source: 2018/23/ottoJ/viikko23/rousku/rousku/rousku.cs @ 9548

Revision 9548, 1.1 KB checked in by otosjahn, 22 months ago (diff)

Aliohjelmat lisätty

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Widgets;
7
8public class rousku : PhysicsGame
9{
10    public override void Begin()
11    {
12        // Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
13        PhysicsObject hahmo = new PhysicsObject(50, 50);
14        hahmo.Shape = Shape.Circle;
15        Add(hahmo);
16
17        LuoKerattava(40, -20);
18        LuoKerattava(-30, 230);
19        LuoKerattava(90, 320, Color.Yellow);
20
21        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
22        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
23    }
24
25    void LuoKerattava(double x, double y)
26    {
27        PhysicsObject kerattava = new PhysicsObject(20, 20);
28        kerattava.X = x;
29        kerattava.Y = y;
30        kerattava.Shape = Shape.Star;
31        Add(kerattava);
32
33    }
34    void LuoKerattava(double x, double y, Color vari)
35    {
36        PhysicsObject kerattava = new PhysicsObject(20, 20);
37        kerattava.X = x;
38        kerattava.Color = vari;
39        kerattava.Y = y;
40        kerattava.Shape = Shape.Star;
41        Add(kerattava);
42
43    }
44}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.