Changeset 1027 for 2010/24


Ignore:
Timestamp:
2010-06-29 11:02:21 (11 years ago)
Author:
anlakane
Message:

Refaktorointia + vähän muuta. Paikka (korostettavalle/käännettävälle) kortille saadaan nyt omasta rakenteesta. Korteilla on nyt kokonaislukutunniste, jonka perusteella voidaan etsiä pareja.

Location:
2010/24/anlakane/Muistipeli
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/24/anlakane/Muistipeli/Kortti.cs

  r1020 r1027  
  1616        private Image kuvapuoliTekstuuri; 
  1717        private Image takapuoliTekstuuri; 
  18  
   18         
  1919        public enum PuoliEsilla { Kuva, Taka } 
  2020 
   
  2626        } 
  2727 
  28         public Kortti(double width, double height, bool kuvapuoliEsilla, Image kuvapuoliTekstuuri, Image takapuoliTekstuuri) 
   28        private int tunnus; 
   29 
   30        /// <summary> 
   31        /// Kortin tunnus, jolla parit tunnistetaan pariksi. 
   32        /// </summary> 
   33        public int Tunnus 
   34        { 
   35            get { return tunnus; } 
   36        } 
   37 
   38 
   39        public Kortti(double width, double height, bool kuvapuoliEsilla, Image kuvapuoliTekstuuri, Image takapuoliTekstuuri, int tunnus) 
  2940            : base(width, height, Shapes.Rectangle) 
  3041        { 
   
  4253            IsUpdated = true; 
  4354            this.alkuperainenKoko = new Vector(width, height); 
   55            this.tunnus = tunnus; 
   56 
  4457        } 
  4558 
 • 2010/24/anlakane/Muistipeli/Muistipeli.csproj

  r1020 r1027  
  5757  </PropertyGroup> 
  5858  <ItemGroup> 
  59     <Reference Include="Jypeli2, Version=2.1.9.0, Culture=neutral, processorArchitecture=x86"> 
   59    <Reference Include="Jypeli2, Version=2.3.0.0, Culture=neutral, processorArchitecture=x86"> 
  6060      <SpecificVersion>False</SpecificVersion> 
  61       <HintPath>..\..\..\..\..\lib\2.1.9\Jypeli2.dll</HintPath> 
   61      <HintPath>..\..\..\..\..\npo\trunk\Jypeli\bin\x86\Debug\Jypeli2.dll</HintPath> 
  6262    </Reference> 
  6363    <Reference Include="Microsoft.Xna.Framework, Version=3.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=6d5c3888ef60e27d" /> 
 • 2010/24/anlakane/Muistipeli/Muistipeli.sln

  r874 r1027  
  11 
  22Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 10.00 
  3 # Visual C# Express 2008 
   3# Visual Studio 2008 
  44Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Muistipeli", "Muistipeli.csproj", "{57B3D291-FDE2-4D60-ADFD-1D6855A75FB5}" 
   5        ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject 
   6                {1E963378-DFC6-425B-9AE1-236BE550E5FD} = {1E963378-DFC6-425B-9AE1-236BE550E5FD} 
   7        EndProjectSection 
   8EndProject 
   9Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Jypeli", "..\..\..\..\..\npo\trunk\Jypeli\Jypeli.csproj", "{1E963378-DFC6-425B-9AE1-236BE550E5FD}" 
  510EndProject 
  611Global 
   
  1621                {A41B15D2-EF63-4B64-8585-DEEEDCDAA1C0}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86 
  1722                {A41B15D2-EF63-4B64-8585-DEEEDCDAA1C0}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86 
   23                {1E963378-DFC6-425B-9AE1-236BE550E5FD}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86 
   24                {1E963378-DFC6-425B-9AE1-236BE550E5FD}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86 
   25                {1E963378-DFC6-425B-9AE1-236BE550E5FD}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86 
   26                {1E963378-DFC6-425B-9AE1-236BE550E5FD}.Release|x86.Build.0 = Release|x86 
   27                {DD9E5CAB-9ADA-4514-8B3C-0CCAD8420947}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86 
   28                {DD9E5CAB-9ADA-4514-8B3C-0CCAD8420947}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86 
  1829        EndGlobalSection 
  1930        GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution 
 • 2010/24/anlakane/Muistipeli/Peli2.cs

  r1020 r1027  
  33using System.Collections.Generic; 
  44using Jypeli; 
   5using Jypeli.Widgets; 
  56using Jypeli.ScreenObjects; 
  67using Jypeli.Assets; 
   
  89namespace Muistipeli 
  910{ 
   11    public struct Paikka 
   12    { 
   13        public int Rivi; 
   14        public int Sarake; 
   15 
   16        public Paikka(int rivi, int sarake) 
   17        { 
   18            Rivi = rivi; 
   19            Sarake = sarake; 
   20        } 
   21    } 
   22 
  1023    public class Peli2 : Game 
  1124    { 
  1225        int montakoRivia; 
  1326        int montakoSaraketta; 
  14         bool voikoKaantaa; 
  1527 
  1628        double korttienVali = 20.0; 
   
  1931        double kortinKorkeus = 70; 
  2032        Kortti[,] kortit; // rivit, sarakkeet 
  21         int[,] korostettuKortti; 
   33        Paikka korostettuKortti; 
  2234        int montakoKorttia; 
   35        int[] montakoKutakinKorttitunnusta; 
   36 
  2337        public enum Suunta { Vasen, Oikea, Ylos, Alas } 
  2438        Suunta mihinSuuntaanMenossa; 
   
  3751            LisaaKuvat(); 
  3852 
  39             montakoKorttia = 52; 
   53            montakoKorttia = 16; 
   54            montakoKutakinKorttitunnusta = new int[montakoKorttia / 2]; // kortin tunnusNro indeksistä, alkiot tulkitaan siten että "montako tämän tunnuksen alkiota on lisätty peliin" 
  4055            kaannetyt = new List<Kortti>(); 
  4156 
  4257            // Laitetaan ensin rivejä ja sarakkeita yhtä paljon 
  4358            montakoSaraketta = (int)Math.Sqrt(montakoKorttia); 
  44             // Sitte laitetaan kortit vähän mukavempaan muotoon kun näytöt on yleensä leveämpiä kuin korkeita 
   59            // Kortit vähän mukavempaan muotoon, koska näytöt on yleensä leveämpiä kuin korkeita 
  4560            montakoSaraketta = (int)Math.Floor((3.0 / 2.0) * montakoSaraketta); 
  4661            // Tarvittavien rivien määrä saadaan korttien määrän ja saadun sarakkeiden määrän suhteesta 
   
  8095        void AloitaPeli() 
  8196        { 
  82             korostettuKortti = new int[2, 1]; 
  83             KorostaKortti(new int[2, 1] { { 0 }, { 0 } }); 
  84             voikoKaantaa = true; 
   97            korostettuKortti = new Paikka(0, 0); 
   98            KorostaKortti(new Paikka(0, 0)); 
  8599        } 
  86100 
   
  109123        void KaannaKortti() 
  110124        { 
  111             if (voikoKaantaa) 
  112             { 
  113                 // Ei käännetä kahta kertaa samaa korttia 
  114                 if (kaannetyt.Count == 0 || kortit[korostettuKortti[0, 0], korostettuKortti[1, 0]] != kaannetyt[0]) 
  115                 { 
  116                     kortit[korostettuKortti[0, 0], korostettuKortti[1, 0]].Kaanna(); 
  117                     kaannetyt.Add(kortit[korostettuKortti[0, 0], korostettuKortti[1, 0]]); 
  118  
  119                     if (kaannetyt.Count == 2) 
   125            if (VoikoKorttiaKaantaa(kortit[korostettuKortti.Rivi, korostettuKortti.Sarake])) 
   126            { 
   127                kortit[korostettuKortti.Rivi, korostettuKortti.Sarake].Kaanna(); 
   128                kaannetyt.Add(kortit[korostettuKortti.Rivi, korostettuKortti.Sarake]); 
   129 
   130                if (kaannetyt.Count == 2) // Tasan kaksi korttia käännetään yhdellä vuorolla 
   131                { 
   132                    if (kaannetyt[0].Tunnus == kaannetyt[1].Tunnus) 
   133                    { 
   134                        MessageDisplay.Add("Pari löytyi!"); 
   135                        foreach (Kortti kaannetty in kaannetyt) 
   136                        { 
   137                            kaannetty.OnkoPoistettuPelista = true; 
   138                        } 
   139                        kaannetyt.Clear(); 
   140                    } 
   141                    else 
  120142                    { 
  121143                        // Jos kaksi korttia on käännetty niin ajastin lähtee käyntiin eikä sinä aikana voi kääntää kortteja 
  122                         voikoKaantaa = false; 
   144                        Keyboard.Disable(Key.Space); 
  123145                        piilotusAjastin.Start(); 
  124146                    } 
   
  127149        } 
  128150 
   151        public bool VoikoKorttiaKaantaa(Kortti kortti) 
   152        { 
   153            // Ei käännetä kahta kertaa samaa korttia 
   154            if (kaannetyt.Count == 0 || kortit[korostettuKortti.Rivi, korostettuKortti.Sarake] != kaannetyt[0]) 
   155            { 
   156                // Jos kortti "on jo löydetty", niin sitä ei voi missään tapauksessa kääntää 
   157                bool onkoPoistettuPelista = kortit[korostettuKortti.Rivi, korostettuKortti.Sarake].OnkoPoistettuPelista; 
   158 
   159                if (!onkoPoistettuPelista) 
   160                { 
   161                    return true; 
   162                } 
   163            } 
   164            return false; 
   165        } 
   166 
  129167        void PiilotaKaannetyt(Timer t) 
  130168        { 
   
  135173            kaannetyt.Clear(); 
  136174            piilotusAjastin.Stop(); 
  137             voikoKaantaa = true; 
  138         } 
  139  
  140         void KorostaKortti(int[,] kortinNro) 
  141         { 
  142             kortinNro = TarkistaKortinNro(kortinNro); 
  143             highlighter.Position = new Vector(KortinX(kortinNro[1, 0]), KortinY(kortinNro[0, 0])); 
  144             Kortti.PuoliEsilla puoliesilla = kortit[kortinNro[0, 0], kortinNro[1, 0]].KumpiPuoliEsilla(); 
  145             korostettuKortti = kortinNro; 
   175            Keyboard.Enable(Key.Space); 
   176        } 
   177 
   178        void KorostaKortti(Paikka korostettavaKortti) 
   179        { 
   180            korostettavaKortti = TarkistaKortinNro(korostettavaKortti); 
   181            highlighter.Position = new Vector(KortinX(korostettavaKortti.Sarake), KortinY(korostettavaKortti.Rivi)); 
   182            Kortti.PuoliEsilla puoliesilla = kortit[korostettavaKortti.Rivi, korostettavaKortti.Sarake].KumpiPuoliEsilla(); 
   183            korostettuKortti = korostettavaKortti; 
  146184        } 
  147185 
   
  154192        /// <param name="kortinNro">Kortin rivi, sarake</param> 
  155193        /// <returns>"Korjatut" koordinaatit</returns> 
  156         private int[,] TarkistaKortinNro(int[,] kortinNro) 
   194        private Paikka TarkistaKortinNro(Paikka paikka) 
  157195        { 
  158196            // Viimeisen rivin jälkeen palataan ensimmäiselle riville 
  159             if (kortinNro[0, 0] >= montakoRivia) 
  160                 kortinNro[0, 0] = 0; 
   197            if (paikka.Rivi >= montakoRivia) 
   198                paikka.Rivi = 0; 
  161199 
  162200            // Viimeisen sarakkeen jälkeen palataan ensimmäiseen sarakkeeseen 
  163             if (kortinNro[1, 0] >= montakoSaraketta) 
  164                 kortinNro[1, 0] = 0; 
   201            if (paikka.Sarake >= montakoSaraketta) 
   202                paikka.Sarake = 0; 
  165203 
  166204            // Ensimmäisestä rivistä "taaksepäin" liikuttaessa 
  167205            // hypätään viimeiselle riville 
  168             if (kortinNro[0, 0] < 0) 
  169                 kortinNro[0, 0] = montakoRivia - 1; 
   206            if (paikka.Rivi < 0) 
   207                paikka.Rivi = montakoRivia - 1; 
  170208 
  171209            // Ensimmäisestä sarakkeesta "taaksepäin" liikuttaessa 
  172210            // hypätään viimeiseen sarakkeeseen 
  173             if (kortinNro[1, 0] < 0) 
  174                 kortinNro[1, 0] = montakoSaraketta - 1; 
   211            if (paikka.Sarake < 0) 
   212                paikka.Sarake = montakoSaraketta - 1; 
  175213 
  176214            // Mentiin pelipakan "tyhjälle alueelle" 
  177             if (kortit[kortinNro[0, 0], kortinNro[1, 0]] == null) 
  178                 kortinNro = TultiinNullViitteeseen(kortinNro); 
  179  
  180             return kortinNro; 
  181         } 
  182  
  183         private int[,] TultiinNullViitteeseen(int[,] kortinNro) 
   215            if (kortit[paikka.Rivi, paikka.Sarake] == null) 
   216                paikka = TultiinNullViitteeseen(paikka); 
   217 
   218            return paikka; 
   219        } 
   220 
   221        private Paikka TultiinNullViitteeseen(Paikka kortinPaikka) 
  184222        { 
  185223            if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Vasen) 
  186                 return new int[2, 1] { { korostettuKortti[0, 0] }, { (montakoKorttia % montakoSaraketta) - 1 } }; 
   224                return new Paikka(kortinPaikka.Rivi, (montakoKorttia % montakoSaraketta) - 1); 
  187225            if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Oikea) 
  188                 return new int[2, 1] { { korostettuKortti[0, 0] }, { 0 } }; 
   226                return new Paikka(kortinPaikka.Rivi, 0); 
  189227            if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Ylos) 
  190                 return new int[2, 1] { { montakoRivia - 2 }, { korostettuKortti[1, 0] } }; 
   228                return new Paikka(montakoRivia - 2, kortinPaikka.Sarake); 
  191229 
  192230            // alas 
  193             return new int[2, 1] { { 0 }, { korostettuKortti[1, 0] } }; 
  194  
   231            return new Paikka(0, kortinPaikka.Sarake); 
  195232        } 
  196233 
   
  199236            mihinSuuntaanMenossa = suunta; 
  200237            if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Vasen) 
  201             { 
  202                 KorostaKortti(new int[2, 1] { { korostettuKortti[0, 0] }, { korostettuKortti[1, 0] - 1 } }); 
  203             } 
   238                KorostaKortti(new Paikka(korostettuKortti.Rivi, korostettuKortti.Sarake - 1)); 
   239 
  204240            if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Oikea) 
  205             { 
  206                 KorostaKortti(new int[2, 1] { { korostettuKortti[0, 0] }, { korostettuKortti[1, 0] + 1 } }); 
  207             } 
   241                KorostaKortti(new Paikka(korostettuKortti.Rivi, korostettuKortti.Sarake + 1)); 
   242 
  208243            if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Ylos) 
  209             { 
  210                 KorostaKortti(new int[2, 1] { { korostettuKortti[0, 0] - 1 }, { korostettuKortti[1, 0] } }); 
  211             } 
   244                KorostaKortti(new Paikka(korostettuKortti.Rivi - 1, korostettuKortti.Sarake)); 
   245 
  212246            if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Alas) 
  213             { 
  214                 KorostaKortti(new int[2, 1] { { korostettuKortti[0, 0] + 1 }, { korostettuKortti[1, 0] } }); 
  215  
  216             } 
  217             //KorostaKortti(kortti); 
   247                KorostaKortti(new Paikka(korostettuKortti.Rivi + 1, korostettuKortti.Sarake)); 
  218248        } 
  219249 
   
  241271                    kortit[r, s] = TeeKortti(); 
  242272                    Add(kortit[r, s]); 
   273                    Label tunnusTeksti = new Label(); 
   274                    tunnusTeksti.Text = kortit[r, s].Tunnus.ToString(); 
   275                    tunnusTeksti.TextColor = Color.White; 
   276                    Add(tunnusTeksti); 
  243277 
  244278                    kortit[r, s].X = KortinX(s); 
  245279                    kortit[r, s].Y = KortinY(r); 
  246  
   280                    tunnusTeksti.Position = new Vector(kortit[r, s].X, kortit[r, s].Y); 
  247281                    montakoKorttiaLisatty++; 
  248282                } 
   
  265299            Image kuvaTekstuuri = LoadImage("kortti1"); 
  266300            Image takaTekstuuri = LoadImage("taka"); 
  267             return new Kortti(kortinLeveys, kortinKorkeus, false, kuvaTekstuuri, takaTekstuuri); 
   301            int tunnus; 
   302            while (true) 
   303            { 
   304                tunnus = RandomGen.NextInt(0, montakoKutakinKorttitunnusta.Length - 1); 
   305                if (montakoKutakinKorttitunnusta[tunnus] < 2) 
   306                { 
   307                    montakoKutakinKorttitunnusta[tunnus]++; 
   308                    break; 
   309                } 
   310            } 
   311 
   312            return new Kortti(kortinLeveys, kortinKorkeus, false, kuvaTekstuuri, takaTekstuuri, tunnus); 
  268313        } 
  269314    } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.