Changeset 1017 for 2010/23


Ignore:
Timestamp:
2010-06-19 23:25:08 (13 years ago)
Author:
hniemi
Message:

Lisätty aloitusmenu ja järkevöitetty rakennetta.

Location:
2010/23/hniemi/ShootEmUp
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/hniemi/ShootEmUp/ShootEmUp/Alus.cs

  r1012 r1017  
  3333        /// </summary> 
  3434        public IntMeter HpMeter {get { return hp; }} 
  35  
   35         
   36        public LisaData Data 
   37        { 
   38            get { return (LisaData)this.Tag; } 
   39            set { this.Tag = value; } 
   40        } 
   41         
  3642        /// <summary> 
  3743        /// Luo aluksen 
   
  4955            this.hp = new IntMeter(hp); 
  5056            this.AddedToGame += LoadWeapon; 
   57 
   58            LisaData ase = new LisaData(); ; 
   59            ase.Damage = 1; 
   60            ase.Rajahtaa = false; 
   61            ase.Tyyppi = "oma"; 
   62            this.Tag = ase; 
  5163        } 
  5264 
  5365        private void LoadWeapon() 
  5466        { 
  55  
  5667            this.SetWeapon(new Beam(5, 35, Game.LoadImage("sade") )); 
  5768        } 
   
  91102        public void Shoot(Timer sender) 
  92103        { 
  93             //this.Position = new Vector(0, 0); 
  94             //Game.Add(this.Shoot()); 
  95104            this.Shoot(); 
  96105        } 
 • 2010/23/hniemi/ShootEmUp/ShootEmUp/Muodostelma.cs

  r1007 r1017  
  4545            if (alukset != null){this.alukset = alukset;} 
  4646            else { this.alukset = new List<Alus>(); } 
  47             if (reitti != null && reitti.Count > 0) lahtopiste = new Vector(0, +900);//reitti[0]; 
   47            if (reitti != null && reitti.Count > 0) lahtopiste = new Vector(0, +500); 
  4848 
  4949            this.kellottaja = ajastin; 
   
  5757                aivot.Path = reitti; 
  5858                aivot.Speed = movingSpeed; 
  59                 //((PathFollowerBrain)alus.Brain).Add(reitti.ToArray()); 
  60                 //((PathFollowerBrain)alus.Brain).MovingSpeed = movingSpeed; 
  6159                alus.Position = lahtopiste; 
  6260            } 
 • 2010/23/hniemi/ShootEmUp/ShootEmUp/Peli.cs

  r1012 r1017  
  55using System.Collections.Generic; 
  66 
  7  
  87namespace ShootEmUp 
  98{ 
   9    /// <summary> 
   10    /// ShootEmUp-peli 
   11    ///  
   12    /// Pelin ideana on ampua viholisia niin kauan kuin niitä tulee. 
   13    /// </summary> 
  1014    public class Peli : PhysicsGame 
  1115    { 
  1216        #region Julistukset 
  13          
  14          
  1517        //Liikkumisnopeudet 
  1618        private const double NOPEUS = 300; 
   
  2123        //Kentän rakenne 
  2224        private Alus pelaajaAlus; 
  23         private PhysicsObject vasenLaita; 
  24         private PhysicsObject oikeaLaita; 
  25         private PhysicsObject pohja; 
  26         private PhysicsObject katto; 
   25        private PhysicsObject[] seinat = new PhysicsObject[4]; 
  2726        private PhysicsObject exitZone; 
  2827 
  2928        private GameObject[] tahdet; 
  3029 
  31         //Viholliset 
   30        //Viholliset (vihollinen1.png, vihollinen2.png...) 
  3231        private const int VIHOLLISKUVIA = 4; 
  3332 
   
  3736        private IntMeter lives = new IntMeter(3); 
  3837        private TextDisplay[] aseNimet; 
  39         private Weapon[] weapons; 
  40  
  41         private bool bossmode = true; 
  42  
   38        private ShmupWeapon[] weapons; 
   39 
   40        //Menu 
   41        private int valittu = 0; 
   42        private string[] menutekstit; 
   43        private Action[] menutapahtumat; 
   44        private TextDisplay[] menu; 
   45        private Color tekstinVari = Color.White; 
   46        private Color tekstiValittuVari = Color.Yellow; 
   47 
   48        /** 
   49         * Boss-Mode 
   50         * Loppuvastuksen testaamista varten. Hyppää normaalien vastusten yli 
   51         * suoraan loppuvastuksen takaisin. Tarkoituksena myös jossain 
   52         * vaiheessa olla yhtenä "pelityyppinä" 
   53         */ 
   54        private bool bossmode = false; 
  4355        #endregion 
  4456 
   
  6274                for (int i = 0; i < tahdet.Length; i++) 
  6375                { 
  64                     tahdet[i].Y -= 30; 
   76                    tahdet[i].Y -= 20; 
  6577                    if (tahdet[i].Y < Level.Bottom - 40) tahdet[i].Y = Level.Top + 100; 
  6678                } 
  6779            } 
  68  
  6980            base.Update(time); 
  7081        } 
   
  8091        { 
  8192            ClearAll(); 
   93 
   94            if (kentanNumero == 0) 
   95            {  
   96                NaytaMenu(); 
   97                return; 
   98            } 
   99 
  82100            Level.Width = 600; 
  83101            Level.Height = 800; 
  84102 
   103            Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  85104            Camera.Move(new Vector(250, 0)); 
  86             //Camera.Zoom(0.2); 
   105            //Camera.Zoom(0.9); 
   106 
   107            LuoPelaaja(); 
   108            LataaHUD(); 
   109            LataaKontrollit(pelaajaAlus); 
   110            LataaSeinat(); 
   111            LataaTausta(kentanNumero); 
   112            LataaViholliset(20, 4,10); 
  87113             
  88             //Laidat 
   114        } 
   115 
   116        /// <summary> 
   117        /// Luo näytölle valikon ja kontrollit sen käyttöön 
   118        /// </summary> 
   119        void NaytaMenu() 
   120        { 
   121            Level.BackgroundColor = Color.Black; 
   122            menu = new TextDisplay[2]; 
   123            menutapahtumat = new Action[2]; 
   124            menutapahtumat[1] = Exit; 
   125            menutapahtumat[0] = AloitaPeli; 
   126            menutekstit = new string[2]; 
   127            menutekstit[0] = "Start"; 
   128            menutekstit[1] = "Exit"; 
   129 
   130            for (int i = 0; i < menu.Length; i++) 
   131            { 
   132                menu[i] = new TextDisplay(); 
   133                menu[i].Text = menutekstit[i]; 
   134                menu[i].AutoSize = true; 
   135                menu[i].TextColor = tekstinVari; 
   136                 
   137                 
   138                menu[i].Position = new Vector(0, +100 - i*40); 
   139                Add(menu[i]); 
   140            } 
   141            menu[valittu].TextColor = tekstiValittuVari; 
   142            LataaMenukontrollit(); 
   143        } 
   144 
   145        /// <summary> 
   146        /// Kasvattaa kentän numeroa ja lataa seuraavan kentän 
   147        /// Tähän tulee myös muut toiminnot (pisteiden säilyttäminen yms); 
   148        /// </summary> 
   149        void SeuraavaKentta() 
   150        { 
   151            kentannro++; 
   152            LataaKentta(kentannro); 
   153        } 
   154 
   155        void AloitaPeli() 
   156        { 
   157            lives.Value = 3; 
   158            kentannro = 0; 
   159            SeuraavaKentta(); 
   160        } 
   161 
   162        /// <summary> 
   163        /// Lataa seinät ja kulmat, sekä ns "tappoalueen"; 
   164        /// Kulmille ei lisätä törmäystunnistusta 
   165        /// </summary> 
   166        void LataaSeinat() 
   167        { 
   168            //Laitojen tagi 
  89169            LisaData tieto = new LisaData(); 
  90170            tieto.Tyyppi = "seina"; 
  91             tieto.Rajahtaa = true; 
  92             tieto.Damage = 5; 
  93171 
  94172            PhysicsObject[] kulmat = new PhysicsObject[4]; 
  95173 
   174            //Lisää samassa silmukassa kulmat ja seinät 
  96175            for (int i = 0; i < kulmat.Length; i++) 
  97176            { 
   
  101180                kulmat[i].Angle = Angle.Degrees(i * 90); 
  102181                Add(kulmat[i]); 
  103             } 
  104             kulmat[3].Position = new Vector(Level.Left - 30, Level.Top+30); 
  105             kulmat[2].Position = new Vector(Level.Right + 30, Level.Top + 30); 
   182 
   183                seinat[i] = PhysicsObject.CreateStaticObject(1, 1); 
   184                seinat[i].Tag = tieto; 
   185                seinat[i].Image = LoadImage("seina/seinaOikea"); 
   186                seinat[i].Angle = Angle.Degrees(90 * i); 
   187                seinat[i].Size = new Vector(Level.Height, 60); 
   188                Add(seinat[i]); 
   189            } 
   190 
   191            //Sijoittaa kulmat ja seinät. 
  106192            kulmat[0].Position = new Vector(Level.Left - 30, Level.Bottom - 30); 
  107193            kulmat[1].Position = new Vector(Level.Right + 30, Level.Bottom - 30); 
  108  
  109  
  110             //Seinät 
  111             Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  112  
  113             vasenLaita = Level.CreateLeftBorder(); 
  114             vasenLaita.Image = LoadImage("seina/seinaOikea"); 
  115             vasenLaita.Angle = Angle.Degrees(270); 
  116             vasenLaita.Tag = tieto; 
  117  
  118             oikeaLaita = Level.CreateRightBorder(); 
  119             oikeaLaita.Image = LoadImage("seina/seinaOikea"); 
  120             oikeaLaita.Angle = Angle.Degrees(90); 
  121             oikeaLaita.Tag = tieto; 
  122  
  123             pohja = Level.CreateBottomBorder(); 
  124             pohja.Image = LoadImage("seina/seinaOikea"); 
  125             pohja.Angle = Angle.Degrees(0); 
  126             pohja.Size = new Vector(pohja.Width - 120, pohja.Height); 
  127             pohja.Tag = tieto; 
  128  
  129             katto = Level.CreateTopBorder(); 
  130             katto.Image = LoadImage("seina/seinaOikea"); 
  131             katto.Angle = Angle.Degrees(180); 
  132             katto.Size = new Vector(katto.Width - 120, katto.Height); 
  133             katto.Tag = tieto; 
   194            kulmat[2].Position = new Vector(Level.Right + 30, Level.Top + 30); 
   195            kulmat[3].Position = new Vector(Level.Left - 30, Level.Top + 30); 
   196            seinat[0].Y = Level.Bottom - (seinat[0].Height / 2); 
   197            seinat[1].X = Level.Right + (seinat[1].Height / 2); 
   198            seinat[2].Y = Level.Top + (seinat[2].Height / 2); 
   199            seinat[3].X = Level.Left - (seinat[3].Height / 2); 
  134200 
  135201            //Exit-alueen tekeminen. 
  136202            exitZone = PhysicsObject.CreateStaticObject(Level.Width, 200); 
  137             exitZone.Position = new Vector(Level.Center.X, Level.Bottom - exitZone.Size.Y / 2 - 5); 
   203            exitZone.Y = Level.Bottom - (exitZone.Height / 2); 
  138204            exitZone.Tag = tieto; 
  139205            exitZone.IsVisible = false; 
  140206            Add(exitZone); 
  141  
  142              
  143             LuoPelaaja(); 
  144             LataaHUD(); 
  145             LataaKontrollit(pelaajaAlus); 
  146             LataaTausta(kentanNumero); 
  147             LataaViholliset(20, 4,10); 
  148              
  149207        } 
  150208 
   
  183241            aseNimet[1].Text = "Missile"; 
  184242            aseNimet[2].Text = "Photon"; 
  185  
   243             
  186244            Timer purkkaAjastin = new Timer(); 
  187245            purkkaAjastin.Interval = 0.01; 
   
  192250        } 
  193251 
   252        /// <summary> 
   253        /// Purkkakorjaus aseen vaihtamiseen. Vaihtaa aluksen asetta alussa, 
   254        /// jotta ampuminen toimii. 
   255        /// </summary> 
   256        /// <param name="sender"></param> 
  194257        void Purkkakorjaus(Timer sender) 
  195258        { 
  196             VaihdaAsetta(1); 
   259            VaihdaAsetta(OLETUSASE+1); 
  197260        } 
  198261 
   
  208271                GameObject tahti = new GameObject(3, 3); 
  209272                tahti.Color = Color.White; 
   273                tahti.Shape = Shapes.Circle; 
  210274                tahti.Position = new Vector(RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right), 
  211275                                            RandomGen.NextDouble(Level.Top +20, Level.Top + 2000)); 
  212276                tahdet[i] = tahti; 
  213  
  214277                Add(tahti); 
  215278            } 
   
  224287            pelaajaAlus = new Alus(60, 55, 10); 
  225288            pelaajaAlus.Shape = Shapes.Triangle; 
  226              
  227289            pelaajaAlus.Animation = new Animation(LoadImages("sankarialus/sankarialusThrust1", "sankarialus/sankarialusThrust2")); 
  228290            pelaajaAlus.Animation.Start(); 
  229291 
  230             LisaData tieto = new LisaData(); 
  231             tieto.Tyyppi = "oma"; 
  232             tieto.Rajahtaa = true; 
  233             tieto.Damage = 5; 
  234             pelaajaAlus.Tag = tieto; 
  235  
   292            pelaajaAlus.Data.Rajahtaa = true; 
   293            pelaajaAlus.Data.Tyyppi = "oma"; 
   294            pelaajaAlus.Data.Damage = 5; 
   295             
  236296            pelaajaAlus.Angle += Angle.Degrees(90); 
  237297 
  238298            pelaajaAlus.IgnoresCollisionResponse = false; 
  239299            pelaajaAlus.Y = Level.Bottom + 40; 
  240             pelaajaAlus.KineticFriction = 1.0; 
  241             pelaajaAlus.Mass = 100000; 
  242  
  243             weapons = new Weapon[3]; 
  244  
  245             //LoadImage("sade"); 
  246  
   300 
   301            weapons = new ShmupWeapon[3]; 
  247302            weapons[0] = new Beam(5, 35, LoadImage("sade")); 
  248             ((ShmupWeapon)weapons[0]).ProjectileCollision = AmmusOsuu; 
  249             weapons[0].Position = new Vector(0, -40); 
  250303            weapons[1] = new Missile(15, 30, LoadImage("ohjus")); 
  251             ((ShmupWeapon)weapons[1]).ProjectileCollision = AmmusOsuu; 
  252  
  253304            weapons[2] = new Photon(15, 15, LoadImage("photon")); 
  254             ((ShmupWeapon)weapons[2]).ProjectileCollision = AmmusOsuu; 
  255  
   305             
  256306            for (int i = 0; i < weapons.Length; i++) 
  257307            { 
   308                weapons[i].ProjectileCollision = AmmusOsuu; 
  258309                weapons[i].IsVisible = false; 
   310                weapons[i].Position = new Vector(0, -42); 
  259311                pelaajaAlus.Add(weapons[i]); 
  260312            } 
  261313 
  262314            Add(pelaajaAlus); 
  263              
  264              
  265315            AddCollisionHandler(pelaajaAlus, PelaajaTormaa); 
  266316        } 
   
  291341 
  292342        /// <summary> 
   343        /// Lataa menun kontrollit 
   344        /// </summary> 
   345        void LataaMenukontrollit() 
   346        { 
   347            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Sulkee pelin"); 
   348            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, MenuMove, "Liikuttaa valintaa ylös", -1); 
   349            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Pressed, MenuMove, "Liikuttaa valintaa alas", +1); 
   350            Keyboard.Listen(Key.Enter, ButtonState.Pressed, MenuSelect, "Valitse"); 
   351        } 
   352 
   353        /// <summary> 
   354        /// Liikuttaa menuvalintaa, ja tarkastaa ettei se mene yli menun 
   355        /// </summary> 
   356        /// <param name="askelmaara"></param> 
   357        void MenuMove(int askelmaara) 
   358        { 
   359            valittu += askelmaara; 
   360            if (valittu < 0) valittu = menutekstit.Length - 1; 
   361            if (valittu >= menutekstit.Length) valittu = 0; 
   362            for (int i = 0; i < menu.Length; i++) 
   363            { 
   364                menu[i].TextColor = tekstinVari; 
   365            } 
   366 
   367            menu[valittu].TextColor = tekstiValittuVari; 
   368        } 
   369 
   370        /// <summary> 
   371        /// Valitsee valitun toiminnon menusta 
   372        /// </summary> 
   373        void MenuSelect() 
   374        { 
   375            menutapahtumat[valittu](); 
   376        } 
   377 
   378        /// <summary> 
  293379        /// Liikuttaa alusta haluttuun suuntaan 
  294380        /// </summary> 
   
  307393        } 
  308394 
   395        /// <summary> 
   396        /// Vaihtaa pelaajan asetta. 
   397        /// </summary> 
   398        /// <param name="aseenNumero">Aseen numero, johon vaihdetaan</param> 
  309399        void VaihdaAsetta(int aseenNumero) 
  310400        { 
  311             if (aseenNumero > 0 && aseenNumero < 4) 
   401            if (aseenNumero > 0 && aseenNumero < weapons.Length+1) 
  312402            { 
  313403                pelaajaAlus.SetWeapon(weapons[aseenNumero-1]); 
   
  327417        { 
  328418            alus.Shoot(); 
  329             //Add(alus.Shoot()); 
  330419        } 
  331420 
   
  354443                vihollistenTuloajat.Add(new AikaTapahtuma(0, LahetaLoppupomo, 1, 20)); 
  355444            } 
   445 
   446            //Lisää jokaiselle muodostelmalle lähettäjän 
  356447            foreach (AikaTapahtuma tapahtuma in vihollistenTuloajat) 
  357448            { 
   
  377468            Image vihollisenKuva = LoadImage("loppuvastus" + 1); 
  378469            alukset.Add(LuoVihollinen(vihollisenKuva, 400)); 
  379             alukset[0].Position = new Vector(0, Level.Top + 200); 
   470            alukset[0].Position = new Vector(0, Level.Top + 0); 
  380471            alukset[0].Angle = Angle.Degrees(270); 
  381472            Add(alukset[0]); 
  382  
  383             //ase.ProjectileCollision = AmmusOsuu; 
  384473 
  385474            Timer Purkkakorjaus = new Timer(); 
   
  511600            } 
  512601 
  513             if (kohde == vasenLaita) 
   602            if (kohde == seinat[3]) 
  514603            { 
  515604                tormaaja.X = Level.Left + tormaaja.Height / 2 + 1; 
   
  517606            } 
  518607 
  519             if (kohde == oikeaLaita) 
   608            if (kohde == seinat[1]) 
  520609            { 
  521610                tormaaja.X = Level.Right - tormaaja.Height / 2 - 1; 
  522611                tormaaja.StopHorizontal(); 
  523612            } 
  524             if (kohde == katto) 
   613            if (kohde == seinat[2]) 
  525614            { 
  526615                tormaaja.Y = Level.Top - tormaaja.Width / 2 - 1; 
  527616                tormaaja.StopVertical(); 
  528617            } 
  529             if (kohde == pohja) 
   618            if (kohde == seinat[0]) 
  530619            { 
  531620                tormaaja.Y = Level.Bottom + tormaaja.Width/2 +1; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.