source: santeri_h/Kynari/Peli.cs @ 273

Revision 273, 7.6 KB checked in by saolhaka, 12 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Microsoft.Xna.Framework;
3using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
4using Microsoft.Xna.Framework.Input;
5using Microsoft.Xna.Framework.Media;
6
7using Physics2DDotNet;
8using AdvanceMath;
9using Jypeli;
10using Jypeli.ScreenObjects;
11using Jypeli.Assets;
12
13
14namespace Kynari
15{
16    // Yksinkertainen tasohyppely.
17    class Tasohyppely : PhysicsGame
18    {
19        #region Muuttujat
20
21        const double liikeVoima = 4000;
22        const double hyppyVoima = 2500;
23
24        Meter<int> pisteLaskuri;
25        ValueDisplay pisteNaytto;
26
27        PlatformCharacter pelaaja1;
28        PhysicsObject maali;
29
30        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
31
32        #endregion
33
34
35        #region Alustukset
36        protected override void LoadContent()
37        {
38            // Asetetaan kentän numero nollaksi, jota kasvatetaan kentän latauksessa (aina siis vähintään 1)
39            kenttaNro = 0;
40
41            DrawPerimeter = false; // ei haluta piirtää kentän reunoja
42
43            // Luodaan pistelaskuri
44            pisteLaskuri = new Meter<int>(0, 0, 1000000);
45
46            // luodaan pistelaskunäyttö
47            pisteNaytto = new ValueDisplay(this);
48            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
49            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
50            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
51            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
52            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
53
54            // Asetetaan painovoima
55            Gravity = new Vector2D(0, -1000);
56
57            // Zoomataan lähemmäksi
58            Camera.ZoomFactor = 2.0;
59
60            aloitaUusiPeli();
61
62        }
63
64        void aloitaUusiPeli()
65        {
66            MessageDisplay.Clear();
67
68            kenttaNro = 0;
69
70            // ladataan kenttä
71            Level = seuraavaKentta();
72
73            // Laitetaan peliohje näyttöön
74            MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!");
75            MessageDisplay.Add("Mutta varo haamuja...");
76        }
77        #endregion
78
79
80        #region KentanLataus
81        Level seuraavaKentta()
82        {
83            pisteLaskuri.Reset();
84            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
85            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
86            Level seuraava = luoKentta();
87            lisaaNappaimet();
88            Camera.Follow(pelaaja1);
89            return seuraava;
90        }
91
92        Level luoKentta()
93        {
94            Level kentta = new Level(this, 2000, 1000);
95            kentta.CreateBorder();
96            kentta.Borders.Visible = false;
97            kentta.Background.CreateGradient(Color.White, Color.Gray);
98
99            Platform alusta = new Platform(kentta.Width, 300, Color.DimGray);
100            alusta.X = 0;
101            alusta.Y = kentta.Bottom - alusta.Height / 2;
102            kentta.Objects.Add(alusta);
103
104            lisaaPieniTaso(kentta, -200, -350);
105            lisaaPieniTaso(kentta, 0, -200);
106            lisaaPieniTaso(kentta, 400, -150);
107
108            lisaaPieniTaso(kentta, 500, 0);
109            lisaaPieniTaso(kentta, 400, 100);
110
111            lisaaPelaajat(kentta);
112
113            return kentta;
114        }
115
116        void lisaaPieniTaso(Level kentta, double x, double y)
117        {
118            Platform taso = new Platform(100, 30, Color.DimGray);
119            taso.X = x;
120            taso.Y = y;
121            kentta.Objects.Add(taso);
122        }
123
124        void lisaaPelaajat(Level kentta)
125        {
126            pelaaja1 = new PlatformCharacter(4, Shapes.CreateCircle(20));
127            pelaaja1.Texture = Content.Load<Texture2D>("norsu");
128            pelaaja1.X = 0;
129            pelaaja1.Y = kentta.Bottom + 120;
130
131            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
132
133            kentta.Objects.Add(pelaaja1);
134        }
135        #endregion
136
137
138        #region Nappaimet
139        // Lisää peliin kaikki näppäimet
140        void lisaaNappaimet()
141        {
142            ClearControls();
143            //Yleiset näppäimet
144            Controls.Listen(Keys.Enter, ButtonPosition.Pressed, uusiPeli, "Aloittaa uuden pelin");
145
146            // Pelaajan näppäimet
147            Controls.Listen(Keys.Left, ButtonPosition.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, new Vector2D(-liikeVoima, 0));
148            Controls.Listen(Keys.Right, ButtonPosition.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, new Vector2D(liikeVoima, 0));
149            Controls.Listen(Keys.Up, ButtonPosition.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
150
151            lisaaGamePadNappaimet(PlayerIndex.One, pelaaja1);
152        }
153
154        void lisaaGamePadNappaimet(PlayerIndex pelaajaNro, PlatformCharacter pelaaja)
155        {
156            //Yleiset näppäimet
157            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.Start, ButtonPosition.Pressed, uusiPeli, "Aloittaa uuden pelin");
158
159            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.DPadLeft, ButtonPosition.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja, new Vector2D(-liikeVoima, 0));
160            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.DPadRight, ButtonPosition.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja, new Vector2D(liikeVoima, 0));
161            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.A, ButtonPosition.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja, hyppyVoima);
162        }
163
164        // Näppäimiin liitetyt toiminnot alkavat tästä -->
165        bool liikuta(ControlEvent e)
166        {
167            PlatformCharacter hahmo = e.Parameter0 as PlatformCharacter;
168            Vector2D voima = e.Parameter1.ToVector2D();
169            hahmo.Walk(e.Time, voima);
170            return false;
171        }
172
173        bool hyppaa(ControlEvent e)
174        {
175            PlatformCharacter hahmo = e.Parameter0 as PlatformCharacter;
176            double voima = e.Parameter1.ToDouble();
177
178            if (hahmo.Jump(voima))
179            {
180                this.PlaySound("hyppays");
181            }
182            return false;
183        }
184
185        bool uusiPeli(ControlEvent e)
186        {
187            aloitaUusiPeli();
188            return true;
189        }
190        #endregion
191
192
193        #region Tapahtumat
194        // Kun osutaan maaliin
195        void osuiMaaliin(Collision collision)
196        {
197            if (collision.Other.Tag == "maali")
198            {
199                this.PlaySound("maali");
200                int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
201                Level = seuraavaKentta();
202                MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
203            }
204        }
205
206        // Kerää tähden ja antaa pisteen
207        void keraa(Collision collision)
208        {
209            if (collision.Other.Equals(pelaaja1))
210            {
211                PhysicsObject tahti = collision.Obj;
212                tahti.Destroy();
213
214                this.PlaySound("kerays", -0.5, 0.5);
215                pisteLaskuri.Value += 1;
216            }
217        }
218
219        // Haamu tuuppaa pelaajaa
220        void tuuppaa(Collision collision)
221        {
222            if (collision.Other is PlatformCharacter)
223            {
224                double luku1 = RandomGen.NextIntRange(-10000, -8000, 8000, 10000);
225                double luku2 = RandomGen.NextIntRange(-10000, -8000, 8000, 10000);
226
227                if (collision.Other == pelaaja1)
228                {
229                    // pieni värinä törmäyksestä
230                    Controls.GameControllers[PlayerIndex.One].Vibrate(0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.1);
231                }
232                this.PlaySound("tuuppaus");
233                collision.Other.Hit(new Vector2D(luku1, luku2));
234            }
235        }
236        #endregion
237    }
238}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.