source: 2018/23/KARRIK/minigolffin kirous/minigolffin kirous/minigolffin_kirous.cs @ 9640

Revision 9640, 2.1 KB checked in by vilhyton, 21 months ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Widgets;
7
8public class minigolffin_kirous : PhysicsGame
9{
10        Image taustaKuva = LoadImage("kenttä1");
11        Image taustaKUva = LoadImage("kenttä2");
12        Image taustaKUVa = LoadImage("kenttä3");
13
14        Image taustakuvaa = LoadImage("kenttä 4");
15       
16
17
18        int kenttaNro = 1;
19        public override void Begin()
20
21        {
22                // Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
23                Level.Background.Image = taustaKuva;
24
25
26                PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
27                Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
28                Keyboard.Listen(Key.M, ButtonState.Pressed, AvaaValikko, "AvaaValikko");
29
30                SeuraavaKentta();
31                LisaaPelaaja();
32        }
33
34
35
36
37
38
39
40        void SeuraavaKentta()
41        {
42                ClearAll();
43
44                if (kenttaNro == 1) LuoKentta("kentta1");
45                else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("kentta2");
46                else if (kenttaNro == 3) LuoKentta("kentta3");
47                else if (kenttaNro > 3) Exit();
48
49                AsetaOhjaimet();
50
51        }
52
53        void LuoKentta(string kentta)
54        {
55
56
57        }
58
59        void AsetaOhjaimet()
60        {
61
62        }
63        void luoPistelaskuri()
64        {
65                MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("Tervetuloa peliin",
66"Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta");
67                valikko.ItemSelected += PainettiinValikonNappia;
68                Add(valikko);
69        }
70        void PainettiinValikonNappia(int valinta)
71        {
72                switch (valinta)
73                {
74                        case 0:
75                                kenttaNro = 4;
76                                //AloitaPeli(Escape);
77                                break;
78                        case 1:
79                                kenttaNro = 3;
80
81                                // ParhaatPisteet();
82                                break;
83                        case 2:
84                                kenttaNro = 2;
85                                Exit();
86                                break;
87
88                        case 3:
89                                kenttaNro = 1;
90                                SeuraavaKentta();
91                                break;
92                               
93
94
95
96                }
97        }
98        void LisaaPelaaja()
99        {
100                PhysicsObject kissa = new PhysicsObject(40, 40);
101                kissa.Shape = Shape.Circle;
102                kissa.Mass = 10.0;
103                Add(kissa);
104                Image olionKuva = LoadImage("golf-ball-8112681");
105                kissa.Image = olionKuva;
106        }
107        void AvaaValikko()
108        {
109                MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("AvaaValikko");
110                Add(alkuValikko);
111                alkuValikko.AddItemHandler(1, AvaaValikko);
112               
113               
114
115        }
116
117       
118
119
120
121
122
123}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.