Changeset 1028 for 2010/24


Ignore:
Timestamp:
2010-06-29 16:22:49 (11 years ago)
Author:
anlakane
Message:

Melkein valmis peli, pistelaskuri vielä kesken. Kuvat pitää vielä vaihtaa ja kehittää joku järkevämpi automatiikka korttien luomiseen.

Location:
2010/24/anlakane/Muistipeli
Files:
12 added
4 edited
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/24/anlakane/Muistipeli/Content/Content.contentproj

  r923 r1028  
  5555    </Compile> 
  5656  </ItemGroup> 
   57  <ItemGroup> 
   58    <Compile Include="highlight1.png"> 
   59      <Name>highlight1</Name> 
   60      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   61      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   62    </Compile> 
   63    <Compile Include="highlight2.png"> 
   64      <Name>highlight2</Name> 
   65      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   66      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   67    </Compile> 
   68  </ItemGroup> 
   69  <ItemGroup> 
   70    <Compile Include="tada.mp3"> 
   71      <Name>tada</Name> 
   72      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   73      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   74    </Compile> 
   75  </ItemGroup> 
   76  <ItemGroup> 
   77    <Compile Include="henkilo1.jpg"> 
   78      <Name>henkilo1</Name> 
   79      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   80      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   81    </Compile> 
   82    <Compile Include="henkilo2.jpg"> 
   83      <Name>henkilo2</Name> 
   84      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   85      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   86    </Compile> 
   87    <Compile Include="henkilo3.jpg"> 
   88      <Name>henkilo3</Name> 
   89      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   90      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   91    </Compile> 
   92    <Compile Include="henkilo4.jpg"> 
   93      <Name>henkilo4</Name> 
   94      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   95      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   96    </Compile> 
   97    <Compile Include="henkilo5.jpg"> 
   98      <Name>henkilo5</Name> 
   99      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   100      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   101    </Compile> 
   102    <Compile Include="henkilo6.jpg"> 
   103      <Name>henkilo6</Name> 
   104      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   105      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   106    </Compile> 
   107    <Compile Include="henkilo7.jpg"> 
   108      <Name>henkilo7</Name> 
   109      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   110      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   111    </Compile> 
   112    <Compile Include="henkilo8.jpg"> 
   113      <Name>henkilo8</Name> 
   114      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   115      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   116    </Compile> 
   117    <Compile Include="henkilo0.jpg"> 
   118      <Name>henkilo0</Name> 
   119      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   120      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   121    </Compile> 
   122  </ItemGroup> 
  57123</Project> 
 • 2010/24/anlakane/Muistipeli/Kortti.cs

  r1027 r1028  
  1515        PuoliEsilla puoliEsilla; 
  1616        private Image kuvapuoliTekstuuri; 
   17        public Image KuvaPuoliTekstuuri 
   18        { 
   19            set { kuvapuoliTekstuuri = value; } 
   20            get { return kuvapuoliTekstuuri; } 
   21        } 
  1722        private Image takapuoliTekstuuri; 
  1823         
  1924        public enum PuoliEsilla { Kuva, Taka } 
  2025 
  21         private bool onkoPoistettuPelista; 
  22         public bool OnkoPoistettuPelista  
   26        private bool poistettuPelista; 
   27        public bool PoistettuPelista  
  2328        { 
  24             get { return onkoPoistettuPelista; } 
  25             set { onkoPoistettuPelista = value; } 
   29            get { return poistettuPelista; } 
   30            set { poistettuPelista = value; } 
  2631        } 
  2732 
  28         private int tunnus; 
   33        private int tunniste; 
  2934 
  3035        /// <summary> 
  3136        /// Kortin tunnus, jolla parit tunnistetaan pariksi. 
  3237        /// </summary> 
  33         public int Tunnus 
   38        public int Tunniste 
  3439        { 
  35             get { return tunnus; } 
   40            get { return tunniste; } 
  3641        } 
  3742 
   
  4449            this.Image = kuvapuoliTekstuuri; 
  4550            this.liikkeenTila = Liikkeentila.Pysahtynyt; 
  46             this.onkoPoistettuPelista = false; 
   51            this.poistettuPelista = false; 
  4752 
  4853            if (kuvapuoliEsilla) 
   
  5358            IsUpdated = true; 
  5459            this.alkuperainenKoko = new Vector(width, height); 
  55             this.tunnus = tunnus; 
   60            this.tunniste = tunnus; 
  5661 
  5762        } 
   
  122127            } 
  123128 
  124  
  125             // TODO: Add your update code here 
  126129            base.Update(time); 
  127130        } 
 • 2010/24/anlakane/Muistipeli/Muistipeli.cs

  r1027 r1028  
  66using Jypeli.ScreenObjects; 
  77using Jypeli.Assets; 
   8using Jypeli.Effects; 
   9 
  810 
  911namespace Muistipeli 
   
  2123    } 
  2224 
  23     public class Peli2 : Game 
   25    public struct Pelaaja 
   26    { 
   27        public int Numero; 
   28        public String Nimi; 
   29        public int Pisteet; 
   30 
   31        public Pelaaja(String nimi, int numero) 
   32        { 
   33            Numero = numero; 
   34            Nimi = nimi; 
   35            Pisteet = 0; 
   36        } 
   37    } 
   38 
   39 
   40    public class Muistipeli : Game 
  2441    { 
  2542        int montakoRivia; 
   
  2744 
  2845        double korttienVali = 20.0; 
  29  
  3046        double kortinLeveys = 50; 
  3147        double kortinKorkeus = 70; 
   48 
  3249        Kortti[,] kortit; // rivit, sarakkeet 
  3350        Paikka korostettuKortti; 
   
  3956 
  4057        GameObject highlighter; 
  41         List<Kortti> kaannetyt; 
   58        List<Kortti> kaannetyt; // Yhdellä vuorolla käännetyt kortit. Tyhjennetään vuoron päätteeksi. Listassa voi olla siis 0, 1 tai 2 alkiota. 
  4259        Timer piilotusAjastin; 
  43         double aikaaEnnenPiilottamista = 2; 
   60        const double aikaaEnnenPiilottamista = 2; 
   61 
   62        Pelaaja pelaaja1; 
   63        Pelaaja pelaaja2; 
   64        Pelaaja vuorossaOlevaPelaaja; 
   65        Label vuoronaytto; 
   66 
   67        IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   68        IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   69        IntMeter korttejaLoydetty; 
   70 
  4471        protected override void Begin() 
  4572        { 
  46             piilotusAjastin = new Timer(); 
  47             piilotusAjastin.Interval = aikaaEnnenPiilottamista; 
  48             piilotusAjastin.Trigger += PiilotaKaannetyt; 
  49             Add(piilotusAjastin); 
  50  
  51             LisaaKuvat(); 
  52  
  53             montakoKorttia = 16; 
   73            montakoKorttia = 16; // Pitää olla ennen laskureiden lisäämistä 
   74            LisaaPelaajat(2); 
   75 
   76            AloitaUusiPeli(); 
   77 
   78        } 
   79 
   80        public void AloitaUusiPeli() 
   81        { 
   82            ClearAll(); 
   83            LisaaPiilotusajastin(); 
   84            //LisaaKuvat(); 
   85            LisaaLaskurit(); 
   86            LisaaVuoronaytto(); 
   87 
  5488            montakoKutakinKorttitunnusta = new int[montakoKorttia / 2]; // kortin tunnusNro indeksistä, alkiot tulkitaan siten että "montako tämän tunnuksen alkiota on lisätty peliin" 
  5589            kaannetyt = new List<Kortti>(); 
   
  70104            Camera.ZoomToLevel(); 
  71105 
  72             AloitaPeli(); 
   106            PeliKayntiin(); 
  73107            AsetaNappaimet(); 
   108 
   109        } 
   110 
   111        public void LisaaPiilotusajastin() 
   112        { 
   113            piilotusAjastin = new Timer(); 
   114            piilotusAjastin.Interval = aikaaEnnenPiilottamista; 
   115            piilotusAjastin.Trigger += PiilotaKaannetyt; 
   116            Add(piilotusAjastin); 
   117        } 
   118 
   119        public void LisaaLaskurit() 
   120        { 
   121            pelaajan1Pisteet = new IntMeter(0); 
   122            Label p1 = new Label("Pelaaja 1 pisteet: "); 
   123            p1.TextColor = Color.Black; 
   124            p1.X = Screen.Left + 140; 
   125            p1.Y = Screen.Bottom + 40; 
   126            Add(p1); 
   127            Label pisteNaytto1 = new Label(); 
   128            pisteNaytto1.X = p1.X + (p1.Width/2) + 10; 
   129            pisteNaytto1.Y = p1.Y; 
   130            pisteNaytto1.TextColor = Color.Blue; 
   131            pisteNaytto1.BindTo(pelaajan1Pisteet); 
   132            Add(pisteNaytto1); 
   133 
   134            pelaajan2Pisteet = new IntMeter(0);  
   135            Label p2 = new Label("Pelaaja 2 pisteet: "); 
   136            p2.TextColor = Color.Black; 
   137            p2.X = Screen.Right- 140; 
   138            p2.Y = Screen.Bottom + 40; 
   139            Add(p2);             
   140            Label pisteNaytto2 = new Label(); 
   141            pisteNaytto2.X = p2.X + (p2.Width / 2) + 10; 
   142            pisteNaytto2.Y = p2.Y; 
   143            pisteNaytto2.TextColor = Color.Red; 
   144            pisteNaytto2.BindTo(pelaajan2Pisteet); 
   145            Add(pisteNaytto2); 
   146 
   147            korttejaLoydetty = new IntMeter(0); 
   148            korttejaLoydetty.MaxValue = montakoKorttia; 
   149            korttejaLoydetty.UpperLimit += KaikkiLoydetty; 
   150        } 
   151 
   152        public void KaikkiLoydetty(int arvo) 
   153        { 
   154            Mouse.IsCursorVisible = true; 
   155            String voittoteksti; 
   156            if (pelaajan1Pisteet > pelaajan2Pisteet) 
   157            { 
   158                voittoteksti = "Pelaaja 1 voitti! "; 
   159            } 
   160            else if (pelaajan2Pisteet > pelaajan1Pisteet) 
   161            { 
   162                voittoteksti = "Pelaaja 2 voitti! "; 
   163            } 
   164            else 
   165            { 
   166                voittoteksti = "Tasapeli! "; 
   167            } 
   168 
   169            MessageBox m = new MessageBox( 
   170                "Peli päättyi",  
   171                "" + voittoteksti + "Aloita uusi peli painamalla OK."); 
   172            m.OkButton.Clicked += OKPainettu; 
   173            Add(m); 
   174 
   175        } 
   176 
   177        public void OKPainettu() 
   178        { 
   179            AloitaUusiPeli(); 
   180        } 
   181 
   182        public void LisaaVuoronaytto() 
   183        { 
   184            Label vuorossaNyt = new Label("Vuorossa nyt"); 
   185            vuorossaNyt.X = 0; 
   186            vuorossaNyt.Y = Screen.Bottom + 80; 
   187            vuoronaytto = new Label(); 
   188            vuoronaytto.X = 0; 
   189            vuoronaytto.Y = vuorossaNyt.Y - 32;             
   190            Add(vuorossaNyt); 
   191            Add(vuoronaytto); 
   192        } 
   193 
   194        /// <summary> 
   195        /// Korostetaan ensimmäinen kortti. 
   196        /// </summary> 
   197        public void PeliKayntiin() 
   198        { 
   199            korostettuKortti = new Paikka(0, 0); 
   200            KorostaKortti(new Paikka(0, 0)); 
   201            vuorossaOlevaPelaaja = pelaaja1; 
   202            vuoronaytto.Text = "Pelaaja 1"; 
   203            MessageDisplay.Add("Pelaaja 1 aloittaa pelin!"); 
   204        } 
   205 
   206        void LisaaHighLighter() 
   207        { 
   208            highlighter = new GameObject(kortinLeveys, kortinKorkeus); 
   209            highlighter.Image = LoadImage("highlight1"); 
   210            Add(highlighter); 
  74211        } 
  75212 
   
  90227        } 
  91228 
  92         /// <summary> 
  93         /// Korostetaan ensimmäinen kortti. 
  94         /// </summary> 
  95         void AloitaPeli() 
  96         { 
  97             korostettuKortti = new Paikka(0, 0); 
  98             KorostaKortti(new Paikka(0, 0)); 
  99         } 
  100  
  101         void LisaaHighLighter() 
  102         { 
  103             highlighter = new GameObject(kortinLeveys, kortinKorkeus); 
  104             highlighter.Image = LoadImage("highlight"); 
  105             Add(highlighter); 
   229        void LisaaPelaajat(int montakoPelaajaa) 
   230        { 
   231            // Toistaiseksi tehdään "manuaalisesti" kaksi pelaajaa 
   232            pelaaja1 = new Pelaaja("", 1); 
   233            pelaaja2 = new Pelaaja("", 2); 
  106234        } 
  107235 
   
  130258                if (kaannetyt.Count == 2) // Tasan kaksi korttia käännetään yhdellä vuorolla 
  131259                { 
  132                     if (kaannetyt[0].Tunnus == kaannetyt[1].Tunnus) 
   260                    if (kaannetyt[0].Tunniste == kaannetyt[1].Tunniste) // Käännetyt kortit muodostavat parin 
  133261                    { 
  134                         MessageDisplay.Add("Pari löytyi!"); 
  135262                        foreach (Kortti kaannetty in kaannetyt) 
  136263                        { 
  137                             kaannetty.OnkoPoistettuPelista = true; 
   264                            RajaytaKortti(kaannetty); 
   265                            kaannetty.PoistettuPelista = true; 
  138266                        } 
  139                         kaannetyt.Clear(); 
   267                        PariLoytyi(); 
  140268                    } 
  141269                    else 
   
  149277        } 
  150278 
   279        public void PariLoytyi() 
   280        { 
   281            MediaPlayer.Play("tada"); 
   282            kaannetyt.Clear(); 
   283 
   284            if (vuorossaOlevaPelaaja.Equals(pelaaja1)) 
   285            { 
   286                pelaajan1Pisteet.Value++; 
   287            } 
   288            else if (vuorossaOlevaPelaaja.Equals(pelaaja2)) 
   289            { 
   290                pelaajan2Pisteet.Value++; 
   291            } 
   292 
   293            korttejaLoydetty.Value += 2; 
   294        } 
   295 
   296        /// <summary> 
   297        /// Näpsäkkä korttiin kohdistettu "räjähdys" tai mikä efekti lie. 
   298        /// </summary> 
   299        /// <param name="kaannetty">Kortti jonka päälle räjähdys tulee.</param> 
   300        public void RajaytaKortti(Kortti kortti) 
   301        { 
   302            Image i = kortti.KuvaPuoliTekstuuri; 
   303            ExplosionSystem e = new ExplosionSystem(i, 10); 
   304            e.MinLifetime = 0.3; 
   305            e.MaxLifetime = 1.5; 
   306            e.MinVelocity = 1; 
   307            e.MaxVelocity = 300; 
   308            e.MinScale = 0.01; 
   309            e.MaxScale = 0.05; 
   310            Add(e); 
   311            e.AddEffect(kortti.Position.X, kortti.Position.Y, 10); 
   312        } 
   313 
   314        public void VuoroVaihtuu() 
   315        { 
   316            if (vuorossaOlevaPelaaja.Equals(pelaaja1)) 
   317            { 
   318                vuorossaOlevaPelaaja = pelaaja2; 
   319                highlighter.Image = LoadImage("highlight2"); 
   320                vuoronaytto.Text = "Pelaaja 2"; 
   321                return; 
   322            } 
   323 
   324            if (vuorossaOlevaPelaaja.Equals(pelaaja2)) 
   325            { 
   326                vuorossaOlevaPelaaja = pelaaja1; 
   327                highlighter.Image = LoadImage("highlight1"); 
   328                vuoronaytto.Text = "Pelaaja 1";  
   329                return; 
   330            } 
   331        } 
   332 
  151333        public bool VoikoKorttiaKaantaa(Kortti kortti) 
  152334        { 
   
  155337            { 
  156338                // Jos kortti "on jo löydetty", niin sitä ei voi missään tapauksessa kääntää 
  157                 bool onkoPoistettuPelista = kortit[korostettuKortti.Rivi, korostettuKortti.Sarake].OnkoPoistettuPelista; 
   339                bool onkoPoistettuPelista = kortit[korostettuKortti.Rivi, korostettuKortti.Sarake].PoistettuPelista; 
  158340 
  159341                if (!onkoPoistettuPelista) 
   
  174356            piilotusAjastin.Stop(); 
  175357            Keyboard.Enable(Key.Space); 
   358            VuoroVaihtuu(); 
  176359        } 
  177360 
   
  269452                    } 
  270453 
  271                     kortit[r, s] = TeeKortti(); 
   454                    kortit[r, s] = TeeKortti("kortti1"); 
   455                    kortit[r, s].KuvaPuoliTekstuuri = LoadImage("henkilo" + kortit[r, s].Tunniste.ToString()); 
  272456                    Add(kortit[r, s]); 
  273                     Label tunnusTeksti = new Label(); 
  274                     tunnusTeksti.Text = kortit[r, s].Tunnus.ToString(); 
  275                     tunnusTeksti.TextColor = Color.White; 
  276                     Add(tunnusTeksti); 
   457 
   458                    //Label tunnusTeksti = new Label(); 
   459                    //tunnusTeksti.Text = kortit[r, s].Tunniste.ToString(); 
   460                    //tunnusTeksti.TextColor = Color.White; 
   461                    //Add(tunnusTeksti); 
  277462 
  278463                    kortit[r, s].X = KortinX(s); 
  279464                    kortit[r, s].Y = KortinY(r); 
  280                     tunnusTeksti.Position = new Vector(kortit[r, s].X, kortit[r, s].Y); 
   465                    //tunnusTeksti.Position = new Vector(kortit[r, s].X, kortit[r, s].Y); 
  281466                    montakoKorttiaLisatty++; 
  282467                } 
   
  295480        } 
  296481 
  297         public Kortti TeeKortti() 
  298         { 
  299             Image kuvaTekstuuri = LoadImage("kortti1"); 
   482        public Kortti TeeKortti(String kortinKuva) 
   483        { 
   484            Image kuvaTekstuuri = LoadImage(kortinKuva); 
  300485            Image takaTekstuuri = LoadImage("taka"); 
   486            Kortti kortti = new Kortti(kortinLeveys, kortinKorkeus, false, kuvaTekstuuri, takaTekstuuri, 0); 
  301487            int tunnus; 
  302488            while (true) 
 • 2010/24/anlakane/Muistipeli/Muistipeli.csproj

  r1027 r1028  
  8383  <ItemGroup> 
  8484    <Compile Include="Kortti.cs" /> 
  85     <Compile Include="Peli2.cs" /> 
   85    <Compile Include="Muistipeli.cs" /> 
  8686    <Compile Include="Properties\AssemblyInfo.cs" /> 
  8787    <Compile Include="Ohjelma.cs" /> 
 • 2010/24/anlakane/Muistipeli/Ohjelma.cs

  r921 r1028  
  99        static void Main(string[] args) 
  1010        { 
  11             using (Peli2 game = new Peli2()) 
   11            using (Muistipeli game = new Muistipeli()) 
  1212            { 
  1313                game.Run(); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.