolella. Toisin sanoen  
  388         /// rivistä/sarakkeesta "yli" hypättäessä kursori palautuu  
  389         /// oikeaan paikkaan. 
  390         /// </summary> 
  391         /// <param name="kortinNro">Kortin rivi, sarake</param> 
  392         /// <returns>"Korjatut" koordinaatit</returns> 
  393         private Paikka TarkistaKortinNro(Paikka paikka) 
  394         { 
  395             // Viimeisen rivin jälkeen palataan ensimmäiselle riville 
  396             if (paikka.Rivi >= montakoRivia) 
  397                 paikka.Rivi = 0; 
  398  
  399             // Viimeisen sarakkeen jälkeen palataan ensimmäiseen sarakkeeseen 
  400             if (paikka.Sarake >= montakoSaraketta) 
  401                 paikka.Sarake = 0; 
  402  
  403             // Ensimmäisestä rivistä "taaksepäin" liikuttaessa 
  404             // hypätään viimeiselle riville 
  405             if (paikka.Rivi < 0) 
  406                 paikka.Rivi = montakoRivia - 1; 
  407  
  408             // Ensimmäisestä sarakkeesta "taaksepäin" liikuttaessa 
  409             // hypätään viimeiseen sarakkeeseen 
  410             if (paikka.Sarake < 0) 
  411                 paikka.Sarake = montakoSaraketta - 1; 
  412  
  413             // Mentiin pelipakan "tyhjälle alueelle" 
  414             if (kortit[paikka.Rivi, paikka.Sarake] == null) 
  415                 paikka = TultiinNullViitteeseen(paikka); 
  416  
  417             return paikka; 
  418         } 
  419  
  420         private Paikka TultiinNullViitteeseen(Paikka kortinPaikka) 
  421         { 
  422             if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Vasen) 
  423                 return new Paikka(kortinPaikka.Rivi, (montakoKorttia % montakoSaraketta) - 1); 
  424             if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Oikea) 
  425                 return new Paikka(kortinPaikka.Rivi, 0); 
  426             if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Ylos) 
  427                 return new Paikka(montakoRivia - 2, kortinPaikka.Sarake); 
  428  
  429             // alas 
  430             return new Paikka(0, kortinPaikka.Sarake); 
  431         } 
  432  
  433         void KortinValinta(Suunta suunta) 
  434         { 
  435             mihinSuuntaanMenossa = suunta; 
  436             if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Vasen) 
  437                 KorostaKortti(new Paikka(korostettuKortti.Rivi, korostettuKortti.Sarake - 1)); 
  438  
  439             if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Oikea) 
  440                 KorostaKortti(new Paikka(korostettuKortti.Rivi, korostettuKortti.Sarake + 1)); 
  441  
  442             if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Ylos) 
  443                 KorostaKortti(new Paikka(korostettuKortti.Rivi - 1, korostettuKortti.Sarake)); 
  444  
  445             if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Alas) 
  446                 KorostaKortti(new Paikka(korostettuKortti.Rivi + 1, korostettuKortti.Sarake)); 
  447         } 
  448  
   453        #endregion 
   454 
   455        
  449456        /// <summary> 
  450457        /// Aliohjelma lisää halutun määrän kortteja 
   
  452459        /// </summary> 
  453460        /// <param name="montakoKorttiaLisataan">Kuinka monta korttia taulukkoon (attribuutti) lisätään.</param> 
  454         void KortitRuudulle(int montakoKorttiaLisataan) 
   461        void KortitRuudulle() 
  455462        { 
  456463            int montakoKorttiaLisatty = 0; 
   
  462469                    // Jos tarvittava määrä kortteja on lisätty,  
  463470                    // laitetaan loppuihin taulukon alkioihin null-viite 
  464                     if (montakoKorttiaLisataan == montakoKorttiaLisatty) 
   471                    if (montakoKorttia == montakoKorttiaLisatty) 
  465472                    { 
  466473                        kortit[r, s] = null; 
   
  468475                    } 
  469476 
  470                     kortit[r, s] = TeeKortti("kortti1"); 
  471                     kortit[r, s].KuvaPuoliTekstuuri = LoadImage("henkilo" + kortit[r, s].Tunniste.ToString()); 
   477                    kortit[r, s] = TeeKortti(); 
   478                    kortit[r, s].KuvaPuoliTekstuuri = Image.FromFile(korttisarja+"/" + kortit[r, s].Tunniste.ToString() + ".jpg"); 
  472479                    Add(kortit[r, s]); 
  473  
  474                     //Label tunnusTeksti = new Label(); 
  475                     //tunnusTeksti.Text = kortit[r, s].Tunniste.ToString(); 
  476                     //tunnusTeksti.TextColor = Color.White; 
  477                     //Add(tunnusTeksti); 
  478480 
  479481                    kortit[r, s].X = KortinX(s); 
  480482                    kortit[r, s].Y = KortinY(r); 
  481                     //tunnusTeksti.Position = new Vector(kortit[r, s].X, kortit[r, s].Y); 
  482483                    montakoKorttiaLisatty++; 
  483484                } 
   
  496497        } 
  497498 
  498         public Kortti TeeKortti(String kortinKuva) 
  499         { 
  500             Image kuvaTekstuuri = LoadImage(kortinKuva); 
   499        public Kortti TeeKortti() 
   500        { 
  501501            Image takaTekstuuri = LoadImage("taka"); 
  502             Kortti kortti = new Kortti(kortinLeveys, kortinKorkeus, false, kuvaTekstuuri, takaTekstuuri, 0); 
  503             int tunnus; 
   502            int tunniste = AnnaTunniste(); 
   503            return new Kortti(kortinLeveys, kortinKorkeus, false, takaTekstuuri, tunniste); 
   504        } 
   505 
   506        private int AnnaTunniste() 
   507        { 
   508            int tunniste; 
  504509            while (true) 
  505510            { 
  506                 tunnus = RandomGen.NextInt(0, montakoKutakinKorttitunnusta.Length - 1); 
  507                 if (montakoKutakinKorttitunnusta[tunnus] < 2) 
   511                tunniste = RandomGen.NextInt(0, montakoKutakinKorttitunnusta.Length - 1); 
   512                if (montakoKutakinKorttitunnusta[tunniste] < 2) 
  508513                { 
  509                     montakoKutakinKorttitunnusta[tunnus]++; 
   514                    montakoKutakinKorttitunnusta[tunniste]++; 
  510515                    break; 
  511516                } 
  512517            } 
  513  
  514             return new Kortti(kortinLeveys, kortinKorkeus, false, kuvaTekstuuri, takaTekstuuri, tunnus); 
   518            return tunniste; 
  515519        } 
  516520    } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.