source: 2017/utsjoki/MihkkalK/Testi/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.cs @ 9065

Revision 9065, 5.6 KB checked in by sieerinn, 4 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FysiikkaPeli1 : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 500);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -500);
13    Vector nopeusvasen = new Vector(500, 0);
14    Vector nopeusoikea = new Vector(-500, 0);
15    PhysicsObject pallo;
16    PhysicsObject maila1;
17    PhysicsObject maila2;
18
19    PhysicsObject vasenReuna;
20    PhysicsObject oikeaReuna;
21
22    IntMeter pelaajan1Pisteet;
23    IntMeter pelaajan2Pisteet;
24    Image joo = LoadImage("Chrysanthemum");
25    public override void Begin()
26    {
27        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
28        LuoKentta();
29        AsetaOhjaimet();
30        LisaaLaskurit();
31        AloitaPeli();
32        //AsetaNopeus();
33
34        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
35
36    }
37    void LuoKentta()
38    {
39       
40        pallo = new PhysicsObject(30, 30);
41        pallo.Shape = Shape.Circle;
42        pallo.Color = Color.Yellow;
43        pallo.X = -200.0;
44        pallo.Y = 0.0;
45        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
46        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
47        vasenReuna.Restitution = 1.0;
48        vasenReuna.IsVisible = false;
49        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
50        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
51        oikeaReuna.IsVisible = false;
52        PhysicsObject yläReuna = Level.CreateTopBorder();
53        yläReuna.Restitution = 1.0;
54        yläReuna.IsVisible = false;
55        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
56        alaReuna.Restitution = 1.0;
57        alaReuna.IsVisible = false;
58        pallo.Restitution = 1.0;
59        Level.Background.Image = joo;
60        Camera.ZoomToLevel();
61        Add(pallo);
62
63        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
64        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
65    }
66    void AloitaPeli()
67    {
68        Vector impulssi = new Vector(1000.0, 0.0);
69        pallo.Hit(impulssi);
70    }
71    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
72    {
73        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 200.0);
74        maila.Shape = Shape.Star;
75        maila.X = x;
76        maila.Y = y;
77        maila.Image = LoadImage("pink ponk");
78        maila.Restitution = 1.0;
79        Add(maila);
80        return maila;
81    }
82    void AsetaOhjaimet()
83    {
84        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
85        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
86        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
87        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
88        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusoikea);
89        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
90        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusvasen);
91        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
92
93        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
94        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
95        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
96        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
97        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusvasen);
98        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
99        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusoikea);
100        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
101
102
103        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
104        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
105    }
106    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
107    {
108        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
109        {
110            maila.Velocity = Vector.Zero;
111            return;
112        }
113            if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
114            {
115                maila.Velocity = Vector.Zero;
116                return;
117            }
118            maila.Velocity = nopeus;
119       
120    }
121 
122    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
123    {
124        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
125        laskuri.MaxValue = 100;
126        Label naytto = new Label();
127        naytto.BindTo(laskuri);
128        naytto.X = x;
129        naytto.Y = y;
130        naytto.TextColor = Color.White;
131        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
132        naytto.Color = Level.Background.Color;
133        Add(naytto);
134        return laskuri;
135    }
136    void LisaaLaskurit()
137    {
138        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
139        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
140    }
141    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
142    {
143        if (kohde == oikeaReuna)
144        {
145            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
146        }
147        else if (kohde == vasenReuna)
148        {
149            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
150        }
151    }
152}
153
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.