source: 2017/utsjoki/WaltteriK/FysiikkaPeli5/FysiikkaPeli5/FysiikkaPeli5/FysiikkaPeli5.cs @ 9177

Revision 9177, 2.9 KB checked in by sieerinn, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FysiikkaPeli5 : PhysicsGame
10{
11    AssaultRifle pelaajan1Ase;
12    Image ammuu = LoadImage("New Piskel (6)");
13    Image tausta = LoadImage("saniktausta");
14    PhysicsObject sanik;
15    PhysicsObject stails;
16    public override void Begin()
17    {
18        luosanik();
19        Grenade kranaatti = new Grenade(4.0);
20        LisääOhjaimet();
21        Level.Background.Image = tausta;
22        luokenttä();
23       
24
25        Level.Background.Width = Screen.Width * 15;
26        Level.Background.Height = Screen.Height * 15;
27        SmoothTextures = false;
28
29
30
31        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
32
33        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
34        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
35    }
36    void luosanik()
37    {
38        sanik = new PhysicsObject(200.0, 200.0);
39        sanik.Shape = Shape.Circle;
40        sanik.Color = Color.Blue;
41        sanik.X = 0.0;
42        sanik.Y = 0.0;
43        sanik.Restitution = 1.0;
44        Add(sanik);
45        sanik.Image = LoadImage("New Piskel (3) (1)");
46        Camera.FollowedObject = sanik;
47
48        pelaajan1Ase = new AssaultRifle(30, 10);
49        pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmusOsui;
50        sanik.Add(pelaajan1Ase);
51    }
52    void LisääOhjaimet()
53    {
54        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu ylös", new Vector(0, 500));
55        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu alas", new Vector(0, -500));
56        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu right", new Vector(500, 0));
57        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu left", new Vector(-500, 0));
58
59       
60
61        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaajan1Ase);
62     
63
64
65
66
67
68    }
69    void Liikuta(Vector suunta)
70    {
71        sanik.Push(suunta);
72    }
73
74    void luostails(double x, double y)
75    {
76 
77
78    }
79    void luokenttä()
80    {
81   
82        {
83       
84        }
85    }
86    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
87    {
88
89    }
90    void AmmuAseella(AssaultRifle ase)
91    {
92        PhysicsObject ammus = ase.Shoot();
93
94        pelaajan1Ase.FireRate = 100;
95
96
97
98        if (ammus != null)
99        { //ammus.Size *= 3;
100          //ammus.Image = ...
101          //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);}
102        }
103    }
104    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja)
105    {
106        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot();
107
108        if (ammus != null)
109
110
111        {
112        }
113    }
114    void Tahtaa(AnalogState hiirenLiike)
115    {
116        Mouse.ListenMovement(0.1, Tahtaa, "Tähtää aseella");
117        Vector suunta = (Mouse.PositionOnWorld - sanik.AbsolutePosition).Normalize();
118    }
119   
120 
121}
122
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.