source: 2017/31/RoniM/New folder/IslandSurvival/IslandSurvival/IslandSurvival/IslandSurvival.cs @ 9262

Revision 9262, 1.8 KB checked in by npo17_71, 2 years ago (diff)

päivitys uudet tiedostot

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class IslandSurvival : PhysicsGame
10{
11    public override void Begin()
12    {
13       
14
15       
16        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
17    }
18    void LuoKentta()
19    {
20        //1. Luetaan kuva uuteen ColorTileMappiin, kuvan nimen perässä ei .png-päätettä.
21        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("map1");
22
23        //2. Kerrotaan mitä aliohjelmaa kutsutaan, kun tietyn värinen pikseli tulee vastaan kuvatiedostossa.
24       // ruudut.SetTileMethod(Color.Green, LuoPelaaja);
25   //     ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoTaso);
26     //   ruudut.SetTileMethod(Color.Yellow, LuoTahti);
27
28        //3. Execute luo kentän
29        //   Parametreina leveys ja korkeus
30        ruudut.Execute(20, 20);
31    }
32
33//    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
34  //  {
35    //    pelaaja = new PlatformCharacter(10, 10);
36      //  pelaaja.Position = paikka;
37        //AddCollisionHandler(pelaaja, "tahti", TormaaTahteen);
38     //   Add(pelaaja);
39   // }
40
41   void LuoTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
42   {
43        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
44        taso.Position = paikka;
45        // taso.Image = groundImage;
46        taso.Color.GreenComponent;
47        taso.CollisionIgnoreGroup = 1;
48        Add(taso);
49    }
50
51  //  void LuoTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
52   // {
53     //   PhysicsObject tahti = new PhysicsObject(5, 5);
54       // tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
55 //       tahti.Position = paikka;
56   //     tahti.Image = tahdenKuva;
57     //   tahti.Tag = "tahti";
58       // Add(tahti, 1);
59    //}
60}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.