source: 2018/23/MIIKAK/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/Nyan_cat_simulator.cs @ 9584

Revision 9584, 1.8 KB checked in by mikurhin, 21 months ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Widgets;
7
8public class FysiikkaPeli1 : PhysicsGame
9{
10    PhysicsObject kissa;
11   
12    Image olionKuva = LoadImage("tekstuuri1");
13    Image olionKuva2 = LoadImage("tekstuuri2");
14    Image taustakuva = LoadImage("taustakuva");
15    int luku = RandomGen.NextInt(-315, 246);
16   
17    Vector nopeusylos = new Vector(0, 200);
18    Vector nopeusalas = new Vector(0, -200);
19    public override void Begin()
20    {
21        // Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
22        SetWindowSize(1000, 630);
23        Screen.Size = new Vector(1100, 630);
24        kissa = new PhysicsObject(165, 107);
25       
26        kissa.Image = olionKuva;
27       
28        kissa.Color = Color.Violet;
29        Level.Background.Image = taustakuva;
30        Add(kissa);
31        lisaapilvi();
32        jatkuu();
33        kissa.X = -380;
34        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
35        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
36        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, kissaylos, "Lopeta peli");
37        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, kissaalas, "Lopeta peli");
38    }
39    void lisaapilvi()
40    {
41        PhysicsObject pilvi;
42        pilvi = new PhysicsObject(200, 100);
43        pilvi.Image = olionKuva2;
44       
45        Add(pilvi);
46        pilvi.Y = luku;
47        pilvi.X = 500;
48        luku = RandomGen.NextInt(-315, 246);
49        Vector impulssi = new Vector(-500, 0);
50        pilvi.Hit(impulssi);
51    }
52    void jatkuu()
53    {
54            Timer ajastin = new Timer();
55            ajastin.Interval = 1;
56            ajastin.Timeout += lisaapilvi;
57            ajastin.Start();
58    }
59    void kissaylos()
60    {
61       
62    }
63}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.