Changeset 1007


Ignore:
Timestamp:
2010-06-18 14:56:11 (12 years ago)
Author:
hniemi
Message:
 
Location:
2010/23/hniemi/oksa
Files:
13 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/hniemi/oksa/ShootEmUp/ShootEmUp/Alus.cs

  r993 r1007  
  7676        /// Ampuu käytössä olevalla aseella 
  7777        /// </summary> 
  78         public void Shoot() 
   78        public PhysicsObject Shoot() 
  7979        { 
  8080            PhysicsObject panos = kaytossaOlevaAse.Shoot(); 
  8181            if ( panos != null) {  
  8282                panos.Angle = this.Angle; 
  83             }     
   83            } 
   84            return panos; 
  8485        } 
  8586 
   
  9091        public void Shoot(Timer sender) 
  9192        { 
  92             this.Shoot(); 
   93            this.Position = new Vector(0, 0); 
   94            Game.Add(this.Shoot()); 
   95            //this.Shoot(); 
  9396        } 
  9497 
 • 2010/23/hniemi/oksa/ShootEmUp/ShootEmUp/Peli.cs

  r993 r1007  
  3939        private Weapon[] weapons; 
  4040 
   41        private bool bossmode = true; 
   42 
  4143        #endregion 
  4244 
   
  246248            ((ShmupWeapon)weapons[0]).ProjectileCollision = AmmusOsuu; 
  247249            weapons[0].Position = new Vector(0, -40); 
  248             weapons[1] = new Missile2(15, 30, LoadImage("ohjus")); 
   250            weapons[1] = new Missile(15, 30, LoadImage("ohjus")); 
  249251            ((ShmupWeapon)weapons[1]).ProjectileCollision = AmmusOsuu; 
  250252 
  251             weapons[2] = new Photon(1, 1); 
  252             ((Photon)weapons[2]).PhotonCollision = AmmusOsuu; 
   253            weapons[2] = new Photon(15, 15, LoadImage("photon")); 
   254            ((ShmupWeapon)weapons[2]).ProjectileCollision = AmmusOsuu; 
  253255 
  254256            for (int i = 0; i < weapons.Length; i++) 
   
  323325        void Ammu(Alus alus) 
  324326        { 
  325             alus.Shoot(); 
   327            Add(alus.Shoot()); 
  326328        } 
  327329 
   
  331333        /// Lataa viholliset 
  332334        /// TODO: Kentän numeron huomioiminen 
   335        ///  
   336        /// Jos bossmode on päällä, lähettää vain loppupomon. 
  333337        /// </summary> 
  334338        void LataaViholliset(int maara, double min, double max) 
  335339        { 
  336340            List<AikaTapahtuma> vihollistenTuloajat = new List<AikaTapahtuma>(); 
  337              
  338             for (int i = 0; i < maara; i++) 
  339             { 
  340                 vihollistenTuloajat.Add(new AikaTapahtuma(2 + (i * 5), LahetaSatunnainenVihollislaivue, 4, 10)); 
  341             } 
  342             vihollistenTuloajat.Add(new AikaTapahtuma(2 + (maara * 5), LahetaLoppupomo, 1, 20)); 
  343  
   341 
   342            if (!bossmode) 
   343            { 
   344                for (int i = 0; i < maara; i++) 
   345                { 
   346                    vihollistenTuloajat.Add(new AikaTapahtuma(2 + (i * 5), LahetaSatunnainenVihollislaivue, 4, 10)); 
   347                } 
   348                vihollistenTuloajat.Add(new AikaTapahtuma(2 + (maara * 5), LahetaLoppupomo, 1, 20)); 
   349            } 
   350            else 
   351            { 
   352                vihollistenTuloajat.Add(new AikaTapahtuma(0, LahetaLoppupomo, 1, 20)); 
   353            } 
  344354            foreach (AikaTapahtuma tapahtuma in vihollistenTuloajat) 
  345355            { 
   
  369379            Add(alukset[0]); 
  370380 
  371             //Aseen säätö 
  372             Photon ase = new Photon(10, 10); 
  373             LisaData ammuksenData = new LisaData(); 
  374             ammuksenData.Damage = 20; 
  375             ammuksenData.Rajahtaa = false; 
  376             ammuksenData.Tyyppi = "vihollinen"; 
  377             ase.Tag = ammuksenData; 
  378             alukset[0].Add(ase); 
  379             alukset[0].SetWeapon(ase); 
  380             alukset[0].UsedWeapon.IsVisible = false; 
  381             ase.PhotonCollision = AmmusOsuu; 
  382  
   381            //ase.ProjectileCollision = AmmusOsuu; 
   382 
   383            Timer Purkkakorjaus = new Timer(); 
   384            Purkkakorjaus.Tag = alukset[0]; 
   385            Purkkakorjaus.Interval = 0.1; 
   386            Purkkakorjaus.Trigger += Purkkakorjaus2; 
   387            Add(Purkkakorjaus); 
   388            Purkkakorjaus.Start(); 
   389 
   390            //Lisää ampuma-ajastimen 
  383391            Timer ampumaAjastin = new Timer(); 
  384392            ampumaAjastin.Interval = 0.7; 
   
  394402            muodostelma.MovingSpeed = 100; 
  395403            muodostelma.Start(); 
   404        } 
   405 
   406        void Purkkakorjaus2(Timer sender) 
   407        {              
   408            //Aseen säätö 
   409             
   410            Photon ase = new Photon(10, 10, LoadImage("photon")); 
   411            Add(ase); 
   412            ase.Data.Damage = 20; 
   413            ase.Data.Rajahtaa = false; 
   414            ase.Data.Tyyppi = "vihollinen"; 
   415            ((Alus)sender.Tag).Add(ase); 
   416            ((Alus)sender.Tag).SetWeapon(ase); 
  396417        } 
  397418 
 • 2010/23/hniemi/oksa/ShootEmUp/ShootEmUp/Weapons.cs

  r993 r1007  
  104104        protected override PhysicsObject OnShoot() 
  105105        { 
  106             PhysicsObject projectile = new PhysicsObject(Level * projectileWidth, Level * projectileHeigth); 
   106            if (this.IsAddedToGame) 
   107            { 
   108                PhysicsObject projectile = new PhysicsObject(Level * projectileWidth, Level * projectileHeigth); 
  107109 
  108             projectile.Tag = this.Tag; 
   110                projectile.Tag = this.Tag; 
  109111 
  110             projectile.Image = this.Projectile; 
  111             projectile.Position = this.Position; 
  112             projectile.Color = this.Color; 
  113             projectile.IgnoresExplosions = true; 
  114             projectile.IgnoresCollisionResponse = true; 
  115             SetCollisionHandler(projectile, ProjectileCollision); 
  116             ShootProjectile(projectile, GetSpeed()); 
   112                projectile.Image = this.Projectile; 
   113                projectile.Position = this.Position; 
   114                projectile.Color = this.Color; 
   115                projectile.IgnoresExplosions = true; 
   116                projectile.IgnoresCollisionResponse = true; 
   117                SetCollisionHandler(projectile, ProjectileCollision); 
   118                Game.Add(projectile); 
  117119 
  118             return projectile; 
   120                ShootProjectile(projectile, GetSpeed()); 
   121 
   122                return projectile; 
   123            } 
   124            return null; 
  119125        } 
  120126    } 
   
  138144        } 
  139145 
  140         protected override double  GetSpeed() 
   146        protected override double GetSpeed() 
  141147        { 
  142             return 2000 + (Math.Sin(Game.Time.SinceStartOfGame.Milliseconds) * 100); 
   148            return 2000; //+ (Math.Sin(Game.Time.SinceStartOfGame.Milliseconds) * 100); 
  143149        } 
  144150    } 
   
  147153    /// Ohjus-ase 
  148154    /// </summary> 
  149     class Missile2 : ShmupWeapon 
   155    class Missile : ShmupWeapon 
  150156    { 
  151157        /// <summary> 
   
  155161        /// <param name="projectileHeigth">Ammuksen pituus</param> 
  156162        /// <param name="projectileImage">Ammuksen kuva</param> 
  157         public Missile2(double projectileWidth, double projectileHeigth, Image projectileImage) 
   163        public Missile(double projectileWidth, double projectileHeigth, Image projectileImage) 
  158164            : base(projectileHeigth, projectileWidth) 
  159165        { 
   
  169175    } 
  170176 
  171  
  172177    /// <summary> 
  173     /// Ohjus-ase 
  174     /// Ampuu räjähtävän ohjuksen 
   178    /// Photon-ase 
  175179    /// </summary> 
  176     class Missile : Weapon 
   180    class Photon : ShmupWeapon 
  177181    { 
  178         private Image ammus; 
  179         public int Level { get; private set; } 
  180         public CollisionHandler MissileCollision { get; set; } 
  181         public int Damage { get; set; } 
  182  
  183         public Missile(double width, double height) 
  184             : base(width, height) 
   182        public Photon(double projectileWidth, double projectileHeigth, Image projectileImage) 
   183            : base(projectileHeigth, projectileWidth) 
  185184        { 
  186             Level = 1; 
  187             this.IsVisible = false; 
  188             this.TimeBetweenUse = (new TimeSpan(0,0,0,0,300)); 
  189             Color = Color.Blue; 
  190             this.AddedToGame += LisaaAV; 
  191             LisaData ase = new LisaData(); 
  192             ase.Damage = 20; 
  193             ase.Rajahtaa = true; 
  194             ase.Tyyppi = "oma"; 
  195             this.Tag = ase; 
   185            Projectile = projectileImage; 
   186            Damage = 20; 
   187            this.TimeBetweenUse = (new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 200)); 
  196188        } 
  197189 
  198         /// <summary> 
  199         /// Lisää äänen ja kuvan aseeseen 
  200         /// </summary> 
  201         private void LisaaAV() 
   190        protected override double GetSpeed() 
  202191        { 
  203             //AttackSound = Game.LoadSoundEffect("pum"); 
  204             ammus = Game.LoadImage("ohjus"); 
  205         } 
  206  
  207         protected override void OnUse() 
  208         { 
  209             OnShoot(); 
  210         } 
  211  
  212         protected override PhysicsObject OnShoot() 
  213         { 
  214             
  215             if (!this.IsDestroyed()) 
  216             { 
  217                 PhysicsObject projectile = new PhysicsObject(Level * 30, Level * 15); 
  218                 projectile.Shape = Shapes.Triangle; 
  219                 projectile.Position = this.Position; 
  220                 projectile.Color = this.Color; 
  221                 projectile.Image = this.ammus; 
  222                 SetCollisionHandler(projectile, MissileCollision); 
  223                 ShootProjectile(projectile, 1000); 
  224                 projectile.IgnoresExplosions = true; 
  225                 projectile.IgnoresCollisionResponse = true; 
  226  
  227                 projectile.Tag = this.Tag; 
  228  
  229                 return projectile; 
  230             } 
  231             return null; 
  232         } 
  233     } 
  234  
  235     /// <summary> 
  236     /// Photon-ase 
  237     /// Ampuu pallon 
  238     /// </summary> 
  239     class Photon : Weapon 
  240     { 
  241         private Image ammus; 
  242         public int Level { get; private set; } 
  243         public CollisionHandler PhotonCollision { get; set; } 
  244         public int Damage { get; set; } 
  245  
  246         public Photon(double width, double height): base(width, height) 
  247         { 
  248             Level = 1; 
  249             this.TimeBetweenUse = (new TimeSpan(0,0,0,0,150)); 
  250             Color = Color.Blue; 
  251             this.AddedToGame += LisaaAani; 
  252             this.IsVisible = false; 
  253  
  254             //Tagi 
  255             LisaData ase = new LisaData(); ; 
  256             ase.Damage = 15; 
  257             ase.Rajahtaa = false; 
  258             ase.Tyyppi = "oma"; 
  259             this.Tag = ase; 
  260         } 
  261  
  262         /// <summary> 
  263         /// Lisää äänen 
  264         /// </summary> 
  265         private void LisaaAani() 
  266         { 
  267             //AttackSound = Game.LoadSoundEffect("pum"); 
  268             ammus = Game.LoadImage("photon"); 
  269         } 
  270  
  271         protected override void OnUse() 
  272         { 
  273             OnShoot(); 
  274         } 
  275  
  276         protected override PhysicsObject OnShoot() 
  277         { 
  278  
  279             if (!this.IsDestroyed()) 
  280             { 
  281                 PhysicsObject projectile = new PhysicsObject(Level * 15, Level * 15); 
  282                 projectile.Shape = Shapes.Circle; 
  283                 projectile.Position = this.Position; 
  284                 projectile.Color = this.Color; 
  285                 projectile.Image = this.ammus; 
  286                 SetCollisionHandler(projectile, PhotonCollision); 
  287                 ShootProjectile(projectile, 2000); 
  288                 projectile.IgnoresExplosions = true; 
  289                 projectile.IgnoresCollisionResponse = true; 
  290  
  291                 projectile.Tag = this.Tag; 
  292                 return projectile; 
  293             } 
  294             return null; 
   192            return 2000; 
  295193        } 
  296194    } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.