source: 2018/23/KARRIK/minigolffin kirous/minigolffin kirous/minigolffin_kirous.cs @ 9565

Revision 9565, 1.8 KB checked in by vilhyton, 21 months ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Widgets;
7
8public class minigolffin_kirous : PhysicsGame
9{
10        Image taustaKuva = LoadImage("kenttä1");
11        Image taustaKUva = LoadImage("kenttä2");
12        Image taustaKUVa = LoadImage("kenttä3");
13
14        Image taustakuvaa = LoadImage("kenttä 4");
15
16
17        int kenttaNro = 1;
18        public override void Begin()
19
20        {
21                // Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
22                Level.Background.Image = taustaKuva;
23
24
25                PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
26                Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
27
28                SeuraavaKentta();
29                LisaaPelaaja();
30        }
31
32
33
34
35
36
37
38        void SeuraavaKentta()
39        {
40                ClearAll();
41
42                if (kenttaNro == 1) LuoKentta("kentta1");
43                else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("kentta2");
44                else if (kenttaNro == 3) LuoKentta("kentta3");
45                else if (kenttaNro > 3) Exit();
46
47                AsetaOhjaimet();
48
49        }
50
51        void LuoKentta(string kentta)
52        {
53
54
55        }
56
57        void AsetaOhjaimet()
58        {
59
60        }
61        void luoPistelaskuri()
62        {
63                MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("Tervetuloa peliin",
64"Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta");
65                valikko.ItemSelected += PainettiinValikonNappia;
66                Add(valikko);
67        }
68        void PainettiinValikonNappia(int valinta)
69        {
70                switch (valinta)
71                {
72                        case 0:
73                                kenttaNro = 4;
74                                //AloitaPeli(Escape);
75                                break;
76                        case 1:
77                                kenttaNro = 3;
78
79                                // ParhaatPisteet();
80                                break;
81                        case 2:
82                                kenttaNro = 2;
83                                Exit();
84                                break;
85
86                        case 3:
87                                kenttaNro = 1;
88                                SeuraavaKentta();
89                                break;
90                                Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Tervetuloapeliin");
91
92
93
94                }
95        }
96        void LisaaPelaaja()
97        {
98                PhysicsObject kissa = new PhysicsObject(40, 40);
99                kissa.Shape = Shape.Circle;
100                kissa.Mass = 10.0;
101                Add(kissa);
102        }
103       
104
105
106
107
108
109}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.