source: henna_s/Tasohyppely1/Peli.cs @ 89

Revision 89, 9.3 KB checked in by hemasark, 12 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using Microsoft.Xna.Framework;
3using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
4using Microsoft.Xna.Framework.Input;
5using Microsoft.Xna.Framework.Media;
6
7using Physics2DDotNet;
8using AdvanceMath;
9using Jypeli;
10using Jypeli.ScreenObjects;
11using Jypeli.Assets;
12
13
14namespace Tasohyppely1
15{
16    // Yksinkertainen tasohyppely.
17    class Tasohyppely : PhysicsGame
18    {
19        #region Muuttujat
20
21        const double liikeVoima = 4000;
22        const double hyppyVoima = 2500;
23
24        Meter<int> pisteLaskuri;
25        ValueDisplay pisteNaytto;
26
27        PlatformCharacter pelaaja1;
28        PhysicsObject maali;
29
30        int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa
31
32        #endregion
33
34
35
36        #region Alustukset
37        protected override void LoadContent()
38        {
39            // Asetetaan kentän numero nollaksi, jota kasvatetaan kentän latauksessa (aina siis vähintään 1)
40            kenttaNro = 0;
41
42            DrawPerimeter = false; // ei haluta piirtää kentän reunoja
43
44            // Luodaan pistelaskuri
45            pisteLaskuri = new Meter<int>(0, 0, 1000000);
46
47            // luodaan pistelaskunäyttö
48            pisteNaytto = new ValueDisplay(this);
49            pisteNaytto.Text = "Pisteitä: ";
50            pisteNaytto.X = Screen.RightSafe - 250;
51            pisteNaytto.Y = Screen.TopSafe - 50;
52            pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
53            Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin
54
55            // Asetetaan painovoima
56            Gravity = new Vector2D(0, -1000);
57
58            // Zoomataan lähemmäksi
59            Camera.ZoomFactor = 2.0;
60
61            aloitaUusiPeli();
62
63        }
64
65        void aloitaUusiPeli()
66        {
67            MessageDisplay.Clear();
68
69            kenttaNro = 0;
70
71            // ladataan kenttä
72            Level = seuraavaKentta();
73
74            // Laitetaan peliohje näyttöön
75            MessageDisplay.Add("Etsi iso tähti!");
76            MessageDisplay.Add("Mutta varo haamuja...");
77        }
78        #endregion
79
80
81        #region KentanLataus
82        Level seuraavaKentta()
83        {
84            pisteLaskuri.Reset();
85            kenttaNro += 1; // lisätään kenttänumeroa yhdellä
86            MessageDisplay.Add("Kenttä " + kenttaNro);
87            Level seuraava = luoKentta();
88            lisaaNappaimet();
89            Camera.Follow(pelaaja1);
90            return seuraava;
91        }
92
93        Level luoKentta()
94        {
95            Level kentta = new Level(this, 2000, 1000);
96            kentta.CreateBorder();
97            kentta.Borders.Visible = false;
98            kentta.Background.CreateGradient(Color.Yellow
99                , Color.Blue);
100
101            Platform alusta = new Platform(kentta.Width, 300, Color.LightPink);
102            alusta.X = 0;
103            alusta.Y = kentta.Bottom - alusta.Height / 2;
104            kentta.Objects.Add(alusta);
105
106            lisaaPieniTaso(kentta, -200, -350);
107            lisaaPieniTaso(kentta, 0, -200);
108            lisaaPieniTaso(kentta, 400, -150);
109
110            lisaaPieniTaso(kentta, 500, 0);
111            lisaaPieniTaso(kentta, 400, 100);
112
113            lisaaMaali(kentta);
114            lisaaPelaajat(kentta);
115            lisaaTahdet(kentta);
116
117            int vihollistenMaara = kenttaNro;
118            lisaaViholliset(kentta, vihollistenMaara);
119
120            return kentta;
121        }
122
123        void lisaaPieniTaso(Level kentta, double x, double y)
124        {
125            Platform taso = new Platform(100, 30, Color.Black);
126            taso.X = x;
127            taso.Y = y;
128            kentta.Objects.Add(taso);
129        }
130
131        void lisaaPelaajat(Level kentta)
132        {
133            pelaaja1 = new PlatformCharacter(4, Shapes.CreateCircle(20));
134            pelaaja1.Texture = Content.Load<Texture2D>("vihollinen");
135            pelaaja1.X = 0;
136            pelaaja1.Y = kentta.Bottom + 120;
137
138            AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin);
139
140            kentta.Objects.Add(pelaaja1);
141        }
142
143        void lisaaTahdet(Level kentta)
144        {
145            for (int i = 0; i < 20; i++)
146            {
147                PhysicsObject tahti = new PhysicsObject(0.005, Shapes.CreateCircle(12));
148                tahti.X = RandomGen.NextDouble(-475.0, 475.0);
149                tahti.Y = 400.0;
150                tahti.Restitution = 1.0;
151                tahti.Texture = Content.Load<Texture2D>("norsu");
152                AddCollisionHandler(tahti, keraa);
153                kentta.Objects.Add(tahti);
154
155            }
156        }
157
158        void lisaaMaali(Level kentta)
159        {
160            maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(Shapes.CreateCircle(25));
161            maali.Tag = "maali";
162            maali.IgnoresCollisionResponse = true;
163            maali.X = 0;
164            maali.Y = 325;
165            maali.Texture = Content.Load<Texture2D>("tahti");
166            kentta.Objects.Add(maali);
167        }
168
169        void lisaaViholliset(Level kentta, int kpl)
170        {
171            for (int i = 0; i < kpl; i++)
172            {
173                PlatformCharacter vihollinen = new PlatformCharacter(100, Shapes.CreateCircle(30));
174                vihollinen.Brain = new RandomMoverBrain();
175                vihollinen.X = maali.X;
176                vihollinen.Y = maali.Y;
177                vihollinen.IgnoresGravity = true;
178                vihollinen.Texture = Content.Load<Texture2D>("mario2");
179                AddCollisionHandler(vihollinen, tuuppaa);
180                kentta.Objects.Add(vihollinen);
181            }
182        }
183        #endregion
184
185
186        #region Nappaimet
187        // Lisää peliin kaikki näppäimet
188        void lisaaNappaimet()
189        {
190            //Yleiset näppäimet
191            Controls.Listen(Keys.Enter, ButtonPosition.Pressed, uusiPeli, "Aloittaa uuden pelin");
192
193            // Pelaajan näppäimet
194            Controls.Listen(Keys.Left, ButtonPosition.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, new Vector2D(-liikeVoima, 0));
195            Controls.Listen(Keys.Right, ButtonPosition.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, new Vector2D(liikeVoima, 0));
196            Controls.Listen(Keys.Up, ButtonPosition.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
197
198            lisaaGamePadNappaimet(PlayerIndex.One, pelaaja1);
199        }
200
201        void lisaaGamePadNappaimet(PlayerIndex pelaajaNro, PlatformCharacter pelaaja)
202        {
203            //Yleiset näppäimet
204            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.Start, ButtonPosition.Pressed, uusiPeli, "Aloittaa uuden pelin");
205
206            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.DPadLeft, ButtonPosition.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja, new Vector2D(-liikeVoima, 0));
207            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.DPadRight, ButtonPosition.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja, new Vector2D(liikeVoima, 0));
208            Controls.Listen(pelaajaNro, Buttons.A, ButtonPosition.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja, hyppyVoima);
209        }
210
211        // Näppäimiin liitetyt toiminnot alkavat tästä -->
212        bool liikuta(ControlEvent e)
213        {
214            PlatformCharacter hahmo = e.Parameter0 as PlatformCharacter;
215            Vector2D voima = e.Parameter1.ToVector2D();
216            hahmo.Walk(e.Time, voima);
217            return false;
218        }
219
220        bool hyppaa(ControlEvent e)
221        {
222            PlatformCharacter hahmo = e.Parameter0 as PlatformCharacter;
223            double voima = e.Parameter1.ToDouble();
224
225            if (hahmo.Jump(voima))
226            {
227                this.PlaySound("hyppays");
228            }
229            return false;
230        }
231
232        bool uusiPeli(ControlEvent e)
233        {
234            aloitaUusiPeli();
235            return true;
236        }
237        #endregion
238
239     
240        #region Tapahtumat
241        // Kun osutaan maaliin
242        void osuiMaaliin(Collision collision)
243        {
244            if (collision.Other.Tag == "maali")
245            {
246                this.PlaySound("maali");
247                int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value;
248               // Level = seuraavaKentta();
249                MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Pisteitä: " + edellisenKentanPisteet);
250            }
251        }
252
253        // Kerää tähden ja antaa pisteen
254        void keraa(Collision collision)
255        {
256            if (collision.Other.Equals(pelaaja1))
257            {
258                PhysicsObject tahti = collision.Obj;
259                tahti.Lifetime.IsExpired = true;
260
261                this.PlaySound("kerays", -0.5, 0.5);
262                pisteLaskuri.Value += 1;
263            }
264        }
265
266        // Haamu tuuppaa pelaajaa
267        void tuuppaa(Collision collision)
268        {
269            if (collision.Other is PlatformCharacter)
270            {
271                double luku1 = RandomGen.NextIntRange(-10000, -8000, 8000, 10000);
272                double luku2 = RandomGen.NextIntRange(-10000, -8000, 8000, 10000);
273
274                if (collision.Other == pelaaja1)
275                {
276                    // pieni värinä törmäyksestä
277                    Controls.GameControllers[PlayerIndex.One].Vibrate(0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.1);
278                }
279                this.PlaySound("tuuppaus");
280                collision.Other.Hit(new Vector2D(luku1, luku2));
281            }
282        }
283        #endregion
284    }
285}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.