source: 2017/31/OskariP/Alienharvester2/Alienharvester2/Alienharvester2/Alienharvester2.cs @ 9430

Revision 9430, 5.7 KB checked in by npo17_86, 3 years ago (diff)

Kenttä muutoksia

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Alienharvester2 : PhysicsGame
10{
11   
12
13   
14
15     const double nopeus = 200;
16    const double hyppyNopeus = 750;
17    const int RUUDUN_KOKO = 40;
18
19    PlatformCharacter pelaaja1;
20
21    Image olion2uva = LoadImage("gargantua");
22    Image pelaajanKuva = LoadImage("Adrian");
23    Image tahtiKuva = LoadImage("ammuslaatikko");
24    Image olion3kuva = LoadImage("gargantua");
25    Image olion4uva = LoadImage("vortigaunt");
26   
27    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
28
29    bool saakoRajahtaa = true;
30
31    public override void Begin()
32    {
33        Gravity = new Vector(0, -1000);
34
35        LuoKentta();
36        LisaaNappaimet();
37        gargant();
38       
39
40        Camera.Follow(pelaaja1);
41        Camera.ZoomFactor = 1.2;
42        Camera.StayInLevel = true;
43        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10);
44        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
45        PhysicsObject vortigaunt = new PhysicsObject(50, 50);
46        vortigaunt.Shape = Shape.Rectangle;
47        Add(vortigaunt);
48        vortigaunt.Color = Color.DarkGreen;
49        vortigaunt.Image = olion4uva;
50       
51    }
52
53    void LuoKentta()
54    {
55        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
56        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
57        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
58        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
59        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
60        Level.CreateBorders();
61        Level.Background.CreateStars();
62       
63       
64       
65
66    }
67
68    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
69    {
70        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
71        taso.Position = paikka;
72        taso.Color = Color.Green;
73        Add(taso);
74    }
75
76    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
77    {
78        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
79        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
80        tahti.Position = paikka;
81        tahti.Image = tahtiKuva;
82        tahti.Tag = "tahti";
83        Add(tahti);
84    }
85
86    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
87    {
88
89        AssaultRifle pyssy = new AssaultRifle(20, 5);
90        pyssy.Angle += Angle.FromDegrees(1);
91        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
92        pelaaja1.Position = paikka;
93        pelaaja1.Mass = 1000.0;
94        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
95        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
96        Add(pelaaja1);
97   
98   
99    }
100    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
101    {
102
103    }
104
105    void LisaaNappaimet()
106    {
107        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
108        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
109
110        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
111        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
112        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
113
114        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
115
116        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
117        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
118        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
119        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1);
120
121        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
122    }
123
124    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
125    {
126        hahmo.Walk(nopeus);
127    }
128
129    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
130    {
131        hahmo.Jump(nopeus);
132    }
133
134    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
135    {
136        maaliAani.Play();
137        MessageDisplay.Add("Keräsit ammuslaatikon!");
138        tahti.Destroy();
139    }
140    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja)
141    {
142        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot();
143
144        if (ammus != null)
145        {
146            ammus.Size *= 0.5;
147            //ammus.Image = ...
148            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.5);
149        }
150    }
151    void gargant()
152    {
153        PlatformCharacter gargantuan = new PlatformCharacter(100, 100);
154        gargantuan.Shape = Shape.Rectangle;
155        gargantuan.Color = Color.DarkBlue;
156        gargantuan.Image = olion2uva;
157        gargantuan.Mass = 10000.0;
158        Add(gargantuan);
159        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain();
160        tasoAivot.Speed = 200;
161        tasoAivot.FallsOffPlatforms = true;
162       
163        tasoAivot.JumpSpeed = 1700;
164        tasoAivot.TriesToJump = true;
165
166        gargantuan.Brain = tasoAivot;
167
168
169       
170        // Millä nopeudella kohdetta seurataan
171        // Pysähdytään kun ollaan lähellä kohdetta
172        //seuraajanAivot.FarBrain = satunnaisAivot;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana
173       
174
175    }
176    void mitaTapahtuuKunOllaanLahella()
177    {
178        if (!saakoRajahtaa) return;
179        saakoRajahtaa = false;
180        Timer.SingleShot(5, () => { saakoRajahtaa = true; });
181
182        Explosion rajahdys = new Explosion(120);
183        rajahdys.Position = pelaaja1.Position;
184        rajahdys.Speed = 50.0;
185        rajahdys.Force = 7000;
186        Add(rajahdys);
187       
188
189
190    }
191   
192
193}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.