source: 2017/31/OskariP/Pong/Pong/Pong/Pong.cs @ 10334

Revision 9280, 4.3 KB checked in by npo17_86, 2 years ago (diff)

Sain Pong pelin tehtyä.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pong : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
13
14    PhysicsObject pallo;
15
16    PhysicsObject maila1;
17    PhysicsObject maila2;
18
19    PhysicsObject vasenReuna;
20    PhysicsObject oikeaReuna;
21
22    IntMeter pelaajan1Pisteet;
23    IntMeter pelaajan2Pisteet;
24    public override void Begin()
25    {
26        LuoKentta();
27        AsetaOhjaimet();
28        LisaaLaskurit();
29        AloitaPeli();
30
31
32
33
34
35
36
37        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
38        pallo.Hit(impulssi);
39        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
40
41
42
43    }
44
45    void LuoKentta()
46    {
47        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
48        pallo.Shape = Shape.Circle;
49        pallo.X = -200.0;
50        pallo.Y = 0.0;
51        pallo.Restitution = 1.0;
52        Add(pallo);
53        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
54
55        maila2 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
56        maila1 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
57
58        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
59        vasenReuna.Restitution = 1.0;
60        vasenReuna.IsVisible = false;
61        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
62        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
63        oikeaReuna.IsVisible = false;
64        Level.CreateTopBorder();
65        Level.CreateBottomBorder();
66        Level.Background.Color = Color.Black;
67        Camera.ZoomToLevel();
68    }
69
70    void AloitaPeli()
71    {
72        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
73        pallo.Hit(impulssi);
74    }
75    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
76    {
77        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
78        maila.Shape = Shape.Rectangle;
79        maila.X = x;
80        maila.Y = y;
81        maila.Restitution = 1.0;
82        Add(maila);
83        return maila;
84    }
85    void AsetaOhjaimet()
86    {
87        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Likkuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
88        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
89        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja1: Liikkuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
90        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
91
92        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Likkuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
93        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
94        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja1: Liikkuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
95        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
96
97        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
98    }
99
100
101    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
102    {
103        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
104        {
105            maila.Velocity = Vector.Zero;
106            return;
107        }
108        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
109        { 
110            maila.Velocity = Vector.Zero;
111    }
112
113    maila.Velocity = nopeus;
114        }
115    void LisaaLaskurit()
116    {
117        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
118        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
119    }
120
121    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
122    {
123        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
124        laskuri.MaxValue = 10;
125
126        Label naytto = new Label();
127        naytto.BindTo(laskuri);
128        naytto.X = x;
129        naytto.Y = y;
130        naytto.TextColor = Color.White;
131        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
132        naytto.Color = Level.Background.Color;
133        Add(naytto);
134
135        return laskuri;
136    }
137    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
138    {
139        if (kohde == oikeaReuna)
140        {
141            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
142        }
143        else if (kohde == vasenReuna)
144        {
145            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
146        }
147
148    }
149
150}
151
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.