Changeset 1020 for 2010/24


Ignore:
Timestamp:
2010-06-21 08:32:56 (13 years ago)
Author:
anlakane
Message:
 
Location:
2010/24/anlakane/Muistipeli
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/24/anlakane/Muistipeli/Kortti.cs

  r964 r1020  
  1111    { 
  1212        protected Vector alkuperainenKoko; 
  13         protected enum Liikkeentila { Pysahtynyt, Pienentyy, Suurentuu } 
   13        private enum Liikkeentila { Pysahtynyt, Pienentyy, Suurentuu } 
  1414        Liikkeentila liikkeenTila; 
  1515        PuoliEsilla puoliEsilla; 
   
  1818 
  1919        public enum PuoliEsilla { Kuva, Taka } 
  20         public Jypeli.Color kuvapuoliVari; 
  21         public Jypeli.Color takaVari; 
  2220 
  23         protected bool onkoPoistettuPelista; 
   21        private bool onkoPoistettuPelista; 
  2422        public bool OnkoPoistettuPelista  
  2523        { 
 • 2010/24/anlakane/Muistipeli/Muistipeli.csproj

  r923 r1020  
  5757  </PropertyGroup> 
  5858  <ItemGroup> 
  59     <Reference Include="Jypeli2, Version=2.1.6.0, Culture=neutral, processorArchitecture=x86"> 
   59    <Reference Include="Jypeli2, Version=2.1.9.0, Culture=neutral, processorArchitecture=x86"> 
  6060      <SpecificVersion>False</SpecificVersion> 
  61       <HintPath>..\..\lib\Jypeli2.dll</HintPath> 
   61      <HintPath>..\..\..\..\..\lib\2.1.9\Jypeli2.dll</HintPath> 
  6262    </Reference> 
  6363    <Reference Include="Microsoft.Xna.Framework, Version=3.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=6d5c3888ef60e27d" /> 
 • 2010/24/anlakane/Muistipeli/Peli2.cs

  r964 r1020  
  11using System; 
   2using System.IO; 
  23using System.Collections.Generic; 
  34using Jypeli; 
   
  3334            piilotusAjastin.Trigger += PiilotaKaannetyt; 
  3435            Add(piilotusAjastin); 
   36 
   37            LisaaKuvat(); 
  3538 
  3639            montakoKorttia = 52; 
   
  4649            KortitRuudulle(montakoKorttia); 
  4750            LisaaHighLighter(); 
  48             AsetaNappaimet(); 
  4951 
  5052            // Laitetaan kenttä sopivan kokoiseksi että kortit täyttävät aina mahollisimman paljon ruutukapasiteetista 
   
  5254            Level.Height = montakoRivia * (korttienVali + kortinKorkeus) + kortinKorkeus; 
  5355            Camera.ZoomToLevel(); 
   56 
  5457            AloitaPeli(); 
   58            AsetaNappaimet(); 
   59        } 
   60 
   61        private void LisaaKuvat() 
   62        { 
   63            List<String> kuvat = new List<string>(); 
   64            String[] kuvatiedostot = Directory.GetFiles("Content"); 
   65            char[] erottimet = new char[] { '\\', '.' }; 
   66            foreach (var kuva in kuvatiedostot) 
   67            { 
   68                String[] splitattu = kuva.Split(erottimet); 
   69                if (splitattu.Length > 1) 
   70                { 
   71                    if (splitattu[1] != "highlight" && splitattu[1] != "taka") 
   72                        kuvat.Add(splitattu[1]); 
   73                } 
   74            } 
  5575        } 
  5676 
   
  5878        /// Korostetaan ensimmäinen kortti. 
  5979        /// </summary> 
  60         public void AloitaPeli() 
   80        void AloitaPeli() 
  6181        { 
  6282            korostettuKortti = new int[2, 1]; 
   
  6585        } 
  6686 
  67         private void LisaaHighLighter() 
   87        void LisaaHighLighter() 
  6888        { 
  6989            highlighter = new GameObject(kortinLeveys, kortinKorkeus); 
   
  100120                    { 
  101121                        // Jos kaksi korttia on käännetty niin ajastin lähtee käyntiin eikä sinä aikana voi kääntää kortteja 
  102                         voikoKaantaa = false;  
   122                        voikoKaantaa = false; 
  103123                        piilotusAjastin.Start(); 
  104124                    } 
   
  124144            Kortti.PuoliEsilla puoliesilla = kortit[kortinNro[0, 0], kortinNro[1, 0]].KumpiPuoliEsilla(); 
  125145            korostettuKortti = kortinNro; 
  126              
  127         } 
  128  
   146        } 
   147 
   148        /// <summary> 
   149        /// Aliohjelma pitää huolen, että valittu kortti on aina 
   150        /// rivi- ja sarakeindeksien sisäpuolella. Toisin sanoen  
   151        /// rivistä/sarakkeesta "yli" hypättäessä kursori palautuu  
   152        /// oikeaan paikkaan. 
   153        /// </summary> 
   154        /// <param name="kortinNro">Kortin rivi, sarake</param> 
   155        /// <returns>"Korjatut" koordinaatit</returns> 
  129156        private int[,] TarkistaKortinNro(int[,] kortinNro) 
  130157        { 
   158            // Viimeisen rivin jälkeen palataan ensimmäiselle riville 
  131159            if (kortinNro[0, 0] >= montakoRivia) 
  132             { 
  133160                kortinNro[0, 0] = 0; 
  134             } 
  135  
   161 
   162            // Viimeisen sarakkeen jälkeen palataan ensimmäiseen sarakkeeseen 
  136163            if (kortinNro[1, 0] >= montakoSaraketta) 
  137             { 
  138164                kortinNro[1, 0] = 0; 
  139             } 
  140  
   165 
   166            // Ensimmäisestä rivistä "taaksepäin" liikuttaessa 
   167            // hypätään viimeiselle riville 
  141168            if (kortinNro[0, 0] < 0) 
  142             { 
  143169                kortinNro[0, 0] = montakoRivia - 1; 
  144             } 
  145  
   170 
   171            // Ensimmäisestä sarakkeesta "taaksepäin" liikuttaessa 
   172            // hypätään viimeiseen sarakkeeseen 
  146173            if (kortinNro[1, 0] < 0) 
  147             { 
  148174                kortinNro[1, 0] = montakoSaraketta - 1; 
  149             } 
  150  
  151             if (kortit[kortinNro[0, 0], kortinNro[1, 0]] == null) // Mentiin pelipakan "tyhjälle alueelle" 
  152             { 
   175 
   176            // Mentiin pelipakan "tyhjälle alueelle" 
   177            if (kortit[kortinNro[0, 0], kortinNro[1, 0]] == null) 
  153178                kortinNro = TultiinNullViitteeseen(kortinNro); 
  154             } 
  155179 
  156180            return kortinNro; 
   
  160184        { 
  161185            if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Vasen) 
  162             { 
  163186                return new int[2, 1] { { korostettuKortti[0, 0] }, { (montakoKorttia % montakoSaraketta) - 1 } }; 
  164             } 
  165187            if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Oikea) 
  166             { 
  167188                return new int[2, 1] { { korostettuKortti[0, 0] }, { 0 } }; 
  168             } 
  169189            if (mihinSuuntaanMenossa == Suunta.Ylos) 
  170             { 
  171190                return new int[2, 1] { { montakoRivia - 2 }, { korostettuKortti[1, 0] } }; 
  172  
  173             } 
  174191 
  175192            // alas 
   
  198215 
  199216            } 
  200  
   217            //KorostaKortti(kortti); 
  201218        } 
  202219 
   
  207224        /// <param name="montakoKorttiaLisataan">Kuinka monta korttia taulukkoon (attribuutti) lisätään.</param> 
  208225        void KortitRuudulle(int montakoKorttiaLisataan) 
  209         {             
   226        { 
  210227            int montakoKorttiaLisatty = 0; 
  211228 
   
  226243 
  227244                    kortit[r, s].X = KortinX(s); 
  228                     kortit[r, s].Y = KortinY(r);                     
   245                    kortit[r, s].Y = KortinY(r); 
  229246 
  230247                    montakoKorttiaLisatty++; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.