source: 2017/utsjoki/WaltteriK/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.cs @ 9066

Revision 9066, 4.0 KB checked in by sieerinn, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FysiikkaPeli1 : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 20000);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -20000);
13    PhysicsObject pallo;
14    PhysicsObject maila1;
15    PhysicsObject maila2;
16    public override void Begin()
17    {
18        LuoKentta();
19        AloitaPeli();
20        AsetaOhjaimet();
21        //AsetaNopeus();
22
23        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
24
25        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
26    }
27
28
29
30
31
32
33    void LuoKentta()
34    {
35        pallo = new PhysicsObject(40, 40);
36        pallo.Shape = Shape.Octagon;
37        pallo.Color = Color.YellowGreen;
38        pallo.X = -200.0;
39        pallo.Y = 0.0;
40        Level.CreateBorders(1.0, false);
41        pallo.Restitution = 9.0;
42        Level.Background.Color = Color.Black;
43
44
45
46
47        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
48        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
49
50
51        Camera.ZoomToLevel();
52        Add(pallo);
53    }
54
55
56
57    void AloitaPeli()
58    {
59        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
60        pallo.Hit(impulssi);
61    }
62
63    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
64    {
65        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(100.0, 100.0);
66        maila.Shape = Shape.Rectangle;
67        maila.X = x;
68        maila.Y = y;
69        maila.Restitution = 1.0;
70        maila.Color = Color.YellowGreen;
71        Add(maila);
72        return maila;
73    }
74
75    void AsetaOhjaimet()
76    {
77        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
78        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
79        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
80        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
81        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
82
83        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
84        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
85        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
86        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
87
88        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
89        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
90    }
91
92    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
93    {
94        if (maila.Top > Level.Top)
95        {
96            maila.Velocity = Vector.Zero;
97            return;
98        }
99        maila.Velocity = nopeus;
100        }
101    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
102    {
103        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
104        {
105            maila.Velocity = Vector.Zero;
106            return;
107        }
108        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
109        {
110            maila.Velocity = Vector.Zero;
111            return;
112        }
113
114        maila.Velocity = nopeus;
115    }
116    public override void Begin()
117    {
118        LuoKentta();
119        AsetaOhjaimet();
120        LisaaLaskurit();
121        AloitaPeli();
122    }
123    void LisaaLaskurit()
124    {
125        // ...
126    }
127    IntMeter LuoPisteLaskuri()
128    {
129        Label naytto = new Label();
130        naytto.BindTo(laskuri);
131        naytto.X = x;
132        naytto.Y = y;
133        naytto.TextColor = Color.White;
134        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
135        naytto.Color = Level.Background.Color;
136        Add(naytto);
137        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
138        laskuri.MaxValue = 10;
139        return laskuri;
140    }
141
142}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.