source: 2017/utsjoki/WaltteriK/FysiikkaPeli4/FysiikkaPeli4/FysiikkaPeli4/FysiikkaPeli4.cs @ 9135

Revision 9135, 1.8 KB checked in by sieerinn, 2 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FysiikkaPeli4 : PhysicsGame
10
11{
12   
13    public override void Begin()
14    {
15        luopelaaja();
16        AsetaOhjaimet();
17        liikutapalloa();
18
19
20
21        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
22
23        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
24
25
26
27
28    }
29    void luopelaaja()
30    {
31        IPhysicsObject pallo = new PhysicsObject(40, 40);
32        pallo.Shape = Shape.Circle;
33        pallo.Color = Color.Blue;
34        Add(pallo);
35
36        AddCollisionHandler(pallo, "pallo", TörmääPalloon);
37
38        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, liikutapalloa "Up", new Vector(0, 500));
39        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, liikutapalloa "Down", new Vector(0, -500));
40        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, liikutapalloa "Rigth", new Vector(500, 0));
41        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, liikutapalloa "Left", new Vector(-500, 0));
42
43    }
44
45
46void TörmääPalloon(IPhysicsObject pallo, IPhysicsObject kohde)
47    {
48        pallo.Destroy();
49        pallo.Width += 20;
50        pallo.Height += 20;
51    }
52
53    void AsetaOhjaimet()
54
55    {
56
57        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, liikutapalloa "Up", new Vector(0, 500));
58        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, liikutapalloa "Down", new Vector(0, -500));
59        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, liikutapalloa "Rigth", new Vector(500, 0));
60        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, liikutapalloa "Left", new Vector(-500, 0));
61
62        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
63    }
64
65    void liikutapalloa(Vector suunta)
66    {
67        pallo.push(Vector suunta)
68    }
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.