source: 2017/31/RoniM/New folder/IslandSurvival/IslandSurvival/IslandSurvival/IslandSurvival.cs @ 9294

Revision 9294, 1.9 KB checked in by npo17_71, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class IslandSurvival : PhysicsGame
10{
11    public override void Begin()
12    {
13       
14
15       
16        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
17    }
18    void LuoKentta()
19    {
20        //1. Luetaan kuva uuteen ColorTileMappiin, kuvan nimen perässä ei .png-päätettä.
21        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("map1");
22
23        //2. Kerrotaan mitä aliohjelmaa kutsutaan, kun tietyn värinen pikseli tulee vastaan kuvatiedostossa.
24         ruudut.SetTileMethod(Color.Green, LuoPelaaja);
25            ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoTaso);
26         ruudut.SetTileMethod(Color.Yellow, LuoTahti);
27          kentta.Optimize(Color.Black);
28        //3. Execute luo kentän
29        //   Parametreina leveys ja korkeus
30        ruudut.Execute(20, 20);
31    }
32
33    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
34   {
35         pelaaja = new PlatformCharacter(10, 10);
36        pelaaja.CanRotate = false;
37        pelaaja.Position = paikka;
38        AddCollisionHandler(pelaaja, "tahti", TormaaTahteen);
39       Add(pelaaja);
40    }
41
42   void LuoTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
43   {
44        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
45        taso.Position = paikka;
46        // taso.Image = groundImage;
47        taso(Color.Green);
48        taso.CollisionIgnoreGroup = 1;
49        Add(taso);
50    }
51
52    void LuoTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
53    {
54        PhysicsObject tahti = new PhysicsObject(5, 5);
55        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
56        tahti.Position = paikka;
57        tahti.Image = tahdenKuva;
58        tahti.Tag = "tahti";
59        Add(tahti, 1);
60    }
61}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.