source: 2017/utsjoki/NilsL/KALAPELI/KALAPELI/KALAPELI/KALAPELI.cs @ 9093

Revision 9093, 1.7 KB checked in by sieerinn, 2 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class KALAPELI : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject kala;
12
13    public override void Begin()
14    {
15        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
16
17        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
18        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
19        LuoKenttä();
20        //Timer kello = new Timer();
21
22        //kala = new PhysicsObject(70.0, 70.0, Shape.Rectangle);
23
24        //PhysicsObject kivi = new PhysicsObject(70.0, 70.0);
25        //kivi.Shape = Shape.Circle;
26        //Add(kala);
27        //Add(kivi);
28        //AsetaOhjaimet();
29   
30
31   
32   
33   
34
35
36
37    }
38    void LIikuta()
39    {
40     Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState )
41    }
42   
43   
44 
45
46   
47    void LuoKenttä()
48    {
49        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("kentta");
50        ruudut.SetTileMethod('#', LuoPalikka);
51        ruudut.SetTileMethod('H', LuoHahmo);
52        ruudut.Execute(20,20);
53
54        Camera.Follow(kala);
55    }
56   void LuoPalikka(Vector paikka,double leveys, double korkeus)
57    {
58        PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
59        palikka.Position = paikka;
60        palikka.Shape = Shape.Rectangle;
61        palikka.Color = Color.Gray;
62        Add(palikka);
63    }
64    void LuoHahmo(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
65    {
66        kala = new PhysicsObject(leveys* 4, korkeus * 2);
67        kala.Position = paikka;
68        kala.Shape = Shape.Rectangle;
69        kala.Image = LoadImage("kuva");
70        Add(kala);
71    }
72}
73
74
75   
76
77
78
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.