source: 2017/utsjoki/WaltteriK/FysiikkaPeli5/FysiikkaPeli5/FysiikkaPeli5/FysiikkaPeli5.cs @ 9135

Revision 9135, 1.3 KB checked in by sieerinn, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FysiikkaPeli5 : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject sanik;
12    public override void Begin()
13    {
14        luosanik();
15        LisääOhjaimet();
16
17        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
18
19        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
20        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
21    }
22    void luosanik()
23    {
24        sanik = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
25        sanik.Shape = Shape.Circle;
26        sanik.Color = Color.Blue;
27        sanik.X = 0.0;
28        sanik.Y = 0.0;   
29        sanik.Restitution = 1.0;
30        Add(sanik);
31        sanik.Image = LoadImage("sanik");
32    }
33    void LisääOhjaimet()
34    {
35        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu ylös", new Vector(0, 500));
36        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu alas", new Vector(0, -500));
37        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu right", new Vector(500, 0));
38        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu left", new Vector(-500, 0));
39
40       
41
42
43
44    }
45    void Liikuta(Vector suunta)
46    {
47        sanik.Push(suunta);
48    }
49}
50
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.