source: lassi_h/Last Tanks/Peli.cs @ 88

Revision 88, 2.7 KB checked in by lamahama, 11 years ago (diff)
Line 
1#region Usings
2using System;
3using System.Collections.Generic;
4using System.Linq;
5using Microsoft.Xna.Framework;
6using Microsoft.Xna.Framework.Audio;
7using Microsoft.Xna.Framework.Content;
8using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
9using Microsoft.Xna.Framework.Input;
10using Microsoft.Xna.Framework.Media;
11using Jypeli;
12using Jypeli.ScreenObjects;
13using Jypeli.Assets;
14using AdvanceMath;
15using Physics2DDotNet;
16using Physics2DDotNet.Shapes;
17#endregion
18
19namespace Last_Tanks
20{
21    public class Peli : PhysicsGame
22    {
23        Tank tankki;
24
25        protected override void LoadContent()
26        {
27            // Luodaan tankki ja lisätään se peliin
28            tankki = new Tank(this, "tankki");
29            Level.Objects.Add(tankki);
30
31            // Luodaan maasto
32            Level.CreateGround(10, 50, 20, Color.LightGreen);
33
34            // Luodaan reunat
35            Level.CreateBorder();
36
37            // Asemoidaan tankki
38            tankki.Y = Level.Bottom + 100;
39            Double ammuntavoima = 10000;
40            // Asetetaan painovoima
41            Gravity = new Vector2D(0, -200);
42            // Asetetaan näppäimet
43            Controls.Listen(Keys.Left, ButtonPosition.Down, aja, "Liiku vasemmalle", tankki, Tank.MaxTorque / 2);
44            Controls.Listen(Keys.Right, ButtonPosition.Down, aja, "Liiku oikealle", tankki, -Tank.MaxTorque / 2);
45            Controls.Listen(Keys.Up, ButtonPosition.Down, kaannaPutkea, "Käännä putkea vastapäivään", tankki, Angle.Degrees(1));
46            Controls.Listen(Keys.Down, ButtonPosition.Down, kaannaPutkea, "Käännä putkea myötäpäivään", tankki, Angle.Degrees(-1));
47            Controls.Listen(Keys.A, ButtonPosition.Pressed, kaannaPutkea, "Käännä putkea myötäpäivään", tankki, ammuntavoima);
48        }
49
50        bool aja(ControlEvent e)
51        {
52            Tank t = e.Parameter0 as Tank;
53            double vaanto = e.Parameter1.ToDouble();
54
55            // Kiihdytetään tankin vauhtia
56            t.Accelerate(vaanto);
57
58            return false;
59        }
60
61        bool kaannaPutkea(ControlEvent e)
62        {
63            Tank t = e.Parameter0 as Tank;
64            Angle kaanto = e.Parameter1.ToAngle();
65
66            // Tässä käännetään tankin piippua
67            t.TurnCannon(kaanto);
68
69            return false;
70        }
71        bool TankShoot(ControlEvent e)
72        {
73            Bullet pati = new Bullet();
74            pati.Damage = new Damage(2);
75
76            pati.Explosion = new Explosion(10);
77
78            Tank t = e.Parameter0 as Tank;
79            double teho = e.Parameter1.ToDouble();
80            t.Shoot(teho);
81            return false;
82        }
83    }
84}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.